Folkrätten ger Ryssland stöd

Ryssland bröt inte mot folkrätten  (uppdaterad)
När det gäller erkännandet av de två utbrytarrepublikerna Abhazien och Sydossetien går meningarna  isär. Statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt anser att Ryssland bröt mot internationell rätt medan juridisk expertis anser motsatsen.

-"I rättsligt avseende var det logiskt att Ryssland erkände Abchazien och Sydossetien som nya stater. Under rådande omständigheter kan slutsatsen inte bli någon annan än att Ryssland med sitt erkännande inte har brutit mot någon folkrättslig regel, anser Göran Lysén, professor i folkrätt vid Uppsala universitet." (SVD)

-"För att ett territorium med dess permanenta befolkning ska anses ha uppnått statstillståndet krävs att det står under effektiv kontroll av en maktapparat med en regering i spetsen, som kan upprätthålla formella förbindelser med andra stater".  (SVD)

De två delrepublikerna har varit oberoende av Georgien under lång tid och sedan 1990 hävdat rätten att vara självständiga stater. Otaliga gånger har Georgien försökt kväsa sydossetierna nu senast under OS-invigningen.

Svenska medier har lyft fram de som kritiserat Rysslands agerande och gömt undan det faktum att det var Georgien som anföll Sydossetiens huvudstad mitt under OS-invigningen. Ryssland s svar lät inte vänta på sig.  Vad annat kunde man förvänta sig? Inringad från väst med missilbaser  i Polen och Ukraina  och ett väntat Natoanslutet Georgien i söder reagerar Ryssland som  alltid   när det är oroligt i gränstrakter. Lärdomarna från Napoleonkriget och Andra Världskriget med fortsatt kallt krig sitter djupt. Det är viktigt att tillbakavisa och fördöma såväl den Georgiska attacken som den Ryska invasionen.
 
-"I medierna framställs kriget som ett försök av Ryssland att ockupera en demokrati av västerländsk modell. Vad avser det "demokratiska" Georgien, är uppenbarligen den med militära medel krossade demonstrationen i Tbilisi mot Saakasjviliis regering i november 2007, införande av undantagstillstånd, samt ockupationen av ­­ tv-kanalen Imedi, helt bortglömt". ( Robert Nilsson på Brännpunkt i SVD 2)

Tonläget har höjts mellan Ryssland och väst och konflikten mellan Ryssand och Georgien har inte sett sin slutgiltiga lösning ännu. Bakom konflikten ligger en kamp om geopolitiskt läge med oljan och pipelines som huvudingrediens. En kamp mellan två forna fiender  USA och Ryssland. En maktkamp där  människorna kommer i kläm.

 -"Med maktkampen mellan USA och Ryssland som huvudingrediens, kryddat med ett i väst och öst splittrat Ukraina, den ryssdominerade halvön Krim och en inrikespolitisk maktkamp skapas en häxbrygd som riskerar att utvecklas till något högst ­explosivt när Natos utrikesministermöte närmar sig i december ".(SVD 3)

Pingat på Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tonläget har höjts mellan Ryssland och väst.

Rysslands erkännande av de två utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien har väckt västs vrede. USA, EU, NATO alla fördömde de den ryske presidenten Medvedev.
USA:s utrikesminister Condoleezza Rice hänvisade till säkerhetsrådet där USA har vetorätt . 
Statsminister Reinfeldt  hänvisade till internationell rätt och menade att Ryssland måste respektera Georgiens territoriella gränser.  

Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet menar att Ryssland erkännande har stöd i folkrätten.

-Jag anser att det inte finns något i folkrätten som förbjuder Ryssland att erkänna Sydossetien och Abchazien. Dessa områden har inte varit under faktisk kontroll av Georgien någon gång sedan självständigheten 1992. Från dag ett efter det att Georgien utropat sig som självständigt sade Abchazien att de inte ville vara med. Några veckor senare sade Sydossetien samma sak. Jag är förvånad över att Angela Merkel och Carl Bildt säger att erkännandet strider mot folkrätten. ( SVD )

Enligt internationell rätt är en stat:
-en maktorganisation
-som har kontyroll över en befolkning
-inom ett visst territoriellt område. Dessutom måste den
-erkännas som en stat av andra stater.

Said Mahmoudi visar också på att det finns en parallell till västmakternas militära ingripande i Kosovo, och erkännandet av Kosovo som självständig stat.
 -Enda skillnaden är att i fallet Kosovo kallades Natobombningarna i Jugoslavien för humanitär intervention. Här kallas Rysslands agerande för aggression, eftersom väst anser att områdena tillhör Georgien. Man kan sätta frågetecken för om det verkligen är så. (SVD)
 
Frågan är ,som CKrantz skriver 
- Om nu folkrätten är ett instrument som har giltighet i en värld med kall realpolitisk maktpolitik.
Realpolitisk maktpolitik är det Kalla Krigets maktspråk. En politik som då ledde till en allt snabbare kapprustning. En kapprustning som balanserade på ruinens brant med kärnvapenstridsspetsar placerade runt om i Europa.
Det gäller att sänka tonläget i tid.

Intressant är att se att människorna i Sydossetien jublade vid beskedet om Rysslands erkännande medan georgierna reagerade med motsatta känslor.  Många georgier från Sydossetien har flytt  och kan eller vågar kanske inte återvända. 

SVD , SVD1 ,SVD2  , DN1, DN2, DN3 , AB , AB1
Bloggat: Svensson, Jinge, CKrantz

Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,,


Varifrån kommer hotet?

Vem hotar vem är en relevant fråga då man läser ingressen i Aftonbladet
- Återigen hotas Europa av ryska kärnvapen.
Rubriken verkar vara en länk i det upptrappade propagandakrig som pågår mellan USA och Ryssland. Uttryck som den ryske björnen har vaknat och ryska kärnvapen hotar Europa skapar en ensidig och partisk bild av läget i Europa.
USA och Polen  har tidigare kommit överens om att placera missilbaser  vid baltiska kusten. och USA´s agerande i Rysslands närområde har skapat oro i de ryska leden. Vad annat var att vänta?   Lek med tanken att Ryssarna skulle göra samma sak. Hur skulle amerikanerna reagera om ryska missilbaser placerades på Kuba? Kubakrisen i da capo förmodligen. 
 USA´s överenskommelser med Polen  om missilbaser och Rysslands hot om att kärnvapenbestycka Östersjöflottan visar  att ett nygammalt kallt krig är i antågande  mellan två gamla fiender stångandes pannorna blodiga mot varandra. Tonläget har höjts mellan USA och Ryssland och Condoleezza Rice gav följande uttalande i NBC:s program Meet the Press.
- Ryssland kommer att få betala ett pris. Tillsammans med våra allierade ska vi allvarligt överväga konsekvenserna för Rysslands integration i de globala institutionerna.  DN2
Den svenska  regeringen gör följe med USA och inställde idag ett planerat flottbesök från Ryssland i protest mot kriget i Georgien.( Rapport)
Frysta relationer och stängda kanaler till ett alltmer isolerat Moskva gynnar det freden?
 Ett nytt kallt krig med Europas befolkning som gisslan och en ny upprustningsspiral som tär på jordens resurser och skapar en osäkrare värld att leva i, är det vad vi har att vänta oss?

Se tidigare inlägg USA spänner musklerna. Maktkamp om geopolitiskt läge.

DN1, DN2svd, AB2, AB3
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

USA spänner musklerna.

Har världen blivit tokig?
Det realpolitiska perspektivet dominerar tydligen både skol- och säkerhetspolitiken i USA. Steget från beväpnade lärare i klassrummen i Texas  till  utplacering av missilbaser vid baltiska kusten är inte så långt. Synen på att konflikter både förebyggs och löses med vapen avslöjar .
När sovjet placerade robotbaser på Kuba en gång i tiden svarade USA med att blockera sovjetiskt fartyg på internationellt vatten och Kubakrisen var ett faktum.
Nu placerar USA missilbaser i Polen och Ukraina. Rysslands svar lät inte vänta på sig

 - Genom att tillåta missilförsvaret blottar sig Polen för en attack - till hundra procent, sa den ryske generalen Anatolij Nogovitsyn. DN
- USA å sin sida hävdar att skölden är till för att skydda det egna landet mot missiler som avfyrats från "skurkstater". DN

 Vad förväntar sig USA? Att ryssarna stillatigande skall titta på? Hur Ryssland agerar när närområdet hotas gav Rysslands krig med  Georgien ett klart besked om.   Och som brukligt är i konflikter av det här slaget är det civilbefolkningen som får betala priset i form av skador, förlust av liv och fokomflyttningar. 

Ett USA på nedåtgång mot ett Ryssland på väg uppåt visar att USA`s ensidiga maktdominans håller på att spricka. Är det därför USA spänner musklerna och placerar missilbaser i Rysslands närområde? Ett nygammalt kallt krig är i antågande och en farligare värld att leva i blir resultatet. USA med allierade på ena sidan och Ryssland på den andra och övriga stillatsittande vid sidan av, är det så det ska bli? Är det så vi vill att det ska vara?

AB , DN , DN2 , DN3, SvD , SvD
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Maktkamp om geopolitiskt läge.

 Georgien har ett viktigt geopolitiskt läge med oljerika grannländer i öst, hamnar i väst och    med oljeledningarna från Azerbajdzjan i öst vidare mot Turkiet .
  I både Georgien och i flera av grannländerna finns regioner med krav på självständighet vilket föranlett många olösta konflikter. Ryssland har som nu  i lägen då oro finns i gränstrakter agerat snabbt för att säkra sina gränser.
  Sedan 2004 har Georgien närmat sig EU och idag är landet också nära allierat med USA. T ex finns georgisk militär närvaro  i  både  Afghanistan och Irak och enligt Rapport (SvT) finns ett hundratal amerikanska så kallade rådgivare i Georgien. Det finns också uppgifter om att SA tränat militär i Gerogien i guerillakrigföring. Att Georgien sedan ett par år tillbaka räckt ut handen till försvarsalliansen Nato har förbättrade inte relationen mellan Ryssland och Georgien. Under 2000-talet har det varit ett antal oroligheter och direkta konfrontationer mellan Georgien och Ryssland  i området. Dagens tragiska krig var därför inte svårförutsägbart. 
  
 Det som gör läget extra farligt är att bakom konflikten mellan Georgien och Sydossetien  ligger  ryska och amerikanska intressen. Rysslans behov av en säkrad gräns och USA´s har behov av olja samt en position i närheten av sin forna fiende i öst. Amerikanska och även västeuropeiska bolag  har investerat stora belopp och resurser i Georgien för att försöka säkerställa oljeleveranser till väst . Och som brukligt är i konflikter av det här slaget är det civilbefolkningen som får betala priset i form av skador, förlust av liv och fokomflyttningar. 

 Att den gamla väst-öst konflikten från kalla krigets dagar ännu lever märks tydligt i uttalanden från politiker i väst och inte minst i svenska dagstidningar. Ryssland utpekas som den stora boven. Analyser av bakgrunden till konflikten är sparsamma. Kaukasus har länge varit ett oroligt område och bilägges inte konflikten riskerar den att sprida sig.

DN1, SvD1, SvD2
Intressant?   Bloggat: Jinge  om Kan man förstå Ryssland?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

USA och Ryssland bakom oroligheterna.

Ställföreträdande krig mellan USA och Ryssland i Georgien och Sydossetien. 
 1990 bröt sig Sydossetien ur Georgien med syfte att bilda en egen stat.  Sedan dess har Ryssland stött provinsen  med bl a rysk militär närvaro.
-Sydossetien har velat förena sig med Nordossetien ända sedan Georgien blev självständigt. Ryssland stöder Sydossetien medan USA står på Georgiens sida. (SvD)

Sedan igår pågår stridigheter i Sydossetien mellan georgier och sydossetier som stöds av rysk miitär. Vad som ligger bakom och vad konflikten egentligen handlar om råder det delade meningar om. 
Jinge gör en intressant analys om bakgrunden till kriget och menar att det i grunden handlar om ett ställföreträdande krig mellan Ryssland och USA. 
Risken är stor att konflikten om den inte bilägges sprider sig i regionen och  resulterar i ett kallt krig mellan de forna fienderna USA och Ryssland. Den dolda agendan bakom oroligheterna är förmodligen konflikten mellan ryska och amerikanska oljebolag  om vem som till slut ska få kontroll över energidistrbutionen genom Kaukasus.
Civilbefolkningen som redan drabbats hårt av konflikten utsätts för stora påfrestningar  och används som brickor i spelet.

SvD, SvD2SvD3, DN , DN2 , AB AB2, e24

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

RSS 2.0