Obamas retorik och verkligheten.

President Obamas retorik är det inget fel på . Enbart retorik river inga murar.
Obamas  sits är inte avundsvärd. Hans kampanj väckte förväntningar på förändring.  Förändringar som de kapitalstarka aktörerna inte går med på. 
Obamas presidentinstallation väckte hopp inte bara i USA utan världen över.  Inte mycket av de förändringar som utlovades har än så länge infriats.

En pressad president höll i natt sitt State of the Union-tal.

– "Jag sa aldrig att ”change” skulle bli lätt eller att jag skulle kunna åstadkomma det på egen hand, sa Barack Obama som medgav bakslag – till och med välförtjänta sådana – under det gångna året."(SvD)


Talet inriktades jobb och ekonomi.
Obama aviserade bl a en frysning av de offentliga utgifterna i tre år med undantag för försvaret, pensioner och äldresjukvården.

Paul Krugman amerikansk nationalekonom  skriver att Obamas politik är en katastrof och tillägger :
-"Obama likviderar sig själv".(NY Times)

Vad han menar är att  det är dålig politik att frysa utgifterna när ekonomin fortfarande lider av massarbetslöshet. Krugman dömer ut Obamas politik och menar att han sviker allt som hans anhängare trodde att de arbetade för.


Vad som händer med sjukvårdsreformen är skrivet i stjärnorna efter det att demokraterna förlorade sin supermajoritet i senaten. En vädjan till kongressen i nattens tal att inte lämna reformen i sticket är ett sista halmstrå.

Obama nämnde till skillnad från sin föregångare säkerhetspolitiken sist i sitt tal  Truppnärvaron i Irak består och i natt lovade Obama åter att Irakkriget ska avslutas.  Vinna krig är lätt för världens enda kvarvarande supermakt medan freden är svårare att säkra. Irak är idag ett samhälle i totalt kaos med inbördes strider och laglöshet. Det är arvet efter den brittisk-amerikanska invasionen.

I snart ett decennium har västvärlden under USA:s ledning krigat i Afghanistan. Obama lovade också fortsatt truppnärvaro. Mycket talar för att det kriget håller på att utvecklas till ett nytt Vietnam även om ny strategi planeras.

Guatanamobasen finns kvar och nämndes inte ens i talet.

Av Kairotalet blev intet.

Bloggat: Jinge, R-a Malmö
Läs även andra te of the Union, , , , , , ,

Maktkamp på Haiti?

Haiti förblöder efter den värsta naturkatastrofen i mannaminne. Sjuka och skadade motas bort från överfyllda sjukhus och människor dör i brist på   antibiotika och bedövningsmedel.
Bakom ovärderliga hjälpinsatser tycks ett annat spel pågå. I skuggan av allt lidande pågår en maktkamp där USA ryckt till sig initiativet och kritiken mot USA:s agerande på Haiti kommer från länder som Brasilien, Venezuela och Frankrike och en rad debattörer.

Naomi Klein varnar för att:
-"USA kan komma att använda jordbävningskatastrofen i Haiti för att öka sitt inflytande över ön och driva igenom radikala, impopulära nyliberala reformer – som man tidigare gjort efter andra katastrofer."


S
teve Lando uppmärksammade mig på att USA sätter upp en järnridå  för att hindra Haitier, som flyr katastrofen, att ta sig in i landet. Istället kan de transporteras till den ökända Guatanamobasen.  Jag tar mig för pannan och undrar om det verkligen är sant.  Ser att även EU är kallsinniga när det gäller att härbärgera Haitier.

USA har också satt in soldater från marinkåren för att   garantera säkerheten för hjälparbetare. Ronny Åkerberg refererar en svensk som hjälper till på Haiti. Han känner inte igen rapporter om laglöshet och plundring utan säger att:
- Vi märker mest att folk hjälper varandra. Haitierna var de första som startade hjälparbetet. De grävde fram vänner och grannar ur rasen. Jag tycker att det är en felaktig bild som förmedlas."


Wolfgang Hansson skriver i Aftonbladet att detta är en invasion som världen inte försdömer och tillägger att det som är avgörande är om de amerikanska soldaterna lämnar Haiti när det akuta läget stabiliserats.

I det utsatta läge som Haiti är bör all hjälp ges utan förbehåll och hjälpinsatser samordnas utan tanke på egenintressen i området.

Dagens Nyheter visar hur mycket av de medel som strömmat in till olika hjälporganisationer som går vidare till de nödställda på Haiti.


Tidigare inlägg:Hörsamma Haitis nödrop.
Naomi Klein: Haiti Disaster Capitalism Alert: Stop Them Before They Shock Again
Mer i media: AB, DN , 2, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , i

Imperialistiska krig kan inte rättfärdigas.

Vilken märklig och rent absurd tillställning nobelfesten i Oslo var.
Fredspristagaren   verkade anse att det fanns värdigare pristagare samtidigt som han prisade kriget som han anser skapar fred.

-"När  den amerikanska krigsherren tog emot Nobels fredspris så tackade han genom att föra ett brinnande försvarstal om USA:s imperialistiska samtid och historia"(LOKE-KULTUR & POLITIK)"

Visst är det ibland nödvändigt med krig. Befrielsekrigen , krigen mot kolonialismen är sådana exempel men aldrig imperialistiska krig. Att förhärliga Irakkriget och kriget i Afghanistan  är höjden av arrogans.  
Irakkriget som Obama ärvde av Bush  iscensattes  på falska grunder. Några massförstörelsevapen hittades aldrig. Däremot fick USA och västvärlden kontroll över en av världens rikaste oljekällor. Brittiska och amerikanska oljebolag bl a har fått dela på Iraks oljekällor och Irak har förvandlats till ett amerikanskt protektorat. Priset är hundratusentals döda civila, en sönderbombad infrastruktur och ett samhälle med ökad våldsspiral. 
I Afganistan handlar det om  kontroll av naturtillgångar men kanske framförallt om att  kontrollera ett geostrategiskt område, Afghanistans närhet till Ryssland, Kina och Iran.

Byar bombas och civila faller offer. För varje ny utländsk soldat och för varje bombad by "föds"  nya talibaner.  Att bekämpa  terrorism med hjälp av kulor och bomber är dömt att misslyckas.  Terrorismens rötter får då ny näring. Civila insatser inte militära är de som kan bära frukt i kampen mot terrorismen.

Nej krig är inte fred!  Imperialism kan aldrig försvars. Att ge president Obama fredspriset smakar riktigt, riktigt  illa.

Bloggat:  Det progressiva USA, LOKE, Ett hjärta rött
Media;DN,1, 2, SvD, AB, 1

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,  , , , ,Fredspris till en krigspresident.

Vilken paradox att ge Barack Obama USAs nye krigspresident fredspriset.  En man som redan under valkampanjen markerade att Afghanistan var USAs bakgård. Fredspriset till en president dom just trappat upp kriget i Afghanistan, Ytterligare  30 000 soldater  samtidigt som krav ställts  på Europa att skicka fler unga män till att ingå under NATO-befäl i ett krig som är dömt att misslyckas.
Obamas tal i Kairo gav världen hopp. Ett tal som gav hopp om fred, en stat åt palestinierna och ett stopp på Israels bosättningspolitik  på ockuperad mark.   Av detta blev det intet. Löften som   inte följs av handling har inget värde.  Israel fortsätter sin etniska rensning av Jerusalem och bryter därmed  mot folkrätten.

-"I sitt stora linjetal i Kairo i juni vände sig Barack Obama till den muslimska världen - långt över en miljard människor. Han talade om hur banden mellan USA och Israel aldrig kan brytas och om hur erkännandet att det judiska folkets strävan efter ett hemland inte kan förnekas.

Men han talade också om hur palestinierna - muslimer och kristna - har lidit i längtan efter ett hemland i mer än 60 år. Obama talade om "de dagliga förödmjukelser - små och stora - som följer med ockupationen".

USA kommer inte att vända ryggen åt palestiniernas legitima krav på värdighet, möjligheter och en egen stat, sade presidenten som citerade Koranen och berättade om sin barndoms Indonesien.

Men hans visioner har ännu inte följts av konkret politik."(SvD)


Idag har Obama anlänt till Oslo för att motta fredspriset. Att säkra freden är betydligt svårare än att vinna krig.  Fredsprisets symbolvärde trampas i smutsen  när det ges till en president som rustar för krig. En fredspristagare behöver naturligtvis säkerhet.  Det säkerhetspådrag som byggs runt Obama är enormt och minner mer om krig än fred. Behöver en sann fredspristagare ett säkerhetspådrag av den kalibern?

Tidigare inlägg: En fredspristagare som eskalerar.

Media: SVD 1, DN, EX AB12
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,   , , , , , I


Skandal eller lysande val?

Nobels fredspris till Barack Obama är ett kontroversiellt val.  Svenska freds anser att det är chockerande och skamligt. Min man frågade om jag skämtade när jag informerade om nobelstiftelsens val.

För vad får Barack Obama Nobels fredspris är frågan många av oss ställer.
Visst väckte Barack Obama som nytillträdd president hopp hos människor både i USA och runt om i världen. Det är ett rent nöje att lyssna på hans tal, retoriken är strålande inte minst i Kairotalet där handen sträcktes ut till den muslimska världen.

Men vad har han åstadkommit?
Inte mycket konkret. Barack Obama är som USAs president direkt ansvarig för två nu pågående krig i Irak och Afghanistan. Försöken att mäkla fred i Mellanöstern har hitills skamligt misslyckats och  Israel fortsätter sin utbyggnad av bosättningar i oförminskad skala. I klimatfrågan ligger Obama lågt inför Köpenhamnskonferensen. Och på Guantanamobasen sitter fortfarande fångar utan rättegång.

Så varför fick han Nobels fredspris?

Inte för  vad han åstadkommit, utan för de löften och hopp han har skapat. Nu väntar vi på att Barack Obama omsätter ord i handling. Är det det som kan vara det geniala draget i Nobelstiftelsens val att  strålkastarljuset får Obama att gå från ord till handling?

Ett bisarrt val.
Ett slag i ansiktet på hela fredsrörelsen, säger den amerikanska fredsaktivisten Cindy Sheehan

Bloggat: Jinge, Peter Andersson, Svensson

Media: DN, DN2, SvD, SvD2, SvD3, AB, AB2, AB3, AB4, AB5, Expr, Expr2, VG1,2,3,4, GP, GP2

Andra bloggar intressant om: Obama, Nobel, Fredspriset, nobels fredspris

Att  strålkastarljuset får Obama att gå från ord till handling?

Obama i Bushs fotspår?

Obama sitter i telefon medan amerikanskt flygplan fällde bomber över Pakistan.
Obama tog över  Bushs stövlar. Dialog och samarbete visade sig vara bomber för vissa och telefonsamtal med andra. Ett obemannat amerikanskt flygplan fällde bomber över norra Pakistan. Hur många av de 18 som dödades är civila? Tidigare attacker i området har kritiserats då många av offren varit civila pakistanier.
Dagens attack har inte bekräftats av USA men satellitbilder visar att det var ett amerikanskt plan enligt AP.
-"These are the first drone attacks since Barack Obama was inaugurated as US president on Tuesday. Pakistani leaders had expressed hope that the new US administration would halt the controversial air strikes, saying they fuelled public anger and complicated Pakistan's own counter-insurgency efforts. " (BBC)

 
Bushs krig mot terrorismen  visar att bomber skapar fler terrorister inte färre.

Läs även andra intresssanta bloggares åsikter om , ,

Obama vill ge USA ledartröjan.


Obama lovade i sitt installationstal att USA ska ta på sig ledartröjan igen. För många inger det förmodligen hopp medan det för andra upplevs som ett hot.
USA:s interventioner i andra länder har sett i backspegeln varit otaliga. Inblandningen i och medverkan i att avsätta president Allende i Chile skickade det landet till den mörka sidan under många år. Grenada och El Salvador fick också smaka på amerikanskt stöveltramp. USA ogillade Kubas politik och försatte kubanerna i ekonomisk blockad. Kriget mot terrorismen har skapade två krig, Afghanistan och Irak och fyllde den ökända Guatanamobasen plus ett antal andra fängelser jorden runt med av USA terrormisstänkta personer.
Guatanamobasen, tortyrfängelset har Obama lovat stänga. Militärättegångarna som pågår efter år av tortyr ska skjutas upp.Vad som ska hända med de som fängslats är skrivet i stjärnorna.
Trupperna ska tas hem ifrån Irak, ett Irak som lider svårt av sviterna av det amerikanska kriget. Kriget vann USA men aldrig freden. Oljetillgångarna fördelades på amerikanska och brittiska bolag bl a. Vem står för återuppbyggnaden i Irak?
Inte ett ord nämndes om Israelernas bombningar i Gaza. Ett vagt löfte om att förbättra relationerna med den muslimska världen gavs. Innebörden av det löftet kan vi bara gissa. USA:s oljeberoende och den geografiska placeringen av viktiga oljekällor har kanske sin betydelse för det löftet.
Obama har tidigare poängterat dialog och samarbete. Framtiden får visa om världen med hjälp av USA:s ledartröja under Obamas ledarskap blir en säkrare värld att leva i.
Obama anknöt både till Abraham Lincon, Roosfeldt och Kennedy i sitt tal.
Hopp inte fruktan ska vara ledstjärnan , broar och vägar ska byggas och den amerikanska livsstilen ska värnas.
Ett Keynsianskt tonläge hördes då han berörde den ekonomiska krisen och en vilja att vidta åtgärder för att mota klimatkrisen var tydlig.
Obama lockade över 1,5 miljon människor den näst största folksamlingen efter det att president Johnson installerades. Stödet för Obama och förhoppningarna på vad han kan åstadkomma är enormt stort , en nationell yra så nära man kan komma. Yes we can-kampanjen har ingjutit hopp inte minst för den afro-amerikanska befolkningen i USA.Trycket på Obama är enormt och risken är att besvikelsen förbytts i hopplöshet eller vrede om förhoppningarna grusas.
USA står efter finanskrisen på ruinens brant och har dragit världen med sig ned i en djup ekonomisk kris. USA:S rykte är skamfilat och tilltufsat efter Bushadministrationens aggressiva och förödande utrikespoltik . Ledartröjan sitter löst på ett land som orsakat så stor kaos och förödelse världen över. Obama är ingen Messias, han är president för en supermakt, med starka ekonomiska, transnationella och globala politiska intressen.

Bloggat: Jinge
DN12
 3 SvD12 AB12 SVT
Andra om: , , , , , I

Två familjer i politikens toppskikt.

Ända sedan 1988 då Reagen avgick som president har två familjer dominerat det högsta politiska ämbetet i USA, familjerna Bush och Clinton. Med Hillary Clintons utnämning till USA:s utrikesminister fortsätter en av familjerna att dominera den politiskascenen. Hur kommer det sig att världens mäktigaste nation, militärt ekonomiskt och politiskt,  har ett så snävt urval när det gäller ledande politiska funktionärer?
När C H Hermansson i mitten av 1960-talet visade på att svenskt näringsliv dominerades av 15 familjer väckte detta stort uppseende. Att några få familjer dominerat den politiska scenen i USA , den enskilt mäktigaste aktören globalt, borde få samma uppmärksamhet. Fokus borde sättas på de intressen som backar upp familjerna Bush, Clinton och Obama. Hur värnas demokratin med några  få familjer i toppen av maktpyramiden? Det är en gåta.

Bloggat: Steve Lando , Progressiva USA
Media.SDS AB DN DN SVD  VG Politiken ,i
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Obama byter fot för oljans skull.

Barack Obama valdes till president på grund av viljan till förnyelse men är trots det en representant för den amerikanska imperialismen. Han lovar upptrappning av kriget i Afghanistan så fort trupperna tagits hem från Irak. Brittiska och amerikanska oljebolag bl a har fått dela på Iraks oljekällor och en USA-vänlig regering är installerad i Irak. Claes Krantz menar att Irak har förvandlats till ett amerikanskt protektorat . Nu är det Afghanistans tur.
 -Man säger al Qaida och menar - Olja enligt Jinge. Oljan är och har alltid varit en stark motor för amerikansk säkerhetspolitik. Irak, Afghanistan, Iran, Ryssland, Georgien och Venezuela är alla länder där USA på senare tid försökt påverka utvecklingen. För oljans skull kan det bli tre år till av amerikansk ockupation av Irak

USA har i sin jakt på terrorister världen över skapat  ett rättsligt vakuum där terroristmisstänkta hålls i förvar utan att få sin sak prövad. Barack Obama lovar att stänga Guantánamobasen. Om fångarna ska friges eller ställas inför federala domstolar framgår inte. Alla de andra som fängslats i terrorns namn och som sitter fängslade världen över ditförda av CIA vad händer med dem?

Media: DN AB SvD i
Andra om: , , , , , , ,

Obama och omvärlden.

Många hyser förhoppningar om att Obamas valseger ska var början på en ny agenda för den amerikanska säkerhetspolitiken. Utnämningarna till Obamas kabinett kan ge en fingervisning.
Visserligen ska man aldrig ställa någon till svars för vad föräldrar eller andra i familjen gör eller säger det till trots hoppade  hjärtat upp i halsgropen när jag idag i expressen läste följande uttalande från Rahm Emanuels  far (Obamas stabschef)  om utnämningen
-" Självklart kommer han att påverka presidenten att bli pro-israelisk. Varför skulle han inte det? Är han en arab kanske? Han ska inte skura golv i Vita huset."  Nämnas bör att Rahm Emanuel bett om ursäkt för faderns övertramp.
Kommer den amerikanska proisraeliska politiken att få en fortsättning lär det dröja innan Israel-Palestina konflikten når en lösning. Palestinierna kvävs långsamt bakom murar, uteblivna oljeleveranser och kollektiva bestraffningar. Israelernas rädsla för självmordsbombare förmörkar livet på den andra sidan. Det brådskar så här kan det inte fortsätta.

Ett annat problem som Obama förväntas lösa är Guantánamobasen. Guantánamobasen hyser förmodligen en och annan terrorist men också många helt oskyldigt utpekade. Bekännelser under tortyr och omänsklig behandling hör inte hemma på 2000-talet. Kommer federala domstolar att överta militärtribunalernas görande eller kommer basen att fortsätta som vanligt.  USA har i sin jakt på terrorister världen över skapat  ett rättsligt vakuum där terroristmisstänkta hålls i förvar utan att få sin sak prövad. I Irak sitter 18000   i amerikanskt förvar . De flesta är irakier . Hur länge ska oskyldiga sitta fängslade och när ska rättssäkerheten återerövras?
Idag fredag fälldes bomber över en liten by i Pakistan med 12 dödsoffer som följd varav  5 anses  tillhöra al-Qaida. Obama har i en intervju sagt att om amerikanska värden hotas i Pakistan kan han tänka sig att sätta in militära operationer i Pakistan.  Att hitta bin Ladin har fortfarande högsta prioritet för den amerikanska underrättelsetjänsten.  

Kommer Obama att följa Bush på den inslagna vägen i kriget mot terrorism eller hittar Obama andra lösningar? Bomber mot misstänkta al-Qaida -fästen och fängelse utan rättslig prövning är det verkligen rätt väg att bekämpa terrorism?  Risken är uppenbar att detta istället väcker  nytt hat mot väst och föder nya terrorister. "The Dark Side" av Jane Mayer  visar vilka mörka makter som agerat och hur, när tortyr använts i terrorns namn i Bush`s krig mot terrorism.

Idag pekar mycket på att Hillary Clinton kommer att bli Obamas utrikesminister. En utnämning om den genomförs kan den innebära en kursändring i amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik? Obama är inte Bush men trots allt en representant för den amerikanska imperialismen.

Intressant.se
Andra om: , , , , , , , , ,,

Dagen efter

Det amerikanska valet lockade fler väljare än på många år. 60%  av valmanskåren hittade till vallolkalerna. Ur ett demokratiskt perspektiv är 60%  en extremt låg siffra. Endast till EU-valen kan Europa visa upp ett så lågt valdeltagande.
För att få delta i valet krävs en registrering. Partierna dyker upp som svampar ur jorden vid val och lägger sig i  ide  därefter. Lobbygrupperna agerar som påverkansgrupper istället för partierna.
Systemet med majoritetsval i flermansvalkretsar gör att röster kan kännas bortkastade vilket syns tydligt i valresultatet. Obama fick 52 % av det totalt avgivna rösterna och  349 elektorsröster, McCain 46 % men bara 163 elektorsröster. Vinner man knappt i en valkrets kammar kandidaten hem rubbet av elektorsröster resterande röster slängs bildligt och bokstavligt i papperskorgen.
Valkampanjen i sig är ett spektakel. Den handlar mer om person, slips och kroppsspråk än politiska sakfrågor. Inte så konstigt att intresset för politik falnar i ett system där möjligheten att påverka är liten.
I årets val spelade Internet en avgörande betydelse. Obama använde skickligt bl a Youtube och Facebook för att nå de unga väljarna. Via Internet kan en person effektivt bedriva masskommunikation. Det har presidentvalet visat. Obamas kampanj var oerhört skickligt utförd vilket också avspeglades vid hans segertal i Grant Park. Ett tal som var en retorisk fullträff när han gång på gång nämnde  Changes are coming to America  och Yes we can och We shall overcome.  Budskapet om förändring ingav hopp och fångade och frälste många, framförallt unga hjärtan.
Att Obama är den förste afrikansk-amerikanske presidenten i USA´s historia har en enorm betydelse. Det faktumet stärker den amerikanska drömmen om att man kan åstadkomma vad man själv vill. Det visar också på att rasfrågan spelat ut sin roll politiskt även om rasismen inte försvunnit.
 Viljan till förändring kommer att testas i den bistra verklighet som möter Obama den 20 januari.
Finanskrisen har slagit hårt mot det amerikanska samhället, förtroendet internationellt har nått ett bottenläge och klimatfrågan pockar på en lösning.
Obama är en hök i utrikespolitiska frågor. Visserligen vill han avsluta Irakkriget men istället satsa på Afghanistan. Han kan tänka sig att agera i Pakistan om amerikanska intressen hotas.   Guantánamoepoken blir förhoppningsvis ett kapitel som avslutas av Obama.
Man kan hoppas på vissa sociala förändringar till det bättre i USA med bättre sjukvård och åtgärder för att minska arbetslöshet och stimulera ekonomin. Hur det hänger ihop med utlovade skattesänkningra är iofs en gåta.
När det gäller miljön är Margot Wallström hoppfull . Hon tror på  ett samarbete i klimatfrågan och hoppas på överenskommelser  som minskar utsläppen och en diskussion om förnybara energikällor.
Framtiden får utvisa om Changes are coming to America.


Bloggat- Svensson, Steve Lando, Trotten,
Media- SVD1, SVD2, SVD3, SVD4,
DN1, DN2, DN3, SDS1, SDS2,
AB1, AB2, AB3, AB4

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant.se
 

Congratulations US

uppdaterad
Obama vann en jordskredsseger. John McCain gratulerade i sitt tal Obama och sa till sina valarbetare att -"The failure is mine not yours." Ett historiskt valresultat, Obama den förste afrikansk-amerikanske presidenten i USA´s historia får många av oss att minnas Martin Luther Kings berömda tal "We  shall overcome".
Valnatten kunde följas   via tv, tidningar och internet.    Bisonblogg livebloggade, synade  nätet och plockade upp intressanta saker .
CNN Live TV gav oss möjlighet att följa valvakan  på ett annat sätt än tidigare med närgångna reportage och analyser.  Vilken känsla som förmedlades från alla de amerikaner som samlats i Grant Park när prognosen att Obama vinner presidentvalet förmedlades. Vilken mäktig scen när Obama med familj kom upp på scenen i Grant Park och publiken ropar -Yes we can. Obama nämner i sitt tal både Irakkriget, den djupa ekonomiska krisen , slaveriet och återkommer till att  -America can change  och avslutar med  -Yes we can and We shall overcome.


Vilka förändringar som kommer får framtiden visa. 30% av amerikanerna lever på eller under  fattigdomsgränsen, den ekonomiska krisen har påverkat inte bara USA utan också en hel värld samtidigt som en fredslösningi  Irak verkat allt mer avlägsen.
Ett historiskt resultat också då det ser ut som om både senaten och representanthuset får en förstärkt demokratisk majoritet.
 

SVD
12, 3   AB 1 2, 3,4   DN1, DN2, DN3, DN4
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Technorati Taggar: , , , , , ,
 

Congratulations

uppdaterad
Obama vann en jordskredsseger. John McCain gratulerade i sitt tal Obama och sa till sina valarbetare att -"The failure is mine not yours. " Ett historiskt valresultat, Obama den förste afroamerikanske presidenten i USA´s historia får många av oss att minnas Martin Luther Kings berömda tal "We  shall overcome".
Valnatten kunde följas   via tv, tidningar och internet.    Bisonblogg livebloggade, synade  nätet och plockade upp intressanta saker .
CNN Live TV gav oss möjlighet att följa valvakan  på ett annat sätt än tidigare med närgångna reportage och analyser.  Vilken känsla som förmedlades från alla de amerikaner som samlats i Grant Park när prognosen att Obama vinner presidentvalet förmedlades. Vilken mäktig scen när Obama med familj kom upp på scenen i Grant Park och publiken ropar -Yes we can. Obama nämner i sitt tal både Irakkriget, den djupa ekonomiska krisen , slaveriet och återkommer till att -America can change  och avslutar med -Yes we can and We shall overcome.
Vilka förändringar som kommer får framtiden visa. 30% av amerikanerna lever på eller under  fattigdomsgränsen, den ekonomiska krisen har påverkat inte bara USA utan också en hel värld samtidigt som en fredslösnin i Irak ter sig allt mer avlägsen.
Ett historiskt resultat också då det ser ut som om både senaten och representanthuset får en demokratisk majoritet.
 
Bloggat: Jinge, Progressiva USA,  Jonas Morian, LOKE,  

SVD
12, 3   AB 1 2, 3,4   DN1, DN2, DN3, DN4
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Technorati Taggar: , , , , , ,
Intressant.se


Ödesval för USA och världen?

Bara några timmar kvar så vet USA och världen resultatet av det mest välbevakade valet någonsin. 40 miljarder kronor har lagts ned på kampanjerna. En ofantligt stor siffra. Kommer det svenska valet att påverkas av Obamas koncept där internet varit ett viktigt verktyg  framför allt för att  nå de unga väljarna.

Allt annat än en seger för Obama vore en sensation med tanke på hur valvindarna blåst.  Nu är det amerikanska valet en osäker historia främst på grund av vaklprocedurerna med många val samtidigt och systemet med majoritetsval och inte minst att det brukar vara ett mycket lågt valdeltagande.
Frågan är vad som händer om Obama inte vinner. Risken för uppplopp är uppenbar.

Spelar det någon roll för världen vem som vinner valet? 
En demokrat som Obama är att föredra. En person som förordar dialog istället för konfrontation med Iran litar jag mer på. Men vad sjutton! Vad var det han sa om Pakistan och terrorister? - Att han mycket väl kan tänka sig att attackera inne i Pakistan om regeringen i Pakistan inte gör sitt. Ja se där, samma gamla storebrorsmanér som vanligt. Amerika gör vad amerika anser rätt. Går emot internationell rätt och intervenerar i annat land om man anser att det gynnar amerikanska intressen.
Men ändå, en nyliberal och tillika neokonservativ person som McCain är Bushadministrationens förlängda arm. Vad den politiken ställt till med är allmänt känt.
Idag håller jag tummarna för Obama både för amerikanernas skull och världen.

Bloggat- Jinge , Svensson  , Ett hjärta rött, Kildén & Åsman,

DN 1 2 3 SVD 1 3 AB 1 2 3
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Intressant.se

Nazismen, Ford och Taylorismen.

Kalle Anka plågad av nazismen, Ford och Taylorismen.
Samma människosyn i botten.
Stars and Stripes och friheten...och blod.
Räddningen ...

Se Disney`s film hos SVD
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ofinansierat krispaket drabbar skattebetalarna

700 miljarder dollar kostar finanskrisen i USA. 700 miljarder! 700 miljarder för att frälsa finanssektorn och hålla bankrutta banker och finansinstitut om ryggen. De amerikanska skattebetalarna ska köpa värdelösa lån. Den nyliberala experimentverksataden har imploderat. Vem får betala?
Nu kan bostadsräntorna sänkas utropar Robert Bergqvist, chefekonom på SEB
Hur ska de 700 miljarder dollarna finansieras? Nya lån och ökat budgetunderskott för staten är det som är resultatet av kongressens krispaket? Om jag förstått det rätt lämnas problemet att lösa finansieringen  över till USA`s nye president. Kul uppdrag att påbörja mandatperioden med tycker nog Barack Obama. För det är väl Obama  det amerikanska folket, de som tar sig till rösturnorna, väljer? Eller blir det McCain, gammal är tryggast, som blir USA´s näste president?
Mer pengar ut i systemet som saknar täckning skapar inte det inflation? Lågkonjunktur och inflation  samtidigt där inflationsmålet här hemma prioriteras på arbetslöshetens bekostnad. Är det vad vi har att vänta?  Pest och kolera samtidigt. De varslade volvoarbetarna får det etter värre att skaffa nya jobb i det läget. Så vem får egentligen betala finanskrisen och krispaketet? 
 
(uppdaterat)
 AB1 , AB2
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,wall street
Läs på intressant.se

Bomber mot terrorismens rötter hjälper inte.

Hur kan någon tro att det går att bomba sönder terrorismens rötter? 
Hur kan någon tro att det går  att bomba bort rädslan för väst?
Att låta ett helt folk lida som i Afghanistan och Irak skapar ännu mera terrorism.
Bomber utan säkrad fred är dömt att misslyckas. Infrastrukturer raseras,
människors hela livssituation och överlevnad hotas. Att föra krig mot terrorismen kräver andra redskap.
Fattigdom, förtryck och utanförskap är  grundpelarna som skapar motstånd och för vissa terrorism.
Det är där stöten och resurserna måste riktas in.
Civila insatser inte militära är de som saknas i kampen mot terrorismen.

SVD
Bloggat-SteveLando
Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Intressant.se

Ofinansierat krispaket bra för finanserna?

700 miljarder dollar kostar finanskrisen i USA. 700 miljarder! 700 miljarder för att frälsa finanssektorn och hålla bankrutta banker och finansinstitut om ryggen. De amerikanska skattebetalarna ska köpa värdelösa lån. Vad annat kunde man göra?
Nu kan bostadsräntorna sänkas utropar Robert Bergqvist, chefekonom på SEB
Hur ska de 700 miljarder dollarna finansieras? Nya lån och ökat budgetunderskott för staten är det som är resultatet av kongressens krispaket? Om jag förstått det rätt lämnas problemet att lösa finansieringen  över till USA`s nye president. Kul uppdrag att påbörja mandatperioden med tycker nog Barack Obama. För det är väl Obama  det amerikanska folket, de som tar sig till rösturnorna, väljer? Eller blir det McCain, gammal är tryggast, som blir USA´s näste president?
Mer pengar ut i systemet som saknar täckning skapar inte det inflation? Lågkonjunktur och inflation  samtidigt där inflationsmålet här hemma prioriteras på arbetslöshetens bekostnad. Är det vad vi har att vänta?  Pest och kolera samtidigt. De varslade volvoarbetarna får det etter värre att skaffa nya jobb i det läget. Så vem får egentligen betala finanskrisen och krispaketet? 
 
(uppdaterat)
DN, DN1, DN2, SVD, AB , AB1 , AB2
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Läs på intressant.se

Barack Obama eller McCain?

Ett viktigt val vars utgång påverkar hela världen beskrivs i medierna som ett krig mellan två kombattanter och med en dramaturgi som en dokussåpa. Vem vann debatten? Så lyder var och varannan rubrik i media. Spelar det någon roll för oss, viskar en ilsken röst i mitt bakhuvud. I båda fallen lär den amerikanska politiken påverka. Det har den gjort under hela efterkrigstiden. Så visst spelar det roll!
En demokrat som Obama är att föredra. En person som förordar dialog istället för konfrontation med Iran litar jag mer på. Men vad sjutton! Vad var det han sa om Pakistan och terrorister? - Att han mycket väl kan tänka sig att attackera inne i Pakistan om regeringen i Pakistan inte gör sitt. Ja se där, samma gamla storebrorsmanér som vanligt. Amerika gör vad amerika anser rätt. Går emot internationell rätt och intervenerar i annat land om man anser att det gynnar amerikanska intressen.
Men ändå, en nyliberal och tillika neokonservativ person som McCain är Bushadministrationens förlängda arm. Vad den politiken ställt till med är allmänt känt.
-Ett Irakkrig där freden fortfarande inte vunnits som orsakat misär och elände i jakt på massförstörelsevapen som inte fanns.
-En ofantlig skuldbörda då kriget finansierats med lånade pengar och som ett brev på posten en finanskris som når ända in i svenska hem.
Nej tack en sådan politik måste få ett stopp. Så för min del får Obama gärna vinna valet.

DN ,DN1, DN2, AB,SVD
Bloggat- Jinge
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs på intressant.se

RSS 2.0