Stridsvagnar rullar åter på Bangkoks gator.

Thailands politiska situation kan liknas med en ond spiral av demokratiska val, folkresningar och militärkupper. Än en gång kablas bilder på stridsvagnar på Bangkoks gator ut över världen.
 Den här gången är det de röda som demonstrerar mot sittande regering som kom till makten efter de gulas stora demonstrationer och ockupation av Bangkoks flygplats i slutet av förra året. Då höll sig militären passivt och i bakgrunden. Militärens inaktivitet under ockupationen av flygplatsen visade  vems sida den står på. De gula representerar den gamla makteliten i landet och står knappast för någon demokrati. De vill utestänga landsbygdsbefolkningen från den politiska scenen genom att  bara låta 30 procent av ledamöterna i parlamentet ska ska väljas av folket.

Nu är det konfrontation och skarpa skott som gäller.Den  thailändska militären har använt skjutvapen mot  de röda demonstranterna   i Bangkok  Många människor har blivit skadade av militären som skjutit  mot demonstranterna som tagit sig in i inrikesministeriet och tagit över stridsvagnar. Demonstranterna har besvarat militärens eldgivning med våld i form av skottlossning och brandbomber.


De röda är anhängare till premiärministern Thaksin Shinawatra  och är absolut ingen vänsterrörelse. Thaksin avsattes av militären 2006. Under Thaksins regim rådde mer eller mindre envälde med omfattande korruption samtidigt som social reformer skapade bättre levnadsförhållande för många.

Bakom turistparadisets soldränkta stränder finns en annan verklighet som gång på gång får utlopp i det som nu  sker på Bangkoks gator. Protester och motprotester som möts av militär och polis.
Bakom turistfasaden  finns politisk repression och ständigt lurande militärkupp för att kväsa motsättningarna mellan olika politiska falanger. En maktkamp mellan  gammal och ny maktelit där militären står på den gamla elitens, de gulas sida.
Många thailändare har på senare tid fått det bättre ekonomiskt  samtidigt som den thailändska ekonomin försämrat drastiskt. 
Klyftorna är stora och inkomstfördelningen ofattbar skev. Fattigdomen finns fortfarande på  landsbygden och är utbredd framför allt bland bergsfolken i norr och i de muslimska områdena i söder. 
 
Källor:
 

Domstolen visar militären vägen?

Thailand på väg bort från demokratin

Landguiden, utrikespolitiska institutet,
 
Bloggat: Jinge, igen, Svensson,  Röda Malmö
Media: SvD 1 2 3 DN 1 2 3 4 Dagen  AB EX
Läs även andra bloggares åsikter om  , , , , 

Intressant?


Domstolen visar militären vägen?


Thailands konstitutionsdomstol avsätter i praktiken regeringen. Det regeringsbärande partiet PPP har upplösts av domstolen.  Ett förfarande som kan beskrivas som en regelrätt   statskupp utförd av landets elit.
Avgår inte regeringen har domstolen krattat manegen  för en militärkupp i så fall den 19:de i ordningen.
Den mediala uppmärksamheten har ända sedan PAD ockuperat flygplatsen riktats mot de turister som fått vänta på sin hemfärd.
Att polisen fått bakbundna händer av regeringen för att undvika en militärkupp och att PAD-anhängare kunnat röra sig fritt fram och tillbaks till flygplatsen finns ingen rapportering om. Att PAD vill utestänga landsbygdsbefolkningen från den politiska scenen har det också varit märkvärdigt tyst om. PAD :s kamp har istället framställts som en kamp för demokrati och inte en kamp för att återta förlorade privilegier. Inte för att sittande regering är speciellt demokratisk men den är i alla fall folkvald och har landsbygdsbefolkningenstöd framför allt p g av reformer av skola, sjukvård och möjligjheter för byarna till billiga lån.
Militärens inaktivitet under ockupationen visar också vems sida den står på.
Avgår inte regeringen eller ombildas det nu förbjudna partiet är risken stor att tanksen återigen börjar rulla på Bangkoks gator.

Tidigare inlägg: Thailand på väg bort från demokratin.
Bloggat: Svensson, Jinge, Kildén & Åsman

Intressant?
Media: SVD1, SVD2,  SVD3DN1, DN2,DN3, DN4,  DB1, DB2,  
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Thailand på väg bort från demokratin

Thailands politiska situation kan liknas med en ond spiral av demokratiska val, folkresningar och militärkupper.   
 Bakom dagens rubriker om demonstationer och stängda flygplatser ligger en långvarig blockad mot regeringsbyggnaden i Bangkok. Blockaden leds av PAD- Folkets demokratiska allians- en allians som  vill värna demokratin genom att utestänga majoriteten av befoolkningen från den poitiska scenen. En argumentation som vilar på icke-demokratisk grund.   Med blockaden vill PAD få bort sittande regering som står nära den avsatte premiärministern Thaksin.    Under Thaksins regim rådde mer eller mindre envälde med omfattande korruption samtidigt som social reformer skapade bättre levnadsförhållande för många.    2006 tog  militären över den politiska scenen än en gång med och avsatte premiärministern. Kuppen försvarades av PAD med  argument som "ibland måste demokratin ta ett steg tillbaks för att sedan ta ett steg framåt" och militären lovade att återställa demokratin. Men det visade sig att stödet för Thaksins politiska parti,  PPP, var stort på landsbygden .  Sjukvårds- , skolreformer och stöd i form av förmånliga lån till småbyarna  var reformer som underlättat livet för de fattiga på landsbygden. PPP vann valet 2007.  PADs protester fortsatte och växte sig allt starkare. De vill utestänga folket på landsbygden från den politiska processen. De anser uppenbarligen att den välutbildade stadsbefolkningen är förmer än landsbygdsbefolkningen. En landsbygdsbefolkning som gång på gång röstar fram politiker som inte respekterar  demokratin måste utestängas från valurnorna var budskapet . Inte speciellt demokratiskt resonerat från en organisation som säger sig värna demokratin. 
  I början av oktober blev demonstrationerna mer aggressiva och fick därmed  internationell medial uppmärksamhet.
PAD förväntar sig en militärkupp för att "återställa demokratin". Problemet är att militären inte accepterar något folkstyre och anser sig lyda direkt under kungen. Vilken politisk soppa. PAD vill återinföra demokratin med hjälp av antidemokratiska metoder som ska sätta fart på militären för att avsätta regeringen. Sedan ska   majoriteten av det thailändska folket sättas i sträckbänk  då de inte anses tillräckligt mogna för att gå till valurnorna. I praktiken vill PAD värna medelklassens  intressen.
Den politiska oron i nuläget har sina rötter i den finanskris som svepte in över Sydostasien i slutet av 90-talet. Missnöjet  med följderna av  IMF:S krav på avregeleringar och liberalisering av ekonomin jäste och gav utrymme för Thaksins första valseger 2001.
I nuläget har regeringen utfärdat undantagstillstånd på vissa utsatta platser och risken är stor att bilder på stridsvagnar på Bankoks gator åter igen kablas ut över världen.
 
Bloggat: Svensson mfl
Media: SVD1, SVD2, SVD3,SVD4,  DB1, DB2, DN1, DN2, DN3, SDS, PDK1, PDK2, AB
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Intressant.se

Hur förebyggs terrorism?

uppdaterad, uppdaterad
Både Thailand och Indien har drabbats av våldsdåd.  I båda fallen är det turister som hamnat i vägen för eller varit måltavla för extrema grupper.  Våldsmetoder som de i Indien och demonstrationerna i Thailand kan inte försvaras . Det är trots det viktigt att stanna upp och reflektera över vad som ligger bakom.

 I Thailand  försöker   demonstranter skapa oreda för att genomdriva  en högerkupp.
Att som tusentals turister sitta fast på flygplatsen är ett scenario som ingen av oss vill hamna i. Jag förstår om medierna redogör för turisternas situation men varför finns så lite fokus på situationen i Thailand  och vad som driver PAD-grupperna?
Den thailändska regeringen är i och för sig folkkvald men  det räcker inte för att ett land ska betraktas som en demokrati. Numera kontrollerar regeringen i praktiken alla TV-kanaler och militären äger de flesta radiokanalerna men hyr ut dem.  Politisk oro  är vardag i Thailand och efter den senaste  kuppen i september 2006 försämrades respekten för de mänskliga rättigheterna. Krigslagar infördes i alla landets provinser och yttrandefriheten och mötesfriheten inskränktes.  (Landguiden, utrikespolitiska institutet)
PAD-demonstranterna kan därför uppfattas som förkämpar för demokrati men vill istället hindra densamma då privilegier kan gå förlorade för den utbildade medelklassen i städerna.  PAD-demonstranterna försöker bana vägen för en militärkupp i syfte att hindra kommande val och demokratiska reformer.(GP)
 -"Det är inte demokrati dessa PAD-demonstranter kämpar för, det är avskaffandet av demokratin de är ute efter...[ ] tillhör den ekonomiska eliten[ ]..."(Jinge) 

I Indien har en hittils okänd grupp   utfört flera olika våldsdåd i Mumbai (Bombay).
 Två turisthotell har angripits och turister tagits som gisslan ,  en stor tågsstation och ett sjukhus har utsatts för terroristattacker.  Vad vill de åstadkomma och varför väljer de en väg som väcker avståndstagande och avsky? Våld där oskyldiga människor drabbas  är aldrig försvarbart. 
Svenska Dagbladet räknar upp de "senaste årens terrordåd"  men undviker analys. Risken med att beskriva världen som farlig och oberäknelig och att vem som helst kan drabbas var som helst är uppenbar. Terroriststyrkor och insatsstyrkor och mera övervakning blir de metoder som förespråkas och godtas. Är orsaken desperation på grund av utsatthet och förtryck stoppas inga terrordåd medelst våld. Detsamma gäller om orsaken är maktkamp mellan olika etniska grupper. Mer hat och fler extremister blir istället resultatet. Risken är också att en mindre extremistgrupps agerande används för att stigmatisera en hel folkgrupp.
En hittills okänd grupp, Deccan Mujahedin, tog på sig ansvaret för terroristdådet. Spekulationer kom dock genast igång om att den har anknytning till militanta islamistiska grupper som Lashkar-e-Toiba med sitt ursprung i konflikten i Kashmir.(Landguiden, utrikespolitiska institutet)

Aktörerna är i båda fallen organisationer med mycket begränsat politiskt perspektiv.

Bloggat: Svensson
Media: SVD1SVD2SVD3DN1DN2DN3DN4DN5AB1AB2, Inressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om ,,
,,

RSS 2.0