Vilket klavertramp.

Den generella välfärden, en välfärd som ger trygghet åt alla i samhället, har sakta men säkert  börjat monteras ned.  Klyftorna ökar samtidigt som fler blir fattiga.  Bostadslös i vintertid måste vara det värsta som kan hända. 

Vad gör då de som bär ansvaret för tillståndet i konungariket Sverige? Jo alliansens  politiker samlar in  sina gamla sovsäckar  till de hemlösa.

En känd drottning sa en gång i tiden då folk saknade bröd.
-Kan de inte äta bakelser.

Sovsäck istället för tak över huvudet, vilket hyckleri! Ett klavertramp i linje med drottningens bakelser.

Media:Ex, AB, 2 3

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Säg ja till ett mänskligt samhälle.

I gårdagens debatt försvarade alliansen de sjukförsäkringsregler som ställer sjuka utan försörjning.
För några dagar sedan visadeGunnar  Axén, socailförsäkringsutskotets ordförande (m) tillsammans med sin partikamrat Helena Riviére klart och tydligt den människosyn som ligger bakom det regelverk som lett till att sjuka ställts utanför. I en debattartikel pekade de finger åt Alexandra och ifrågasatte öppet om hon egentligen var sjuk.

Idag svarar Alexandra sina belackare. Missa inte att läsa vad hon har att säga.


Helle Klein sammanfattar
debatten om sjukförsäkringen  som publicerats i Aftonbladet så här:
-"-Än så länge talas det inte om licensjakt på sjuka. Men det är väl bara en tidsfråga.

I PC Jersilds roman Grisjakten organiserar staten jakten på grisar på Gotland. Planeringen är omfattande. Byråkratin följer förordningen noggrant. Ingen ställer frågan varför alla grisar på Gotland ska dödas.

I ett teknokratiskt samhällsklimat ryms inte etiska reflexioner eller värdefrågor. Alla lyder order.

”Vid stora samhällsförändringar kommer människor i kläm”, säger statsministern.

Iskallt."

Jag säger

  • Tack till Alexandra som gav ett ansikte åt de sjuka som drabbats så hårt.
  • Nej till ett samhälle där sjuka och arbetslösa hamnar i utanförskap på grund av ett urholkat nätverk i det som en gång gav trygghet.
  • Ja till en solidariskt finansierad generell välfärd som ger trygghet åt alla när olyckan är framme.
  • Ja till ett mänskligt samhälle.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Låt inte barnen vänta.


Maria Larsson ger barnfamiljer hopp men bara om hon blir återvald.
Allt fler barn blir bostadslösa när familjen inte kan betala sin hyra. Hur kommer de barnens framtid att se ut om de saknar fast bostad? När familjer hamnar i trångmål drabbas  barnen illa. Nu aviserar
Maria Larsson folkhälsominister(KD) att hon vill  ha en lag som förbjuder att barn vräks.  Bra!

-Hon kommer under nästa mandatperiod, förutsatt att hon sitter kvar, driva frågan om att lagstifta mot värkning av barn.(Dagen)

Skynda på med det arbetet.  Vänta inte till nästa mandatperiod.Barnens väl borde få stå ovanför all partipolitik och valstrategi.
Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till en bostad enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.  Det gäller alla oavsett ålder!

Bloggat: ScaberNestor, Kaela , Resurspank
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

En urholkad generell välfärd ökar klyftor

En lögn som upprepas tusenfalt blir till slut en sanning. Det är en sanning med modifikation.
Lögnen rår inte på den verklighet som är så uppenbar. Talet om att jobbskatteavdraget skulle leda till ett rättvisare och jämlikare samhäll är ren desinformation.  Jobbskatteavdraget eller skattesänkningarna som gynnat de som har mest  och finansierats med försämringar för arbetslösa, sjuka, förtidspensionärer och pensionärer har istället ökat klyftorna. Den rikaste tiondelen av befolkningen har fått 60 procent av skattesänkningarna. En omfördelning utan dess like där de rika blir rikare och de fattiga fattigare skapar ökar ojämlikheten.

Skattesänkningar som urholkar den generella välfärden,
den välfärd som omfattar alla i samhället skapar klyftor som också växer på sikt.  När den generella välfärden krymper blir det upp till var och en av oss att planera för framtiden. Det är den friheten vi får, att köpa egna trygghetsförsäkringar.c Men har alla råd att teckna de försäkringar som krävs för att kunna betala sjukvård, täcka inkomstbortfall vid sjukdom och ge en pension som går att leva på?

Den kritik som JO nu riktar mot försäkringskassan har sin grund i de lagar regeringen stiftat utan tanke på konsekvens.


Den frihet Schlingman, moderaternas propagandagenera,l talar om är de besuttnas frihet. Den moderatledda regeringens politik som ökat klyftorna och ojämlikheten  har därmed också minskat friheten och jämställdheten för flertalet i samhället.

-"Ju jämlikare ett samhälle är ju större frihet. Men eftersom moderaterna för en politik för ökade klyftor, för ökad ojämlikhet så för moderaterna och alliansregeringen också en politik för minskad frihet och en politik för minskad jämställdhet." (Anders Svensson)
Moderaternas människosyn är allt annat än solidarisk och jämlik. Jobbskatteavdragets retorik klarar inte ett möte  med verkligheten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,, , , ,

En behandling ovärdig en välfärdsstat.

Idag visar Aftonbladet  hur de regler som Försäkringskassan har att rätta sig efter ser ut. När Reinfeldt och Husmark-Persson påstår att de rödgrönas förslag skulle  leda till att fler sjuka mister sitt sjukbidrag är det fråga om ren manipulation och medveten feltolkning. När moderatbloggare  efterlyser en mer nyanserad diskussion av sjukförsäkringsreglerna är de ute på mycket hal is.  Verkligheten ska inte desinformeras bort. Den ska beskrivas rakt upp och ned som den ser ut.  Alliansens sjukförsäkringssystem  innehåller en stupstock som ställer sjuka  utan försörjning .

16 000 utförsäkrades  vid årets början. Det är inte Försäkringskassan som agerat fel de följer de regler alliansen  utfärdat.  De här exemplen finns i en vägledning för handläggare på Försäkringskassan:
  • -"En man, i exemplet kallad Aram, har så svåra ryggsmärtor att han varken kan stå eller sitta längre stunder. Försäkringskassan bedömer att han är för sjuk för att delta i Arbetsförmedlingens program. Ändå bör han inte få förlängd sjukpenning eftersom ”han inte ligger på sjukhus eller får omfattande vård i hemmet, att han inte har en avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och han löper ingen risk att bli allvarligt försämrad i sin sjukdom.”
  • Avslag får också Murat som efter flera halsoperationer måste sondmatas och får vård i hemmet varje dag.
  • Och Erika som brutit båda benen och en arm i en cykelolycka."(AB)
Ett samhälle som behandlar sjuka  på det sättet kan inte kallas ett välfärdssamhälle.  Nu får det vara nog.  Ett sådant samhälle ska vi inte ha.

Fler som bloggat: Kulturbloggen, Peter Andersson, Jinge, Karins värld kattas lilla värld,   Från min horisont.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Verkligheten inte myten borde vägleda politiska beslut.


Ett samhälle bedöms efter hur det tar hand om de svaga de som drabbas av sjukdom, och arbetslöshet bl a. Den moderatledda regeringens politik bygger på en människosyn som är främmande för en modern välfärdsstat. Vad som nu sker är att alliansen håller på att förverkliga Reinfeldts ungdomsvision om det sovande folket:Helene Rivière som tillsammans med Gunnar Axèn socialförsäkringsutskottets ordförande (m) skrev en artikel i Aftonbladet som möttes av stark kritik även från de egna leden klargör tydligt  den misstro mot människor som ligger bakom de nya sjukförsäkringsreglerna.

-"Socialtjänstlagen och socialbidraget demonstrerar på ett nästan kusligt sätt hur kort halveringstiden är för moraliska värderingar. Den generation som skapade lagen var övertygad om sociala reformers förmåga att rätta till verkligheten. Den generation som nu utnyttjar den har ingen känsla för att utbildning, bostäder, arbete, pengar är någonting man förtjänar genom personliga insatser, utan det är rättigheter rakt av. Däremellan utspelar sig den moralupplösande process som vi nu ska följa." (Helena Rivière – ”Bidragskulturen”.Timbro, 1998)


Vi har i åratal fått höra att sjukskrivningarna ökat. Nu visar det sig att så inte är fallet. Björn Johnson , statsvetare slår hål på den myten och  visar att verkligheten ser helt annorlunda ut.

-”Sjukfrånvaron i Sverige fördubblades mellan 1998 och 2003. Från vänster har man hävdat att det handlade om sviktande hälsa. Ett allt brutal­are arbetsliv med långtids­sjuka som offer och arbetsgivare som skurkar. Från höger sa man att det beror på bristande moral – svenskar sjukskriver sig eftersom det ”inte lönar sig att arbeta”  (AB)


Sanningen är att det är längden på sjukskrivningarna, och därmed antalet sjuktimmar och kostnaderna som ökat inte antalet sjuka.
Björn Johnson pekar på att  företagshälsovården  monterades ner, lönebidragen togs bort,  lättare tjänster försvann när 90-talskrisen ledde till att många organisationer bantades ned.  Det fanns inte plats i arbetslivet för några andra än de som var 100% friska

Ilsemarie skriver att
-"Liknande förklaringar har funnits länge – men inte många har lyssnat. Det har varit enklare att skylla på individer, ställa hårdare krav och kasta ut människor från försäkringen – allt för att kortsiktigt spara pengar utan att tänka längre än näsan räcker."


Om målet är ett friskare folk är det dags att se verkligheten i vitögat sluta skuldbelägga sjuka och istället satsa på förebyggande åtgärder och en rejäl rehabilitering som ger sjuka en chans att komma tillbaks till arbetslivet.  Kort och gott ett mänskligare samhälle.

Vad som krävs är en forskning värd namnet, ett återupprättande av arbetslivsinstitutets insatser istället för myter och personligt tyckande.

Bloggat: Peter Andersson, Martin Moberg, MaryXJ

Media: AB, DN, SvD
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,, ,

Ord förändrar inte verkligheten.

Sanningen är den att de regler som alliansen infört lämnar sjuka i sticket. Efter en viss tids sjukskrivning har sjuka som klarat av att jobba 50 eller 75 procent  tvingats säga upp sig för att som det heter ställa sig till hela arbetsmarknadens förfogande. Nyordningen som skulle få sjuka att arbeta mer har enligt försäkringskassan minskat sjukskrivningstiden med 3 timmar totalt. Sjuka blir inte friska genom att försörjningen tas bort. Oron för försörjningen kan istället förlänga läkning.

Vad är det för fel på att  tar bort tidsgränsen den som för många blivit en stupstock och satsa på individuell bedömning  med en   prövning och plan som leder till aktiva åtgärder och insatser för att återgå till arbete så som de  rödgröna föreslår? Hur kan det beskrivas som fusk?
58 årsgränsen som Reinfeldt och Husmark ondgör sig över är om jag förstått det rätt ett erbjudande vilket inte i sig betyder att förtidspension omöjliggörs före 58 års ålder. Om det skulle vara fallet vore det förödande för människor som på grund av sjukdom är oförmögna att arbeta.

Talet om att svenska folket skulle ha varit det mest sjukskrivna folket i världen  förvillar . Om nu detta stämmer vad beror det i så fall på? Dubbelarbete, ökad stress eller frikostiga läkare som sjukskriver i onödan? 
Det kan vara på sin plats att titta närmare på vår granne Norge.  Norrmännen har högt sjukskrivningstal men också hög sysselsättning och  produktivitet. Fler orkar arbeta  full tid fram till pension och färre slås ut. Hur kommer det sig? I Sverige är sjuknärvaron istället hög och allt för många orkar inte arbeta  full tid hela vägen.
Varför satsas inget på förebyggande insatser om det är ohälsa man vill åtgärda? Att ensidigt fokusera på sjukförsäkringsregler  begränsar.

Alliansen misstänkliggör människor som är sjuka. Det tydliggjordes i en debattartikel skriven av socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén  tillsammans med partikollegan Helena Rivière,  i gårdagens Aftonblad. Där hånas en utpekad person öppet. 
Alexandra, hade skrivit en artikel om sitt liv efter utförsäkringen och beskriver sin oro, ångest och frånvaron av rehabilitering.  Gunnar Axén och Helena Rivière avslöjar rakt upp och ned den människosyn som ligger bakom alliansens sjukförsäkringsregler. Regler som dömdes ut av flera tunga remissinstanser. Husmark-Perssons avslöjande om att försämrade sjukförsäkringsregler ska finansiera skattesänkningar  talas inte heller högt om. Det motivet förträngs.

Nej Reinfeldt frågan om sjukförsäkringsreglernas konsekvenser  är inte en fråga om kommunikation. Det är människosynen och politiken som är fel. En politik som påverkat sjuka människors vardag på ett sätt som inte hör hemma i en välfärdsstat.

Media: AB 1 2
Bra bloggat  Ilsemarie, "Det finns inte ord",
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
i

Mänskligare samhälle med de rödgröna.

En rödgrön regering gör skillnad. Ett mänskligare Sverige  där hänsyn tas till människor som är sjuka. Stupstocken tas bort och individuell prövning  införs.  En självklarhet att  hänsyn tas till varje individs unika behov och att aktiva insatser erbjuds  istället för utförsäkring. Man skriver även att de som nu är utförsäkrade utan försörjning kommer att återförsäkras och att taket kommer att höjas.  Många utförsäkrade som fråntagits sin försörjning lever idag under knappa förhållanden och desperation på grund av sjukdom.

Men varför   ta bort  möjligheten till förtidspension för de som är under 58 år? Även "yngre" kan drabbas så illa av sjukdom att arbete är en omöjlighet.

De rödgröna oppositionspartierna har enats: Vi vill satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond. Vinner vi valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar. Vi är överens om att sjukförsäkringen på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket höjs till tio basbelopp. De som ställts på bar backe av regeringens regeländringar ska återförsäkras om de behöver det. Individuella prövningar ska göras successivt och vi vill ha avstämningspunkter med tydliggöranden om när individen har rätt att få aktiva insatser – inte tidsgränser som gör att man kastas ut i försäkringslöshet. Redan under 2011 vill vi avskaffa dagens stelbenta prövning efter 180 dagar mot en fiktiv arbetsmarknad, skriver ledarna för S, MP och V.(DN Debatt)En helt n annan människosyn än alliansens. En positiv syn på människan  istället för alliansens konservativa syn som resulterat  i ifrågasättande och misstro mot sjuka.

Husmark-Persson fortsätter att blunda för verkligheten. Sitt eget system försvarar hon med näbbar och klor . Hon pratar om hur det var tänkt istället för hur det fungerar.    De rödgrönas förslag sågar hon med en uppenbar lögn när hon säger att de är en återgång till det gamla systemet. Är hon både blind och döv månne?
Reinfeldt talar om ofinansierad reform när han själv sitter i glashus. Sjukförsäkring är inte bidrag det är en trygghet vid sjukdom. Talet om arbetslinje är förbrukat som politiskt slagord när det visat sig att sjuka  fråntas sin försörjning . Det gör ingen sjuk frisk.

Mer i media: DN DN2 DN3 DN4 SvD och Ex .
Bloggat: Krassman, Kulturbloggen, Peter Andersson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , i

Våga se och tala!


Uppdrag granskning om Marie-Louise som i förtvivlan tog sitt liv upprörde och skakade om. Programmet visade hur en människa i nöd kan reagera efter försäkringskassans besked om att  sjukersättning inte längre gäller.  Har Du missat programmet kan du se det HÄR.

Programmet har också skapat en annan debatt
.
Ilsemari frågar
-"Ska man överhuvudtaget ta upp enskilda människors självmord och använda de  som argument i sjukförsäkringsdebatt?"

Ilsemari drar slutsatsen att det skulle vara än mer oroande om vi la locket på och inte reagerade eller vågade tala om det. Regeringen varnades också för risken för självmord skulle kunna bli en konseksvens av de nya sjukskrivningsreglerna.

Vi kan aldrig försvara ett system för systemets egen skull inte heller avhålla oss att kritisera de som skapat systemet och fortsätter att försvara det. Att lägga locket på skulle vara förödande för alla de som  nu drabbas av ett system med omänskliga och fyrkantiga sjukskrivningsregler.  De som trots läkarintyg på motsatsen bedöms ha arbetsförmåga och därför fråntas rätten till sjukskrivning och ska ställa sig till arbetsmarknadens  förfogande måste få upprättelse. Ett sjukt system måste kritiseras..


Liselott Olsson skriver i Aftonbladet att det är något
sjukt över debatten om sjukskrivningar:
-"Låt oss prata om hur länge sjuka ska behöva vänta på hjälp istället för hur länge de ska ha rätt att vara sjuka. Låt oss diskutera vilka incitament myndigheter och arbetsgivare ska ha för att erbjuda rätt stöd på vägen tillbaka till ett friskt och aktivt liv."
Försäkringskassan säger sig följa regler som regeringen bestämt. Regeringen pekar på försäkringskassan. Reinfeldt är nöjd och säger att man får räkna med att människor kommer i kläm när förändringar görs.

Människor blir inte friskare för att de blir fattigare. Marie-Louise fråntogs sin försörjning.
-"Vad har man vunnit på det? Ingenting. Alla har förlorat på det."(Marie-Louises läkare)


Bloggat: Ilsemari, Ronny Åkerberg, Lena Alun, Trollhare
Media: AB 1 2 3
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , i

Ett slag under bältet mot de som byggt vår välfärd.


Efter helgen dimper ett  kuvertet från pensionsmyndigheten ned hos över 1 miljon pensionärer. Inuti finns besked om hur mycket pensionen sänks nästa år. 8 av 10 får sänkt pension. Det är den så kallade bromsen som tryckts ned. Den broms som aktiveras i dåliga tider. Ett system som  infördes under förra regeringen i samförstånd med den dåvarande oppositionen

För sittande regering räcker det inte med en inbromsning utan har även lagt in  handbromsen med ett  jobbskatteavdrag som missgynnar de som hela sitt liv jobbat och byggt välfärden i vårt land.  Vid det här laget känner väl alla till att alliansen betraktar pensionärer som ett skattefrälse, en tärande grupp som ska betala mer i skatt än om de varit kvar i jobb. Inget annat jämförbart land hanterar sina pensionärer så illa..
Pensionärerna med sin högre skatt är med att subventionera det fjärde jobbskatteavdraget tillsammans med sjuka och arbetslösa.

Nog kommer sådan   politik att straffa sig
. Det är fyrtiotalisternas tur att dra sig tillbaks för att ge plats för yngre förmågor. Det är en ny  kull pensionärer som inte lär sitta still i båten. Inte lär alliansen få förnyat förtroende att styra landet  efter valet 2010. Loppet torde var kört. Det hjälper knappast att ledarsidorna i tidningar som SvD  agerar vallokomotiv åt alliansen.

Tidigare inlägg: Locket på för att kväsa oron.
Bloggat: Krassman ClaesKrantz Jinge Peter Andersson
Media:   DN, SvD1 Ex
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
i

Locket på för att kväsa oron.

Är det någon som undrar varför PRO är på krigsstigen? Nej tänkte väl det. Kasta ett öga på tabellen nedan:
-"Skatteverket har publicerat de nya skattetabellerna för 2010. Skatteorättvisan fortsätter.

 

Exempel på skatteskillnad per månad vid olika inkomstlägen, mellan en pensionär över 65 år som har pension och en yrkesverksam med samma inkomst. (Skillnaden mellan kolumn 1 och 2 i tabellen)

8000 kr/månad Skatteskillnad: 412 kr/mån
10 000 kr/månad Skatteskillnad: 578 kr/mån
13 000 kr/månad Skatteskillnad: 664 kr/mån
14 000 kr/månad Skatteskillnad: 700 kr/mån
15 000 kr/månad Skatteskillnad: 757 kr/mån
20 000 kr/månad Skatteskillnad: 1049 kr/mån

[...]

(Skattetabeller för 2010 – PRO)

 


I andra länder har pensionärer samma skatt som de som arbetar. Självklart borde samma gälla i "välfärdslandet" Sverige. Pension är  intjänad lön och bör betraktas som just det lön för utfört arbete.

I Sverige anser skatteutskottets ordförande Lennart Hedquist(m)att man inte ska oroa pensionärerna och höjer ett varnande finger åt pensionsmyndigheten som skickat ut brev för att informera pensionärer  att pensionen blir lägre.

Det kan väl inte vara så illa att
Hedquist oroar sig för valet 2010. Att förlora pensionärernas gunst kan gå illa så många som de är, säkrast att lägga locket på.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
i

Skrattar bäst som skrattar sist!.

Regeringens lappande och lagande av sjukförsäkringen är en panikåtgärd som lämnar många svårt sjuka i sticket.

-"Den stora majoriteten sjukskrivna som lider av smärtbesvär i rygg, axlar och nacke, många gånger som en följd av ett slitsamt arbetsliv, riskerar dock fortfarande att knuffas ut ur sjukförsäkringen. I värsta fall tvingas de lämna sitt jobb för att gå ut i arbetslöshet. Detta trots att de med bara lite mer tid skulle kunna rusta sig för att gå tillbaka till det jobb de har kunnande och kompetens för." (AB)


Regeringens cyniska spel med människor börjar nu visa sig i öppen dager.  Politikens konsekvenser går inte längre att dölja eller bortförklaras.

Svenska Dagbladets ledarsida fortsätter sitt valarbete åt moderaterna idag.  Reinfeldts arrogans kan inte skyla över en politik som raserat trygghet och försätter sjuka på bar backe. Mona Sahlins utmaning till Reinfeldt att debattera för att visa vilket samhälle som blir konsekvensen av de två alternativen hånas på ledarsidan, rent av förlöjligas. Vad ledarskribenten inte vill ta in är att en klar majoritet inte bara ogillar den borgerliga politiken utan vänder ryggen till hela idén med de nya sjukförsäkringsreglerna.
Dagens Nyheter understöder Svenska Dagbladets eldgivning och tillsammans försöker de göra om politik till ren personfråga.

Det handlar inte om Mona Sahlin eller Reinfeldt utan om vilket samhälle vi vill leva i.
Vissa menar att båda alternativen är borgerlig politik och att skillnaden inte är så stor. För mig handlar det inte bara om en nyansskillnad utan  klasskillnad.  Inte är det Reinfeldts samhälle med botten i ungdomsårens vision om det sovande" folket jag väljer.

De som drabbats av utförsäkring, arbetslöshet och allt mindre i plånboken för att hjälpa till med finansieringen av det senaste jobbskatteavdraget kan hålla sig för skratt.  De börjar bli så många att vi alla har någon vi känner eller en vän som känner någon om vi nu inte drabbats själva.

Enligt en undersökning av Demoskop/Expresen rasar nu  Reinfeldts förtroendesiffror:Så skrattar bäst som skrattar sist!

Tidigare inlägg:Det är poliken det är fel på inte kommunikationen!
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,I

Det är politiken det är fel på inte kommunikationen!

Tänk att först var det försäkringskassan fel att svårt sjuka utförsäkrades enligt socialministern. Idag agerar svenska dagbladets ledarsida valstrateg åt den moderatledda alliansen påpekar Peter Andersson.  PJ  Anders Linder menar att regeringen inte   förklarat sin politik tillräckligt tydligt och kallar dessutom de rödgrönas politik för populistisk.  Att värna om sjuka, arbetslösa och pensionärer är definitivt ingen populistrisk politik. Vilken arrogans! Det är att både ha empati och vilja hålla kvar vid ett solidariskt välfärdssystem. Jobbskatteavdraget sa Husmark-Persson, socialminister (M) ska finansieras med ändrade sjukskrivningsregler. regler som ställer sjuka människor på bar backe.
Nej det är inget kommunikationsproblem att alliansen backar i opinionen. Det är den borgerliga politiken som säger att det är skillnad på folk och folk som det är fel på. Den politik som säger att vissa ska man inte lita på: Inte sjuka och arbetslösa som är för lata eller lurar systemet. För att inte tala om de som uppnått lagstadgad pensionsålder, de  ska inte luta sig tillbaks och tro att det är färdigarbetat. Jobba tills ni stupar är budskapet.

Jobblinjen som visade sig vara en stupstock är inget som applåderas.Olika undersökningar visar att svenska folket vill ha ett välfärdssystem som ger trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. En investering för vad som kan drabba alla av oss istället för några hundralappar i sänkt skatt. Manipulation, nyspråk och ibland rena lögner går inte hem i stugorna.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , Jinge, ,I

Borgerliga debattörer och medier leker blindbock.

Borgerliga medier och bloggare känner ingen oro trots att Sifos senaste mätning styrker vad SCB redan visat.

De rödgröna skulle få egen majoritet om det vore val idag. 11 procents ledning talar sitt tydliga språk. Vi vill inte ha alliansens politik. En politik som anser att sjuka och arbetslösa är för dyra. En politik som utgår ifrån att om man blir fattig så blir man frisk.  En politik som raserat en human välfärdspolitik och försatt människor i en mycket svår situation.

Envist som åsnor har borgerliga debattörer tillsammans med socialministern försvarat en  reform som bygger på misstro mot människor. Alla är inte sjuka sa en bloggare.Solidaritet är att ge människor valet att förbättra sin framtid sa en annan om den sjukförsäkring som tvingat svårt sjuka att säga upp sitt jobb och ställa sig i kön bland fullt friska för att söka jobb. Lappverket förändrar inget i sak.
Vad alliansen håller på att förverkliga är Reinfeldts ungdomsdröm om"det sovande folket". En cynisk politik som bygger på en gammalkonservativ människosyn.

Sjuka och arbetslösa är för dyra medan banker som spekulerat och bidragit till efterkrigstidens  svåraste ekonomiska kris gått skadefria. Hundratals miljarder har pumpats in för att rädda bankerna medan utsatta människor puttats över stupet.
I inget annat land betalar pensionärer högre skatt än de som arbetar. Att pensionen är intjänad lön har regeringen helt enkelt blundat för.

Framtidsfrågorna kommer att avgöra valet ropar Schlingman (m) och  Svenska Dagbladet . Vad är det som säger att de borgerliga partierna har mandat på dem?  Repressiv politik hör knappast framtiden till. Skolpolitiken, miljöpolitiken, övervakningsivern, rädslan för ett öppet Internet  och  den  cyniska politiken mot de svaga i samhället  är ingen politik som inger hopp inför framtiden. För människor som bakbundits och försatts i bidragsberoende ter sig framtiden mörk. Arbetslöshet har privatiserats. Sjuka ses inte som sjuka utan som bidragsberoende.

Kostnaderna för sjuka och arbetslösa har vältrats över på kommunerna hur kommer det att påverka framtidens skola, barn- och äldreomsorg?

Valet kommer att handla om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle för de som har det bra och som sidsteppar sjuka, arbetslösa och gamla eller ett samhälle för alla.


Läs Olle Svenning: Reinfeldts största moraliska nederlag, Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren: Myt att sjuka kostar för mycket.

Bloggat: Jinge, Jinge igen, Röda Malmö, SvenssonLänkPeter Andersson, Alliansfritt, Röda Berget
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , i

Riv upp, gör om, gör rätt!

Alliansen försöker trolla bort det faktum att det nya sjukförsäkringssystemet är inhumant och inte hör hemma i en välfärdsstat.
Med stöd av   ledarskribenter i DN och SvD bagatelliseras följderna och man talar om att det tar tid för ett nytt system att sätta sig samtidigt som man hänvisar till att det var illa tidigare . Vad är det för skitsnack? Debatten handlar inte om förr den handlar om hur det är nu! Med nyspråk försöker man dölja att 17 000 långtidssjuka personer kommer att utförsäkras över en natt. "Friska ska inte var sjukskrivna",  säger de. Så avslöjande! Man utgår kallt ifrån att långtidssjukskrivna egentligen inte är sjuka och att läkare   sjukskrivit i maskopi med sina patienter.   Man låtsas att sjukskrivna ska rehabiliteras och vips så är de friska och arbetsföra. Man försöker dölja att 17 000 kommer att utförsäkras över en natt.

Det är ett faktum att utförsäkrade hamnar i en svår ekonomisk situation och många hänvisas till socialtjänsten. En rapport visar att sjukskrivna och arbetslösa halkar efter rejält ekonomiskt. De senaste åren har risken att de hamnar i fattigdom fördubblats.

Regeringen  drar sig inte heller för att fara med rena lögner för att försvara sina nesliga politik Socialministern ljög när hon påstod att hon ingen remissinstans haft invändningar eller påpekat risken för svårt sjuka med det nya systemet. Sanningen är att de totalt struntade i remissvaren. Hon ljög när hon påstod att hon inget ve tat om systemets  följder för svårt cancersjuka patienter .
-"Sedan den nya politiken först presenterades har remissinstanser larmat för att människor kommer att komma i kläm. Försäkringskassan, de fackliga organisationerna och kommunerna har varnat för att människor lämnas utan möjlighet att försörja sig.
Till och med Husmark Pehrssons egna tjänstemän har pekat på risken att socialbidragen kommer att öka." (AB)

Det  är svårt sjuka människor som kommit i kläm och det är sjuka och arbetslösa som betalar priset för regeringens misslyckande grundat på en skamliga människosyn. Lappande och lagande av ett från början illa fungerande system blir en återvändsgränd för de som drabbas.

Det finns bara ett alternativ och det är att omedelbart sluta att slänga ut sjuka människor från välfärdsförsäkringen.

Riv upp, gör om och gör rätt!


Tidigare inlägg: Ett svek som måste kosta.

Bloggat: Jinge, Peter Andersson, Ett hjärta rött. Alliansfritt Sverige, Esbati, Karins världLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,, , , i


Ett svek som måste kosta.

Skamligt att regeringen infört regler som i praktiken gör att  svårt sjuka mister sina jobb och tvingas söka nytt . Det är vad som händer om man i Sverige är sjuk mer än 180 dagar. Cancersjuka under behandling anses efter 180 dagars sjukskrivning stå till arbetsmarknadens förfogande trots läkares avrådan.

Diagnosen cancer
är för många ett tungt besked. Jag vet då  jag är en av dem som drabbats. Jag minns vad min läkare sa då jag precis fått beskedet och fortfarande inte tagit in. Minst tre månaders sjukskrivning får Du räkna med. Efter fyra veckor började jag arbeta halvtid för att trappa upp till 75 och efter ett halvår var jag åter i full tjänst. Då ska ni veta att min sjukdom hade en god prognos utan kända metastaser. Om jag den gången, förutom sjukdomen skulle ha oroat mig för min försörjning, vem vet hur då läkningen hade kunnat påverkats?

Det är inte första gången det larmas om svårt cancersjuka vars sjukpenning dras in. Så varför så förvånad socialministern?  Det är ju Du och dina kamrater som infört systemet och bär ansvaret.

I Sverige ska Du akta dig för att drabbas av olyckor och sjukdom som gör att Du blir så sjuk att Du tvingas sjukskriva dig. Efter 180 dagar är det kört. En influensa med allvarliga biverkningar och sedan efter ett tag ett benbrott  kan leda till att du ställs utanför  systemet. Det är den kalla verklighet som alliansen anser  är den  rätta vägen..
Skamligt! Shame on you! Istället för ett trygghetssystem som skulle ge trygghet vid sjukdom och olycka införs ett system med smulor och bidrag. Ett svek som borde kosta platserna på regeringens taburetter.
Svårt sjuka ska inte tvingas söka jobb eller jobba! Nej just det! Skyll då inte på andra utan visa ansvar och förändra ett system som slagit ut och slår ut just svårt sjuka!


Fler bloggar: Ett hjärta rött om ett grymt system, Krassman som påminner omvart pengarna gått, Peter Andersson om att F-kassan och m-politiker är överens
Media:DN, DN, Ex, AB
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , I

Vad finns i huvudet på alliansen?

Regeringen ändrar nu sjukförsäkringsreglerna för  studenter och andra nyanställda. En förändring som innebär en försämring för de som drabbas.
Först var det de arbetslösa,sedan sjuka och sjukpensionärer och därefter  pensionärerna som ska betala högre skatt än de som är friska och inte för gamla för att kunna jobba . Dessutom skars ersättningar och bidrag också ner. Nu är det de unga, studenternas och de nyanställdas tur att få en örfil av politikerna som befolkar regeringstaburetterna.

En människosyn som luktar misstro mot sjuka, arbetslösa, gamla och nu senast också unga:
-Fuskar, söker inte jobb tillräckligt flitigt och har sig själv att skylla. Nyanställd och ska lära sig veta hut.
Är det vad som rör sig i huvudet på de som styr vårt land. 

En människosyn som omkring sig ser människor som  potentiella fiender.  Eller handlar det om egna projiceringar,  om folk som själva fuskar och bedrar och som ser sina egna fel och brister hos oss andra?


Personligen kan jag inte förstå hur man kan slå på människor som redan ligger eller  misstro och höja piskan.  Om några fuskar ska väl inte alla andra drabbas. Då vill jag hellre se mellan fingrarna och fortsätta att tro på och hysa tillit till mina medmänniskor. Ett samhälle fullt av fiender blir för tufft ochh kallt att leva i.

Sjukt orättvist anser Ronny Åkerberg. Återigen den moderata arbetslinjen där de som redan har mest ska få mer….säger Claes Krantz, Svensson drar slutsatsen att: Det låter som om de vill skapa ett ganska obehagligt samhälle faktiskt.

Tidigare inlägg: Otrygghetens gissel.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , I

Otrygghetens gissel.

Missa inte sociologen och forskaren Mikael Rostilas artikel "När vi litar på andra mår vi bra".
Hans slutsats är att :

-"De som lever i ett samhälle med stora orättvisor utvecklar lätt en mörk människosyn. Men de som känner förtroende för staten och välfärdssystemen tenderar att även lita mer på sina medmänniskor – och tilliten är viktig eftersom den förbättrar vår hälsa."

Vi vet alla att  maskorna i trygghetsnätet har glesats ut rejält på kort tid genom alliansens försämring av socialförsäkringarna. Klyftorna  ökar mellan de som är friska och har jobb och de som är sjuka, arbetslösa eller pensionerats. Med ökade klyftor och ökad otrygghet minskar tilliten inte bara till samhället utan också till våra medmänniskor enligt Mikael Rostilas.

Dens svenska väfärdsmodellen har satts ur spel.
Den kollektiva solidariteten har ersatts av en misstänksamhet mot sjuka och arbetslösa. Att gå i pension när krafterna tryter efter ett helt arbetsliv ses med oblida ögon. Att pension är istället för och redan intjänad lön har vissa beslutsfattare svårt att förstå.

Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Ett orättvisst och ojämlikt samhälle?  Ett samhälle med minskad tillit till samhället och ökad misstänksamhet gentemot våra medmänniskor. Ett osolidariskt och kallt samhälle. Jag vill det inte!

Tidigare blogginlägg: En regering full av kontrollfreaksLivsmiljö och hälsa.
Bloggat: Ilsemarie:  Rättvisa, jämlikhet och välfärd – hu så hemskt!, Svensson: Fler onödiga operationer med privatiserad och vinststyrd vård,, Martin Moberg: Medmänskligheten måste, Jinge: Glaxo Smith Kline kan inte leverera
Andra  om , , , , , , , , , , ,
i

Fattigsverige på väg tillbaks.

Enligt regeringens prognos ökar arbetslösheten till 11% nästa år för att fortsätta att stiga 2012 och socialbidragen ökar med 50 procent fram till 2012. Ändrade regler för arbetslöshetsersättning och sjukskrivning gör att nya grupper söker sig till socialkontoren.
Det nya Sverige har blivit kallare och människoovänligare. Fattigsverige är på väg tillbaks. Upp till ett halvår får vissa vänta på sin arbetslöshetsersättning . Avstängd kan Du bli om Du deltar på din mors begravning istället för att hörsamma kallelse från Arbetsförmedlingen. Att Du meddelar orsaken spelar ingen roll.

Räkna inte med att arbetslösersättningen Du har rätt till kommer i tid. Även om Du uppfyller alla regler för ersättning, arbetat tillräckligt länge, betalt din avgift och aktivt söker jobb,  kan Du få vänta upp till ett halvår innan a-kassan betalar ut din ersättning.

I Sverige råder arbetslinjen det har alliansregeringen sett till. Är du sjuk eller pensionär betalar du därför högre skatt. Sjukskrivna och arbetslösa får vänta i månader på lagstadgade erättningar. När är det de nyblivna pensionärernas tur att bli strandsatta? Inget förvånar längre men förskräcker desto mer. Våra trygghetssystem har successivt skalas bort avv alliansregeringen.

Kommunerna går back och drar ned på välfärden.
En kvarts miljon lärare har varslats med större undervisningsgrupper och sämre resurser till skolan som följd.  I den kommun jag bor  kommeralla verksamheter att beröras av nedskärningar och kvalitén på alla verksamheter, skola, barnomsorgen och äldrevården ska sänkas
Var gör regeringen? Ingenting! Sitter still i båten och väntar på att marknaden ska läka sig själv. Det är inte enbart finanskrisens fel att det blåser kalla vindar utan regeringens sparbeting mitt i krisen harförvärrat situationen av de som drabbats av krisen.
Det är i sanning fattigt att låta utsatta grupper de med små marginaler  bära krisens bördor.

Socialdemokraterna vill ersätta arbetsförmedlingen och försäkringskassan med en ny myndighet för att hjälpa och garanera ersättning åt sjuka och arbetslösa. Ett intressant förslag men  löser inte det faktum att det behövs nya jobb för att häva den arbetslöshet som väntar de kommande åren.

Bloggat: Ett hjärta rött
Media: E24 , E242 SVD AB DN DN2 DN3 AB SVD AB SVD intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Politisk ovilja spär på utanförskapet.

I marknadsekonomins förlovade land bryter nu en tillträdande president mönster. Åtgärdspaket på åtgärdspaket läggs fram för att stimulera konsumtionen och därmed efterfrågan på arbetskraft. Den gamla Keynsianska ekonomiska politiken, att använda budgeten för att påverka konjunkturen, tas till heders igen. I Sverige säger arbetsmarknadsminister Littorin visserligen att det är "åt helvete "med konjunkturen men att några nya åtgärder inte planeras. I Sverige lämnas varslade och arbetslösa åt sitt eget öde.
I dag uppskattar Arbetsförmedlingen att sysselsättningen kommer att minska med 145 000 personer på två år och att arbetslösheten kommer att stiga till 9 procent år 2010. Under 2009 kan totalt 35 000 industrijobb försvinna. Och i byggindustrin väntas cirka 10 000 jobb försvinna nästa år. Samtidigt väntas neddragningar i tjänstesektorn och i kommunerna.  En mycket dyster jobbprognos och arbetsmarknadsministern i Sverige nöjer sig med att svära och säga att "det blir några skitår" och hänvisa till krispaketet vars innehåll kritiserats från alla håll..
Försämringen av arbetslöshetsersättningen och massuträdet ur arbetslöshetskassan efter fördyringen av avgifterna kommer att slå hårt mot de som mister sina jobb. Regeringens linje är att placera fler i utanförskap trots löfte om motsatsen. Hur många familjer ska hamna i bidragsberoende och riskera att gå under innan valet 2010?

Media:  AB12 SvD1 2 DN12 i
Andra om: , , , , , , , , , , , ,

Tidigare inlägg
RSS 2.0