Övervakning på export

Det statligt ägda Rymdbolaget har utvecklat ett luftburet övervakningssystem som ska säljas till  Libyen för att övervaka och stoppa flyktingar på väg över Medelhavet. Amnesty och FNs flyktingorgan har reagerat och menar att de flyktingar som stoppas  riskerar att spärras in under obestämd tid. Libyen har aldrig undertecknat flyktingkonventionen och behandlar flyktingar på ett vidrigt och ovärdigt sätt.

Går affären i lås bidrar Sverige till att kränka mänskliga rättigheter och bryter därmed mot internationell rätt.

Ewa Björling, handelsminister (m) försvarar affären och har också enligt SVT hjälpt till att marknadsföra affären.


 

Hur i herrans namn  kan handelsminister Ewa Björling (m) försvara det här?

 

Anna Troberg skriver: "Exporterad övervakning är ungefär lika mycket att vara stolt över som exporterade landminor."

Amanda Brihed skriver: "Alltså... Övervakning och förtryck på export. Från demokratins högborg Sverige till en av världens mest ökända diktaturer"

Scaber Nestor ger ett rakt besked och skriver :"Helt sjukt.
Detta är helt mot de åtaganden Sverige har som demokratisk rättsta".


Fler som  bloggat: Alliansfritt SverigeOlofB, Svensk Myndighetskontroll,
SVT, AB, Amnesty, DN, 24nytt

Andra om rymdbolaget, libyen, Ewa Björling, regeringen, flyktingar, båtflyktingar,övervakning Intressant.


Ett empatilöst samhälle bakom knutarna?

FRA-lagen var murbräckan när det gäller myndigheters övertramp på den personliga integriteten. En lag som banade väg för massavlyssning av ett helt folk.

Nu är det Socialstyrelsens tur att verka för regler som är gravt integritetskränkande.

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att arbeta fram  en ny modell för hur behov av personlig assistans ska mätas och bedömas. Syftet sägs vara att garantera en likvärdig behandling av alla ansökningar, oavsett handläggare eller var i landet man befinner sig.

– Det nya instrumentet är otroligt närgånget. Varenda minut av våra liv och varenda sak vi gör ska kartläggas. Därtill ska alla uppgifter, i detalj, rimlighetsgranskas av Försäkringskassans handläggare, säger Wenche Willumsen från DHR som representerar HSO i den referensgrupp som följer arbetet med att ta fram det nya instrumentet.(sht)


Maria Johansson, ordförande i DHR skriver:
-Instrumentet medför en grov kränkning av människors integritet när vi förväntas redovisa allt från våra intimaste behov på toaletten, att vi upprätthåller balanserad diet till huruvida våra sexualvanor är säkra. Enbart våra matintag ska utredas på 16 sidor – och då ingår inte ens behoven kring tillagning av mat.


Vart är samhället på väg?
Det total empatilösa samhället, ett kallt ogästvänligt med tjänstemän och politiker som fastnat i regelböcker och modeller för att slippa ta ansvar?

Jag lånar   Thomas Tvivlarens länkvägg . Tipstack till  Scaber Nestor.

Läsvärt: Badlands Hyena konstaterar att det är viktigare att bli omvald än att agera. Maloki redogör för hur man söker jobb via sociala medier. Klara skriver om sin svaghet. Intensifier producerar ännu mer vetenskap. Kaosteori njuter av skönhet. Mattias skriver om ännu mer skitkonstig censur. Slutligen MiNi som noterar att Storbritannien verkligen tappat greppet och Gustav Nipes briljanta satir

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Vilket hyckleri om frihet.

Friheten på nätet måste försvaras skriver idag Carl Bildt och pekar på länder som Kina, Thailand och Ryssland. Bildt slår fast att yttrandefriheten på nätet är viktigt. I nästa andetag talar han om att den personliga integriteten och friheten måste vägas mot säkerhet och kontroll för att stävja missbruk
Det  är lätt att klanka på andra men svårare att hålla rent i eget bo. Bildt var var Du då den regering du är medlem av införde FRA-lagen som möjliggör massavlyssning av ett helt folk? Var var Du då regeringen införde IPRED-lagen som sopade bort rättssäkerheten och brandskattar en hel ungdomsgeneration?

Är det fler  inskränkningar av friheten på nätet och den personliga integriteten som döljer sig bakom Bildts tal om frihet? Uppenbart är att Carl Bildt talar med kluven tunga.

Inte  så konstigt att Ung pirat växer mest
av Sveriges ungdomsorganisationer med tanke på de övervakningslagar som införts under alliansens maktinnehav. I år får det politiska förbundet 2 miljoner i bidrag av Ungdomsstyrelsen.  Stefan Flod Ung pirats  ordförande säger att de i dag är 20 000 medlemmar och därmed Sveriges största ungdomsförbund. En övervakningshysteri som också gav piratpartiet två biljetter till EU-parlamentet.


Mer övervakning kräver USA:s säkerhetsminister
som anser att EU ska införa nakenscanning på flyget. Hur blir det med det Carl Bildt ? Ingår det i kontrollen för säkerhets skull?
Och detta med att  USA ska ha tillgång till européiska medborgares bankinformation, är det också en kontroll för säkerhets skull?

En paranoid terroristjakt sätter medborgarnas integritet på spel och klämmer åt demokratin. Vad är det för frihet


Relaterat i media
DN , 2, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , i

Stopp och belägg!

Nog trodde jag att övervakningshysterin nått sin övre gräns. Ack vad jag bedrog mig. Nu ska vi synas in på bara skinnet.  Nakenscanning för flygsäkerhetens skull. Men snälla nån. Stopp och belägg.  Vem ska skydda oss från dumheterna? Det blir ju till sist terrorismen som vinner om demokratin mals ned på det här viset.

Den personliga integriteten är snart ett minne blott. Vill vi leva så? Vill Du? Jag vill det inte.
Det är dags för beslutsfattare att fundera på hur terror och terrorism bäst bekämpas. Inte är det genom att utsätta  oss medborgare för rena rama terrorn i alla fall.

Bloggat:  Kent Persson anser att nu räcker det . Hax skriver om säkerhetsteater och visar intressant video.Astrid Boman tänker ta tåget istället  för flyget.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , i

Säpo ny storebror till FRA?

Säpo får som dom vill,  bli egen storebror och signalspana på egen hand utan hjälp av FRA. Det är vad regeringen just nu utreder.  Går lagen igenom har vi två mybdigheter som kan avlyssna vår kommunikation på internet och i mobilen.  Vilken myndighet kommer härnäst som anser sig ha behov av att övervaka, registrera människor som inget gjort.

Bloggat:   Mark Klamberg, Johan Westerholm, Farmor Gun, Drottningsylt, Svensson, Nicklas Starow
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , I


Snara runt åsikts- och yttrandefriheten.

Ännu en skärpning av en lag som naggar yttrandefriheten i kanten. Terroristlagen ska breddas säger   Per Lennerbrant, ämnesråd på justitiedepartementet och talesman för regeringen. Ännu en dimridå från alliansen för att vilseleda. Lagen skärps och kan tillsammans med FRA-lagen bli ett farligt instrument för att tysta åsikter. Lagen kriminaliserar att uppmana, rekrytera och utbilda i syfte att begå terroristbrott eller annan allvarlig brottslighet. Det låter ju rimligt kan tyckas. Tittar man närmare blir det dock knepigare.  
FN har antagit fem fördrag mot terrorism men inte kunnat enas runt en gemensam definition. Alla försök hittills har stupat på att det inte gått att utesluta statsterrorism. Vad som är terrorism och därmed vem som ska betraktas var  terrorist    varierar beroende på den som tolkar.  Vem som ses som frihetskämpe och vem som ska stämplas som terrorist sitter därför i betraktarens öga. Vem som står för vålde, varför plus din egen ideologi blir avgörande. Terroristlagen blir därför en lag som kommer att kriminalisera åsikter.
Historiskt har många  engagerat sig i stöd för  de som stod upp för sitt land och kämpade mot  imperialismen   i länder som Nicaragua, El Salvador och  Vietnam eller mot kolonianlismen i Angola och Mocambique.   Mina föräldrar gav stöd åt frihetskämpar i Norge under andra världskriget när de flydde från Gestapo över gränsen till Sverige.  Betraktas det   engagemanget  som terrorbrott  mätt med en skärpt terroristlag.

Bara det faktum att jag googlat på terrorism för att söka definitioner och använt ordet terrorism i inlägget kan göra att min kommunukation fångas upp och hamnar i FRAs nät.

Bloggat: LOKE, Svensson, Röda Lund, Jinge, Anna Troberg, Alliansfritt, Anders Widén
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,,   , ,, , , ,i

Vem snärjer de i sina nät idag? #Bitfear

FRAs möjlighet att se vad jag skriver och säger inger i alla fall mig en viss känsla av obehag. Vem vet hur de tolkar vad jag säger. Tänk om jag via sociogramen, pusslen som de lägger kommer att ingå i ett nätverk de tittar närmare på. Fy sjutton vad obehagligt att inte veta och därmed inte kunna gå i svaromål. Det kanske räcker med att någons kompiskompiskompis använder ett ord som finns på FRAs svarta lista för att fastna i deras nät.

Egentligen borde jag vara van. Van från den tid då deltagande i demonstrationer mot USAs krigföring i Vietnam var tillräckligt skäl för att bli registrerad som samhällsfarlig. Det var så länge sedan att jag har glömt .  Jag vägrar banne mig att vänja mig vid tanken av att kunna bevakas och avlyssnas av paranoida snubbar.

Risken är att vi på sikt tittar oss över axeln och tänker oss för till vem vi säger vad och börjar censurera oss. Det har blivit följden i samhällen med stark kontroll av medborgarna och där repressionen samtidigt varit stark. Där är vi inte idag men vem vet vad framtiden bär med sig?

Personligen tror jag att det för de flesta finns frågor som oroar mer idag. Oron för att bli arbetslös eller sjuk och därmed tappa fotfästet och hamna utanför i ett samhälle där trygghetssystemen monterats ned  är frågor som ligger närmare för allt för många. FRA påverkar förmodligen inte vardagen för de anställda på bilfabriken i Trollhättan, i alla fall inte i dagsläget. Det hindrar dock inte vikten av att påvisa hur farlig FRA-lagen är. Tänk bara tanken på hur den kan användas för att sortera, stämpla och förfölja i en tid med mer repression än idag.
Lite rädd, lite mörkrädd är jag nog ändå.

Kampanjen #Bitfear (copy, paste, send)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , i


Kampanjen #Bitfear (copy, paste, send)

RT: Svart Måndag/Liberati/Brihed

Fortsätt kopiera och sända det vidare.

-----------------

Tänker att det kan vara intressant att skapa en ny topic nu för att följa effekterna ute i samhället av den nya lagen. Nätverket Svart Måndag inbjuder dig att delta i kampanjen #BitFear.

Hur har du reagerat? Hur har dina vänner reagerat? Din familj? Hur reagerar andra i din omgivning? Vilka farhågor finns och vilka åtgärder tas av medborgarna i landet? Hur många tystnar och hur många censurerar sig själva? Hur många känner en reell fruktan?

Gör gärna dina egna undersökningar och berätta om det. Låt oron komma till tals (om än anonymt förstås) och hjälp till att skapa en kunskapsdatabas genom att kartlägga vad FRA nu kommer att få för konsekvenser för vår kommunikation, vårt sätt att umgås och vårt sätt att förhålla oss till omvärlden.

Tagga det #Bitfear och sprid detta vidare.
__________________________
Uppdaterat: Vem snärjer de i sina nät idag? #Bitfear -om hur jag påverkas idag av att  FRA kopplat in kablarna


Pinged at TwinglyIntressant

Blogwall: (scabernestor)
Techrisk, En bokmal anfaller, MiNimaliteter, Daniel och de små tomtarna, Mortfiles, Webpal, Jardenberg, Mirfaks memoarer, Otyg, Sandrability, Adam Eltér, Argast Nu, Darkangel och Mumma, Stormhierta, Bloggsam, Infallsvinkel, JensO, Nätverket Svart Måndag, Medborgarperspektiv, Eva-Lena, Bloggvärldsbloggen, The Hell of Hannastacia, Alliansuppropet, Annarkia, Svensson, Badlands Hyena, Hanna Wagenius, Sugbloggen, Farmor Gun, Den förvånade pappan, Intensifier, Lisa Magnusson, I polemik, Olof B, Pirat funderar, Jardenberg, Beta Alfa, Tanja Bergkvist, Free and thinking, Free and thinking, Ilprofessore's Faculty, Rasmus Kaj, Jeppelin, I polemik, Hax, Opassande, Maria Ferm, NyaStasi, Scaber Nestor, Snild, IDG, SvD Ledarbloggen, KvP, Anna Troberg, UD/RK Samhällsdebatt, Philip Wildenstam, Kentson, Sagor från livbåten, Mary, Konspirationer och sanningar, Dagens konflikt, Ravenna, Sossar mot Storebror, Liberal och långsint, 99, our 68, Jardenberg, Stand up diggers all, Tianmi, TantraBlog, Beta Alfa, Teknikkonsument, Lake, Sweed05, Webbfeber, Humblebee, Dagens samhälle, Peter Andersson, Beelzebjörn, Snorkig, JensO, HannahSthlm, Kapten TOQig, Exiled Pirate, You're no different to me, Kakbit, Ännu en onödig blogg, Bullshie, Bussföraren, If I lay here, Händelsehorisont, Magnihasa, I polemik, Berinder, Kverulant, Skivad lime, Svensson, Maloki, Conjoiner, Sandrability, Deeped, Enligt min humla, Syrrans granne, Blå borgen, Lars-Erick, Klamberg, Nattis 2.0, Angie, Oscar Fredriksson, Klamberg, Yttrandefrihet ftw, Törnebohm, HBT-sossen, Per Pettersson, Beelzebjörn, Drottningen, Anders S Lindbäck, Kommunisternas blogg, Integritet och frihet, Mathias Sundin, Hornstull & Världen, Thorlin, Tommy K Johansson, Maria Abrahamsson, Knivsöder, Integritet och frihet, Stenskott, Stand up diggers all, Daniel Holm, Keep on balping. Laakso, Infallsvinkel, Liberati, JensO.

Pinged at TwinglyIntressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vem lyssnar FRA på idag?

Idag den 1 december 2009 har FRA kopplat in kablarna. Där går din och min kommunikation. All kommunikation via internet, telefon och fax kan fångas upp i i FRAs kablar. Därifrånär det också möjligt att den sänds eller säljs den vidare till FRAs samarbetspartner. En massavlyssning som aldrig tidigare skådats, en avlyssning som starkt kritiserats.
En lag som en majoritet av riksdagens ledamöter sa ja till. Snart är det val igen. Då kan det vara bra att komma ihåg vem de var som sa ja till FRA.
Vem vet hur det du sagt kan tolkas av FRA. Ett övervakningsscenario som aldrig skådats än värre än Orwells 1984. En massavlyssning av en hel befolkning i händerna på FRA.
Våra grannar runt omkring talar om en  elektronisk mur . Telia Sonera har flyttat sina servrar från Sverige.  Hur påverkas då yttrandefriheten och därmed också vårt beteenet då vi vet att vi är övervakade?

Svart tisdag

Media: DN, SvD, AB,   IDG
Läs även andra bloggares åsikter om  , , , , i

Svart tisdag

Detta är ett öppet och gemensamt blogginlägg – kopiera och publicera i din blogg.

Via Infallsvinkel
Läs även andra bloggares åsikter om ,

Vad är väl några register när FRA kopplar på?

När FRA ligger i startgroparna för att koppla in sina kablar fylls media med artiklar om vem som ska dansa med vem runt regeringens långbord efter valet 2010. Det var bara två av riksdagens partier som höll emot lagen som ger FRA rätt att massavlyssna oss allihop, vänsterpartiet och miljöpartiet. De två har nu  sällskap av  piratpartiet i EU-parlamentet.
Dagrna innan FRA får tillgång till Internet och mobiltrafiken och gör Sverige till en övervakad nation försöker moderaterna ta initiativet i integritetsdebatten   genom att påvisa att vi finns med i alldeles för många olika register. Lovar att rensa i registerhysterin vilket är ett bra förslag men förlåter knappast tummen upp för  massavlyssningslagen som gav FRA lov att tjuvkika på din och min trafik.


I SvD(pappersupplagan) radas några av registren upp. Av tjugo möjliga finns jag med i minst tolv. Inte visste jag att mina görande och låtande var värda att registreras av så många.

Den 1 december kopplar FRA in kablarna och Opassande frågar "Vad gjorde Du när kablarna kopplades på?"

Senaste inlägg: Telia – ta FRA-lagen till domstol

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
i

Upprop: Telia – ta FRA-lagen till domstol

Detta är ett öppet och gemensamt blogginlägg – kopiera, förbättra och publicera på din blogg.

Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation. Det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår Internet- och mobiltrafik.

Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den första december 2009 inte att existera på Internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, bland andra  Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av  svenska folket är emot FRAs avlyssning.

Flera juridiska experter uttrycker dessutom stor tveksamhet till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, dvs. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Sverige har förbundit sig att följa den konventionen och rimligtvis bör lagen alltså prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta FRA-lagen till domstol.

-

Telia har nu  en chans att vinna goodwill genom att stå upp för demokratin

-

Läs även andra bloggares åsikter om ,Ta FRA-lagen till domstol, , , ,

Gå med i Facebook-gruppen du också!

Uppdaterat: 091128

Bloggar som deltar i uppropet.
OlofB, Aspiebloggen, Calandrella, Liberal och långsint, Annarkia, Solid block of Ise, pepstraktelser, Humblebee, Daniel och de små tomtarna, Osmidigt, Sossar mot storebror, Scaber Nestor.Sagor från livbåten, Röd Libertarian


En regering full av kontrollfreaks.

Vad är det med alliansen egentligen? Först FRA och massavlyssning sedan IPRED  och nu ännu en övervakningslag på gång.
När regringen försämrade a-kassan lämnade en halv miljon densamma. Då begärde Reinfeldt och co uppgifter om vem som lämnat. Kassorna sa nej. Därmed borde denna olustiga begäran ha gått till historien. Men ack nej. Nu ska ny lag trummas igenom. En lag som ska tvinga ideella föreningar att lämna uppgifter om medlemmar till SCB. Lagförslaget  avser medlemmarna i a-kassorna, som de facto är ideella föreningar. Om lagförslaget realiseras kan alla ideella föreningar få samma krav på sig. Vilken förening står då på tur? Ett lagförslaget som punkterar   föreningsfriheten, vad kommer härnäst?

Vad är det regeringen är så rädd för?
Litar inte regeringen på medborgarna?Är det det som ligger bakom regeringens osunda kontrollbehov? 
Först punkterades a-kassan.  Sedan var det sjukförsäkringens tur.  Försäkringar som skulle ge trygghet i en svår stund sköts i sank eftersom man anser att försäkringstagare och arbetslösa inte är pålitliga. De fuskar till sig bidrag och söker inte tillräckligt med jobb är regeringens budskap.

Förtoende och tillit är fundament i ett levande demokratiskt samhälle säger H Klein i Aftonbladet och hänvisar till John Locke (filosof)  och Niklas Luhman­(sociolog):
-" Misstron river sönder gemenskaper. Dess politiska konsekvenser är ett auktoritärt kontrollsamhälle och antidemokratiska strömningar."


Som man bäddar får man ligga är ett välkänt talesätt. Vem kan lita på politiker och regering. Vem ska man lita på? Är det dit vi är på väg? Till ett samhälle där människor kikar över axeln och misstror varandra? B  Det totala övervakningssamhället där medborgarnas varje steg kontrolleras uppifrån och där medborgarna som en följd av detta  börjar kontrollera varandra? För vem ska man till slut lita på i ett sådant samhälle?

Bkloggat: Ett hjärta rött "Det borde vara ett jäkla liv just nu… "
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
i

Slår S vakt om mediebolagens intressen?

Med motiveringen att IRED slår vakt om kulturskaparnas  rätt att få betalt för sitt arbete kommer IPRED-lagen att vara kvar även efter en ev valvinst för de rödgröna, om S får bestämma. En uppsminkad IPRED-lag för att stärka den personliga integriteten och rättssäkerheten utlovas. Vilka dumheter! IPRED-lagen slår ju vakt om de stora mediebolagens intresse och konserverar en en icke tidsenlig affärmodell.

Ulf Bjereld och skriver 
-"Om Socialdemokraterna fortsätter på den nu inslagna vägen så kanske det efter valet 2010 finns möjlighet att travestera Schiller: Piratpartiet har gjort sin plikt - Piratpartiet kan gå... "

Jag vågar drista mig att säga:
-"Där har Du fel!"

S-kongressens beslut visar att man inte förstått.  JJn menar att
-"man sviker en miljon olagligförklarade människor och riskerar tappa bort en generation av unga möjliga väljare i händerna på Sd och PP."

Nu är ju det här med övervakning och integritet endast en ungdomsfråga hävdar vissa och biter sig själva i svansen. Så länge som de gamla partierna inte tar integritetsfrågorna på allvar behövs  piratpartiet!
IPRED-lagen är otidsenlig och svår att bevaka. Idag  använder sig allt fler  av anonymeringstjänster för att göra sina  IP-nummer osynliga för omvärlden.  S-kongressens halvhjärtade försök att tillmötesgå ungas kritiska röster är inget annat än en valteknisk fint som är allt för genomskinlig. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,, i

Bodström ger sig inte.

Bodström är ute och cyklar. Igen!
Som fd justitieminister och verksam advokat borde han känna till att polisen redan idag har rätt att avlyssna misstänktas datakommunikation och telefonsamtal. Bodström menar att  datalagringsdirektivet skulle öka rättssäkerheten.  Hur i herrans namn då? Det är ju  precis tvärtom. Datalagringsdirektivet medför att  alla människors telefonsamtal, sms-meddelanden, mobilsamtal och internetsurfning ska lagras för att ge polisen får fri tillgång till  de lagrade uppgifterna . Det om något hotar den personliga integriteten.
Nej Bodström Du har fel! Det är helt rätt av Beatrice Ask att skjuta direktivet framtiden. Vad bättre är är om det helt stoppas, något såväl alliansen som de rödgröna borde arbeta aktivt för i EU. Gör gemensam sak med piratpartiet och säg nej till hela direktivet! Vi har  mer än nog med övervakning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,I


Vi lever i ett land där otrygghet blir vardagsmat.

Idag är en sorgens dag. Igår antog riksdagen en lag som monterar ner grundläggande mänskliga rättigheter. Nu kan vi inte tycka och tänka fritt utan risk att avlyssnas av FRA när kablarna kopplas in. Från och med 1 december  kommer en kopia av allt vi företar oss på nätet att lämnas över till FRA.
Nog visste jag att det skulle gå så här men det känns ändå tungt.Jag är besviken. Privatlivet är död. Vad som är häpnadsväckande är att de som ska besluta är så fatalt illa insatta i frågan.  Att ansvarig minister, försvarminister Tolgfors dessutom står och ljuger i talarstolen gör att man undrar vad som egentligen pågår. Skrämmande! Och FRA-lagen är bara början. I riksdagen och EU sitter politiker och filar på nya lagar för utökad  övervakning.

Avlyssning och åsiktsregistrering är inget nytt i Sverige. Det finns gamla anor. Svensson skriver bra om hur Säpo, IB och Must arbetat. Som mest fanns 700 000 personer registrerade som samhällsfarliga.

Vi lever i ett land där otryggheten redan blivit vardagsmat för många. Nedmonteringen av välfärden har gått snabbt. Den sociala tryggheten har ryckts undan för de som slängts ut i utanförskap på grund av sjukdom och arbetslöshet.  Som lök på laxen tar nu alliansen också död på vårt privatliv.


Media: DN
IDG, AB, AB, AB, Exp, SR, SvD, SvD, SvD , SvD

Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , , ,, ,

En votering som blir historisk.

Idag röstar riksdagen om FRA 2.1. Lagen som fått avtagbar livrem och slarvigt påhängda hängslen.  Lagen som ger FRA rätt att massavlyssna hela befolkningen och dessutom rätten att lämna uppgifter om internetvanor vidare till annat land ligger i dag i riksdagsledamöternas händer. Den lag som mött så mycket kritik från så många olika håll.

En votering som blir historisk då den slår mot demokratin och trampar på vår personliga integritet. I en parlamentarisk demokrati är riksdagen medborgarnas representanter. Hur kan då riksdagsledamöterna rösta mot de som de är valda att representera? 

Att blint följa John och trots höga arvoden  strunta i att sätta sig in i frågor som man som riksdagsledamot ska fatta beslut om är makabert. SvD visar  idag att kunskapsluckorna i försvarsutskottet, det utskott som satts att behandla FRA 2.1  är enorma.  Endast 4 av 17 kan svaren på alla frågor svenskan ställer om lagen. Hur är det då ställt med resten av riksdagsledamöterna?


Det finns ett allvarligt fel i vårt politiska system som tillåter personröstnig men inte ger riksdagsledamöterna rätten att rösta efter eget samvete. Trycket mot avvikare är hårt i partiernas riksdagsgrupper. Mobbning och trakasserier är vapen mot motståndare i de egna leden.
Det krävs fyra borgerliga röster mot FRA-lagen eller åtta som avstår att rösta för att den demokratifientliga lagen ska läggas på sophögen. Detta förutsatt att oppositionen säger nej till FRA.  Finns det tillräckligt många modiga borgerliga riksdagsledamöter som satt sig in i frågan och vågar stå emot och rösta efter eget samvete?

Om inte finns fortfarande chansen att stjälpa denna folkfientliga lag. Det är snart val och en regering som säljer ut en hel befolkning kan knappast få fortsatt mandat. Det påståendet bjuder jag på utan avlyssning.


I dag är det bloggduell mellan Mikael Nilsson (Pp) och Staffan Danielsson (C)inför voteringen om FRA 2.1. Det kommer också hållas en manifestation utanför riksdagen.

Media : ab12345, svd, dn123,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,i

Demonstration mot FRA i Göteborg

Vi var ca 150-200 personer som deltog i  demonstrationen mot FRA i Göteborg. En tvärpolitisk manifestation med talare från V, MP, Nätverket Svart måndag, Sossar mot Storebror, PP, KDU och Fp under gemensam paroll: RIV UPP FRA. Talen fokuserades på FRA-lagens hot mot integriteten och demokratin med budskap som:
Priset för att ett fåtal fler brott kanske kan klaras upp, det slutna samhället, är för stort. Det är omöjligt att bevara demokratin genom att avskaffa den. Kan Du inte kryptera riskerar Du att åsiktsregisteras.


På onsdag avgör riksdagen om FRA-lagen ska rivas upp eller skrivas om enligt den nya propositionen. Det krävs att fyra borgerliga ledamöter röstar efter sitt samvete och struntar i partipiskan. Vågar någon det så  tätt inpå partiernas nomineringsprocedurer inför valet 2010? Ett medvetet val av tidpunkt eller bara en slump?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , i
Bloggväggen är från ScaberNestor:
Lake, OlofB, Kommunisterna, Anna jobbar och bloggar, ArvidFalk, Annika Beijbom, Klamberg, Dagens Konflikt, Opassande, Opassande2, Jinge, Annarkia, Sossar mot Storebror, Lando, Anders Widén, Klamberg2, Lars-Erick, TantraBlog, Minimaliteter2, Folkpartiet Norrköping, Sundin, Lindberg, MMK, JensO, Anohito, Liberal & Långsint, Bandhunden skäller, ProjO, Blågrön Röra, Frykman, Kent Persson, Oscar, DN, SvD, Dagens Arena, PP, Mer vänster i Uppsala, Svensson, Hallén, Varjager, Blå Borgen, S_N, PP2, UD/RK, Loppsi, NU, Dexion, Klamberg3, Sultan2, Opassande3, Falkvinge2, Widén, Mullvaden, Svensson2, Satmaran, Tomas, Polisstaten, Leo Erlandsson, Lake, Free&Thinking, Svart Måndag, Nemokrati, ConnyT, MiniMaliteter, HAX(igen), OscarF (c), PPDrift, knivsöder, Falkvinge, NSM-Sverige, Maria Ferm, Motpol, Herr Klokbok, Lars-Erick, Törnebom, Intensifier, Bloggvärldsbloggen, XOR, Christian Engström, SR, GP, Lake, Dahlberg, Aron Modig (kdu), dnmr.


Demonstrera mot FRA 2.0 på lördag.

Den 14 oktober röstar riksdagen om FRA-lagen. Hoppet står nu till att fyra borgerliga ledamöter trycker på NEJ knappen.
Inför omröstningen anordnas demonstrationer på tre platser, Göteborg, Malmö och Stockholm. Om Du vill ha ditt privatliv fredat visa var Du står och ställ upp på lördag. Med FRA-lagen får vi ett övervakningssamhälle som inte ens Orwells kunde föreställa sig när han skrev "1984".

Å ena sidan har informationsteknologin möjliggjort att var och en kan, om vi så önskar, göra vår röst hörd. Etablissemanget har inte längre monopol på informations- och opinionsbildning. Å andra sidan flyttas alltmer av besluten upp i hierarkin. Med Lissabonfördraget  till Bryssel och EU-eliten. Behovet av kontroll ökar. Det är i det sammanhanget  FRA-lagen kan ses.

Nu vill makthavare inte bara massavlyssna oss utan även bestämma över vår smak. Folkpartiet har föreslagit att man ska lista "våra främsta kulturyttringar".

För den som behöver friska upp minnet om  vart vi är på väg visar   Opassande en översiktsbild och indexering över de övervakningslagar som trätt i kraft och är på gång. OlofB's bjuder på en översikt om trafikdata som ökar insikten om vad det egentligen handlar om.

I dag skriver Mikael Nilsson, Richard Ohlsson, Björn Odlund och Anna Troberg på DN Debatt: “Rätten till ett privatliv har aldrig varit så hotad som nu“.

Fler om FRA, Integritet och Stockholmsprogrammet. (Ny och uppdaterad bloggvägg från ScaberNestor)
SvD, HAX, Sultan, Mitt i Steget, Herbertsson, DN, AB, myNewsdesk, Falkvinge, Minimaliteter, Troberg, XOR, FarmorGun, Lake, OlofB, Kommunisterna, Anna jobbar och bloggar, ArvidFalk, Annika Beijbom, Klamberg, Dagens Konflikt, Opassande, Opassande2, Jinge, Annarkia, Sossar mot Storebror, Lando, Anders Widén, Klamberg2, Lars-Erick, TantraBlog, Minimaliteter2, Folkpartiet Norrköping, Sundin, Lindberg, MMK, JensO, Anohito, Liberal & Långsint, Bandhunden skäller, ProjO, Blågrön Röra, Frykman, Kent Persson, Oscar, DN, SvD, Dagens Arena, PP, Mer vänster i Uppsala, Svensson, Hallén, Varjager, Blå Borgen, S_N, PP2, UD/RK, Loppsi, NU, Dexion,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , i

Åsiktsregistreringen och IB har satt spår. Ingen mer övervakning!

Svenskarna är mer negativa till övervakning och statliga tvångsåtgärder, visar en ny undersökning som presenteras på DN debatt idag. Framförallt är det unga män och äldre kvinnor som står för förändringen.

Bjereld och Oscarsson drar slutsatsen att unga män påverkats av piratpartiets opinionsbildning medan äldre kvinnors rädsla för terrorism efter 11 september 2001 minskat. Varför äldre kvinnor inte kan attraheras av piratpartiets arbete med integritets frågor och varför unga män inte kan anse att terroristhotet är så allvarligt övergår mitt förstånd. Fördomsfullt så det ryker om det.

Att vänsterfolk  tillhör de som är mest  fientliga mot statliga tvångsmedel och repression kan ses i ljuset av den åsiktsregistrering som förekommit (fortfarande förekommer?) i Sverige. Personalkontrollkungörelsen satte strypsnara på många inom vänstern. Det räckte med att delta i ett antiimperialistiskt demonstrationståg i slutet av sextiotalet för att hamna i Säpos register.  IB-affären inte att förglömma.

Det parti som tydligast tagit ställning mot övervakning och integritetskränknande lagstiftning är Piratpartiet. PP lockade ju också många vänstersympatisörer att rösta på PP vid det senaste EU-valet. Kommer de rösterna att vända tillbaks till sitt ursprung vid riksdagsvalet 2010? De rödgrönas löfte om att riva upp FRA-lagen är det ett löfte att lita på med Thomas Bodström på framskjuten post i en ev ny rödgrön regeringskoalition?

Att integritetsfrågorna berör ungdomsväljarna som vuxit upp med kommunikationsteknologin i knät borde få de borgerliga partierna att fundera närmare på om det var så klokt att medverka till lagar som FRA och IPRED.
Är det så att det endast är den ekonomiska friheten som är helig medan  personlig integritet och frihet spelar mindre roll för allianspartierna?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om   , ,  , ,  , , , , , , ,Tidigare inlägg
RSS 2.0