Terrorismens rötter i Indien?


Många olika orsaker kan ha lett fram till terrordåden i Indien under senare år.  Den senaste våldsvågen i Bombay har en liten hittills okänd grupp tagit på sig. I media spekuleras det om den gruppen har stöd av internationell terrorism.
 Ända sedan delningen av Indien och Pakistan 1947 har relationerna mellan de båda staterna varit minst sagt frostiga. Kashmir  som ligger i gränslandet  har varit en återkommande anledning till konfrontation. Ska Kasmir tillhöra Pakistan, Indien eller få status som självständig nation? I nuläget har relationerna mellan Indien och Pakistan tinats upp och många har förväntat sig en lösning på Kashmirfrågan.   Detta kan vara en anledning, då maktförhållandena i området ändras. En annan orsak kan vara den indiska regeringens förtryck av den muslimska befolkningen i Kashmir något som inte framkommit i svenska medier.
Svensson fokuserar bl a på det hindunationalistiska BJP agerande som lett till flera terrordåd och övergrepp riktade mot Indiens stora muslimska befolkning.   

Indiens ekonomiska boom och moderna utveckling har inte bara skapat framgång utan också spänningar mellan olika grupper. Fortfarande råder stor fattigdom på många håll och gamla traditioner och kastförtryck fortsätter styra.Korruptionen frodas och polisen ses inte av alla som en trygghet utan som ännu en förövare.

Vilka än terrorismens rötter är måste terrordåden fördömas hårt.

Media: DN DN1 DN2 SVD SVD1 SVD2  AB I
Läs även andra bloggares åsikter om ,
,

RSS 2.0