Stolligheter på frihetens altare.

CUF har bestämt sig för att avskaffa lite av varje.
Folkhälsoinstitutet behövs inte enlig CUF. Hälsa är individuellt och det finns därför inget som heter folkhälsa menar CUF. Individen bestämmer själv över sitt liv säger förbundsordföranden och Folkhälsoinstitutet ska inte lägga sig i.
Är detta ett utslag av ett missuppfattat frihetsbegrepp? Liberalismens grundtanke är ju att varje individ gör rationella val och att människan styrs av förnuftet. Hur ska vi kunna överväga olika valmöjligheter och låta oss styras av förnuftet om kunskap saknas? Fokhälsoinstitutet kartllägger bl a olika faktorers inverkan på hälsan och deltar i internationellt folkhälsoarbete. Är kunskap om barns livsvillkor, om hälsofarliga produkter om miljöer som skadar farligt. I så fall för vem?

CUF vill också avskaffa sexköpslagen. Det går hand i hand med polisens prioriteringar. Polismyndigheten  ser inte sexköp som ett prioriterat brott och CUF vill avkriminalisera sexhandel.
Prostitution är frivilligt och var och en bestämmer över sin egen kropp hävdar CUF. Ett annat argument från CUF är att traffickingen ökat trots sexköpslagen. Så därför behövs inte sexköpslagen blir slutsatsen. En märklig slutsats minst sagt. En grundkurs i statistik, lite kunskap om hur man tolkar statistik vore nog på plats.

Bloggat: Jinge, "Dra av sexköp på deklarationen?" , Alliansfritt Sverige
Läs vad andra skriver om , , , , , ,
Intressant.se

Kommentarer
Postat av: Eskil

CUFs invändningar är fullständigt korrekta. Bara namnet "folkhälsoinstitutet" får mig att rysa.Om du menar att CUFs statistiska kunskaper har felat så får du ju peka på vad som felar och varför. Att påstå att de har failat med statistiken räcker inte, du måste visa var.Slopande av sexköpslagen låter helt utmärkt. Tycker inte du det ? Lustig tanke att stoppa människor från att hyra ut sin kropp.

2009-05-04 @ 17:47:09
Postat av: Eskil

CUFs invändningar är fullständigt korrekta. Bara namnet "folkhälsoinstitutet" får mig att rysa.Om du menar att CUFs statistiska kunskaper har felat så får du ju peka på vad som felar och varför. Att påstå att de har failat med statistiken räcker inte, du måste visa var.Slopande av sexköpslagen låter helt utmärkt. Tycker inte du det ? Lustig tanke att stoppa människor från att hyra ut sin kropp.

2009-05-04 @ 17:47:30
Postat av: annarkia

@Eskil

att se ett samband mellan sexköpslagens bristande genomslagskraft och ökad trafficking är inte välbetänkt;

köpa och sälja sex är ingen jämlik handel och

när det gäller trafficking handlar det knappast om ett fritt val /anna

2009-05-04 @ 18:11:35
Postat av: Hans Engnell

Nu är det ökad trafficking knappast huvudargumentet mot sexköpslagen. Du väljer ut en liten del i Hanna Wagenius argumentation och blundar för resten. Argumenten är flera: det är fel att staten förbjuder vuxna människor att ha sexuella kontakter med vilka de vill och under vilka omständigheter de vill. Äger vi inte våra kroppar? I abortdebatten sägs det i alla fall att vi gör det. Sexarbetarna har för övrigt själva ingen möjlighet att kräva skadestånd från den som köpt en sexuell tjänst av dem, de ingår således inte i ekvationen. Lagen tar inte hänsyn till dem, "brottet" blir ett brott mot staten.Att sexköpslagen inte har minskat prostitutionen har påtalats av Socialstyrelsen i den granskning som kom i december 2007. För ovanlighetens skull passade Socialstyrelsen även på att intervjua sexarbetarna själva. Det är annars populärt att prata OM sexarbetarna men inte MED dem.Vad är det som säger att sex inte är någon "jämlik handel"? Och måste handel vara "jämlik" för att få existera? Vem ska avgöra det? Du? I grunden handlar detta om din inskränkta privatmoral. Du har dina gränser för vad du anser vara OK sex, det respekterar jag. Men då får du faktiskt även respektera att många andra har helt andra referensramar när det gäller sex, vilket innebär att vissa kan tänka sig att ha sex mot betalning.

2009-05-04 @ 18:26:17
URL: http://motpol.blogspot.com
Postat av: Morcant

Betr. CUF,

CUF betecknades under 1970-talet som "Åsa-Nisse-marxister" av dåtidens borgerlighet. Idag, med samma

argumentation skulle man med fog säga att de blivit "Åsa-Nisse-liberaler"

2009-05-04 @ 18:29:59
Postat av: annarkia

@Hans Engnell

Kvinnor som säljer sex är ofta oerhört utsatta på många sätt ...Det är inte fri sexualitet om någon måste köpas ...det är definitivt ingen ömsesidig relationOm du vill kalla det att moralisera är det din vokabulär, inte min…..2009-05-04 @ 18:59:51
Postat av: Hans Engnell

En liten fundering: Har du själv pratat med sexsäljare i Sverige eller andra länder? Har du hört dem berätta om sin vardag med egna ord? Många har väldigt säkra omdömen om sexarbetares vardag utan att ens ha kommit i närheten av någon. Sexsäljare är dessutom inte nödvändigtvis heltidsarbetande i just det yrkesområdet. Många säljer sex vid sidan om ett "normalt" jobb. Av spänning. För att tjäna lite extra. Det kan finnas många skäl. Att måla bilden av sexarbetaren som en svag stackare som blir utnyttjad av kåta män är att skapa en karikatyr av sexarbetaren. Självfallet finns det för vissa massor av problem förknippade med att sälja sexuella tjänster. Men vad hjälper det dessa människor att deras kunder hotas av böter eller fängelse? Att tro att behovet av sex, som är ett grundläggande behov för de flesta av oss, skulle minska på grund av en lag är befängt! Verksamheten byter skepnad, går "under jorden" och blir mer insynsskyddad . Vad är vunnet?Apropå fri sexualitet utgår du från DIN syn på vad sex är och ska vara. Du måste helt enkelt acceptera att alla inte tycker som du, att alla inte ser på sex på samma sätt som du. Om vi sätter vår egen privata moral som måttstock för hur alla andra ska bete sig blir vi intoleranta och oförmögna att förstå andra människor. Då får vi också korkade lagar som sexköpslagen.

2009-05-04 @ 20:13:36
URL: http://motpol.blogspot.com
Postat av: annarkia

@Hans Engnell

Jag vill att sexualiteten ska vara fri, fri från prostitution och fri från människohandel.Ja det står jag för och tar mig också rätten att framföra. Du och jag har olika åsikter i den här frågan. För min del handlar det om att relationen där den ena parten köper sex inte är en jämlik relation. Ojämlikhet var den än förekommer är något jag inte kan acceptera. Det handlar om människosyn om människors lika värde. Det är en måttstock väl värd att slå vakt om!/anna

2009-05-04 @ 21:14:18
URL: http://annarkia.blogg.se/
Postat av: ConnyT

Utan att att lägga någon värdering i det så kan jag undra om du (annarkia) anser att en arbetare i ett lågstatusjobb, t.ex. en städare har en "jämlik situation" med sin arbetsgivare och att hon (oftast är det en "hon") väljer detta jobb "frivilligt"?

2009-05-04 @ 21:46:20
URL: http://connyt.wordpress.com/
Postat av: Hans Engnell

Men VAD är jämlikhet i en sexuell relation? Alla mänskliga relationer innehåller makt i någon form. Ingen mänsklig relation är någonsin helt fri från någon sorts maktförhållande. Det du pratar om är en jämlikhetsideologisk utopi och alls inget att slå vakt om utan tvärtom aktivt motarbeta då den inte tar minsta hänsyn till människors olikheter. Hur du kan säga dig vara för "fri sexualitet" när du samtidigt vill BESTÄMMA över andra människors sexualitet övergår mitt förstånd. Att vi tycker olika gör inget. Skillnaden är att DU vill bestämma över MIN och andras sexualitet medan JAG ger dig friheten att själv bestämma över DIN sexualitet. Förresten kan du fundera över följande: när en person bestämmer pris, plats och regler för det planerade sexandet och när som helst kan gå därifrån (vem reklamerar ett misslyckat sexköp?) och den andra löper risk att bli tagen av polis - vem är det egentligen som har MAKTEN...?

2009-05-04 @ 22:00:37
URL: http://motpol.blogspot.com
Postat av: annarkia

Varifrån har Du fått att jag vill bestämma över din och andras sexualitet? Det är inte sexualiteten sexköpslagen avser att stoppa utan prostitutionen. Det är en viktig skillnad!

John Stuart Mill en av liberalismens fäder pekade på att individens frihet inte får användas för att skada och exploatera andra människor.

Den frihet Du förordar är torskens frihet. Att många prostituerade kvinnor tar skada, utsätts för våld, smittas och mår illa psykiskt är något Du förtränger./anna

2009-05-04 @ 22:53:55
URL: http://annarkia.blogg.se/
Postat av: ConnyT

@annarkia

Förvissa kan det vara så för enskilda. Min fråga var mer generell...

2009-05-05 @ 00:03:06
URL: http://connyt.wordpress.com/
Postat av: Annarkia

@ConnyT

Vi gör alltid ett val men inte alltid ett fritt val. Vår historia, miljö och situation påverkar eller skapar murar./Anna

2009-05-05 @ 00:47:20
Postat av: Hans Engnell

Olaga tvång och sexuellt utnyttjande är straffbart oavsett om vi har en sexköpslag eller ej. Skilj på äpplen och päron. Självfallet får man inte skada andra människor. Men om två vuxna människor VÄLJER att ingå en affärsöverenskommelse som handlar om att en sexuell tjänst byts mot pengar, talar vi inte om tvång eller utnyttjande utan om en vanlig affärsöverenskommelse. Det är du som ANSER att det måste innebära tvång i varje sexköpssituation eftersom du själv inte kan tänka dig att sälja en sexuell tjänst. Du låter alltså din egen privatmoral sätta ramen för vad som ska gälla för alla andra, vilket inte är rimligt.Jag kan gå till en massös och få hela kroppen masserad UTOM könsorganet. Så fort massösen går från att massera insidan av låret till att röra könsorganet blir alltså massösen UTNYTTJAD av mig! Detta är ett obegripligt resonemang.Du har fortfarande inte kommenterat det faktum att prostitutionen, enligt Polisen, är tillbaka på ungefär samma nivå som 1999 när sexköpslagen infördes. Eller att lagen på intet vis hjälper människor som far illa. Den skapar bara ett stigma mot sexsäljare och handlar om feministisk moralism, inget annat.

2009-05-05 @ 08:10:32
URL: http://motpol.blogspot.com
Postat av: annarkia

@Hans Engnell

Polismyndigheten har enligt uppgift inte prioriterat brott mot sexköpslagen vilket kan vara en av orsakerna...(källa se inlägget)Du använder dig av personargument istället för att diskutera fakta. Pådyvla inte mig åsikter som Du inte vet något om.

Det lagen är till för att skydda, och är en bra men inte tillräcklig början till, är att skydda de som tvingas in i prostitution, de som skadas av densamma. /anna

2009-05-05 @ 10:45:36
Postat av: AntonFrågan om prostitution handlar inte om sexualmoral. Det är att trivialisera och förminska frågan. Det handlar om något helt annat,om alla människors rätt till frihet, friheten att inte utnyttjas av andra.

2009-05-05 @ 11:14:33
Postat av: annarkia

Socialstyrelsen kan inte ge ett entydigt svar på om prostitution i allmänhet har ökat eller minskat men till skillnad från den tidigare rapporten från 2003 som visade på en minskning av gatuprostitution tycks nu den vara på väg tillbaka. (Källa Socialstyrelsens rapport kännedom om prostitution 2007)

2009-05-05 @ 20:49:28
Postat av: Thomas

Liberalism när den är som sämst. Alla liberaler med lite innanför pannbenet förstår att det även finns strukturer i samhället som påverkar individen och man måste ta hänsyn till dessa om man ska kunna maximera individens möjlighet att göra fria val. Ingen människa är en ö, för att citera Hemingway. Jag antar att CUF också anser att narkomaner och alkoholister inte ska erbjudas avvänjning, de har ju själva valt att missbruka?

2009-05-06 @ 07:10:08
Postat av: Bird

Att använda sin kropp för att tjäna pengar; är inte det vad man gör i industri, i hantverk och på scener runt om i landet?

Där har ingen klagat, men när det kommer till kvinnans sexuella kropp blir det tabu, den ska inte användas antingen på grund av att kvinnor inte vet bättre eller för att de ska vara madonnor.Jag vet att det finns strukturer mellan män och kvinnor (vi förutsätter ju självklart att kvinnor säljer sig till män, och att det är enda formen av prostitution) i samhället som kan problematisera för sexsäljare, men med en förändring i sexköpslagen skulle man kunna ge prostituerade kvinnor större rättsligt skydd och en möjlighet att koppla sig fria från torskar. Med större rättsligt skydd menar jag att tröskeln för att anmäla övergrepp antagligen kommer sänkas i och med att prostituerade kvinnor inte riskerar hela sin kundkrets när någon gör fel och de anmäler det.De som skulle börja sälja sex är antagligen, jag är inte säker, det måste jag medge, men jag gissar att de är kvinnor som redan i dag säljer sexuella, virtuella tjänster.

2009-05-06 @ 07:42:04
Postat av: Hans Engnell

Jag använder inte personangrepp, jag tolkar bara dina ställningstaganden och konstaterar vilka konsekvenser de får. Du undviker för övrigt frågan om hur en makt- och utnyttjandesituation uppkommer när genitalierna masseras i stället för insidan av låret, vilket är vad som skiljer sexköp från "vanlig" massage.Jag ämnar inte skriva fler kommentarer här utan fortsätter i stället diskussionen i ett inlägg på min blogg.

2009-05-06 @ 09:05:02
URL: http://motpol.blogspot.com
Postat av: annarkia

@Hans Engnell

Personargument(”argumentum ad hominem”) behöver inte alltid vara personangrepp, något jag inte heller hävdat att Du gjort. Personargument tar sikte på motiven eller orsakerna till att någon framför en åsikt vilket är osakligt och inte för diskussionen framåt. Du tillskriver mig motiv som jag inte har och om jag hade haft inte har med saken att göra. Motiven till en åsikt har ingen relevans för argumentationens bevisföring!

Ett exempel från dina kommentarer ovan:

"I grunden handlar detta om din inskränkta privatmoral. Du har dina gränser för vad du anser vara OK sex,".

Sakfrågan handlar om huruvida prostitution kan skada eller inte och om staten bör ebjuda skydd i form av en sexköpslag eller inte.

Tack för dina kommentarer de fick mig att fundera både på sakfrågan och motiven till mitt ställningstagande.

/anna

2009-05-06 @ 11:33:03
URL: http://annarkia.blogg.se/
Postat av: annarkia

@Bird

Intressant kommentar. Frågan handlar ju inte om att stigmatisera de kvinnor som prostituerar sig. Frågan handlar om huruvida sexköpslagen är ett skydd för kvinnor som skadas av prostitution.

Något som talar för sexköpslagen är det faktum att det efter lagens tillkomst blivit svårare att etablera sig i Sverige för de som ägnar sig åt trafficking . (Källa: Torsksverige, om sexslaveri i väfärdsstaten, A Skaldeman, 2008)

2009-05-06 @ 11:44:31
URL: http://annarkia.blogg.se/
Postat av: ensambloggen

Det bästa jag läst på länge. Tack för detta klarsynta, klockrena och intelligenta inlägg.

2009-05-06 @ 21:24:02

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback