Den israeliska militären har helt tappat fattningen!

De israeliska soldaterna bryter igen mot FN-konventionen om mänskliga rättigheter, demonstrationsfriheten. Finns det någon annanstans som en fredlig demonstration möts av skarpa skott? Två demonstranter skadades av militärens eldgivning under en demonstration i Ni'lin . Där har tidigare två palestinier dödats vid en demonstration den 29 december förra året.
Tro inte att detta habdklar om ett uppskruvat läge på grund av händelserna, terrorbombningarna i Gaza.

Röda Malmö skriver att:
-Den israeliska människorättsgruppen B´tselem har visat att under perioden sept 2000 till nov 2008 (alltså före senaste massakern i Gaza) dödades nära 5 000 palestinier av israeliska krigsmakten. Under samma period dödades ca tusen israeler.

Ulrika Andersson som skadesköts  var en av tre svenskar som deltog i demonstrationen i Ni'lin . Alla är medlemmar i International Solidarity. Demonstrationen riktades mot bygget av den mur som Israel lägger inne på byns odlingsbara mark. En protest som återkommer varje fredag i ett försök att  hindra att marken totalisoleras av muren. Tänk dig att Du varje dag när du ska gå till jobbet måste vänta i timmar för att släppas igenom en checkpoint.  Det är vad befolkningen i Ni'lin vill motarbeta. 


ISM, International Solidarity Movement, som den skjutna Ulrika Andersson tillhör, skickar aktivister till de palestinska områdena för att där ska finnas en internationell närvaro  för att registrera  och förhindra övergrepp mot  civila palestinier.
Man undrar ju om den israeliska militären avsiktligt valde svenskan som mål för att skrämma aktivister eller om det var en ren slump.


Sydsv SvD DN HD Intressant
Bloggar om politik, gaza, israel, palestina, ockupation, ,
 Svensson  Jinge Kildén & Åsman  Röda Malmö Pasteys Place

FAO varnar för ökad hunger efter konflikten

Pressmeddelande från FAO

-"FAO varnar för ökad hunger efter konflikten - nödinsatser förbereds

Rom, 30 januari 2009 - Tillgångar för nästan alla Gazas 13 000 familjer som livnär sig på jordbruk, boskapsskötsel eller fiske har skadats under konflikten och många lantbruk har blivit helt förstörda, fastställer FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag.

Den förstörelse som drabbat jordbrukssektorn har förvärrat de svårigheter för matproduktionen, som orsakats av de 18 månadernas blockad av gränsen: Insatsvaror till jordbruket är antingen för dyra eller helt enkelt inte tillgängliga, tillträde till Gaza har inskränkts både land- och sjövägen och import och export har kraftigt begränsats. På grund av den begränsade jordbruksproduktionen står Gazaborna inför en akut brist på näringsrik, lokalt producerad mat till överkomliga priser. Kött och protein från animalier går i stor sett inte att få tag på.

Allt fler familjer i Gaza är beroende av matbistånd eller övergår till billigare och mindre näringsrik mat och FAO räknar med ökade svårigheter för Gazaborna att få tillgång til mat och även med stigande undernäring.

"Bönder som redan innan konflikten kämpade för sitt uppehälle står inför en oåterkallelig förlust av sitt levebröd eftersom de inte kan ersätta eller laga förstörd utrustning, odlingsmark eller boskap", säger Luigi Damiani, FAO:s projektsamordnare i Jerusalem. "Det kommer att bli allt svårare för många kvinnor, vars män dödades eller skadades i konflikten, att föda sina familjer."

FAO kommer inom kort att återuppta sina projekt i Gaza och har redan börjat planera nödinsatser för jordbruket för att hjälpa de mest utsatta familjerna. Insatsvaror som utsäde, groddar, gödsel, foder och veterinärutrustning kommer att distribueras för att ge plantering, boskapsskötsel, vattenbruk och hushållsproduktion en skjuts inför vårsäsongen. Biståndsinsatserna kommer också att fokusera på reparation av förstörda växthus, ladugårdar, bevattningssystem och brunnar. FAO kommer att behöva runt 6,5 miljoner US dollar för dessa omedelbara insatser, som direkt kommer att beröra runt 27 500 människor. FAO söker också resurser för att samordna insatser av frivilligorganistioner, nationella och internationella organisationer, biståndsgivare och den Palestinska myndighetens jordbruksdepartement.

På längre sikt kommer FAO att bistå bönder i Gaza för att garantera att lokalt producerad mat, som kött, ägg, mjölk och mejeriprodukter, grönsaker och frukt, blir tillgängliga och till överkomliga priser."Läs mer:

FAO Brief on Gaza (23 January 2009) (pdf)

FAO in Gaza

Gaza information from the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) "


Media: SVD SvD, DN

Bloggat: Steve Lando Scaber Nestor Motbilder

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Spotify´s utbud åderlåts.

Spotify  erbjuder i nuläget en tjänst som gör  att skivbolagen och musikindustrin i nuvarande form tappar kunder. Musik industrin vill därför begränsa Spotify s  verksamhet.  Skivbolagen och musikindustrin tvingar företaget att  rensa ut massor av låtar. En del låtar kommer att försvinna på grund av avtal med olika skivbolag.  . Musikindustrins syfte med att ådedrlåta Spotify är ett försök att   behålla de vinster  de gör på artisternas arbete. För av den musik som säljs i butik på traditionellt sätt så går en mycket liten del av pengarna till artisterna.    Vi som har vant oss att lyssna på våra vfavoritlåtar via Spotify, kommer vi att köpa dem nu eller väljer vi att ladda ned dem?     Spotify kommer att få färre besök och därmed förlora förtjänster som  leder till att mindre pengar strömmar in till   musikindustrin och artisterna . Och i slutändan blir vi alla förlorare,musikindustrin, artisterna och vi konsumenter.

Satmaran skriver:
-Det tycks inte vara helt lätt att göra användarvänliga tjänster med skivbolagen utan de vill fortsätta att ha makt över konsumenten med alla medel de kan. Inte konstigt att folk fildelar!

Fler som bloggat:  Utsikt från höjden, Leo Erlandsson,
Läs även andra  intressanta bloggares åsikter om , , , , , ,


Så strular blogg.se igen då!

Det verkar som alla bloggar på blogg.se har kollapsat.
Layouten har  flippat ut. Har någon hackkat blogg.se eller är det som vanligt strul med servern?

Total laglöshet och övervåld.

Diplomater från sex länder Sverige, Frankrike, Schweiz, Norge, Tyskland och Holland fastnade på den palestinska sidan av gränsen i Gaza. De tilläts inte köra vidare. Kravet från den israeliska militären var att bilarna först skulle genomsökas. Ett klart brott mot de regler som gäller diplomater. Kompromissen blev att militären skulle få titta in i bilarna och att diplomaterna sedan skulle få fri passage ut från Gaza. Mitt under överfarten avfyrar israelerna varningsskott. Ett sätt att skrämma och markera att diplomaterna inte var välkomna. Hur annars ska skotten tolkas?
I Frankrike har utrikesdepartementet kallat upp den israeliske ambassadören för en förklaring. När tänker Carl Bildt göra detsamma?
Israelerna bryter mot alla lagar och regler närhelst det passar dem. Total laglöshet råder. Ambulanser, sjukhus, skolor, bostäder och internationella organisationer bombas. Nu utsätts även diplomater för eldgivning. Rapporterna inifrån Gaza har visat på de vansinnesdåd palestinierna utsatts för. Diplomaternas ärende i Gaza var att kartlägga hjälpbehovet. Och hjälpbehovet är enormt men väldigt lite av allt det som samlas vid gränsen släpps in i Gaza. Tunnlarna är palestiniernas livlinor och nu beskjuts de igen.


Den svenske diplomaten Rolf Carlman anser att det otäcka är hur Israel isolerar Gazaborna.:
- Jag tycker det är mer obehagligt vad hela episoden illustrerade, nämligen hur svårt det är att få in personer och gods i Gaza. Hela syftet var att göra något åt akuta hjälpbehov, men bara en rännil av det som behövs kommer i nuläget fram. Det tycker jag var värre, att det finns stora behov och att inget kommer dit, säger Rolf Carlman till SvD.


Det internationella samfundet måste vidta aktiva åtgärder för att stoppa fortsatt övervåld mot palestinierna i Gaza. Stoppa Israels vansinnesdåd innan det är för sent.
Kalla upp israels ambassadör till UD för en förklaring.

Bloggat: Motbilder Svensson, Scaber Nestor
Andra intressanta bloggar om: Gaza, Gazaremsan, Palestina, Israel, Mellanöstern, Apartheid, IDF, Terrorism, Sionism, Apartheidmuren, Etnisk rensning, Mänskliga rättigheter, Politik


Israel kapar Gazabornas livlinor.

Rapporterna om läget i Gaza duggar nu tätt. Alla talar om humanitär katastrof, en traumatiserad befolkning och stor ödeläggelse. Infrastrukturen är förstörd, sönderbombad och det råder brist på det mesta mat, mediciner, vatten, elektricitet, cement för att bygga upp etc.
Israel har slutit till gränserna och öppnar bara för några få transporter dagligen. Tunnlarna som bombats är den enda vägen ut i frihet från världens största utomhusfängelse. Gaza fungerar som ett enda stort koncentrationsläger. Israel har idag återupptagit bombningen av tunnlarna. Detta trots att man mycket väl vet att det är den vägen mat och mediciner, cement och andra förnödenheter tas in. Ett större kontrollbehov än det israeliska får man leta efter. De vill ha fullständig kontroll över Gazabornas liv . Syftet tycks vara att bryta all motståndsvilja, att totalt kuva och ta ifrån palestinierna allt hopp om ett drägligt liv och att slutligen stoppa drömmen om en egen självständig nation.

-Karen AbuZayd, chef för FN-organet Unrwa som hjälper palestinska flyktingar, rapporterade till säkerhetsrådet om Israels till synes systematiska förstörelse av skolor, universitet, bostadshus, fabriker, butiker och jordbruk under Gazaoffensiven.
Hon sade att säkerhetsrådet bör utreda om Israel brutit mot folkrätten, bland annat genom direkta angrepp mot FN-personal och FN-inrättningar, rapporterar Reuters (
DN, )

Samtidigt vädjade John Holmes, högste ansvarige för FN:s humanitära insatser, till Israel att öppna gränsövergångarna till Gazaremsan för att släppa fram hjälpinsatser.
-Israel har som ockupationsmakt ett särskilt ansvar för att efterleva internationella humanitära lagar, sade han inför FN:s säkerhetsråd, rapporterar AFP.

Han underströk vikten av att förbättra levnadsvillkoren bland Gazas 1,5 miljoner invånare för att förhindra ytterligare lidanden och underlätta försöken att nå en slutlig lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. (SvD)Israel bryter genom bombningarna av Gazabornas livlinor , tunnlarna, ett bräcklig  eldupphör. De bröt redan den 4 november vapenvilan  genom att under USA:s presidentval gå in på palestinskt område och döda människor och beskjuta tunnlar. Den 27 december startade sedan terrorbombningarna över Gazaborna . Hur länge ska staten Israel få fortsätta att terrorisera Gaza medan världssamfundet tittar på?

Bojkotta Israel!
Ställ de ansvariga inför rätta i Haag!

Media: DN, SvD1, SvD2, AB1, AB2, VG1, VG2, DB1, DB2
Bloggat: Svensson, Röda Malmö, Rawia Morra, Trotten, Simone
Andra intressanta bloggar om: Gaza, Gazaremsan, Palestina, Israel,  Mellanöstern, Apartheid, IDF, Terrorism, Sionism, Apartheidmuren  Etnisk rensning, Mänskliga rättigheter,  Politik

Minnet av förintelsen får aldrig blekna.

I går uppmärksammades  minnesdagen av förintelsen. Hitlertysklands förintelse av  6 miljoner  judar. Ett industriellt planlagt folkmord mitt i hjärtat av Europa. Vi minns även den svenska regeringens svek mot de judar som hindrades vid gränsen och den antisemitism som visade sina klor här i  Sverige. Vi minns förintelsens offer, de som överlevde förintelsen och de överlevandes barn. 

Helen Epstein har efter möten med "Andra generationen"skrivit boken ”De överlevandes barn”. Deras föräldrar var offer för nazismen. Själva blev de offer för föräldrars minnen. I boken får vi möta flera personer ur" Andra generationen efter Förintelsen."  De är alla märkta av  sina föräldrars erfarenheter, på olika sätt. En viktig bok att ta del av för att förstå barns reaktioner på föräldrars trauma.

Antisemitismen har på grund av Israels  bombningar i Gaza åter igen visat sitt fula tryne. Att blanda ihop en stats handlande, den israeliska staten med dess befolkning och judendomen  är oförlåtligt och ytterst farligt. Förföljelse av judisk egendom och av judar måste skarpt  fördömas.

Att blanda ihop kritik mot staten Israels krigsförbrytelser i Gaza och antisemitism är att göra den israeliska befolkningen en otjänst. Att förneka och blunda  när en stat behandlar en annan befolkning, den palestinska,  så illa som i Gaza är ett brott i sig .Ett sätt att förminska och förneka det som den israeliska staten genom militären gjort sig skyldiga till  i Gaza.

  Vi får inte heller glömma andra folkmord, folkmordet i Rwanda, Pol Pot-regimens förintelse av oliktänkande i Kambodja och alla de som i det tysta slaktats i Darfur. I Sri Lanka pågår idag en inringning och slakt på tamilier som lever helt i medieskugga.  

Rasismen har både en politisk och psykologisk ådra. Rasister är ofta människor som  själva behandlats mycket illa. Människor som fostrats enligt den svarta pedagogiken, människor vars hat förträngts och som riktas mot andra,. Människor som behöver syndabockar för att göra upp med sin inre strid. Den tyska psykiatrikern Alice Miller har forskat i vad hon döpt till ondskans mekanismer.   Hennes  bok,  ”Ondskans mekanismer ", lär oss mycket om rasismens psykologiska bakgrund.

Rasism bygger på en människosyn som står i konflikt med FN-konventionen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Grundparagrafen stipulerar alla människors lika värde. Det är vår plikt att alltid och överallt ta kamp för att alla människor ska behandlas lika, att ta kamp mot rasism och förtryck av andra människor, att se till att förövarna ställs till svars för sina handlingar!

Bloggat: Roya, Trotten, Queen of Light, Svensson , igen , Röda Berget , Jinge
Media: SVD1, 2, DN1, 2, Dagen1, 2, 3, 4, SDS12, Dagen1, 2, 3, SDS,
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Humanitär katastrof

Doktor Rawya Borno är i Gaza för att handleda psykologer som ska hjälpa traumatiserade palestinier. Det här är inget krig utan en katastrof säger hon:
- Jag har aldrig tidigare sett så många traumatiserade människor efter ett krig, och aldrig heller ett krig som detta - direkt riktat mot civilbefolkningen, mot kvinnor och barn utan urskillning. Det är en helt ny typ av krigsbrott, som egentligen borde kallas terrorism. (DN).

  President Olmert i Israel har tillsatt en ministerkommitté för att skydda de som som ska "samordna Israels ansträngningar att erbjuda lagskydd för alla som deltog i operationen".

Skolor, sjukhus, ambulanser, bostadshus bombades och det finns säkra bevis för att israelerna använde fosforbomber över tätbefolkat område i Gaza stad. Brott mot folkrätten och internationell lag. En oberoende utredning om krigsförbrytelser i Gaza är ett måste om en långsiktig lösning på konflikten ska nås.

Vi vet att 1400 palestinier dödats varav 400 barn och 6000 skadats i Gaza samtidigt som 13  israeler varav 3 civila skadats under samma period.
-Under 8 år före det senaste barbariska överfallet på Gaza dödades 18 israeler av palestinska bombdåd eller raketer. Under bara 3 år (2005-2008) innan massmordet i Gaza dödade Israel 1 250 personer i Gaza. Till detta ska sedan läggas dödade på Västbanken.(Svensson)

I Bryssel fördes nya Gazasamtal i helgen. Budskapet till Livni, israels utikesminister var bl a att gränsövergångarna måste öppnas för "att människor ska få möjlighet "att leva ett anständigt liv", sa Catl Bildt. Det avtalet bör skjutas på framtiden.
- Israelerna ska inte ha ett sådant avtal innan de förbundit sig att följa Genèvekonventionen, Folkrätten och FN:s regler om Mänskliga Rättigheter.(Jinge)

Bojkotta Israel!

Media: SVD, DN1, DN2, DN3, SDS, AB1, AB2,
Intressant?
Bloggat:   RoyaJinge, Motbilder,   LOKE, Svensson, Jinge
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Omvärlden sviker Gazaborna.

Nu när journalisterna  kan röra sig inne i Gaza borde berättelserna om förödelsen i Gaza vara förstasidesstoff. Omvärlden borde sätta press på Israel att öppna gränserna för att kunna lindra det humanitära lidandet i Gaza.
Göteborgsposten  censurerar och ställer ultimatum. Sluta skriva om Gaza eller lämna tidningen var budskapet till en av journalisterna. En kommun tar bort palestinagruppernas solidaritetsaktion från evanemangskalendern. Den enda tv-stationen på plats i Gaza bojkottades av svenska medier.  BBC vägrade att visa upprop för hjälpinsatser till Gaza.

Tony Benn riktar hård kritik mot BBC

Channel 4 har gjort en repotageserie om medierapporteringen om Gaza  i sex delar. Del 2:


Inne i Gaza är läkarna chockade över alla stympade barn, barn utan armar och ben, barn som förlorat synen och barn som  sjunkit in i apati för att överleva smärtan. Barn som dör av sin skador. Barn som upplevt våld, våld och ännu mera våld:
-Förstörelsen har pågått länge. 1992 publicerade psykiatern Eyad Sarraj en undersökning som bland annat visade:  97 procent av barnen hade sett sina hem genomsökas av israeliska soldater.  55 procent hade minst en gång fått stryk av israeliska soldater.  60 procent hade sett någon av sina föräldrar misshandlas.

Igår öppnades skolorna i Gaza och påminnelsen om vad som hänt  kan ingen blunda för då bänkar gapar tomma på grund av skadade och döda barn. Det behövs enormt mycket stöd för att barnen ska ha en chans att bearbeta de senaste veckornas traumatiska upplevelser.

Förödelsen
är enorm. Anmnestys rapport vittnar om damm, förstörda hem, vandaliserade bostäder som lämnat 50 000 utan bostad. Mat, medicin, vatten och elektricitet är en bristvara och i det läget fortsätter staten Israel att straffa palestinierna. Endast 120 lastbilar släpps dagligen in i området medan hjälpinsatserna bunkras upp längs gränsen och väntar på tillstånd att få föras in.
Försöken att  skaffa mat  till havs stoppas av de israeliska patrullbåtarna. Fiskare som vågar sig ut skadeskjuts.    Palestinierna fortsätter och straffas och ska kuvas. Drömmen om en egen nation ska suddas ut. Det är staten Israels mål. Omvärlden måste ta sitt ansvar och ställa staten Israel till svars för förödelsen i Gaza!  Parlamentsledamöter från Schweiz  är den första europeiska delegationen som besökt Gaza efter eldupphör:
-The delegation reinforced their earlier stance during their visit, saying what they saw was evidence of war crimes.

Israel måste erkänna palestiniernas självklara rätt till en egen självständig stat med rätt att försvara sitt område.
En stat som gjort sig skyldig till så många krigsförbrytelser under tre veckors terrorbombningar av skolor, moskéer, sjukhus, ambulanser och bostäder har förlorat sin rätt att ställa krav. Krigsförbrytarna måste ställas inför rätta i Haag.
Bojkotta israel!
 

För den som vill hjälpa folket i Gaza finns här några organisationer sammanställda av Hampus Eckerman på  bloggen Motbilder:

  • PIM:S Palestine in Minds insamling till ambulansen som är på väg till Gaza från Jönköping
På många orter genomfördes igår lördag olika manifestationer till stöd för palestinierna i Gaza. I Jönköping höll den kubanske ambassadören Ernesto Meléndez Bachs tal vid ett appellmöte till stöd för Gaza.

Bloggat: Queen of Light Det Progressiva USA Paolo Pissoffi Jinge Anna Wester Motbilder
Läs även andra intressanta  bloggares åsikter om , , , ,

Övervakning utan grund skadar demokratin

Polismetodutredningen föreslår att det ska bli lättare att få ut IP-numret från operatörerna om misstanke finns att "Anna" fildelar. Även om misstanke inte föreligger kan du bi avlyssnad.

Idag måste påföljden av ett ev brottsligt förfarande leda till fängelse i morgon räcker det med att påföljden är  bötesstraff.
Det ska bli lättare att komma åt fildelare. Det är det som är avsikten.
Nu räcker det inte med detta utan polisen ska kunna avlyssna teletrafiken och få ut personuppgifter utan att brottmisstanke finns.

- "Utredningen föreslår även ändrade regler för hemlig teleövervakning. I dag fattas beslut av domstol när det finns en skälig misstänkt. I fortsättningen bör åklagare i brådskande fall kunna fatta interimistiska beslut. Beslut om hemlig teleövervakning ska även kunna fattas när det inte finns någon skälig misstänkt av såväl domstol, åklagare eller undersökningsledaren. "(AB)

Man får enligt förslaget lyssna på någon utan att det finns någon brottsmisstanke. Detta kallar Betarice Ask ökad rättssäkerhet! Övervaknings- och kontrollsamhället som stärkts genom FRA-, IPRED-lagen och telekomdirektivet har finslipats av alliansregeringen och trummas nu igenom med ökad rättsosäkerhet som följd. Den ende som protesterar mot förslaget är Karls Sigfrid.

Rättssäkerheten är en av grundbultarna i demokratin. Påstå inte att rättssäkerheten för den enskilde ökar när det är precis tvärtom, Beatrice Ask!
-"Politikerna som styr Sverige har glömt bort allt vad värn av den personliga integriteten heter. Alla ska övervakas, och ingen brottsmisstanke är för liten för att motivera att privatlivets helgd bryts."(Christian)
Visst är det okey att polisen utreder  brott  men inte till priset av att den personliga integriteten kränks utan att det finns brottsmisstanke. Bodströmssamhället, Storebrodrser dig , Ett svenskt Stasi är olika begrepp som beskriver vad som håller på att ske. Övervakning till varje pris skadar demokratin!

Media AB, DN SvD, SVD1
Fler som bloggat: Jinge, MinaModeratKarameller, Satmaran Svensson
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , , ,

Obama i Bushs fotspår?

Obama sitter i telefon medan amerikanskt flygplan fällde bomber över Pakistan.
Obama tog över  Bushs stövlar. Dialog och samarbete visade sig vara bomber för vissa och telefonsamtal med andra. Ett obemannat amerikanskt flygplan fällde bomber över norra Pakistan. Hur många av de 18 som dödades är civila? Tidigare attacker i området har kritiserats då många av offren varit civila pakistanier.
Dagens attack har inte bekräftats av USA men satellitbilder visar att det var ett amerikanskt plan enligt AP.
-"These are the first drone attacks since Barack Obama was inaugurated as US president on Tuesday. Pakistani leaders had expressed hope that the new US administration would halt the controversial air strikes, saying they fuelled public anger and complicated Pakistan's own counter-insurgency efforts. " (BBC)

 
Bushs krig mot terrorismen  visar att bomber skapar fler terrorister inte färre.

Läs även andra intresssanta bloggares åsikter om , ,

Fortsatta israeliska övergrepp mot Gaza.

Obama vädjar till Israel att öppna gränserna för att underlätta för hjälpsändningar att komma in  i Gaza, ett Gaza paralyserat efter tre veckors terrorbombningar, hus och hem sönderbombade, familjemedlemmar och grannar dödade eller skadade. En befolkning på svältgränsen efter två års ekonomisk blockad.
 Fortsatt blockad, Israel öppnar inga gränser  istället sluts  även havsgränsen. Inga fiskebåtar kan ta sig ut.  Skjutandet, eldgivningen fortsätter från israeliska patrullbåtar in mot Gazas kust och luftrummet dånar av israeliska ständiga överflygningar. Det råder brist på mat, medicin, vatten och energi.
 
Det här måste få ett slut! Stoppa Israels trakasserier och övergrepp mot Gazaborna!
Bojkotta Israel. Israel till Haag!

Appellmöte till stöd för palestinierna i Gaza
Lördag kl 13:30
Stadsbiblioteket i Jönköping.

Demonstration i Göteborg
Lördag kl 14:00
Götaplatsen


Rickard, en av Palestinagruppernas medlemmar, har startat en ny hemsida,  Blodigabutiker.se. Den listar livsmedelsbutiker landet runt som säljer Israelisk frukt och grönt och livsmedel från Israel.
Blodigabutiker.se,Bojkotta-israel.nu, AB,1,Dagen1, Dagen2, Intressant

Bloggat: Jinge, Svensson, Steve Lando

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Obama, take away the pain in my stomach.

Brevet är skrivet av en israelisk kvinna som är medlem i Machsom Watch-Checkpoint Watch, en rörelse bestående av israeliska kvinnor som vaktar vid checkpoints för att se till att våld eller andra kränkningar inte förekommer.
SVD , DN
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Intressant.se

Stora bloggpriset, röstning pågår.

 Omröstningen till Stora bloggpriset är i full gång. Man kan  rösta en gång om dagen fram tills omröstningen är över den 27 januari.  Vinnarna presenteras den 2 februari på den stora bloggalan på Nalen i Stockholm.
 Du kan rösta här.

Jag har några favoriter bland de nominerade. Några av dem fanns med på min nomineringslista. Om jag talar om vilka jag röstar på så röstar ni väl som jag?  :)

Kategori Nöje & Kultur
Här är mitt val enkelt och självklart, jag röstar givetvis på den blogg jag var med att nominera “Kulturbloggen” . Det är kulturbloggen number one. Välskriven och alltid lika intressant.

Kategorin Mode

Hanna Fridén, fast hon vill att man ska låta bli. Gör det ändå!

Kategorin Sport och Fritid

Det blir  en röst på Marcus Birro.

Kategorin Livsstil
En svår kategori där ingen av de bloggar som jag nominerade tog sig till finalen. Jag hoppar över den kategorin.

Kategorin Prylar och Teknik
Här är mitt val självklart. Det bir Moderskeppet, en fantastiskt bra blogg om man gillar foto. Moderskeppet har lärt mig massor om redigering i Photoshop. Så har jag hälsat i hand på en av killarna. Så det så!  Naturligtvis var Moderskeppet med på min nomineringslista

Kategorin Vardag
Det går bara inte att undvika Mymlan. Motivering  överflödig. Hon är bara bäst.

Kategorin Politik
Ingen av de bloggar jag nominerade kom med. Snyft! Men jag har ändå några favoriter.   Marie “Emma Opassande”   lärde mig mycket om FRA  och IPRED när debatten var som hetast. Det gjorde också Oscar Swartz. Jag röstar på de tvåbloggarna varannan dag.  Eller varför inte välja   Blogge Bloggelito. Bara för att få höra hans tacktal kan vara värt resan till bloggalan den 2 februari.

Intressant?
Bloggat: Erik Laakso, Signerat Kjellberg, Svensson
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,Ljusmanifestation för Gaza och Gazauppropet.

Ljusmanifestationen i Jönköping var lyckad. Ambulansen som ska köras till Gaza av Yassir stod på torget och mängder av värmeljus lyste upp i kvällsmörkret.  Det är viktigt att vi alla bidrar till insamlingen som ska täcka kostnaden för ambulansen. På lördag hålls ett appellmöte utanför stadsbiblioteket och intäkter från loppis på kulturhuset skänks till insamlingen.

"UPPROP
Sverige måste kräva att krigsförbrytelser i Gaza utreds av Haagdomstolen!


De militära attackerna på människorna i Gaza har pågått under tre veckor. Otaliga civila, många av dem kvinnor och barn, har dödats, lemlästas och fördrivits från sina hem. Gaza är idag ett belägrat område. Journalister hindras från att komma in samtidigt som den terroriserade befolkningen inte kan fly. Hjälporganisationers arbete har förstörts och hjälparbetare dödats. FN- byggnader har bombats, sjukhus har satts i brand och det finns indikationer på att vapen med vit fosfor har använts mot Gazas civila. Ockupationsmakten Israel har försökt förhindra att omvärlden informeras om den fasansfulla situationen i Gaza. Richard Falk, expert i internationell rätt och FNs särskilda sändebud för mänskliga rättigheter i det ockuperade Palestina, nekades inträde i Gaza. Den information som trots allt har kommit ut visar att situationen är en humanitär katastrof som förvärras för varje minut. Det råder inte heller några tvivel om att Israel har begått och fortfarande begår allvarliga brott mot den humanitära rätten. Mot den bakgrunden växer kraven på att frågan ska utredas av krigsdomstolen i Haag.

FNs råd för mänskliga rättigheter kallade till ett omedelbart bildande av en internationell kommission för att utreda Israels krigsförbrytelser och brott mot humanitär rätt. Amnesty International har uppmanat säkerhetsrådet att vidta åtgärder för att krigsbrott och andra överträdelser av humanitär rätt och mänskliga rättigheter ska utredas. Navi Pillay, FNs kommissionär för mänskliga rättigheter, påminde om att brott mot humanitär rätt kan vara krigsförbrytelser för vilka individuellt ansvar kan utkrävas. Vi vill också påpeka att kravet på att ställa Israels regering till svars för begångna krigsbrott nu stöds av en rad israeliska människorättsorganisationer.

Vi som undertecknar detta upprop menar att den svenska regeringen måste agera för att påskynda utredningen av krigsförbrytelserna i Gaza. Vi anser att det internationella samfundet har en skyldighet att upprätthålla den humanitära rättens verkningskraft och att stoppa den strafflöshet som hittills har resulterat i en eskalering av våldet. Vi anser också att det är viktigt att utkräva ansvar där det hör hemma, hos de politiker och militärer som har fattat de avgörande besluten – inte minst för att förebygga en kollektiv moralisk bestraffning av det israeliska folket. Till sist vill vi framhålla att en grundlig utredning av krigsförbrytelser är en nödvändig förutsättning för en framtida försoningsprocess som kan leda till varaktig fred mellan Israel och Palestina."

Läsmer
Om du vill skriva under maila till Gazaupprop@yahoo.se


Bloggat: Kildén & Åsman, PissoffiSteve Lando, Svensson
Media: AB,AB1, AB2,AB3,  DN1, DN2, DN3, DN4, Dagen1, Dagen2, Dagen3, SVD
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant?

Har försvunnit från bloggkartan och gör en ny registreringJönköpingbloggkartan.se!

Obama vill ge USA ledartröjan.


Obama lovade i sitt installationstal att USA ska ta på sig ledartröjan igen. För många inger det förmodligen hopp medan det för andra upplevs som ett hot.
USA:s interventioner i andra länder har sett i backspegeln varit otaliga. Inblandningen i och medverkan i att avsätta president Allende i Chile skickade det landet till den mörka sidan under många år. Grenada och El Salvador fick också smaka på amerikanskt stöveltramp. USA ogillade Kubas politik och försatte kubanerna i ekonomisk blockad. Kriget mot terrorismen har skapade två krig, Afghanistan och Irak och fyllde den ökända Guatanamobasen plus ett antal andra fängelser jorden runt med av USA terrormisstänkta personer.
Guatanamobasen, tortyrfängelset har Obama lovat stänga. Militärättegångarna som pågår efter år av tortyr ska skjutas upp.Vad som ska hända med de som fängslats är skrivet i stjärnorna.
Trupperna ska tas hem ifrån Irak, ett Irak som lider svårt av sviterna av det amerikanska kriget. Kriget vann USA men aldrig freden. Oljetillgångarna fördelades på amerikanska och brittiska bolag bl a. Vem står för återuppbyggnaden i Irak?
Inte ett ord nämndes om Israelernas bombningar i Gaza. Ett vagt löfte om att förbättra relationerna med den muslimska världen gavs. Innebörden av det löftet kan vi bara gissa. USA:s oljeberoende och den geografiska placeringen av viktiga oljekällor har kanske sin betydelse för det löftet.
Obama har tidigare poängterat dialog och samarbete. Framtiden får visa om världen med hjälp av USA:s ledartröja under Obamas ledarskap blir en säkrare värld att leva i.
Obama anknöt både till Abraham Lincon, Roosfeldt och Kennedy i sitt tal.
Hopp inte fruktan ska vara ledstjärnan , broar och vägar ska byggas och den amerikanska livsstilen ska värnas.
Ett Keynsianskt tonläge hördes då han berörde den ekonomiska krisen och en vilja att vidta åtgärder för att mota klimatkrisen var tydlig.
Obama lockade över 1,5 miljon människor den näst största folksamlingen efter det att president Johnson installerades. Stödet för Obama och förhoppningarna på vad han kan åstadkomma är enormt stort , en nationell yra så nära man kan komma. Yes we can-kampanjen har ingjutit hopp inte minst för den afro-amerikanska befolkningen i USA.Trycket på Obama är enormt och risken är att besvikelsen förbytts i hopplöshet eller vrede om förhoppningarna grusas.
USA står efter finanskrisen på ruinens brant och har dragit världen med sig ned i en djup ekonomisk kris. USA:S rykte är skamfilat och tilltufsat efter Bushadministrationens aggressiva och förödande utrikespoltik . Ledartröjan sitter löst på ett land som orsakat så stor kaos och förödelse världen över. Obama är ingen Messias, han är president för en supermakt, med starka ekonomiska, transnationella och globala politiska intressen.

Bloggat: Jinge
DN12
 3 SvD12 AB12 SVT
Andra om: , , , , , I

Det finns inga segrare.

Flera aktioner och möten planeras i Jönköping för att stödja befolkningen i Gaza.
Pim (Palestine In Mind) har köpt en ambulans som ska avgå från Jönköping till Gaza i slutet av veckan.
Pim anordnar ett solidaritetsmöte med Gaza på Hovrättstorget onsdag 21/1 kl 18.00. Mötet kommer att bli en ljusmanifestation för Gaza där insamlandet av pengar blir en central punkt (ta med värmeljus).

Efter tre veckors terrorbombningar är behoven av hjälp och stöd oändligt stort i Gaza.
Reuters ger en ögonblicksbild av läget dagen efter att vapenvilorna trätt i kraft:
-"Efter tre veckors israeliskt bombardemang gav sig chockade palestinier ut på Gazas gator för att samla ihop sina döda och överblicka förödelsen.
Kvinnor satt gråtande i husruinerna, gömde ansiktet, många alltför upprivna för att tala. Andra sökte i bråten efter tillhörigheter, samlade ägodelar i platspåsar.[...] Barn försökte rädda skolböcker och trasiga skrivböcker. Familjer som flytt undan anstormningen återvände till knappt igenkännbara kvarter för att se vilka grannar som klarat sig-nästan var 200:e Gazabo har antingen skadats eller dödats under de senaste tre veckorna.[...] ".

Det finns ingen segrare bara förlorare.
Den palestinska befolkningen har utsatts för ett oerhört lidande. Först två års blockad med humanitär kris, sedan bombmattor som förstört infrastruktur, sjukhus, skolor, hus, ja allt. Traumatiserade palestinier möts av ett stadslandskap som till stora delar ligger i ruiner. Fler döda hittas under rasmassorna. Dödstalen ökar när schaktmaskinerna lyfter undan krossade betongblock .

Den israeliska befolkningen har inte fått den säkerhet som sas vara syftet med offensiven. Istället har Hamas fått nya sympatisörer även på Västbanken. En fredlig lösning på konflikten är nu längre bort än någonsin. Ännu finns ingen ömsesidig vapenvila, parterna har var sin. Staten Israels anseende har fått sig en rejäl knäck och sämjan med de arabiska grannarna en allvarlig spricka. Ofer Shelach skrev i tidningen Maariv:
-"Israel kommer ur de senaste tre veckorna som ett vansinnigt land. Ett land med en stormaktsarmé och ofattbar förstörelseförmåga. Indränkt i självmedlidande och osäkerhet[...]
Om detta är seger, ve segrarna!"

AB AB1,AB2, SvD, DN, AB3
Bloggat: Svensson, igen, Jinge, Röda Malmö Steve Lando Utsikt från höjden LOKE
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,,
, , , Intressant

Israel vill inte ha fred!

Israel vill inte ha fred. De stannar i Gaza.
Israel har inte fört krig mot Hamas utan mot det palestinska folket. Allt annat prat är lögn och propaganda. Hamas har istället stärkts av den massiva offensiven och mördandet inne i Gaza. Ännu en generation palestinier  har fått klara besked om  vilket värde staten Israel anser att palestinier har.  Dödssiffran närmar sig 1300 varav en tredjedel är barn och över hälften civila. Antalet skadade överstiger 6000 och då räknas inte alla traumatiserade och för livet förstörda barn och vuxna. The Lancet har gett ut en rapport om situationen på Gazas sjukhus.
4000 bostadshus raserades under Israels attacker och ytterligare 16 000 skadades. Dessa kan inte byggas upp eller repareras eftersom de israeliska sanktionerna inte tillåter att cement förs in i Gaza-remsan. Sjukhus, medicinska kliniker och skolor ofta  byggda med biståndspengar har förstörts av de israeliska bomberna. Ensidigt eldupphör är ingen grund för en stabil vapenvila.  Så länge ockupanterna är kvar i Gaza och rör sig beväpnade på gatorna, så länge den ekonomiska blockaden av Gaza kvarstår och så länge luftrummet korsas av flygplan och helikoptrar finns ingen grund för en fredlig lösning på konflikten. Så länge den israeliska militären tar sig rätten att skjuta palestinier när helst de känner sig hotade. Hotade har de ju t o m känt sig av fredligt demonstrerade palestinier på Västbanken där några  kommit i vägen för israeliskska dödande kulor.
 
Nu har även Hamas utlyst eldupphör och  vapenvila tillsammans med allierade stridande grupper i Gazaremsan och  israelerna får en vecka på sig att lämna Gaza enligt Reuters.
För eldupphör och en stabil vapenvila krävs ömsesidig bilateral överenskommelse om eldupphör och vapenvila.
 
Israels utrikesminiaster Livni och USA:s utrikes minister Rice intresserade sig endast för hur gränsen till Egypten ska bli hermeneutiskt sluten. När ska  de borde ha fört samtal om när gränserna ska öppnas och den humanitära hjälpen ska släppas in i full skala och när den ekonomiska blockaden mot Gaza ska upphöra.

På Västbanken har palestinierna avstängts från sina odlingar och vatten källor av en mur som är 30 gånger längre och 2½ gång högre än vad Berlinmuren var. När ska den muren rivas? När ska palestinierna på den sidan slippa förnedras i timslång väntan för att släppas in på egen mark om de nu släpps in den dagen?

När ska världen vakna och sätta hårt mot hårt när det gäller staten Israels behandling av palestinierna. En omänsklig behandling som nu pågått i över 60 år.

Arabförbundets sammankomst och Barak Obamas tillträde på presidentposten nästa vecka  och Israels ensidiga eldupphör är de bara sammanträffanden?

Media: AB, AB1, AB3, DN, DN1 HD  SvD123  SDS
Bloggat: Scaber Nestor , Motbilder  Jinge, heksann , Anna Wester Guero Paolo
Läs även andra bloggares åsikter om  ,,
,  Intressant

 

Vill Israel ha fred?

 Samtidigt som diskussioner pågick i Israels säkerhetskabinett om möjligheten till ett eldupphör fortsatte den israeliska militären med oförminskad intensitet att fälla bomber över Gaza.
Idag träffades ännu en FN-skola där över 1600 palestinier sökt skydd.  Vit fosfor riktades mot skolan . Två små bröder dödades och mamman skadades svårt.
Vi vet att alla koordinater för skolor och sjukhus är välkända och trots detta fortsätter beskutningen. En talesman för UNWRA begär en särskild utredning om krigsförbrytelse.

En palestinsk läkare som arbetat på ett israeliskt sjukhus blev igår uppringd av Channel 10 , en israelisk TV-kanal för en intervju. Läkarens tre döttrar och en kusin hade precis dödats av en israelisk stridsvagn i Gaza. Han ropar ut sin sorg och smärta. I Israel har tidigare ingen information om massakern i Gaza visats.
 


Israel vill inte ha fred. Hur ska det uppnås efter massakern i Gaza? Ett totalt åtsidosättende av de spelregler som trots allt gäller i krig bäddar för fortsatta låsningar. Palestinierna i Gaza har jagats och försatts i en totalt traumatiserad och paralyserad situation. Av de som dödats av israeliska militärens eldgivning är en tredjedel barn. Dödssiffran är nu över 1200 och de skadade över 6000. Infrastrukturen är  förstörd, vatten- och elförsörjningen sönderbombad.
Om försoning och fred ska bli möjlig är det ett måste att de som ansvarar för alla de brott som begåtts i Gaza mot folkrätten ställs till svars inför den Internationella Brottsmålsdomstolen.


Om man stjäl någons pengar, tar av vederbörande all mat och möjlighet till försörjning, dessutom regelbundet sparkar personen och dödar hans eller hennes barn och släktingar, stjäl man också deras land och därefter kastar bomber på dem   har man för länge sedan förverkat rätten att ställa villkor.  Israels mediecensur kan inte dölja sanningen om massakern i Gaza.

För en långvarig och positiv fred krävs att palestinierna omfattas av social rättvisa, mänskliga rättigheter och demokrati.

DN DN1 SVD
Bloggat: Röda Malmö  Jinge, ScaberNestor Steve Lando
Läs även andra bloggares åsikter om  ,,
,  Intressant

 


Finns det hopp?

Ännu en dag i våldets tecken i Gaza. FN:s högkvarter i Gaza artilleribeskjutet, flera personer skadade. Mat och förnödenheter brinner i en lagerbyggnad bredvid. Den sista säkra platsen beskjuten. För vad? Att skapa den optimala känslan av att det inte finns någon trygg plats i hela Gaza?  Ett sjukhus med  en avdelning med 30 barn också det beskjutet, ett mediecenter  blev nästa mål för den israeliska elden. Två journalister skadades.  Koordinaterna var väl kända.

FN-chefen fick försvarsminister Barak  att be om ursäkt och tala om missförstånd. Är det någon som tror på det.  Det är snarare norm att den israeliska militären skjuter på mål som på  alla andra krigsskådeplatser skyddats från beskjutning. De skjuter på FN-skolor, moskéer, affärscentra, ambulanser, sjukhus, medicinska kliniker, mediecenter och  lagerlokaler med mat och förnödenheter.
-Israeli snipers opened fire on families running to take shelter in a Red Crescent hospital in the Tel Al-Hawa area of Gaza on Thursday afternoon, witnesses said.
 
Mitt i all krigsrapportering om det ena illdådet värre än det andra ser jag en rubrik i Skolvärdens senste nummer som väcker hopp. "Försoning på schemat skapar hopp" lyser rubriken.
En artikel om skolan Hand i hand i norra Israel där judiska och palestinska barn går, ett exempel på tolerans och möjlig samexistens. En skola med en judisk och en palestinsk rektor, en skola med dubbelkommando baserad på jämlikhet. En lärare från varje folkgrupp på de flesta lektionerna där undervisningen sker parallelt på hebreiska och arabiska. Skolan som beskrivs i artikeln ligger i Kfar Qara i norra Israel och har cirka 200 elever. Det finns ytterligare tre Hand i hand skolor i olika delar av landet. En ligger i Jerusalem .  Verksamheten liknar den som den lilla palestinsk-judiska byn Neve Shalom bedriver. Här lär sig barnen från de är små att lära känna varandra; varandras språk, kultur och religioner. Man strävar efter att ge eleverna båda folkens version av historia och nutid. De får på det sättet gå i varandras mockasiner för att kunna se framåt.
Hopp känner jag när jag i Jönköpingsposten läser om Röda Korset som satsar allt på att samla in pengar för att kunna skicka ytterligare en ambulans till Gaza. Människor som ägnar sin fria tid att bistå befolkningen i Gaza inger hopp.
På Hoppets torg mötte jag på väg hem en grupp ungdomar som informerade om Gaza, ett litet torgmöte för att fånga förbipasserandes uppmärksamhet med krav p¨å regeringen att vidta aktiva åtgärder för att stoppa I massakern i Gaza.
 
På lördag genomförs runt om i landet demonstrationer till stöd för palestinierna i Gaza.

Bloggat: Röda Malmö , Jinge , Drescode
AB SVT
Läs även andra bloggares åsikter om  ,,
,  Intressant

Sista akten och ridån ned för Stora Bloggpriset

Som väntat bara bloggar på den liberala sidan.  Ingen av de största mest allsidiga, besökta och länkade politiska bloggarna återfinns bland de nominerades skara.   
Fyra  anti-FRA bloggare är bland de nominerade. Grattis den kampen är väl värd en plats i solen. Passar väl in i samhällstrenden där enfrågerörelser slår ut allmänpolitiska partier. Blogge myntade begreppet bloggbävning och sticker ut hakan både åt höger och vänster. Av de nominerade politiska bloggarna är opassande min absoluta favorit. HAX läste jag dagligen när fajten mot FRA var som hetast.  Oscar Swartz ::Texplorer var  en av mina favoritbloggar under sommarens och höstens FRA-debatt. Grattis till de nominerade! 

Jag beklagar att ingen från den andra sidan lyckades ta sig in bland Hermelinerna.   
Sista akten i nomineringsfasen är klar och ridån ned för Stora BloggPriset.
Där ser man! Var det en Freudiansk felsägning? Ridån upp ska det stå..

Läs även andra intressanta bloggares åsikter om ,

Stora, Stolta Bloggpriser, näst sista akten

Då var det nästan klart då. De nominerade i de sex   första kategorierna är utsedda. Jag kan bara konstatera att baken är som smaken... Men förlåt, hur i herrans namn kan riksmobbaren number one nomineras i kategorin vardag? En symbolisk nominering för att visa att mobbing tillhör vardagen i konungariket Sverige?  Det ställer jag aldrig upp på! Mobbing ska i alla former bekämpas, inte hyllas.
Ja men tänk efter nu då! Hur många av de som nominerats prickade Du egentligen in, annarkia?
 Njaa måste jag... ?
Okey då! TVÅ, Kulturbloggen och Moderskeppet .
Jodå! Några av de nominerade kultur- och  vardagsbloggarna tittar jag in på från och till.  Mymlan och Stationsvakt är mina favoriter.
Stort grattis till alla som nominerats minus riksmobbaren då. 
Blir väl några riktiga mainstreamsbloggare i kategorin Politiska Bloggar...  om trenden håller i sig...  och en som sticker ut 

 Bloggat: Bloggtidningen, Kulturbloggen
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om ,

Israel tar struptag på demokratin.

En demokrati begår inte brott mot folkrätten och sätter de mänskliga rättigheterna på undantag år efter år. Behandlingen av palestinier ända sedan staten Israel bildades 1948 och den pågående attacken i Gaza visar klart och tydligt att Israel inte tillhör världens demokratier. 1000 palestinier har dödats sedan attacken inleddes den 27 december.
Nu förbjuds dessutom två palestinska  partier att delta i det kommande valet i Israel. Två partier som dessutom redan är representerade i Knesset. Partierna har kritiserat  Israels krigföring i Gaza. Det är ytterligare ett steg i den diskriminering som förekommer mot palestinier som är israeliska medborgare.  Israeler som demonstrerat mot kriget har fängslats.  Palestinier på västbanken som visat sin avsky mot massmorden i Gaza har skjutits nu senast i Hebron. 700 har fängslats för att de nyttjat en av sina mänskliga rättigheter att demonstrera.
Två ultranationalistiska partier i Knesset låg bakom förslaget om att utestänga de palestinska partierna. Fundamentalismen vinner segrar tack vare  det krig som israelerna säger skulle öka tryggheten i området.

-There is no need for horrifying pictures of Gaza under attack. It is sufficient to watch a short clip from the meeting of Israel’s Central Elections Committee to understand how Israel—including all of its social and political institutions—has entirely lost any pretense of being a proper state. A collection of shouting thugs who, with a wave of their hands, decide to ban two political parties that represent more than 2/3 of the Palestinian voters in Israel. The fact that the Israeli High Court will possibly annul this shocking decision does not change anything: they are representatives of the people and this is how they look and sound. The decision of the Central Elections Committee demonstrates, for the umpteenth time, to what extent Israeli democracy has ceased functioning, as democratic rights are dependent on the agreement of this or that parliamentary majority, characterized by more or less enlightened tyranny, not a democratic regime. So it was one year ago with the immunity of Member of Knesset Azmi Bishara, as it is now with the status of Balad (The National Democratic Assembly and Ra’am Ta’al. (aic)


Bloggat: Esbati, Motbilder, Svensson
Läs även andra bloggares åsikter om  Israel,,
, Intressant

Eskalerad grymhet.

“We could hear their bodies burning” , ett av många vittnesmål från Gaza.  Fosforbomber över Gaza lyser upp, bränner ner och dödar, vapen som inte får användas enligt  internationell lag. Offensiven hårdnar för var dag. Fler och fler palestinier faller offer för den israeliska militärens allt häftigare eldgivning från luften, havet och inne i Gaza.
Ambulanser når inte fram till skadade. Varje utryckning måste förhandlas med israelerna. Det kan ta några dagar innan tillstånd ges.  Skadade lider och många dör innan hjälpen släpps fram. (SVT) Ytterligare ett brott mot folkrätten begås.

Oron för släktingar i Gaza tär på några av de ungdomar jag dagligen möter. Vad  kan jag säga för att möta deras oro och sorg?

Det internationella samfundet tittar på, trevande diplomatiska initiativ tas men få agerar med aktiva sanktioner. Säkerhetsrådet sitter sedan timmar bakom lyckta dörrar. Tystnaden gör det internationella samfundet medskyldigt till vad som händer i Gaza.

AB2
Läs andra om: , , , , , , , , Intressant

Sanningen går inte att dölja.

Striderna i Gaza intensifierades  under natten trots talet om att bromsa upp. Israeliska stridsvagnar trängde sig djupare in i Gaza.
-Israel har fått kritik av folkrättsjurister för att inte följa krigets lagar som kräver att militära insatser ska vara proportionerliga. Hittills har cirka 900 palestinier dödats i attacken mot Gaza, som vedergällning för att 32 israeler dödats av Hamas raketbeskjutning av södra Israel under sju år. Men Israels svar kommer alltid att vara brutala i avskräckande syfte, säger en israelisk parlamentsledamot.(SR)

Peter Löfgren i DN menar att riktiga Israelvänner tar avstånd från massdödandet i Gaza. Attackerna i Gaza har istället för att öka säkerheten skapat en osäkrare region att leva i.
-  41 års ockupation är 41 år av våld, som skapat misär, desperation och terrorism. Generationer israeliska pojkar och flickor har kastat bort sin ungdom på att misslyckas med att kuva det palestinska folket. Om Israels ledare verkligen ville uppnå fred och säkerhet skulle de söka samtal med fienden. De skulle acceptera att palestinierna väljer sina egna representanter, på samma sätt som PLO erkändes på 1990-talet. Men Israels regering fruktade att förlora parlamentsvalet om några veckor om den valt dialog i stället för anfall. (Peter Löfgren,  DN)

Mads Gilbert, den norske läkaren, pekar på att attackerna i Gaza är värre än det som hände i Beirut 1982 då palestinier massakerades  i flyktinglägren Shatila och Sabra av kristna falangister med Israeliska militärens godkännande. Värre då palestinierna i Gaza är fångade i en fälla helt instängda utan möjlighet att ta skydd eller fly.

Fortfarande är internationella journalister utestängda från Gaza. Istället ökar betydelsen av de rapporter som ges av internationella organisationer som IRC, UNWRA och människorättsorganisationer. Med dagens kommunikationsteknik går det inte att dölja vad som försiggår. Mads Gilberts SMS och bilder samt bloggare inne i Gaza når ut med bilder och skildringar . Bloggare  har enligt Atonbladet blivit de nya krigskorrespondenterna.
5 bloggar från Gaza

  Sabbah Blog

Ger genom teckingar,foton och videoklipp sin bild av kriget.

Obs! Varning för starka bilder.

  Moments of Gaza

Aktivisten Natalie Abou Shakra skriver om sin kamp på ett flyktingläger inne i Gaza.

  Notes from Palestine

Personal från organisationen Middle East Children's Alliance (MECA) berättar om sina upplevelser inne i Gaza.

  Life must go on in Gaza and Sderot  

Skriven av två vänner. Peaceman bor i ett flyktingläger i Gaza, medan Hopeman bor i israeliska staden Sderot.

  From Gaza, with love

Läkaren Mona El-Farra skriver om sitt jobb och sin vardag inne i Gaza.

Bloggat : Johan Frick, Svensson, Jinge, Trotten, Röda Malmö
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om   , , , , ,

  Bojkotta Israel nu
 


Stora Bloggpriser, Akt 2.

Nästa vecka börjar omröstningen om vem som tar hem segern i Stora Bloggprisets sju olika kategorier.
Kulturbloggen är en av de nominerade bloggarna i kategorin Kultur och nöje. Det gläder mig. Rosemari Södergrens blogg  är  min favorit. Kulturbloggen är kulturblogg number one. Grattis till er  som nominerats.
Måste erkänna att jag tycker att det är spännande och se vilka bloggar som nominerats. I kategorin mode hade jag inte en chans.  I kategorin  kultur och Nöje  blev en av mina favoritbloggar nominerad. Inte illa! Nu ser jag fram emot vilka som nominerats i kategorin vardag, livsstil och politiska bloggar. Där finns det ju så otroligt många bra bloggar.
De fem modebloggar som nominerats är:
Bloggat: MinaModerataKarameller, Svensson 
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , ,

Vad är målet med offensiven?

Barak, Olmert och Livni ökar trycket i offensiven i Gaza. Det betyder i klartext att mördandet av palestinier ska fortsätta. Målet sägs vara Hamas och deras avfyrningsramper. Men istället är det civila palestinier som skördar allt fler offer. Att tränga in i tättbebyggt område  åsamkar palestinierna allt större lidande. Ambulanser, medicinska kliniker, skolor och vanliga sjukhus bombas utan pardon och det efter koordinering med FN var skolor är belägna. Israeliska  precisionsbomber  fälls medvetet över civila mål. Hänsynslösheten mot skadade är ofattbar.  Det här är ren slakt på palestinier. Målet tycks vara  att skrämma vettet ur  och fullständigt traumatisera en  befolkning instängd utan möjlighet att lämna området.  Fler flyktingströmmar från området och rent hus från palestinier verkar vara målet. 

Alla som kan läsa och har ögon att se med och förnuftet i behåll ser vad som håller på att hända. Hoppet står till de krafter i området som aktivt arbetar för elduppghör och en samvaro i fred. Inifrån Gaza och från Israel skrivs bloggar som når omvärlden. Läkare med risk för eget liv hjälper skadade.

En av bloggarna  Peaceman skrev daterat den 7 januari:

-"Vi har sagt från början att våld föder mer våld. Jag hoppas att världen ska förstå att det finns folk som vill bo med värdighet och i fred. Jag hoppas att jag ska få möjlighet att skriva till er igen."

En förfrågan till USA om att få bomba Iran talar sitt tydliga språk om vem som har makt att sätta stopp för den pågående massakern i Gaza. Regeringar runt om i världen vet och kan stoppa massakern. Det räcker inte med uppmaningar om eldupphör. Vidta aktiva åtgärder. Bojkotta Israel nu!


Bloggat: Jinge, Svensson, Sidvind, Motbilder, Johan Frick

Läs även andra intressanta bloggares åsikter om  ,  Sjukhus,
  

Fortsatta krigsförbrytelser mot civilbefolkningen kallar Barak effektiv krigföring.

 900 dödade varav 270 barn och 93 kvinnor och 3500 skadade.Fler dödades och skadade efter nattens attacker mot Gaza.
Fosforbomber som bränner sönder ända ned till skelettet,  fosfor vars frätande ångor gör människor blinda för livet används  i attackerna  mot palestinierna i Gaza. Fosforbomber  som inte  får inte användas i tätbefolkade områden används över Gaza som bekant ett av det mest tätbefolkade området i världen.
 Rapporter om fasansfulla krigsförbrytelser kommer från IRC, internationella Röda Korset och UNWRA
I det läget väljer Israels försvarsminister Barak  att göra följande uttalande:
-Israels försvarsmakt fortsätter att verka effektivt på land, i luften och till havs, och samtidigt undersöker vi de diplomatiska kanalerna.
Vilken cynism! Fortsatta krigsförbrytelser mot civilbefolkningen kallar Barak effektiv krigföring.
Ambassadör Hans Corell, fd chefsjurist i FN menar att det som sker i Gaza kan likställas med folkmordet i Rwanda, Kambodja och den etniska rensningen på Balkan. I de fallen tillsattes krigsförbrytartribunaler. Tillsätts inte tribunal för att döma de ansvariga i Israel används olika måttstockar menar Corell. (SVT)
Undra på att inga journalister släpps in i området.

Vilka skygglappar har de som trots alla rapporter om vad som utspelas i Gaza fortsätter att tala om Israels rätt till självförsvar? Det är inget självförsvar. Det är kollektiva bestraffningar som består av upprepade krigsförbrytelser av en befolkning som under två års tid redan lidit svårt av Israels ekonomiska blockad. 
Idag bombades en medicinsk klinik som drivs av svenska kyrkan. Den jämnades med marken.
-Det som råder i Gaza nu är en humanitär katastrof som är djävulsk. Här ger sig armén till och med på byggnader som man vet är till för att hjälpa folk i nöd. Det råder ingen tvekan om att de visste att detta var en klinik, säger Christer Åkesson

I går demonstrerade människor världen över för att visa sin solidaritet med det palestinska folket.

Bloggat: JingeAli Anna Biology and.. KAS Svensson SKP Lennart Paolo  Royamatilda Rawia Ida Hannes Alvo 
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Världen demonstrerar medan Israel trappar upp offensiven.

På många håll världen över hölls idag demonstrationer till stöd för palestinierna i Gaza. I Göteborg (4000)  , Malmö(2000)  och Stockholm  (8000) och många andra platser runt om i Sverige gjorde människor samma sak.
Samtidigt regnade det flygblad över Gaza. Flygblad som varnade palestinierna för en tredje fas i offensiven.
 
Ambassadör Hans Corell, fd chefsjurist i FN menar att det som sker i Gaza kan likställas med folkmordet i Rwanda, Kambodja och den etniska rensningen på Balkan. I de fallen tillsattes krigsförbrytartribunaler. Tillsätts inte tribunal för att döma de ansvariga i israel används olika måttstockar menar Corell. (SVT)

I Göteborg fylldes avenyn från Götaplatsen ned till Gustavs Adolfs torg av människor i olika åldrar och nationaliteter. Två tysta minuter  på Avenyn för offren i Gaza visade på allvaret i demonstrationen. Massakern på palestinier måste stoppa nu!
Fadia Ayad,nyss hemkommen från Gaza sa i sitt tal:
– Jag har just landat idag och har med mig en hälsning från barnen i Gaza. Barn som skjutits ner för varje minut som går. Det första jag vill säga är att Gaza de senaste två åren fått lida av brist på mat, läkemedel, el och vatten, inte haft tillgång till rent vatten,.

Video från demonstrationen i Göteborg, Rapport. Bildspel, GP

Demonstrationen i Göteborg
Bloggat PasteySvensson Röda Malmö
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , , ,
 
 

Visa vems sida Du står på! Fördöm krigsförbrytelserna!

Det palestinska folket i Gaza utsätts för allt värre övervåld. Israels krigsförbrytelser mot det palestinska folket i Gaza eskalera dag för dag. Skolor, sjukkhus, ambulanser, FN-konvojer, affärscentra bombas. FN:s talesman för mänskliga rättigheter kräver en oberoende utredning av de israeliska krigsförbrytelsena.

Gårdagens rapport från IRC, Internationella Röda Korset är inget undantag.
Hjälparbetare hindrades fyra dagar att komma in i hus som träffats av israeliska bomber.Vål insläppta möttes de av en skräcksyn. Sårade satt bredvid lik, små barn runt sina dödade mödrar. Utanför fanns soldater som inte lyfte ett finger för att hjälpa skadade. Ett så flagrant brott mot internationell rätt en krigsförbrytelse av grymmaste karaktär.
Idag rapporteras om hur israelisk militär tvingade in 100 palestinier i ett hus utkanten av Gaza stad.24 timmar därefter öppnade de eld mot huset Över 30 personer dödades i den attacken. Ytterligare en krigsförbrytelse.(SVT, AB)
Hur länge ska massakern på palestinier få lov att fortsätta medan världens ledare tittar på?

Samtidigt publicerar Svenska Dagbladet på brännpunkt en artikel skriven av Shai Hermesh, ledamot av Knesset. En artikel som klart avslöjar den vidriga människosyn som ligger bakom Israels attacker och massaker i Gaza. Bilderna och rapporterna från Gaza visar en verklighet som Shai Hermesh vägrar att ta in. Enligt denne man har Israel aldrig velat straffa palestinierna. Vad menar han?Att palestinierna borde vara tacksamma över att de levt i ett område som Israel blockerat sedan 2 år, tacksamma för att elen och vattenet stängts av till och från, tacksamma för att de saknat mediciner och även mat på grund av den ekonomiska blockaden? De har inte förstått sitt eget bästa när de i demokratiska val valde Hams som sina politiska ledare. Välj om och välj nytt så kan vi börja tala med varandra igen. Det är det schizofrena budskapet i Shai Hermesh artikel. Shai Hermesh vakna upp ur din dröm och se sanningen i vitögat!  Det finns inga som helst skäl i världen som rättfärdigar mördandet av civila i Gaza. Kollektiva bestraffningar av palestiner i Gaza kan inte försvaras. Fred skapas inte med vapen, mord och terror.
Lögn och förbannade lögner kan inte dölja det lidande staten Israel utsatt palestinierna för. Krigsförbrytelserna som rapporteras dagligen går inte att dölja för omvärlden.

Fördöm krigsförbrytelserna och ställ de ansvariga inför rätta!
Visa din solidaritet med det palestinska folket.


 
Göteborg: Demonstration - Stoppa massakern i Gaza!
Lördagen den 10 januari, OBS! Ändrad tid! Samling kl 14.30 på Götaplatsen
Arr: Gaza Kommitte
http://www.facebook.com/event.php?eid=48620072119

En sång för Gaza
Bloggat :claeskrantz, Röda Malmö , Jinge,Jinge igen, Steve Lando,LOKE
Media:AB12 DN123 DN4 5 6 SvD12345
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Diplomatins tryck på Israel måste öka!

Det internationella trycket på Israel att gå med på eldupphör har ökat efter attacken på en FN-skola i flyktinglägret  där 42 palestinier miste livet.
FN har undersökt påståendena om att israelerna utsatts för eldgivning från skolan och konstaterat att så inte var fallet.
-The Israeli army has admitted privately to the UN that no firing came from a Gaza school where 42 people died on Tuesday after being hit by Israeli mortars, officials of the United Nations Relief and Works Agency (Unrwa) disclosed last night. (The Independent)

En FN-konvoj samt en bil som kördes av en representant för UNWRA besköts idag av israelisk militär. 
-Adana Abu Hasna, the spokesperson for UNRWA said in a statement: "We decided to stop all operations because the situation has become very dangerous and Israel has committed brutalities in the Gaza Strip." (Maan News Agency)

 Alltfler rapporter från ögonvittnen inne i Gaza visar på enorm grymhet från den israeliska militären.

 -"De hittade fyra barn, som var för svaga för att kunna stå upp, bredvid sina döda mammor i en byggnad där det fanns tolv lik, enligt ett pressmeddeland från IRC.
Samtidigt fanns israeliska soldater utanför som försökte hindra tillträde till huset .(AB)


Barn, skolor, läkare och ambulanser är skottavlor. Infernot i Gaza måste stoppas NU! 

Göran Rosenberg  i DN:
-"Alla vet vad sans och vett kräver (till att börja med); en ömsesidigt framförhandlad och internationellt säkrad delning av den smala jordremsan mellan Medelhavet och Jordanfloden i två självständiga stater.
Alla vet vad alternativet är; garanterad ömsesidig förstörelse. "


I kvällens Rapport  gör Carl Bildt ett starkt uttalande om Israels attacker i Gaza.
- Israel begått massiva överträdelser av folkrätten.
Carl Bildt har även lagt ett förslag för en lösning av den nuvarande situationen i Gaza.som sträcker sig längre  än det  fransk-egyptiska förslaget. Ett förslag om omedelbart eldupphör och en grund för samtal och en varaktig lösning på konflikten. Förslaget återfinns på regeringens hemsida.

Bloggat: Motbilder Roya Rawia Morra Anna Troberg Jinge Svensson
Media: SVD1, SVD2, SVD3,  SVD4, AB1 AB2, AB3 DN
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , , ,

FRA,anonymitet och åsiktsfrihet.

Journalistförbundets lappar alla sina mejl med den här texten:

-"Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment."
 I och med att FRA-lagen börjat gälla från den 1 januari fallerar också anonymitetsskyddet. Det är orsaken till journalistförbundets information.

Den texten kan vi alla klistra in för att visa  vårt ogillande mot lagen.
Mina mejl tror jag väl ändå inte att FRA skulle vara intresserad av, om jag inte gör som tjejen i Vätterrevyn gjorde då hon en kväll kände sig ensam och inte fick några "napp" via nätet.
-"Hon ringde en ambassad i Islamabad. Vips fick hon sällskap av FRA ute i cyperrymden."

Skämt åsido. Åsikter får man tydligen inte heller ha längre.  En tjänstemanMigrationsverket fick avsked på grått papper på grund av sitt bloggande. I bloggen tog han ställning  för Israel och mot Hamas.
 Vi har grundlagsskyddad yttrande- och åsiktsfrihet i det här landet. Avskeda någon för hans eller hennes åsikt borde vara en omöjlighet. Låter man sig styras av sina åsikter i   sin professionella yrkesroll  är det handlingen och inte åsikten som ska granskas och ifrågasättas.

Jonas Nordgren är en person med hög integritet som vill visa sitt avståndstagande mot FRA-lagen. Sedan i måndags och fyra veckor framåt tänker han sitta utanför riksdagshuset hela dagarna.  En handling som kan ses som ett symboliskt skydd för den personliga integriteten.
Faceboksgruppen som till hör manifestationen har han skrivit:
-"Jag är en medborgare med stark tro på demokrati, mänskliga rättigheter och icke-våld.

Staten har i och med FRA-lagen skaffat sig de tekniska förutsättningarna för att kunna kartlägga medborgarnas sociala nätverk och politiska åsikter."

Bloggat: Christian Engström igen, Scaber Nestor, Satmaran, Opassande, Svensson Björnbrum,
Pingat på Intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,  , , ,


Fördöm attentaten mot judiska lokaler!

Stoppa antisemitiska handlingar!
  Anders_S skriver:
 -"Två attentat har genomförts mot den judiska samlingslokalen i Helsingborg och ett annat attentat har utförts mot ett judiskt begravingskapell i Malmö. Sådana attentat måste fördömas hårt. Det är inte judarna som är ansvariga för den israeliska regeringens handlingar. Inte ens israelerna som folk är de ansvariga för sin regerings handlingar. Än mindre är alltså judarna i Sverige det. Attentat mot judiska församlingar, begravningspalser, andra inrättningar och personer måste fördömas hårt. Det är inte acceptabelt."
 Läs hela inlägget här.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Tre systrar sköts till döds under eldupphör.


Israel hade annonserat en tillfälligt eldupphör mellan klockan 13:00 och 16:00 för att släppa igenom humanitär hjälp i form av förnödenheter.
I flyktinglägret Jabaliya sköts tre systrar till döds och flera skadades under den vapenvilan av israelisk militär
Det var i Jabaliya som 45 palestinier  som tagit skydd i en FN-skola sköts till döds.

Antalet döda är nu uppe i 700 och antalet skadade 3000 sedan Israels attacker på Gaza började..

Internationella Röda Korset informerar om att det är många barn som drabbats och att internationell humanitär lag
 åtsidosätts.
AB DN 
 Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , , , ,

Back to 2005?


Vem har kommit överens med vem? 

  - "Frankrikes president Nicolas Sarkozy sade på onsdagen att Israel och Palestinska myndigheten har godtagit en plan för vapenvila i Gaza. - "Presidenten är mycket tillfreds med att Israel och Palestinska myndigheten har accepterat den fransk-egyptiska plan som president Mubarak lade fram i går kväll i Sharm el-Sheikh", hette det i ett uttalande från Sarkozys kansli i Paris." (aftonbladet)

Den palestinska myndigheten representeras av Mahmoud Abbas . Kan Abbas och den palestinska myndigheten föra Gaza:s talan? Palestinierna i Gaza har en regering som utsetts i demokratiska val.  Abbas leder inte den regeringen.

 Lyssna på debatten om: Diplomacy enforcing military?

 

Bloggat: Jinge, Svensson, Hellre upplyst än nedsläcktClaeskrantz   Motbilder  Roya Röda Malmö
Media: i DN1234 SvD1234 SVD, AB1, AB2,
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om
,, , , , , ,

När ska den israeliske presidenten och försvarsministern säga att nu räcker det?


Tänk dig att stå i kö fyra timmar för att få tag på ett halvt bröd. En kö med barn, och föräldrar, en kö som kan utsättas för israelernas beskjutning när som helst. Det är situationen för många palestinier i Gaza idag.
Tänk vidare att Du utsätts för beskjutning och skadas så svårt att Du behöver sjukhusvård. Närmaste sjukhus kan vara utan el och nörvändiga mediciner. Vad gör Du då?
Vilken förtvivlan och vanmakt!
Läkare och sjukvårdspersonal arbetar dygnet runt med dålig utrustning, med hotet att elen kan stängas av och med fara för sitt eget liv. Hur länge ska de orka? Samtidigt står läkare på gränsen som inte släpps in trots att de bevisligen arbetar för Röda Korset.
Du tar din familj till närmaste skola som FN driver. Där måste ni väl vara säkra, skyddade och trygga! Men nej ..... nu skjuter israelerna på skolor, på FN-drivna skolor. Tre olika skolor. FN ska utreda. Vad hjälper det alla de som föll offer för den israeliska elden? Hjälplöshet och ilska.
Under natten  rapporterades det om strider man mot inne i Gaza stad.
Du och din familj söker skydd i bostaden och kurar ihop er för att hålla värmen och ge tröst åt varandra i rum längst in från gatan.
Går allt detta att föreställa sig? Att förstå?
Vi skriver år 2009 men det verkar vara mörk medeltidsanda som råder.

Antalet dödsoffer stiger och andelen civila offer ökar. Israel skyller på Hamas då de bombat bostadshus, ambulanser och affärscentra. Vem tror på sånt? Israel har inte lyckats lura världsopinionen. Protesterna i form av demonstrationer, vädjande om eldupphör och fördömande mot Israels övervåld i Gaza blir allt starkare. 

En rad initiativ för att åstadkomma eldupphör har tagits bl a från Frankrike men tillbakavisats fråm Olmert. Idag och under natten samlas säkerhetsrådet på nytt. Den amerikanska utrikesministern Rice deltar. Kan det vara så att USA förändrat sitt ställningstagande?

Michael Winiarski(DN):
"Det som hittills har sipprat ut från den isolerade enklaven, utöver förtvivlade vittnesmål om den inlåsta civilbefolkningens inferno, ger än så länge ingen entydig bild. Men Israels inryckning är ett gigantiskt risktagande, som kan sluta hur som helst. Att den israeliska armén kan tillfoga Hamas svåra skador, och döda ett stort antal av dess nyckelmän, står klart. Anfallet mot Gaza sägs syfta till att förstöra raketramper för att kraftigt minska antalet raketer som skjuts mot Israel. Hur många av de ofta rörliga avskjutningsramperna som kan förstöras återstår att se."

Hur många hus ska bli grushögar. Hur många palestinier ska dödas innan den israeliske presidenten och försvarsministern blir nöjda? Förstår de inte att när allt är över måste de ställas till svars för de krigsförbrytelser de är ansvariga för?

Bloggat: Svensson, Svensson igen Claeskrantz, Hell-man, ScaberNestor,
heksann Röda Malmö Motbilder
Media: AB AB2 AB3 SvD SvD2 SvD3 SVD4 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 Dagen 1 2 3
SDS SDS2 SDS3
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , ,
, , , , , ,
,

Solidaritet med palestinierna i Gaza!

Den norske läkaren Mads Gilbert som jobbar på Gazas största sjukhus skickade igår det här sms:et:
«De bombet det sentrale grønnsakmarkedet i Gaza by for to timer siden. 80 skadde, 20 drept, alt kom hit til Shifa. Hades! Vi vasser i død. Blod og amputater. Masse barn. Gravid kvinne. Jeg har aldri oppleve noe så fryktelig. Nå hører vi tanks. Fortell videre, send videre, rop det videre. Alt. GJØR NOE! GJØR MER! Vi lever i historieboka nå, alle!»

(Mads Gilbert arbetar för NORWAC, som är en professionell hjälporganisaton. Uppehället finansieras av Norska Utrikesdepartementet.)

Rädda barnen, Röda Korset och UNWRA är några av alla de som varnat för den humanitära katastrof som just nu utvecklas i Gaza.

Annie Lennox , Alexei Sayle, Ken Livingstone, Bianca Jagger, George Galloway, om situationen i Gaza.


I söndags visade människor världen över i stora demonstrationer sin solidaritet med palestinierna i Gaza. 10 000 israeler demonstrerade i Tel Aviv. På lördag är det igen demonstrationer runt om i Sverige.

Göteborg

Manifestation och infotält
Stoppa Israels massmord i Gaza!
Häv blockaden av Gaza!

Lördagen 10-1-2009: kl. 16:00 i Brunnsparken i Göteborg

samt infotält varje dag kl 14:30 -16:30 hela veckan i Brunnsparken protestera mot Israelisk terror.

Arr: Rättvisecentret för det palestinska folket


Stockholm

Stoppa massakern i Gaza!

Lördagen den 10 januari klockan 13.00 Sergels Torg, demonstrationen går till israeliska ambassaden.

Vi demonstrerar under parollerna Stoppa massakern i Gaza - bryt blockaden!

Arrangörer: Gaza Solidaritet

Tidigare inlägg
Borgarmedia: DN1, DN2,DN3, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, Dagen1, Dagen2,
Bloggat: Jinge Röda Malmö FFF Helena Ung Vänster Svensson
Motbilder Proletärbella Trotten SKP
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , ,
, , , ,
, , ,


Israels manövrerar för att möta kritiken från EU.

Uppdaterad 15:00
Israel har haft en total blockad av Gaza sedan november. Flygbombningar och artillerield har slagit ut elektriciteten, telefonnätet. Vatten försörjningen är sönder bombad på många ställen. På sjukhusen opererar läkarna dygnet runt och mediciner fattas. De lastbilskonvojer som Israel gett klartecken till är en droppe i havet men välkommet för de som nås av hjälpen. mat, olja, vatten och mediciner. Både läkare och förnödenheter har i dagar samlats för vid gränsen men hindrats av den Israeliska militären. Kirurger som är vana vid krigsskador släpps inte in trots att de arbetar för Röda Korset. Opartisk rapportering stoppas  då inga journalister tillåts gå över gränsen  trots beslut från Israels Högsta Domstol. En domstol som i dag gav militären klartecken att  riva ännu ett hus på Västbanken helt enligt  israelernas tradition med  kollektiva bestraffningar. 
Världens regeringar har börjat vakna och gör uttalanden om eldupphör. Några har fördömt Israels övervåld. Överallt världen över demonstrerar människor  mot massakern som pågår på Gaza.
Nu är aktiva åtgärder nödvändiga för att stoppa Israels övervåld i Gaza.

Den norske läkaren Mads Gilbert som jobbar på Gazas största sjukhus skickade igår det här sms:et:
«De bombet det sentrale grønnsakmarkedet i Gaza by for to timer siden. 80 skadde, 20 drept, alt kom hit til Shifa. Hades! Vi vasser i død. Blod og amputater. Masse barn. Gravid kvinne. Jeg har aldri oppleve noe så fryktelig. Nå hører vi tanks. Fortell videre, send videre, rop det videre. Alt. GJØR NOE! GJØR MER! Vi lever i historieboka nå, alle!»

Israels senaste invit är att söka en diplomatisk överenskommelse som utesluter Hamas.
-"Israel is seeking a diplomatic agreement to end the war in Gaza, as long as the deal excludes one of the parties to the conflict: Hamas.
According to a decision made on Sunday by Prime Minister Ehud Olmert, Foreign Tzipi Livni and Defense Minister Ehud Barak, Israel will press for this arrangement with European leaders who are in the region on Monday in an effort to bring about a ceasefire."
Det betyder att kriget kan fortgå. Hus efter hus har bombats till grushögar efter påstådda vapenlager eller bostäder för Hamasmedlemmar. Idag  har 24 civila palestinier dödats av israelernas kulor. Bland de döda är tretton enligt VG.
Den norske läkaren Erik Fosse som arbetar på ett sjukhus i Gaza menar att FN underskattar andelen civila offer.


Media: AB, AB1, AB2, SVD, SVD1, SVD2, DN, DN1, DN2 
 Bloggat: Svensson  Steve Lando Roya Utsikt  Claeskrantz  Röda Malmö  Mullvaden
Läs även andra intressanta bloggares åsikter om  ,Palestinierna i Gaza traumatiseras för lång tid framöver.

Israel har sagt att markoffensiven i Gaza kommer att ta många långa dagar.  70 palestinier har fallit offer för israelernas framfart sedan markinvasionen startade . Av de  70 dödade palestinierna  var 21 barn och 11 kvinnor.  370 har skadats. Över 500 har dödats sedan attackerna började den 27 december och dödstalen stiger.
För att göra situation än mer smärtsam har tele näten bombarderats. Den lilla öppningen mot omvärlden som gavs via mobilen och internet tystas.
 In a statement the phone company said
-"the ”nfrastructure of the network is suffering to direct hits to the main lines due to the Israeli assault on all areas of the Gaza Strip.The network may shut down at any moment, the company added. Mobile phones, land lines, and internet connections will be affected."
Inte i någon konflikt tidigare har civilbefolkningen stängts in som nu i Gaza.(Diakona)  Markoffensiven drabbar en civilbefolkning som varken kan fly eller försvara sig. Utan elekrticitet, utan tillgång på vatten  och med bomberna exploderande runt omkring timme ut och timme in skapas en outhärdlig situation. Israeliska militärpatruller som vill undvika gatustrider med Hamas spränger sig genom väggarna. Barnen är livrädda och de vuxna vettskrämda och har ingen tröst att ge. Det är  en helvetisk situation som kommer att traumatisera  Gazas befolkning för lång tid framöver, om de överlever.
Läkare och medicinsk hjälp väntar på att bli insläppta för att undsätta skadade palestinier i Gaza . Israel sätter upp kalla handen. Inte ens läkare från Röda Korset släpps in.
-Desperata människor försökte fly undan den israeliska markoffensiven eller lämna Gazaremsan.
Kalla inte detta förvaringssätt för självförsvar när det handlar om övervåld. Klara brott mot internationell rätt  ska kallas vid sitt rätta namn. Krigsförbrytelser! Israeliskt självförsvar är liktydigt med mord på palestinier,civila, kvinnor och barn.Världen håller andan  samtidigt som uppmaningar om eldupphör hörs från allt fler länder. FN:s säkerhetsråd kollapsade efter USA:s veto mot en resolution om omedelbar eldupphör. Barack Obama har inte gjort ett enda uttalande.  

Bloggat: Svensson, Roya , Sidvind Maria Ferm Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om ,  ,
, , , ,
, , ,

Nomineringsdags för Stora bloggpriset.

Oj nu är det bara  några dagar kvar innan nomineringarna till stora bloggpriset ska vara inskickade till Aftonbladet. Jag  deltar i den  bloggpanel  som får nominera fem bloggar i sju olika kategorier:

 Nöje & Kultur, Mode, Sport & Fritid, Livsstil, Prylar & Teknik, Vardag samt Politik & Samhälle. Vi kan förstås inte nominera oss själva.

Det är mycket svårare än vad jag trodde. De politiska bloggarna har jag hyfsad koll på. Men bara fem! Det finns ju så många bra och intressanta bloggar i den kategorin. Jag har grubblat länge på vad som skiljer vardag från livsstil och vad livsstilsblogg egentligen står för. Och så sporten då. Jag som alltid i hela mitt liv ägnat mig åt olika sporter utom fotboll och hockey  hittar bara fotbolls- och hockeybloggar. Himla tur att jag inte behöver nominera i varje kategori om jag nu inte kan. Jag tar gärna emot tips här. Och så mode. Men vad sjutton. Mitt klädkonto är alldeles för stort vilket betyder att jag gillar kläder förstås. Men var finns modebloggarna för mig? Blondinbellas kläder kommer jag inte i. För damigt och tantigt tar jag inte på mig. Någon som vet?

Mer information om om Stora Bloggpriset hittar Du här.
Här hittar Du andra som skrivit om Stora Bloggpriset


"Det närmaste du kommer en massaker"

-"Det närmaste du kommer en massaker. Det här är det absolut värsta jag har varit med om. . . speciellt som civilbefolkningen inte har någon chans att komma undan. Den är fast i ett järngrepp av den israeliska ockupationsmakten och kan inte ta sig någonstans, säger Mads Gilbert som arbetar på det största sjukhuset i Gaza, Al-Shifa.
USA stoppade säkerhetsrådets möjligheter att agera genom att i praktiken säga att det är fritt fram att mörda palestinier på Gaza. Bostadsområden, affärskomplex, universitet, ambulanser och t o m sjukhus bombas utan urskiljning. Israels propagandaministrar upprepar i kanaler som CNN budskapet om att det är en begränsad offensiv riktad mot avskjutningsramper samtidigt som de hävdar rätten till självförsvar.
Det tål att upprepas att självförsvar inte får se ut hur som helst.  Israel som dominerar området militärt   kan inte undandra sig det moraliska ansvaret för att proportionaliteten i konflikten bevaras. De raketer som avfyras från Gaza må vara ett hot mot Israel, men den skada de åstadkommer står   inte i proportion till det lidande man orsakar i Gaza. I årtionden har staten Israel utsatt den palestinska befolkningen för ren terror. När det gäller Gaza har man stängt in befolkningen, svält ut människorna och gjort mer eller mindre dagliga räder in i området. När ska palestiniernas ges rätten att försvara sig mot israelernas övergrepp. Inte ens nu när en markoffensiv skrämmer vettet ur befolkningen i Gaza samtidigt som beskjutningen leder till att allt fler civila mister livet kan FN ställa sig på palestiiernas sida och agera. Det är skamligt!
FN som ska värna folkrätten är totalt maktöst på grund av USA:s veto , maktlös när Israel begår krigsförbrytelser och bryter mot folkrätten.
Israel har som ockupationsmakt ett ansvar att Gazas befolkning ska skyddas från våld. Istället utsätter de befolkningen för flygbombningar och blixtkrig på marken.

Bo Inge Andersson, utrikeskommentator på SVT anger andra motiv än de Israel officiellt framfört som skäl till attackerna i Gaza.Bloggat: Rawia Morra Kulturbloggen Scabernestor Radar Anna Svensson Utsikt Reza Björnbrum Röda Malmö SKP Ung Vänster Jinge Claeskrantz

Media: SvD123 DN1234 i AB1 2
Läs även andra bloggares åsikter om ,  ,, , , , , , ,


Palestinierna får betala priset.

De israeliska tanksen rullar in i Gaza samtidigt som flygattackerna fortsätter. Befolkningen är fångade, instängda i Gaza.
Målet för de israeliska marktrupperna sägs vara de platser varifrån raketer avfyrats mot Israel. Varför uppmanade Israel befolkningen på Gaza att lämna sina hem timmar innan invasionen av Gaza om målet med markoffensiven är begränsat till att oskadliggöra avfyrningsramper?

Det progressiva USA , Lennart Frantzell anger ett annat skäl till markoffensiven.
- "Målet verkar vara att för alltid krossa det civila samhället i Gaza som Hamas har byggt upp under de senaste fyra åren. Den växande palestinska medelklassen skall förintas och med den palestiniernas möjligheter att någonsin styra sig själva."

-"Hamas politiska gren har starka sociala ambitioner . Detta är den främsta orsaken till Hamas popularitet ", säger Jan Hjärpe.

Hamas som institution har inte försvagats på grund av Israels terrorbombningar i Gaza. Stödet runt om i Mellanöstern har snarare ökat . Israels trygghet har minskat , fler raketer har avfyrats fån Gaza.
Det palestinska folket får betala priset, 460 döda och 2750 skadade redan innan markoffensiven. Ett pris som inte står i proportion mot de synder som enskilda eller ens Hamas har begått mot israelerna.Situationen är desperat. Elen är avstängd, mat, medicin och vatten på upphällningen. Några internationella journalister släpps inte in och befolkningen kan inte ta sig ut från Gaza.

Ett fullskaligt krig på Gazaremsan, ett av världens mest tätbefolkade område utsätter civilbefolkningen för en extrem farlig situation.

En EU-delegation är på väg till området samtidigt som FN:s säkerhetsråd samlats. (CNN NEWS)

intressant.se
Bloggat: Progressiva USA, Röda Malmö Svensson, Jinge, Rawia Scaber Nestor. Linus Hellman
Media: AB, AB1, AB2, DN, DN2, DN3 SvD, SVD2
Läs även andra bloggares åsikter om ,, , , , , , , ,

En dag vid havet

Kylan var som bortblåst i morse och Tyra vågade sig ut korta stunder, Med katten i trygghet inomhus gav vi andra oss iväg till havet. Isen i hamnen avskräckte . Det blev en lååång fika på Elgs konditori i Gebbestad.En promenad vid havsbandetsåg först ut som en sommardag med molnen som tornade upp sig i fjärraninnan solnedgången och kvällskylan satte stopp för promenaden.Läs även andra bloggares åsikter om , ,
UNDER STRECKET____________________________________________
heksann avger Nyårslöften

Demonstrationer över hela Europa mot Israels attacker på Gaza.

Upp emot 10 000 demonstrerade i London mot Israels attacker på Gaza. I Bryssel, Paris, Aten , Stockholm, Tel Aviv och flera andra huvudstäder genomfördes demonstrationer mot Israels attacker på Gaza. (BBC News)
Demonstrationer i Göteborg och Malmö samlade 3 000 personer.
Flygblad som uppmanade palestinierna att lämna sina hem följdes upp av israelisk artilleriattackGaza City. Det kan vara inledningen på en förebådad markoffensiv. Tidigare bombade israelerna en moské under eftermiddagsbönen
Sjukhusen skickar hem barn, apatiska barn som tystnat av skräcken för att ge plats åt fler barn som sårats av de israeliska bomberna.
Flygblad som uppmanar människor som under dagar varit utsatta för över 700 flygattacker att lämna sina hem. Vilken terror och skräck de måste uppleva. Ingen går säker och hemmet den sista trygga punkten ska överges. Vart ska de ta vägen? Vad håller på att ske? Flygattackerna fortsätter samtidigt som beskjutning från marken börjat. Ruinhögarna efter bombnedslagen i Gaza breder ut sig samtidigt som antalet döda och skadade ökar för varje timme. Staten Israel, världens fjärde mäktigaste militärmakt har försatt det palestinska och israeliska folket i en schack matt ställning.

uppdaterad 20:30
De israeliska tanksen rullar in i Gaza samtidigt som flygattackerna fortsätter. Befolkningen är fångade, instängda i Gaza. Var ska de ta vägen. Utländska journalister släpps inte in i Gaza trots beslut från Högsta Domstolen. Ingen kan ta sig ut från Gaza. Elen är avstängd , mat och vatten på upphällningen. Situationen är desperat.

-Den brand som Israel nu håller på att starta kan innebära fullt krig, och det kan också leda till att konflikten utvidgas på ett explosionsartat sätt. (Jinge)uppd
Intressant.se
Bloggat: Svensson Anna BjörnBrum Motbilder Röda Malmö Rawia Jinge
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kusten och stugan

Vi åkte till landet för att Tyra ska få frisk luft i pälsen. Inte anade vi att vi skulle vakna till vinterns kallaste dag. Minus 10 grader och Tyra vände i dörren. Hon vägrar blint att utsätta tassarna för den kalla marken. Istället ockuperar hon fönsterbänken och värmen ovanför elementet.
Påpälsade vågade vi oss ut i kylan. En riktigt lång promenad blev det. Luften är så lätt att andas här trots kylan.Läs även andra bloggares åsikter om , ,

"You can´t eradicate a people’s will for national rights"

Neve Shalom -Wahat Al Salam hebreiska och arabiska för Fredens Oas river murar, är en by som byggts upp av judar och palestinier tillsammans.Syftet är att arbeta för fred, jämlikhet och förståelse mellan de två folken.  
Den byn besökte jag under första Intifadan. Deras arbete för fred är ett föredöme och idén har även använtspå Irland. Människor som lär känna varandra kan man inte hata är den grundläggande tanken.
 

Abdessalam Najjar är en av grundarna av byn. Artikeln "You can´t eradicate a people’s will for national rights" publicerades först på  hebreiska i "On the left side", en israelisk webtidning.


[...]

-The attempt to reduce the Israeli - Palestinian conflict to the problem of the blockade on Gaza and retaliation by Kassam missiles is misleading and mendaciousThe main conflict is between those who are today enclosed in Gaza, in the West Bank and in refugee camps in the Arab countries – those who were evacuated and who fled from their settlements and homes in 1948 – and between those who took control of their lands. As long as there is no agreement between the two sides, the conflict will continue to claim victims. The intoxication of military force will not bring about a solution.

[...]

-Just as there was no agreement before the Kassam, there will be no agreement after it. Just as there was no agreement before the Hamas, there will be no agreement after it. As long as there is no agreement, the conflict will be dealt with through violent means. The violence of the Israeli army today in Gaza will give legitimacy for violent acts from Palestinian factions against Israel.

[...]

-It is possible to eradicate persons, possible to eradicate their ability to fight back, but it is not possible to eradicate the will of the Palestinian people for national rights
Abdessalam Najjar


Intressant.se 

Bloggat: Anna Wester, Svensson, Jinge, Motbilder
Media: AB AB1 Dagen   DN SVD SVD1 SVD2 SVD3 4
 Läs även andra bloggares åsikter om  , , , , , ,

Årets politiska blogg, topp 20.

 Ett stort grattis till HAX som blev årets politiske bloggare.  Inte oväntat toppar några av de bloggare som dagligen kunskapade om FRA, IPRED och Datalagringdirektivet när integritetsdebatten var som hetast.   Det var den fråga som fick mig att inse att bloggare tillförde kunskap jag inte fann någon annanstans. Grattis också till alla er som tillhör topp 20 och alla er som blev nominerade.

Jag saknar den mest lästa politiska bloggen av alla. Jinges web och fotoblogg finns inte med.

Intressant?
 Läs även andra bloggares åsikter om ,

_________________________________

Propagandan lurar inte omvärlden

Inte nog med att B Olmert tillbvakavisade en humanitär vapenvila på 48 timmar, bomberna fortsatte att falla över palestinierna under hela nyårshelgen. Nu är dödssiffran över 400 döda varav 15% är barn. FIDH som omfattar 155 människorättighetsorganisationer anklagar Israel för att bryta mot internationell rätt och Genevekonventionerna. 21% av de över 400 döda är civila offer och över en tredjedel av dessa civila har varit kvinnor och barn säger FN:s talesman i Gaza.

För att dölja de krigsbrott som Israel utsätter befolkningen i Gaza för har Israel förbjudit utländsk mediebevakning samtidigt som Internet utsetts som en krigszon. Israeliska staten har beordrat ordeld mot bloggare som dristar sig att kritisera Israels bombraider mot Gaza. Något många fått erfara de senaste dygnet. 
Hampus citerar Times:
- “Utrikesministeriet har berodrat diplomatlärlingar att spåra hemsidor och chatrum så att nätverk av amerikanska och europeiska grupper med hundratusentals judiska aktivister kan placera stödjande meddelanden. Under den senaste veckan har nära 5000 medlemmar av World Union of Jewish Students (WUJS) laddat ned den speciella “Megahpone” programvaran som varnar dem när antiisraeliska chatrum eller internetröstningar tillåter dem att posta motsatta synpunkter. Ett studentteam i Jerusalem kammar igenom nätet i grupp av olika språk för att markera siter så att de som anslutit sig kan påverka opinionsmätningar eller en debatts väg.”
Den israeliska militären, IDF, visar samtidigt tillsynes framgångsrika flygattacker på den populära videosajten Youtube. De vill få oss att tro att deras bomber  bara drabbar militära mål och inte civila. Israels försök att styra informationen har ingen större framgång då informationsflödet i och med internet inte går att kontrollera som tidigare.


DN1 SvD12 AB Dagen1
intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


RSS 2.0