Oppositionen tar täten.

I Synovates senaste opinionsmätning som publiceras i Dagens Nyheter växer oppositionens ledning över alliansen. Mätningen visar att de rödgröna har stöd av 49,7 procent mot 45,0 för regeringspartierna. Stödet för alliansen kommer troligen att minska ytterligare.  10 miljarder i skattesänkning mot ynka 8,4 miljarder för att mildra arbetslösheten   är en tydlig signal om vad regeringen prioriterar.  8,4 miljarder ska jämföras med Konjunkrurinstitutets slutsats  om att det behövs 45 miljarder.
Inför moderatmässan förde Reinfeldt fram tankar om moderaterna som ett arbetarparti  och en förhoppning om att bli statsbärande parti. Moderaterna som ett moderat folkhemsparti är bara   för mycket!  Reinfeldts retorik har förlorat sin hypnotiserande verkan sedan verkligheten hunnit ikapp. Reinfeldts karta stämmer inte. Utanförskapet har ökat och Sveriges ekonomi utvecklats sämre än övriga jämförbara länder. Reinfeldt lovar guld, gröna skogar, bostäder och arbete åt alla men efter valet blir allt som vanligt igen precis som sist, om nu alliansen skulle få bestiga regeringstaburetterna efter valet 2010..

Piratpartiet s framgångar från EU-valet lyser med sin frånvaro.  I Synovates opinionsundersökning fär PP 1-1,5 procent av väljarstödet.  Integritetsfrågorna är synnerligen aktuella med FRA, IPRED och nu senast Stockhiolms tingsrätts antedatering av telecompaketet. De etablerade partierna "gammelpartierna"  gör bäst i att inte räkna ut Piratpartiet, det parti som  fört upp integritetsfrågorna på agendan.

-"Så här fördelar sig väljarsympatierna, med förändringen från förra mätningen inom parentes: Moderaterna 26,7 (-1,4), Folkpartiet 8,4 (+0,6), Centern 5,5 (+0,1), Kristdemokraterna 4,4 (+0,4), Socialdemokraterna 36,3 (+2,3), Vänsterpartiet 5,3 (-0,1), Miljöpartiet 8,1(+0,1), Sverigedemokraterna 3,2 (-0,1)."(SvD)


Bloggat:  Kulturbloggen, Alliansfritt Sverige , s-.buzz, Jinge
Relaterat i media:Svenska Dagbladet, ExpressenDagens Nyheter.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,, i

Leva som vanligt och undvika hysterin.

 
Jämfört med vanlig influensa visar erfarenheter från andra länder att färre insjuknar och avlider  i A/H1N .Trots skolstart har svininfluensan inte slagit till ännu. Även om vaccin dröjer är beredskapen god i Sverige.
 Ingen kan ha undgått hur man ska bete sig för att förebygga att smittas. Att det framförallt är unga som drabbas tyder på att äldre har viss immunitet och är därför symtomfria. Jag själv däckades totalt för några dagar sedan med rinnande näsa ont i kroppen och fruktansvärd trötthet. Efter ett dygns sömn var symtomen borta. En vanlig förkylning eller en släng av flunsan?

Aldrig har beredskapen i vården varit så hög som nu. Svårt sjuka  kan tas emot på flera ställen runt om i landet.
-"Det finns thorax-enheter i Lund, Linköping, Göteborg, Uppsala och Umeå som genomför ECMO-behandling för enstaka patienter, förutom avdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna." (SvD)

Enligt Jonas Holst, Krisberedskapsmyndighetenkann kan  kapaciteten öka vid behov.

Frågan är om alla behöver vaccineras. Det är ett beslut som var och en av oss får ta. Enligt TV4 - nyheterna förväntas endast 40-45 procent säga ja till vaccin varför miljontals ampuller  blir obrukbara efter ett tag. De som tjänar affären är läkemedelsindustrin.

Jag har inte ändrat mening och kommer inte att vaccinera mig. Däremot följa rekommendationerna för att undvika smitta med ett undantag. Inget eremitliv utan bio, café och leva  som vanligt

AB, Läsarnas frågor om influensan

Läs även andra bloggares åsikter om , , , i

Vilseledande approach om "dålig journalistik".

Någon som blir förvånad över resultatet av Medievärldens så kallade undersökning av hur några kulturchefer på tidningar inom den liberala sfären ser på Donald Boströms artikel om organhanel och Aftonbladets publicering av densamma?

Svensson  ger svar på tal:

-"Den handlar om gangsters i USA som sysslar med organhandel. Ett par av dem råkar vara rabbiner och därmed judar. Några andra är italienare osv. Men kopplingen är att en av dess gangstrar erkänt att han handlat illegalt med mänskliga organ och köpt dem just från Israel. Den handlar om palestinier som uttrycker misstankar om att IDF är inblandade i stölder av organ från deras anhöriga. Något som ingen kan föra i bevis. Däremot vet vi att Israel förekommit i en mängd sammanhang när illegal organhandel undersökts. Och Boströms artikel handlar om Israel."


Det är skrämmande vilket trångt synfält kulturcheferna visar prov på. Uppståndelsen runt artikeln måste ses i i ett större sammanhang, något som kulturcheferna blundar för. De  nöjer sig med att dissikerar  artikeln utifrån ett trångt perspektiv.  De blundar för hur artikeln används för att rikta strålkastarna från den internationella kritik som riktas mot staten Israels  brott mot folkrätt i Gaza och bosättningspolitiken på Västbanken. . Medievärldens approach till publiceringen av D Boströms artikel bidrar till att lägga locket på för det förtryck palestinierna utsätts för. De förbiser helt det grymma faktum att staten Israels ockupationspolitik omöjliggör ett normalt liv för palestinier på Västbanken och i världens största utomhusfängelse, Gaza.

Det hjälper inte Israel att som någon gör stämma in i kören om antisemitism. Israel och israelerna är inte betjänta av att det ropas om antisemitism när grund för detta saknas.

Bloggat: Motvallsbloggen, Progressiva USAMotbilder, Esbati, Svensson

Media: SVD, EX, Dagen1, 2, 3, MV,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,  i

Ett rättssamhälle i utförslöpa.

-"Fildelningssajten Pirate Bay stängdes ner ... efter att ett bolag som levererar kapacitet till sajten hotats om vite. Det är första gången något sådant sker i Sverige och Daniel Westman, forskare vid Stockholms universitet, ifrågasätter om det är proportionerligt i förhållande till informations-, och yttrandefrihet." (SvD)

Att detta sker innan domen mot The Pirate Bay vunnit laga kraft är otroligt. Var är rättssamhället på väg och vad kommer att hända härnäst. Har Stockhoms tingsrätt bakvägen börjat praktisera Telekompaketet?
Många bra inlägg har publicerats varför  jag nöjer mig med en mer personlig betraktelse från min egen verklighet.

Vår stuga på kusten ligger vid en privat väg och där  finns endast ett fåtal hus. I ett av husen bor en grabb som är nybliven bilägare. Vägen är smal och krokig och kräver ständigt underhåll. Grabben gör som många av oss gjorde i den åldern. Kör fort och ser vägen som sin egen autostrada. Dammet yr och några är oroliga för att bli överkörda medan andra grymtar om vägunderhållet.  Markägaren som bor i ett av husen  börjar tala om att helt enkelt stänga av vägen för att stoppa grabbens framfart. Men.. försökte jag invända och fick till svar vi gör det efter ert hus så drabbas inte ni. Men ...de andra då ?

Om nu detta blir verklighet kommer då någon att hälla en spikmatta vid infarten inspirerad av den eller de som hackade sig in på Black Internet igår? Nu tror ju jag att förnuftet kommer att segra över känslorna. och min vanligtvis trevige granne nere i backen hittar en annan utväg.
 
Ett är säkert det är svårt att stifta och upprätthålla lagar som går stick i stäv med teknikens möjligheter.

Media:DN1, 2, 3, SvD1, 2, 3, 4, IDG,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,,  ,,  ,  , i

Straffa inte budbäraren.

Konstfackseleven Anna Odell gick i klinch med en  maktfullkomlig vårdapparat.
Hennes examensarbete på Konstfack   "Okänd, kvinna 2009-349701" som i tre delar skildrar tiden före, under och efter den simulerade psykosen på bron  provocerade psykiatrin."
Anna Odell   lyckades med att få strålkastarna riktade mot  psykvårdens metoder. Schizofreniförbundet med 15 000 medlemmar hyllar henne. Psykiatrin å sin sida  kände sig provocerade  och gick till attack mot Anna som fejkade en psykos och tog platsen från någon som bättre behövde den.
 
Konsten eller konstnären
kan naturligtvis inte stå ovanför lagen men frågan är om inte  brottsrubriceringen skjuter över målet  . Brotten hon åtalas för kan vid fällande dom ge böter eller upp till två års fängelse.
 
Läs Annas  debattinlägg på Newsmill: Konsten måste få vara fri där hon ställer frågor som :
"Vilken roll vill vi att konsten ska spela i vårt samhälle? Vad är egentligen konst"?


Jag hoppas att  Anna Odells konstverk får den effekt hon hoppades och skapar den  debatt om psykvården och dess resurser som är så välbehövlig. Det är kanske  att hoppas på för mycket. 
 Åklagaren yrkade på villkorlig dom och böter, alternativt bara böter. Domen kommer på måndag.

Bloggat: Jinge
Media: Ex1, 2, AB, 1, 2, 3, 4, 5DN, 1, 2, 3, SvD, 1, 2, 3, Dagens arena
Läs vad andra skriver  om konst, anna odell, kultur , politik, samhälle,

Ett sidospår som blev en återvändsgränd.

Det framgår nu allt tydligare att bråket runt den i Aftonbladet publicerade artikeln av D Boström  handlar om annat än själva innehållet i artikeln. Några bl a Lieberman använder artikeln för att blidka en hemmaopinion i ett läge då den internationella kritken mot Israels agerande gentemot palestinierna har växt sig starkare.
Lögner och förtal har använts för  att framställa såväl Aftonbladet som Sverige och nu senast även Norge att handla i antisemitismens mörka klädedräkt.
Cornelia Edvardsson  Boström påstår i en artikel i Svenska Dagbladetatt att ursprungsartikeln tilll D Boströms artikel i Aftonbladet aldrig publicerades. Har C Edvardsson inte läst de andra författarnas bidrag? Boströms artikel finns med i boken Inshallah där C Edvardsson är en av de elva författarna. Boken står i min bokhylla och Cordelia Edvardssons namn finns som nummer två på omslaget. Motbilder dissikerar Edvardssons påståenden i ett inlägg.  "Cornelia Edvardsson skjuter sig i foten"

Kritiken som riktats från NGO Monitor, en pro-israelisk kampanjgrupp   mot svenskt bistånd på Västbanken och i Gaza tillbakavisas av Rolf Carlman Sida
-" Vi skulle inte ge stöd till någon organisation som förespråkar våld eller är antisemitisk eller islamofobisk. Men om man anser att kritik som bygger på folkrätten och Genèvekonventionen är anti-israelisk, då är det svårt att ha en dialog."

Tumultet runt Aftonbladets artikel  tycks ha tonats ned och är inte längre förstasiesstoff i  Haaretz  och inte någon större sak i   Jerusalem Post. Försöket att bojkotta IKEA i Israel tycks inte heller ha rönt någon framgång.

Att sprida rena lögner som fd israelambassadören gjorde i sitt försök att brännmärka svens press är ätt att tillbakavisa. Det finns ett mycket litet antal tidningar som är vänsterpress och som ägs av faccket eller socialdemokratin. Inte ens Aftonbladet hör till den ägarsfären längre.

Att  använda antisemitismstämpeln som politiskt vapen börjar få samma effekt som för pojken som ropade vargen kommer.

Premiärminister Benjamin Netanyahu återvänder till verkligheten då han i veckan åker till London och Berlin. EUs och USAs krav på stopp för bosättningspolitiken på Västbanken är något Israels premiärminister får svårt att vifta undan.Media: GP1,SvD
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Israel häller bensin på brasan.

Reaktionerna från Israels regering på Aftonbladets publicering av D Boströms artikel saknar sans och vett och börjar  få ett löjes skimmer över sig.
Beskyllningar om antisemitism har följts av krav, hot och rena lögner som att 85% av alla tidningar som ges ut i Sverige ägs av vänsterpartier. Så vida fd israelambassadören  inte  anser att liberal  press är att betrakta som vänsterpress
.
Premiärminister Benjamin Netanyahu gav sig igår in i bråket – och kräver ett fördömande av Aftonbladets publicering. och fick stöd av andra ministrar. De trycker på för att få den svenska regeringen att skjuta yttrandefriheten och tryckfriheten i sank. De kräver helt enkelt att grundlagen åtsidosätts.
 Fredrik Reinfeldt har varit tydlig på denna punkt och påvisat att så går det inte till:

-"Det är inte regeringens sak att fatta publicistiska beslut om vad som ska sägas i medierna."

En cirkus utan dess like från en stat som anses vara en demokrati. Från en stat som av FN och människorättsorganisaioner fått stark kritik på grund av brott mot folkrätten och kränkningar av mänskliga rättigheter.
-"Israeliska regeringen hör till den mest högerextrema i landets historia och utrikes­minister Lieberman har fått ett svalt mottagande i både USA och EU."

 Utrikesminister Lieberman förnekar sig inte. Idag anklagade han Norge för att främja antisemitism.

Är det så att den gamla tesen om att anfall är bästa försvar  är den som praktiseras?  Använder den Israeliska regeringen sig av ett politiskt spel för att slippa diskutera svåra frågor. 

Hur som har debatten hamnat helt snett. En skendebatt som tar fokus från det som borde diskuteras. Staten Israels fortsatta ockupationspolitik på Västbanken och Gaza.

Bloggat: Gaza peace n´freedom , Motbilder ,Ulf Bjereld, Jinge
Media:DNSvD 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Bevare oss från ytterligare fyra år med högerpolitik.


Reinfeldt lovade ytterligare skattesänkningar omfattande 5-10 miljader kronor i sitt tal i Vaxholm igår. Är det ansvarsfull politik att locka medelklassväljarna med sänkt skatt  som ska finansieras med ytterligare lån? Riksgäldens bedömning av statens nettoinlåning uppgår till 135 miljarder kronor för 2009 och 65 miljarder kronor för 2010. En statsskuld på uppemot 1400-1500 miljarder kronor nästa år kan bli en realitet.
Regeringen har visat att löften om skattesänkningar har infriats samtidigt som välfärden skurits ned. Sjuka, arbetslösa och de som har ett långt arbetsliv bakom sig har fått betala dyrt. De som på grund av finanskrisen står utan jobb nästa år kommer inte att få ta del av någon skattesänkning utan istället leva på urholkat arbetslöshetsunderstöd. 11 procent arbetslöshet är vad som väntas.

Om det vore val idag skulle alliansen få lämna ifrån sig regeringstaburetterna till de rödgröna. Skillnaden mellan blocken är nu enligt GP/Sifo 2, 9%. MP är tredje största parti samtidig som V är lika stort som C och Fp. Vore det val idag skulle blocken i praktisk politik få visa prov på ansvar och samarbeta för att hålla SD utanför besluten i riksdagen. Sveriges framtid kan inteavgöras av ett främlingsfientligt högerpopulistiskt parti i vågmästarroll.

Nu är det upp till bevis. Kan de rödgröna värna en nedmonterad välfärd och samtidigt styra skutan ut ur den värsta ekonomiska kris som drabbat Sverige i mannaminne?  Det dags för de rödgröna att visa att det finns en annan väg ur krisen än den nyliberala ekonomiska politik som alliansen står bakom. Ett ideologiskt val med klara alternativ är det möjligt?

Vilket Sverige vill vi ha? Ett samhälle där alla svenskar i fortsättningen själva förutsätts stå för mer av sin egen trygghet. Ett tunnare socialt skyddsnät där fler riskerar utanförskap . Eller ett Sverige med tätare socialt skyddsnät som ger en andra chans vid sjukdom och arbetslöshet . Finns det gehör för en solidarisk fördelningspolitik eller är det den egna plånboken som är avgörande?

GP 

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,jobbskatteavdrag, , , , , , , , , ,

En debatt som gått överstyr.

Antisemitism ska i alla former fördömas. Men att  använda sig av antisemitism som vapen mot kritik som riktas mot staten Israel  slår tillbaks mot den som oförskyllt slungar ut anklagelsen.

Debatten eller snarare reaktionerna på D Boströms artikel i Aftonbladet som handlade om oroliga palestinska föräldrars misstankar om organstöld har tagit omåttliga proportioner.

Reaktionerna artikeln kan liknas vid en storm i ett vattenglas . Den har som Peter Kadhammar säger lett till en:
-"Skendebatt om "antisemitism"- medan Israels förödelse i Gaza tillåts fortsätta".(AB)
Industrier, bostäder och infrastrukturen bombades sönder och befolkningen  terroriserades.. Järnringen runt Gaza hindrar återuppbyggnad då nödvändigt material som ex cement inte släpps igenom. På Västbanken fortsätter utbyggnaden av nya bosättningar och dagliga trakasserier av palestinier. Olivlundar sätts i brand och palestinierna hindras från att röra sig fritt på grund av muren och vägspärrana. I Jerusalem vräks familjer från sina hus och tas i besittning av bosättare.
Om detta borde debatten handla! Israels dagliga förtryck av den palestinska befolkningen.
-"Låt oss istället för att diskutera en pseudofråga, nämligen den om obefintlig antisemitism, diskutera det viktiga och avgörande problemet i Palestina. Nämligen Israels stöld av palestiniernas mark." (Svensson)


Media: DN DN GP  SvD
Bloggat: Jinge1, 2, Utsikt från höjdenMotbilder, , Helle KleinLOKE, Svensson , Jan Helin
Läs även andra bloggares åsikter om , ,   , , , , Intressant?

Mitt nya klassrum öppningen mot väster.

Idag är det upprop på min gamla gymnasieskola. Förväntansfulla elever  som börjar första årskursen tas  om hand och vallas runt. I morgon kommer gamlingarna, tvåorna och treorna. För första gången på tre decennier möter jag inte "min" klass inför skolstart. Jag har bytt ut klassrummet med fönster mot gatan mot ett nytt öppet rum omgivet av öar och hav .

Tjurpannan idag, 25 grader varmt och friska fläktar. Vad mer kan man begära?Fler bilder från dagens övning finns HÄR.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Valet och truppnärvaro i Afghanistan ingen garant för demokrati.

Media framställer valet i Afghanisan idag som en historisk dag, en ödesdag.
Det afghanska folket lär inte få det bättre oavsett utgången i valet. Det handlar om en regim som visat sig vara genomkorrupt, skapad under occupation under USAs och ökända krigsherrars beskydd. En regim som skapat kvinnofientlig lagstiftning som ger mannen rätt att bestraffa sin hustru  om hon säger nej till sex. En lag för att blidka shiamuslimer och locka röster.  Valet står mellan två kandidater   Karzai och Abdullaha. Två USA-maironetter som inte har annat att ebjuda än fortsatt krig och fattigdom.
Att påstå att man med truppnärvaro ska kuna skapa demokrati och rättvisa åt kvinnor är falsk förespegling.
-"Det går inte att bomba ett land till demokrati. USA är snarare där av strategiska och maktpolitiska skä"(Sven Wollter i AB)

Richard Holbrooke, Obamas sändebud i Afghanistan och Pakistan, menar att kontrollen över oljan och naturgasen är avgörande:
”I hjärtat av den geostrategiska utmaningen för Förenta Staterna ligger fem länder med sammanknutna gränser ... Turkiet, Irak, Iran, Afghanistan och Pakistan.”( Mikael Nyberg, AB)

Det är i det perspektivet svensk medverkan under Nato-befäl ska ses.
Som Ursula Berge, samhällspolitisk chef i Akademikerförbundet skriver i Aftonbladet idag måste förändringar som leder till demokrati komma underifrån. Det är de krafterna som har den viljan som ska ges stöd. Och som sagts det går inte att bomba fram demokrati.

Jinge är tydlig då hanskriver att ingen svensk soldat ska riskera att dö i Afghanistan så länge målet är att befästa USAs makt i Afghanistan.

Fred och demokrati uppnås inte genom jakt på talibaner där civila afghaner bombas till döds ute i byarna  Det skapar bara ökad motståndsvilja och fler som sällar sig till talibanernas skara.
Vad som behövs är bistånd och stöd för att stärka det civila samhället.

Tidigare inlägg: Sverige i USAs fotspårSluta nu! , Obama i Bushs fotspår , Obama byter fot för oljans skull
Media: AB AB2 DN DN2 SvD  Intressant
Läs vad andra skriver om  afghanistan,USA, isaf,politik, samhälle,

Storm i vattenglas

En artikel  Aftonbladet om illegal organhandel publicerad i Aftonbladet av D Boström har rört upp en veritabel storm i vattenglas. Boström gör en koppling mellan misstankar om stöld av organ hos palestinier med en förundersökning i New Jersey, USA,  där det förekommer uppgifter om illegal organhandel i Israel.

Det israeliska utrikesministeriet talar om demonisering , Israels ambassadör i Stockholm har protesterat och Sveriges ambassadör i Tel Aviv håller med. 

 

(AB)-"Svenska UD i Stockholm intar en annan hållning. UD recenserar inte artiklar i svensk press om utrikes förhållanden, säger talesmannen Anders Jörle till TT."

 

Nej tacka för det! Yttrandefriheten är grundlagsskyddad i Sverige

När   Levy Ishak Rosenbaum  greps i en stor gangsterhärva i New Jersey i USA tillsammans med ett antal rabbiner och borgmästare avslöjades att Rosenbaum  köper organ från fattiga israeler och sedan säljer dem dyrt i USA. Det är inte detta stormen mot Aftonbladet handlar om utan att tidningen tillåtit en publicering av misstankar mot att den israeliska armén kan ha varit inblandad i organhandel. 

Jan Helin ,chefredaktör på Aftonbladet förklarar varför artikeln publicerats och frågar:
-"Varför kan inte israeliska myndigheter ge den palestinska familjen vars son man skjutit ihjäl ett sakligt och lugnande svar på deras anklagelse om organstöld? Varför var den ihjälskjutne palestinske pojken uppskuren och ihopsydd?"


Vad som borde uppröra är att det förekommer en kommers med organ.  
Det ska bli intressant och se vad som framkommer under rättegången mot Rosenbaum i New Jersey när det gäller fattiga israelers organ som sålts dyrt i USA.


Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,, , , ,Bloggat: Jinge, Svensson, Motbilder

Igelkottens elegans

Redan första sidan drar mig med kraft in i Renées värld. Hennes inre dialog med Palliéres son av fransk storföretagare får mig att falla platt för romanen "Igelkottens elegans" som så finurligt skildrar skönheten i livet bortom ytligheten. I en tid då just yta fått allt för stor betydelse är berättelsen befriande.
Renée portvakterska i Paris gör sitt yttersta för att dölja sin allmänbildning och skarpa intellekt. Hon älskar Tolstoyär enormt beläst och   har troligen läst Marxs samlade verk . Allt för att inte reta upp husets fina och rika invånare sätter hon upp en fasad av  obildad och vresig portvakterska. Några få ser igenom den fasaden. Så spinns banden mellan några av husets innevånare så olika men ändå så lika.
Igelkottens elegans av Muriel Barbary tar fullkomligt andan ur mig. Den sociala satiren och hela atmosfären. Den djupa vänskapen mellan människor som är annorlunda. Glädjen, sorgen och ropen om att bli sedd.  Katterna. En roman med djup som måste få ta tid.
Jag ser fram emot att få utbyta tankar runt boken och om livet med vännerna i bokcirkeln.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Vad är värst, svinfluensan eller vaccinet?

 

Uppdaretad 20 aug.

Nu börjas det igen Sommarens stora nyhet svininfluensan upptar åter mediautrymmet. Höst och skolstart påstås  få svininfluensan att explodera. Snart ligger halva befolkningen nedbäddad med rinnande näsa, värk i kroppen och hög feber.

Nu snabbproduceras årets vaccin och land efter land har beställt doser som ska räcka till hela befolkningen.  I Sverige lades en inhemsk statlig vaccinationsfabrik på is av alliansen. Nu får ett privat bolag tjäna storkovan och får dessutom stå skadefri om vaccinet ger oförutseda biverkningar. Vaccinet hinner inte godkännas innan det levereras.  Är det en god beredskap?

Förra gången det begavs sig dog 30 personer i svininfluensa i USA medan 300 dog av vaccinet och några förlamades.

Enligt professor Jan Liliemark på Läkemedelsverket. kan det nya vaccinet skada det centrala nervsystemet . Vaccineras hela svenska befolkningen kan så många som 900 komma att förlamas. Jag vill inte vara en av de 900 . För säkerhets skull bryter jag vistelsen på kusten och ger mig in till staden nu när skolorna börjat. Besöker platser med mycket folk och drar på mig flunsan medan tid är. Då slipper jag både vaccinets biverkningar och att smittas av en eventuell muterad variant av H1N1 senare.

En plan som håller? Vad är värst influensan eller vaccinet?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , i

Eleverna i kläm när kommunerna skär ned.

 

-"Landets elever börjar skolan. Samtidigt tvingas lärare, fritidspersonal och elevassistenter sluta." (AB)

 

Det är ett faktum i många kommuner efter vårens varsel. Finanskrisen har slagit hårt mot kommunerna då arbetslösheten ökat med minskades skatteinkomster och ökat sociahjäpsberoende som följd. Först nyligen andades regeringen om stöd  något som kommunförbundet länge vädjat om. Läsåret börjar med glesare lärarbesättning och för de som är kvar mer att göra.

I Jönköping kan om skräckscenariet inträffar 200 tjänster inom barn- och skolomsorgen försvinna.   En grundskola föreslås läggas ned och gymnasielärarna förväntas undervisa fler timmar än tidigare. Hur ska de lärare som berörs orka? Redan idag tyngs många av att allt fler uppgifter lagts in i  arbetstidschemat.  Det är barnen och ungdomarna som får betala krisen i form av sänkt kvalitet på utbildningen och sämre stöd och trygghet för de mest utsatta eleverna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , i

Kommunikation som lyfter för de som vill.

Meningslöst babbel på Twitter?
Enligt en amerikansk marknadsundersökning är 40%  av alla Twittermeddelanden sådant världen kunde vara utan skriver DN. Vem avgör vad som är meningsfull kommunikation för andra människor?
Smalltalks när man möts på gatan eller i fikarummet binder människor samman. Detsamma gäller kommunikationen på Twitter.

På Twitter kan Du få kontakt med människor Du aldrig annars skulle träffa. En fråga besvaras blixtsnabbt. När min Iphoneuppdatering strulade fick jag sekundsnabb support. Här kan man koppla av och ägna sig åt babbel en stund eller lyfta svårare frågor.  I länder där informationen stryps som i Iran är Twitter enda vägen ut. Utan Twittermeddelanden från modiga demokratikämpar hade omvärlden aldrig fått veta vad som pågår.  Nyhetsflödet kan ibland vara snabbare än TT då någon Twittrar mitt i händelsernas centrum och nyheter skapas.Kommunikationen är okontrollerad, spontan och snabb.
Vad Du får ut av Twitter beror delvis på dig själv. Vissa gillar att hålla sig i bakgrunden och titta på medan andra  inte tvekar inför att inta scenen.   Precis som i alla andra sammanhang där människor möts  är upplevelsen olika och beroenda av sammanhang och medverkande.   Twitter är en mötesplats bland många andra . Twitter är frivilligt och inget som är tvingande.-"Sociala medier handlar om interaktion mellan människor, inte om att rapportera årsredovisningar eller protokoll från senaste styrelsemötet. Därför innehåller de sociala medierna mängder av till synes meningslös information som ofta i själva verket bygger relationer och berättar saker om oss själva och andra." (Hans Kullin, Sociala medier)

Bloggat: Kulturbloggen , MinaModerataKarameller, Steve Lando
 Läs även andra bloggares åsikter om , , babbel, , , , i

Ger ökad kontroll rättvisare betyg?

Igår rapporterades om betygsinflation på gymnasieskolan. Andelen elever med högsta möjliga avgångsbetyg har ökat med 170 procent bara från 2000 till 2007 utan att resultaten enligt internationella jämförelser blivit bättre. Friskolorna lockar elever med höga betyg och den kommunala skolan hänger på.

Jan Björklunds moteld är att öka kontrollen. 10 procent av de nationella proven ska rättas centralt. De skolor vars betygssättning avviker för mycket från resultaten på de nationela proven ska straffas. Känner Björklund  inte till att redan idag skickas en viss andel av narionella prov för att granskas centralt och att kontroll sker där nationella provresultat jämförs med betygssättning ? 
Betyg ska inte heller baseras endast på resultatet vid nationellt prov.  Alla ämnen har dessutom inte centrala prov.  Hur ska prestationerna i exempelvis samhällskunskap kunna jämföras med resultaten på ett nationellt prov i svenska eller matematik? Betyg i olika ämnen  överensstämmer ofta men är inte alltid en absolut sanning

Natur-, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämne har olika traditioner vad det gäller kunskaps- och vetenskapssyn. Är det meningen att en positivistisk  och naturvetenskalig kunskaps-och vetenskapssyn ska genomsyra hela skolan?

-DN frågar om det är en hårt centralstyrd skola vi vill ha? Är de sådana byråkratiskt fjättrade lärare som får undervisningen att lyfta? Och skulle det ens bli särskilt rättvist?


Att sätta betyg är ett grannlaga arbete. Det krävs  utbildning, erarenhet och samarbete kollegor  och skolor emellan.

Om syftet är att möjliggöra att olika skolors betygssättning blir jämförbara och att betygen utgår från uppsatta mål måste tid ges åt lärarna att kontinuerligt diskutera kunskpassyn, lärande och didaktik.   Något som jag utgår ifrån redan idag sker på de flesta skolor.

Hur man än vänder och vrider på det blir betygen aldrig helt rättvisa. Livet är inte rättvist ej heller skolan eller betygen. Skolans viktigaste uppgift borde vara att skapa lust att lära, att synliggöra  och ge förursättningar för  alla elever att utvecklas i sin takt. Inte att mäta varje steg eleven tar i sitt lärande.

Magnus Henrekson, professor och vd, Institutet för Näringslivsforskning, och Jonas Vlachos, fil dr och forskare, Stockholms universitet och Institutet för Näringslivsforskning, som skrivit debattartikeln i DN om betygsinflation  föreslår :

Den tredje möjligheten är att öppet erkänna att vi inte längre har ett system där avgångsbetygen är jämförbara. Därmed har den centrala betygsbaserade antagningen till högskolan förlorat sin legitimitet, och det naturliga blir att låta varje enskild högskola avgöra på vilka grunder studenter ska antas. Tyvärr verkar varken regering eller opposition vara villig att beträda någon av dessa vägar.Bloggat:
Morgans blogg, Nytt läsår, nya förhoppningar?(om studier på högskolan)

Media: AB,
Elever lockas med för höga betyg, DN, Gymnasieskolor som sätter för höga betyg ska straffas, DN, Ilusorisk rättvisa, SvD, En studentmössa full av betygsinflation SvD, Björklund: Ökad kontroll ska stoppa betygsinflationen  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , i

Strul på blogg.se igen

Inlägget uppdateras inte . Halva inlägget "Ger ökad kontroll rättvisare betyg?" är ju knappast intressant att läsa.
Tar bort inlägget och postar igen


Betygsinflation inte förbehållet friskolan.


-"Är slutbetygen i svenska gymnasieskolor rättvisa? Det kan vara så att friskolor sätter för höga betyg för att locka till sig fler elever, skriver forskare."  (GP)

Att sätta betyg är ett grannlaga arbete. Det krävs  utbildning, erfarenhet och samarbete kollegor  och skolor emellan.. Friskolorna har färre behöriga lärare och  är mindre enheter varför det  ofta endast  finns en lärare i varje ämne. Konkurrens, bristande utbildning och svårigheter att jämföra med ämneskollegor  kan då påverka beygssättningen negativt.
 
Min erfarenhet som lärare på en gymnasiekola i södra Sverige under mer än tre decennier är att trycket från både elever och föräldrar har ökat markant de senaste åren samtidigt som konkurrensen mellan skolorna hårdnat  Andelen elever med högsta möjliga avgångsbetyg har ökat med 170 procent bara från 2000 till 2007. Betygsinflationen är en realitet även i den kommunala skolan. Vi har inte längre  skolsystem med jämförbara gymnasiebetyg.

På vissa skolor är det dessutom mer eller mindre förbjudet att sätta ett icke Godkänt betyg. Ett IG ska kommuniceras i tid för att handlingsplan och åt gärdsplan ska kunna arbetas fram i samarbete med berörd  elev.  Om   åtgärds- och handlingsprogram inte ger resultat kan  kursen förlängas om särskilda skäl finns.  I praktiken beviljas förlängning även vid betygen G eller VG.  Finns inte särskilda skäl handlar det om otillbörlig konkurrens.

Bloggat: Svensson
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , i

Är vi alla vinnare nu?

Usain Bolt gjorde det vi alla som satt klistrade framför TVn igår kväll hoppades på. Han satte  nytt  världsrekord och blev  världsmästare i Berlin. Helt överlägsen sina konkurrenter flög han fram likt en gasell de 100 meterna. Och alla ropade vi yeees!
Jag blir inte riktigt klok på vad det är för krafter eller behov som tillfredsställs i det ropet. Och så vill vi dela med oss och börjar twittra för att dela med oss och komma först med nyheten. Upphetsade och nöjda. Men för vad? Någon som har ett svar? Att se och bli en del av  den ultimata prestationen i ett samhälle där prestation är number one?

Hur som ett stort grattis till Usain Bolt! Vad har han fått försaka för att nå hit? Träning sju dagar i veckan dagens alla vakna timmar på idrottsarenan eller i gymmet. Redan har dopingspekulationer satt fart. Och visst måste det vara frestande att ta en genväg för att nå den yttersta toppen då så många andra valt/väljer den vägen.

Bloggat: Peter Andersson, Jinge, Röda M-ö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , i

Låt klipporna vara när stormen viner.

Havet välte,
stormen ven,
vågorna rullade asklikt grå,
en man är vräkt överbord kapten
[...]

En dikt av G Fröding som kunde  ha blivit verklighet idag.  Mitt i stormen gav vi oss ut på klipporna och börjde ta oss ned mot vattnet trots att det var svårt att stå upprätt. Dumdristigt ja, men kittlande friskt.

Det såg inte så farligt ut inne i viken...
Men ute på klipporna blåste kuling som nästan fick oss på fall.
Här är strömmarna starka så det gäller att hålla sig upprätt och på land.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Att ta ansvar för problem i ny tid.

Rubriksättning är viktig. Den är av sådan dignitet att den finns med bland de pressetiska reglerna. Rubrik ska ha täckning i texten. Det handlar om att ge korrekta nyheter. Det vet i sjutton om Aftonnbladets rubrik "Piratpartiet kapar åt sig digitala frågor" är en korrekt rubrik. Artikeln handlar om att Piratpartiet inte har några åsikter när det gäller, skola, barnomsorg och liknande frågor. Att kapa åt sig antyder att man tar något som tillhör någon annan.  Gammelpartierna med sina rötter i ett helt annat samhälle än dagens globaliserade samhälle verkar yrvakna när det gäller informationsteknologin och de problem som den för med sig. Vad Piratpartiet gör är att ta ansvar för ett fält som de andra partierna lämnat åt sidan.  Det är inte att kapa åt sig.     Vad som behövs nu är en heltäckande it-strategi, ett nytt sätt att tänka och med en helhetssyn på samhället . Gamla lösningar på nya problem i en ny tid håller inte.

Andra bloggar om: , , , , , , i

Ingen äger en annan människa!

Redan idag är mörkertalet högt när det gäller våldtäkter dessutom går få anmälda våldtäkter vidare till åtal.

Nu skärps rättspraxis med syfte att öka rättssäkerheten för brottsmisstänkt i våldtäktsmål.

Med tanke på  hur  kammaråklagare Rolf Hillegren  ser på våldtäkt undrar jag hur det är ställt med rättssäkerheten för kvinnor.

 
– (SvD)"När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse, säger han."

Vilken mans- och kvinnosyn  Hillegren ger uttryck för är tydlig.  Hur kan man överhuvudtaget arbeta som åklagare om man anser att någon äger en annan människa?   Ordningsförseelse? Jo, jag tackar. På ren svenska det är för jävligt.

Kvinnomisshandel sker i de flesta fallen bakom stängda dörrar av äkta make, fästman eller sambo.

Andra bloggar om: , , , , , i


Vem har anledning att darra?

Piratpartiet och sverigedemokraterna slåss om samma väljare om man ska tro Dagens Nyheter.  Källan är United Mind som tror att SDs ökning  beror på en överströmning från PP.  Något underlag till den slutsatsen presenteras inte.  Om man ska tro DN är det  arga unga män som förenar piratpartiet och sverigedemokraterna. Ytterligare en slutsats som saknar vetenskaplig grund.  Ett sätt att förringa Piratpartiet  och  dessutom unga män som är arga. Lite taskigt mot de unga kvinnor och de äldre  som varit med och burit fram Piratpartiet.

Om de piratpartister som bloggar är representativa för piratpartiet kommer sympatisörer och medlemmar i första hand från liberala partier, från fp, m och c och så några från det rödgröna blocket. Piratpartiets grundidé, integritetsperspektivet ligger långt från Sverigedemokraternas reaktionära kulturnationalism. Varför en överströmning skulle ske mellan PP och SD är därför obegripligt

Det är alliansen som har anledning att oroa sig. Folkpartiets och moderaternas flirt med Sverigedemokraterna när det gäller integrationspolitiken och kristdemokraternas glidning mot värdekonservatism kan straffa sig.

Opinionsundersökningarna duggar tätt. Idag är det SKOP som redovisar andra siffror än vad United Mind gjorde igår. Nu ges PP chansen att få en fot in i riksdagshuset medan SD faller platt. Idag ges PP vågmästarrollen då alliansen och de rödgröna kör dött lopp. 48,2 för de blå  och 46,9 för de rödgröna. En skillnad som ligger inom felmarginalen.
 Piratpartiets fokus på informationsteknologin behövs. Det har inte minst FRA- och IPRED-lagen visat. Det främlingsfientliga Sverigedemokraterna klarar sig Sverige utan.

Viljen fråga som kommer att avgöra valet 2010 får framtiden utvisa. Integritetssperspektivet är nog så viktigt men utvecklingen tyder på  att  den  fråga som kommer att fälla avgörandet är synen på välfärden. Vad vi lägger i begreppet och hur vi bäst värnar den. I grunden handlar det om vilket samhälle vi  vill leva i.  Ett samhälle som har plats för alla eller ett där utanförskapet växer  då maskorna i välfärden glesats ut? Här behövs båden unga och gamla, män och kvinnor som sätter ned foten om en ändring ska ske.

Bloggat: BloggeBloggelito, Peter Andersson, Svensson BadlandsHyena Rolf Erikson Opassande Claes Krantz
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,, , , i

Dags att bekänna färg!

  Om det vore val idag och United Minds väljarundersökning var valresultat blir SD inte vågmästare. KD åker ur riksdagen och de rödgröna får majoritet och bildar regering. KDs 3,6 % räcker inte till någon plats i riksdagens kammare. Det krävs 4 % av rösterna i landet.  Ett och annat mandat kan KD få om de kommer över 12% i någon valkrets. Där ligger sannolikt Örebro eller Jönköping ligger bra till med många frikyrkliga väljare

United Minds opinionsundersökningar har varit en av de som haft sämst prognos. Undersökningen gjordes dessutom mitt under semestern. Med tanke på ungdomars rörlighet och piratpartiets ungdomliga profil är siffrorna för piratpartiet troligen allt för låga samtidigt som SDs siffror är för höga.

SDs 5,6% är en hög siffra och mycket tyder på att partiet tar mandat i nästa års riksdagsval. Historiskt har partier som Sd som ligger långt ut på högerkanten gått fram i kristider.  Xenofobin växer sig starkare i tider av arbetslöshet och otrygghet. Det är också vad som sker ute i Europa.
Om valet blir ett dött lopp mellan alliansen och de rödgröna kommer SD att kunna agera som vågmästare. Det är på tiden att fler partiledare än Mona Sahlin talar om hur de ställer sig till ett ev samarbete med SD.
När ska Fredrik Reinfeldt ta bladet från munnen och bekänna färg?

Media: AB SvD DN
 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Är piratpartiets saga all nu?


Är piratpartiets framgångssaga slut nu eller har den bara börjat? Frågan är aktuell efter dagens nyhet om att PP inte bara ställer upp i rksdagsvalet nästa år utan också i kommun- och landstingsvalet. I EU valet var PP en uppstickare som tydliggjorde skiljelinjen gentemot de gamla partierna i fråga om integritetsfrågan och informationspolitiken
I efterdyningarna av FRA- och IPRED-lagen gav iintegritetsperspektivet  partiet vind i seglen. Enfrågeparti ryter de etablerade och kritikerna. Rick Falkvinge poängterar integritetsperspektivet och drar paralleller till arbetarrörelsen och miljöpartiets barndom.
Den parallellen haltar då både arbetarrörelsen och miljöpartiet utgick från ideologier som har en helhetssyn på samhället.
Integritetsfrågan är oerhört viktig men håller det perspektivet som valplattform inom lokalpolitiken?  Där handlar det om frågor som rör vår vardag om skola, barnomsorg, äldrevård, fritidsanläggningar. Det handlar om fördelning av resurser och välfärd. Falkvinge lyfter fram frågor som ökad tillgänglighet av offentliga handlingar, fri programvara inom skolor och lagring av personuppgifter inom lokaltrafiken som exempel på frågor som en lokal företrädare för PP kan lyfta. Är de frågorna huvudfrågor på det lokala planet? För mig räcker det inte.

Ullf Bjered är av motsatt ståndpunkt Utifrån ett valstrategiskt perspektiv menar han att piratpartiet har lättare att ta mandat på den lokala arenan jämfört med riksplanet. Med mandat i några kommunfullmäktige får partiet en chans att överleva menar Bjereld.

Piratpartiet har tidigare sagt att i frågor där partiet inte tagit ställning avser de att "sälja sig till högstbjudande". Hur rimmar det med integritetsperspektivet? Vill PP inte värna sin egen integritet?

I EU-valet fick PP min röst. När det gäller kommun- och landstingsvalet krävs mer. Nu är det upp till piratpartiet att visa var det står i de grundläggande frågorna som rör välfärden. Piratpartiet behövs men frågan är vad partiet har att göra på lokalnivån?

 Bloggat: Anna Troberg, Ulf Bjereld,Niklas Strandh,  Jinge 
Media: DN1, DN2 , SvD, AB1AB2, Expr
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , intressant?

En bit i taget naggas demokratin

 Det naggas lite här och där i demokratin. Åsikts- och organisationsfrihet tillhör några av grundpelarna i  FNs deklaration om mänskliga rättigheter. De är grundlagsskyddade i Sverige men gäller tydligen inte om man är polis. 

Tre poliser i Västerbottens län förbjuds att engagera sig politiskt. Det rubbar nämligen allmänhetens förtroende att ha ett förtroendeuppdrag i socialnämnden och samtidigt vara polis. I alla fall om man ska tro polismyndigheten i Västerbotten som får medhåll av chefsjuristen på arbetsgivarverket. Han anser att det kan finnas en intressekonflikt i polisens rapporteringsskyldighet och socialtjänstens sekretess för de tre poliserna som sitter i socialnämnden.

Jag kan förstå att detta kan vara ett dilemma men det finns regler för jäv och sekretess som torde reglera detta.
Om nu inte poliser får engagera sig politiskt i alla fall inte i socialnämnden vilka andra yrkesgrupper ska förbjudas liknande engagemang och i vilka nämnder? Var ska gränsen dras? Ska lärare  förbjudas att sitta i utbildningsnämnden och vårdbiträde i omsorgsnämnden? Vem ska i så fall avgöra det?
 
Frågan har hänskjutits till Arbetsdomstolen som ska få rätten att avgöra om en grundlagsskyddad rättighet ska få utövas eller inte.  Vart är vi på väg?

Media: dn svd ab

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , i

Att rå över tiden.

Veckans bloggtema  hos Mymlan på Bloggvärldsbloggen är tid.

Så spännande och så svårt.Vad är tid? Är tid samma sak för dig och mig?


Är tiden en behållare med händelser är det omöjligt att vi ser på tid på samma sätt.
  Ur ett psykologiskt perspektiv blir tidsuppfattningen olika för olika människor. Den är en subjektiv upplevelse. För att hålla fast vid tanken om tid som en behållare fylld med händelser är det då möjligt att leva i nuet? Är nuet i så fall de sista händelserna eller snarare det som händer nu och präglas vi i såfall inte av vad som hänt tidigare? Blir då nutid, dåtid och framtid en enda stor röra sammanflätade med varandra?

Tid är bristvara, tid är guld värd är talesätt som visar hur vi ser på tiden som en tidsaxel som något det inte finns oändligt av som något som kan ta slut.
I dagens samhälle är tid en bristvara något som vi mäter i form av arbetstid, fritid, tid att sova, tid med barnen,  tid att älska tid att bara vara. Om vi slänger ned de tiderna i behållaren kan vi då ge tid, ta tid och ha tid?

För mig är tid något jag har och kan ge eller få.
Tid vill jag ha makt över, något jag kan och vill påverka av egen kraft. Det handlar om hur jag använder min tid och i vilken  mån jag låter mig styras av mitt förflutna.  Dåtid är något jag vill förvalta samtidigt som det finns något jag i ibland önskar jag kunde slänga ur behållaren. Att stänga dörren om det gamla och öppna nya dörrar kan i vissa skeden av livet bli den enda rätta vägen. Att leva i nuet handlar om vad jag väljer att lägga i min behållare och vad jag låter stanna kvar här och nu. 

Om vi ser på tiden som en tidsaxel med en början och ett slut då är vår tid också olika.
Men  har tiden något slut? Är den slut när jag är död eller fortsätter tiden? Om vi ser på tiden som en behållare med olika händelser finns då min tid kvar efter min död?Finns inte min tid också i någon annans behållare?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , intressant?

En lektion om människors värde.

En familjeangelägenhet toppar idag nyheterna hos både Aftonbladet, Svenska Dagbladet och övriga medier.
Ytterligare en i kungafamiljen har förlovat sig. Och som Jinge skriver "Media goes bananas". Nyheter om kungahuset säljer tydligen trots att vi skriver 2009.

-(DN) "Den andra kungliga förlovningen inom ett halvår innebär högtryck för medierna. Kvällspressen och delar av veckopressen kommer att tjäna mest på bröllopen. Men rent ekonomiskt hade det varit bättre om förlovningarna inte kom så tätt, enligt medieekonomiprofessor Karl-Erik Gustafsson."


Heder åt Dagens Nyheter som inte toppade tidningen med Nyheternas nyhet men väl slösade med utrymmet lite längre ned med hela åtta olika rubriker om Madeleines förlovning på första sidan medan bloggosfären hänger på.

20-30 miljoner kommer prinsessan Viktorias bröllop att kosta och merparten står skattebetalarna för. Den andra prinsessans bröllop ska familjen själv stå för. Tacka sjutton för det! Så gör alla andra  familjer runt om i konungariket Sverige. Kungen har trots allt blivit klokare med åren. När prinsessorna skulle flytta hemifrån begärde han höjt apanage. Idag tar han ur egen ficka.

Rojalisterna har rena julaftonen nu medan vi andra  skakar på huvudet och undrar hur en kungafamilj hör ihop med demokrati.

Visst är de söta sessorna och visst är det ljuva toner runt kärlek och bröllop men varför denna hysteriska mediebevakning av en icke tidsenlig inrättning som ett kungahus är?

En lektion i att buga för överheten ingen kan undgå.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,Monarki, , , ,
Intressant.se

Blåsningen.

Är det klarsynthet  eller anpassning till sviktande väljarunderlag som fick Anders Borg och Fredrik Reinfeldt ut på barrikaden igår.Bättre ekonomi var trollformeln eller dimridån som gav utrymme att lovar pengar till kommunerna. Bättre sent än aldrig kan tyckas men för många är det för sent. Många kommuner har varslat och dragit ned i viktig verksamhet som äldrevård, skola och barnomsorg. När lärarna återvände till jobbet efter välbehövlig vila gapade stolar tomma efter kolleger som fått gå. De som är kvar får göra deras jobb och har ett tufft läsår framför sig. Tacka sjutton för att resultatet blir nedslitna människor och kvalitetssänkningar. Det vet i sjutton om det sistnämnda ändå är meningen. Det lär ju ge utrymme för ytterligare privatisering.
Visst bör kommunerna se över sin ekonomi i kristid men det som nu skärs ned på är just skola och barnomsorg.

Plats för ytterligare jobbskattesänkning utlovades. Är det den påstådda ljusningen i ekonomin eller är det nya inskränkningar i välfärden som ligger bakom? En skattesänknng måste ju finansieras vilket vissa allianskollegor anser. Så summan av kardemumman är att moderaterna lovade lite slantar hit och dit men inget till pensionärerna. De som jobbat ett helt liv ska fortsatt ha högre skatt än de som jobbar. Det är tacken det.

intressant?
Bloggat Alliansfritt Sverige
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Stoppa massrättegångarna i Iran.


Maktkampen mellan revolutionsgardet , Ahmadinejad och oppositionen blir allt hårdare.
Nu hotas även den tidigare presidenten Mohammad Khatami tillsammans med  de två besegrade presidentkandidater,   Mir Hossein Mousavi och Mehdi Karroubi med åtal för uppvigling.
Demonstranter och  regimkritiker har bivit  slagna, kidnappade och fängslade. Massrättegångarna är inget annat än vidriga spektakel där fängslade avlagt bekännelser efter tortyr och våldtäkter.

 President Ahmadinejads övergrepp mot oppositionen möter nu på patrull från konservativa politiker och präster. Massrättegångarna i Iran är så absurda och vanvettiga att riksåklagaren  reagerat och erkänt att det förekommit tortyr "i några fall". Kritiken är allvarlig och kan också ses som ett utspel i den pågående maktkampen inför regeringsombildningen.

Några medarbetare på den franska ambassaden fängslades i samband med en demonstration och ställs nu inför åtal. Då först tar utrikesminister Bildt till orda och höjer rösten:
 
-(SvD) "Iran måste inse att de inte kan agera så här - om de utmanar enskilda EU-länder, så utmanar de unionen i sin helhet, sade Bildt till TT."


Det är bra att Bildt äntligen reagerar men tycks ha glömt att han  gav sanktion åt Mahmoud Ahmadinejad genom att låta en svensk ambassadör närvara vid presidentinstallationen? En närvaro som hyllades av regimen.

Tidigare  inlägg:Kravallpolis och militär mot studenter i Teheran. Solidaritet med det iranska folket!
Media: AB, Expr
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Intressant.se
 

ETA ur led med tiden.

Jag minns när jag som ung student  läste spanska i Santander. En kväll tisslade spanjorerna och sedan pekade de på Pablo och berättade att han tillhörde ETA.  Många av spanjorerna  tittade med beundran på honom.  Nyfiket och naivt började vi ställa frågor som genast hyshades ned. Man pratade inte politik i Spanien på offentlig plats såvida man inte var Francovän på den tiden. Då under Francotiden hade  ETA  många sympatisörer i norra Spanien. Baskerna behandlades illa under Francos fascistiska regim och längtan efter ett fritt Baskien växte sig allt starkare.  ETA bildades 1959 och var ett barn av den baskiska nationalismen.

I takt med att  Spanien demokratiserades och Baskien fick utökad självständighet tunnades stödet för ETA ut.
 ETA övergav inte målet med  total självständighet och trappade istället upp våldet.  När ETA började använda terrorn som vapen försvann sympatierna för organisationen. Flertalet av alla de som fallit offer för ETAs terror har dödats efter demokratins införande i Spanien.

Avsikten med bomberna på Mallorca var troligen att skada samhället inte att skada människor
. Varför skulle ETA annars ha förvarnat om bomberna? Våldet har eskalerat i år och tros bero på att organisationen 50 år efter det att ETA bildades vill visa att de fortfarande är att räkna med.  Risken finns att det kommer fler attentat.

Jag minns skräcken när jag en dag i början på 70-talet pötsligt förstod varför gatorna i SanSebastian var helt folktomma mitt i sommaren. Det var utegångsförbud på grund av ett terrordåd som ETA genomfört. Där gick vi inte ont anande och omsvärmades plötsligt av Guardia Civil. Den rädsaln och den vanmakten  jag då kände vill jag inte uppleva igen. Som turist väljer jag och många med mig bort resmål i Spanien. Tyvärr spelar vi därmed ETA i händerna. Det är precis det de vill. Störa turistnäringen.

Terrordåd förlamar samhället och slår tillbaks på de som utför dem. Flera av ETAsledare sitter i dag i fängelse och jakten på ETAs medlemmar fortsätter.  Organisationen har försvagats samtidigt som en inre kärna blivit allt farligare. 

Bloggat: Jinge, Sensson, Röda M-ö
Media: AB DN SvD  Dagen  Exp Sydsv VG Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Dagen D tryck delete.

I 37 år har den här dagen varit dagen D för mig. Dagen innan jobbstarten, sista dagen på semestern, sista dagen på sommaren. En dag med blandade känslor. Nyfikenhet och förväntan inför ett nytt arbetsår och vemod över att  sommaren och friheten är slut. En dag då jag stängt dörren bakom sommaren, sommaren som står för havsbad, vila, golf, utflykter, upplevelser, vänner och framför allt tid att rå över själv.

I år valde jag att trycka på deleteknappen och säga hit men inte längre. Radera ut Dagen D och stanna kvar vid kusten.  Slänga kalendern som binder tiden. Istället för att låsa upp dörren till arbetsrummet och säga hej till arbetskamrater öppnar jag dörren ut mot skogen och tar mig ned till havet  för ett morgondopp.

Hur det känns? Idag himmelskt, osannolikt och suveränt bra. I dag  dricker vi champagne M och jag och firar att vi tillsammans öppnat dörren till en ny stig. Hur det kommer att kännas imorgon vet jag inte. I morgon är okänt vatten. 

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om , ,,

Vass på Valön

Veckans tema för fredagsfoto är vass. 

Strandråg på Valön, ett naturskyddat område i Bohuslän.


Se fler bilder här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Värna välfärden.

Timbros Thomas Idergard  skriver på DN Debatt att ungefär 20 % av kommunernas budget  går till verksamhet till som inte berör välfärd och utbildning. Därför finns det pengar att spara och använda på annat håll. Fritid och kultur kan vänta i kristider.

Men vad är välfärd? För mig är även fritidsverksamhet och kultur välfärd.  Ett rikt kulturliv och fritid bidrar i högsta grad till att bevara hälsa. Dras den verksamheten ned  är risken stor att de med små resurser ställs vid sidan av.
Kommunala badhus och lekparker är andningshål för de som inte har råd med semester på annan ort. Musik och teater är upplevelser som berikar. Ska de aktivitetrna förbehållas de som har råd?

Idrottsevenemang och konserter är också något som ger kommunen inkomster.
HV-71s matcher och konserhusets musikevenemang drar storpublik till Jönköping. Musikskolorna och kulturhus har gett många ungdomar chans att utveckla sitt musikintresse. Emy Daimond, Nina Persson, och Agneta Fältskog är några av dem som nått framgångar i min kommun.
Det är lätt att i kristid säga -Vad ska vi med ett nytt teater och musikhus till när det kostar miljoner och åter miljoner. Vad man inte tänker på är att ett projekt som Smålands musik- och teaterhus i Jönköping budgeterats för under flera år. Det ger också mängder av arbetstillfällen.
 
Thomas Idergards artikel drar bort fokus från det faktum att regeringen  är snåla med att skjuta till behövliga pengar i kristid. Det  är inte kultur- och fritidslivet som ligger bakom nedskärningarna i skol- och barnomsorgen. Det är finanskrisens urholkning av skatteunderlag plus regeringens ovilja att skjuta till pengar som är boven.

Fler aktörer än kommunförbundet efterlyser mer pengar till kommunerna.
I dag gör bankerna  det. I går var det Kd-politiker och tidigare har också folkpartiledaren gjort detsamma. Så har även den  politiska oppositionen, konjunkturinstitutet och regeringens finanspolitiska råd gjort. Thomas Idergard vill urholka välfärden.

Relaterat i media:DN, SvD , AB

Bloggat: Veronica Palm  Kulturboggen, MydadreadKierkegard, Maria Ferm intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Solidaritet med det iranska folket!

Hur kan UD ha mage att skicka svensk ambassadör till  Mahmoud Ahmadinejads presidentinstallation?  
Hela världen har tack vare modiga unga iranier fått vetskap om vad som hänt efter det att misstankarna om valfusk uppdagades. Protester och demonstrationer slogs ned  med  våld av kravallpolis och Basij-milisen   Demonstranter och  regimkritikerblev slagna, kidnappade och fängslade. Utländska journalister förbjöds att rapportera, mobilnätet stängdes ned och man började jaga oppositionella på Internet.

Dagligen kommer det information om situationen i Iran via bloggar, youtube och twitter. Roya har samlat ihop youtubeklipp som visar på hur iranierna idag  hittar olika sätt att föra fram protester mot regimen.

Från Twitter idag:
-Alireza Firouzi an other student of Zanjan Uni has been sentenced to one year and 4 months prison #iranelection 
-Bahram Vahedi,Sourena Hashemi, Arash Rayeji ,Payam Shakiba and Mohammad Hasan Joneidi each has been sentenced to 1 year prison #iranelection

Rättegångarna är ett vidrigt spektakel där fängslade avlägger bekännelser efter tortyr.

Att gömma sig bakom EU-ordförandeskapet duger inte. Såväl EU som FN har riktat kritik mot regimens hantering av protesterna. Sjumilakliv skäms för att vara svensk idag. Jag blir förbannad över denna avsaknad av politisk kurage.

Senaste inlägg:Kravallpolis och militär mot studenter i Teheran.
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Intressant.se

Under strecket________________
Anna Wester skriver omSolidaritet med Sheik Jarrah

sensommar

Jag är sommar. Hela jag tinar upp när solen värmer igen. Minns hur förvånad jag blev när en granne sa
-"Härligt att det är höst, fasta rutiner, ordning och reda igen. Mysa inne med stearinljus och en kopp  te".

Vilken tur att vi är olika. Det går ju inte att hoppa över hösten. Min granne fick genast uppdraget att pigga upp mig i höstmörkret. Mysa inne med en kopp te i stearinljusets sken kan väl gå men fasta rutiner. Nej!
Sommar är aktivitet, liv och rörelse, umgänge med vänner och samspråk med grannar. Sommar är havsbad och måsskrik. Sommar är glädje och förväntan. Sommar är shorts och bruna ben. Sommar är helt enkelt sommar.
Funderar skarpt på att flytta söderöver under den mörka årstiden nu när mitt heltidsarbetande liv finns  i backspegeln. Kan man göra så, bara sticka iväg? Visst fasen kan vi hoppa över hösten!

Väderkänslig? Jag?

Bloggat: Morgans blogg . Sköna augusti
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Fortsatt etnisk rensning av palestinier

I Östra Jerusalem en hemvist för palestinier beslagtas nu hus efter hus. Palestinierna som bor här ställsgatan medan bosättare flyttar in. Familjerna misshandlas dessutom grovt med skador som följd.
 Både FN och EU har protesterat mot förfarandet. Protester hjälper inte det krävs andra åtgärder från det internationella samfundet om övervåldet, det ständigt pågående, ska få ett slut.Tidigare inlägg:
Bloggat: Jinge, Svensson, Tommy
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Intressant.se

Söndagsutflykt som blev fobiträning

Betendeterapi mot fobier är inte bara populärt utan också oftast extremt effektivt.
Idag tog vi en längre cykeltur och inte hade jag väl kunnat drömma om att den skulle få en sådan vändning. Jag fick inte bara motion utan också en dos terapi på köpet.

Kossor, tjurar och jag går inte ihop.
Det händer att jag kan välja att gå över både stock och berg istället för rakt fram över ängen om den befolkas med en flock kossor. Jag gillar inte ens att gå eller cykla förbi en äng där massor av dessa farliga djur är inhängnade. Jo om de står stilla en bit ifrån men absolut inte om de snabbt rör sig åt mitt håll.
Idag botades jag från den irrationella rädslan. Med kameran i högsta hugg mellan korna och mig rörde jag mig inte ur fläcken trots deras närgångna nyfikenhet. Till slut stod jag där och pratade med korna. Eller var det tjurar jag samspråkade med? Jisses!Fler bilder på annarkias vardag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Sverige är landet som bytt ansikte och hjärta.

Det välfärdssamhälle som  våra föräldrar, far-och morföräldrar byggt upp har monterats ned av alliansen.  
50 000 tusen sjuka kommer att utförsäkras  och  ställas utan försörjning då alliansen tar stryptag på socialförsäkringarna. Retroaktiv lagstiftning  är något vi inte praxtiserat i det här landet. Nu ändras villkoren och människor som har svårt att klara ett jobb på grund av ohälsa ska ställa sig i kön bland alla de som i finanskrisens spår blivit arbetslösa. 
Sänkt a-kassa, skattesänkningar för de som jobbar och förändrad sjukförsäkring går under begreppet "arbetslinjen". Det ska löna sig att jobba. I en tid då arbetslösheten exploderar på grund av en finanskris som bygger på spekulationer i eviga värdestegringar är det inte lätt för en utförsäkrad tidigare sjukskriven eller förtidspensionerad att konkurrera med fullt friska personer. Jobblinjen är ett otäckt sätt att dölja att man privatiserar strukturarbetslöshet och skuldbelägger sjuka. Försämringen av socialförsäkringarna ger en vinst till statskassan som använts för att finansiera skattesänkningarna för de som redan har det hyfsat ställt. Kraven för att få bidrag vid sjukdom och arbetslöshet har skärpts. Det riskerar att öka barnfattigdomen, enligt Rädda Barnen.

- "Förändringarna slår direkt mot en grupp väldigt utsatta barn, säger Olof Risberg, organisationens tillförordnade chef. [...]

När bidragsnivåerna sjunker eller bidrag dras in så drabbas de här barnen väldigt hårt. De blir fattigare och får ännu mindre pengar till fritidsaktiviteter, kläder och resor."

 

12 procent, av Sveriges barn  lever i ekonomisk utsatthet.

  Några högerliberala bloggare påstår att fattigdom inte existerar och att man bör skilja på fattiga och fattiga. I ett läge där allt fler hamnar i utanförskap på grund av  nyliberal ekonomiska politik  är skygglappar av det slaget direkt osmakliga

Bloggat: Jinge, ClaesKrantz, Resursbloggen

Media: ab1 ex dn1 svd12 gp
Andra om: , , , , , , , , , intressant


RSS 2.0