Folkrätten ger Ryssland stöd

Ryssland bröt inte mot folkrätten  (uppdaterad)
När det gäller erkännandet av de två utbrytarrepublikerna Abhazien och Sydossetien går meningarna  isär. Statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt anser att Ryssland bröt mot internationell rätt medan juridisk expertis anser motsatsen.

-"I rättsligt avseende var det logiskt att Ryssland erkände Abchazien och Sydossetien som nya stater. Under rådande omständigheter kan slutsatsen inte bli någon annan än att Ryssland med sitt erkännande inte har brutit mot någon folkrättslig regel, anser Göran Lysén, professor i folkrätt vid Uppsala universitet." (SVD)

-"För att ett territorium med dess permanenta befolkning ska anses ha uppnått statstillståndet krävs att det står under effektiv kontroll av en maktapparat med en regering i spetsen, som kan upprätthålla formella förbindelser med andra stater".  (SVD)

De två delrepublikerna har varit oberoende av Georgien under lång tid och sedan 1990 hävdat rätten att vara självständiga stater. Otaliga gånger har Georgien försökt kväsa sydossetierna nu senast under OS-invigningen.

Svenska medier har lyft fram de som kritiserat Rysslands agerande och gömt undan det faktum att det var Georgien som anföll Sydossetiens huvudstad mitt under OS-invigningen. Ryssland s svar lät inte vänta på sig.  Vad annat kunde man förvänta sig? Inringad från väst med missilbaser  i Polen och Ukraina  och ett väntat Natoanslutet Georgien i söder reagerar Ryssland som  alltid   när det är oroligt i gränstrakter. Lärdomarna från Napoleonkriget och Andra Världskriget med fortsatt kallt krig sitter djupt. Det är viktigt att tillbakavisa och fördöma såväl den Georgiska attacken som den Ryska invasionen.
 
-"I medierna framställs kriget som ett försök av Ryssland att ockupera en demokrati av västerländsk modell. Vad avser det "demokratiska" Georgien, är uppenbarligen den med militära medel krossade demonstrationen i Tbilisi mot Saakasjviliis regering i november 2007, införande av undantagstillstånd, samt ockupationen av ­­ tv-kanalen Imedi, helt bortglömt". ( Robert Nilsson på Brännpunkt i SVD 2)

Tonläget har höjts mellan Ryssland och väst och konflikten mellan Ryssand och Georgien har inte sett sin slutgiltiga lösning ännu. Bakom konflikten ligger en kamp om geopolitiskt läge med oljan och pipelines som huvudingrediens. En kamp mellan två forna fiender  USA och Ryssland. En maktkamp där  människorna kommer i kläm.

 -"Med maktkampen mellan USA och Ryssland som huvudingrediens, kryddat med ett i väst och öst splittrat Ukraina, den ryssdominerade halvön Krim och en inrikespolitisk maktkamp skapas en häxbrygd som riskerar att utvecklas till något högst ­explosivt när Natos utrikesministermöte närmar sig i december ".(SVD 3)

Pingat på Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Försämrad sjukvård

Vårdköerna ökar i Jönköping (SR)
Alliansfritt Sverige skriver om sjukvården i Jönköping. Det har enligt SR blivit svårare att få tid hos en specialistläkare i Jönköping. Resultatet är som i övriga Sverige ökande vårdköer. Det gör mig extra nedstämd med tanke på alla de som oroligt får vänta på vård. Sjukhuset i Jönköping har tidigare fungerat bra med bra tillgänglighet och relativt korta vårdköer. För 15 år sedan närmare bestämt den 20 december fick jag en diagnos som gav mig dubbel förtur . Den 28 december var jag opererad. Det kan ha räddat mitt liv. Läkaren som opererat mig kom dessutom upp och tittade till mig dagen efter trots att han var julledig.  Det är så det borde vara. 

Hälsocentralerna i Jönköping har köer som aldrig förr . Här gäller det att vara tillräcklig frisk för att orka sitta i telefonkö och sedan ha turen att släppas igenom. Personalen dignar under trycket. Efter valet fick samtliga vårdcentraler en inbjudan om avknoppning. Endast en central nappade. Bestraffas nu, de som sa nej,  med för låg personaltäthet kan man ju undra? 
 
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Pingat på Intressant.se

Filmfestivalen går mot sitt slut.

En vecka full av bra filmer det är vad Jönköpings filmfestival bjudit på.
Av  de filmer jag sett under veckan är det två som berört mig extra starkt
Citronlunden   Fransk-Israelisk film, 2008

 En lågmäld  film som skärskådar palestiniernas svåra situation på Västbanken genom att  
skildra en palestinsk kvinnas öde. Hennes olycka börjar med den nye grannen, Israels försvarsminister. Hennes levebröd citronlunden, som hennes far en gång planterade, anses vara en 
fara för ministern. Vi får följa den palestinska kvinnans kamp för rätten att fortsätta odla och 
vårda sin citrionlund. Slutscenerna är starka då kameran först fokuserar på muren som byggts mellan ministern och citronlunden och sedan förflyttar sig bakom muren. Där står nedhuggna och förtvinade citronräd. Ett livsverk och en försörjningskälla har slagits i spillror  för  ett hot som inte fanns.

Den stora utförsäljningen. Tysk dokumentär, 2007

-Krig avhumaniserar då bomberna fälls på hög höjd och skadeverkningarna inte kan ses av planets besättning. På samma sätt är det med ekonomisk politik byggd på statistik  där människorna bakom skyms av siffrorna ,  Stiglitz, nobelpristagare i ekonomi och fd chefsekonom i världsbanken. Med det uttalandet börjar filmen.  

Den stora utförsäljningen visar hur privatiseringen skördar sina  offer.
Utförsäljning av el- och vattenbolag  till pivata bolag i Sydafrika ställer människor i Soweto utan ström och vatten när de p g av arbetslöshet inte kan betala de allt högre avgifterna.
Privatiserad sjukvård som resulterar i illa skött vård för de som inte kan betala dyra sjukhusräkningar. Intensvivvårdspatienter i liggandes i trång och överbelarmad korridor talar sitt tydliga spår. Kvinnan vars liv upprätthålls så länge släkt och vänner orkar att med handkraft hålla igång luftballongen hon intuberats med. Priset för att få ligga i respirator är för högt.
Storbritanniens Margret Thatchers privatiseringspolitik som följts upp av labourregeringen illustreras med en privatiserad järnväg i förfall.
Det som inger hopp  är den kampvilja den filipinska kvinnan har för att rädda sitt barn, elkrisgruppernas kamp för att behålla ljuset i Soweto , den brittiske lokförarens klarsynthet och byborna i Bogota som vann kampen och själva står som ägare till vattnet efter långvarigt"vattenkrig" med myndigheter, polis och militär. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Läs mer i jnytt

Dags att fokusera på skolans centrala uppdrag.

Furiren till  manskapet "Om kartan inte stämmer med terrängen ,då gäller kartan ". Ett gammalt skämt som fått sin överman i verkligheten. Utbildningsminister Jan Björklund har använt datamaterial för att anpassa verkligheten till sina egna teser. 
Detta är ytterst beklagligt . Utbildningsministern förtjänar inte vår rerspekt som ledarsidan i SVD vill göra gällande. (SVD).
Resultatet av Björklunds agerande blir en snedvriden och populistisk slagordsdebatt om skolan.

-"Statsministern bör be Jan Björklund att upphöra med sin högröstade och onyanserade skolpolitik baserad på tro. En rad undersökningar visar att Sveriges utbildningssystem och skolor ligger bättre till än vad skolministern gjort gällande offentligt, skriver skolutvecklingsforskarna Hans-Åke Scherp och Mats Ekholm." (SVD)

 Skolan som ska var en spjutspets in i framtiden och främja både ekonomisk och social utveckling förjänar bättre. Ska skolan utvecklas positivt behövs en saklig granskning på vetenskaplig grund och en fortlöpande diskussion om kunskapssyn, lärande,  pedagogik och didaktik. En skola som engagerar och stimulerar lärandet ger eleverna rätt skor för framtiden. Det är den diskussionen som måste lyftas fram i ljuset. En diskussion som de facto ständigt pågår bland lärare  i arbetslagen ute på skolorna. Det är tiden med eleverna , undervisningen och handledningen lärarna ska ges möjlighet att fokusera på.  Det är ett känt faktum att lärarnas arbetsmiljö genomgått klara försämringar ända sedan kommunaliseringen. Lönerna har halkat efter motsvarande yrkesgrupper samtidigt som uppdragen blivit fler och fler. Nya lärare dignar under arbetsbördan och söker sig andra yrkeskarriärer. En ny tid kräver naturligtvis förändringar av lärarrollen men inte till den grad att huvuduppdraget trängs undan. För skolans framtid är det är dags att fokusera på skolans centrala uppdrag!

För att kunna vidta åtgärder mot de problem som finns i skolan måste debatten nyanseras och utgå från en faktisk verklighet. Skolan behöver resurser, arbetsro och en fokusering på det centrala läraruppdraget, elevernas lärande.

/Gymnasielärare på en skola som fungerar bra. En skola som i SKOP-enkäter visar att eleverna både har arbetsro och når bra resultat.  En skola som naturligtvis inte är fri från problem .  En skola som också rymmer elever som "faller igenom" som saknar motivation och inte klarar ut sina studier.

AB
Tidigare inlägg - Svensk skola bättre än vad Björklund låtit påskina, Björlund tycks tänja på sanningen igen,  Att vara eller inte vara lärare
Bloggat- Svensson , Alliansfritt Sverige
Pingat på Intressant.se
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

FRA skiter i demokratin.

 Detta är sanslöst. Nu är det bekräftat. Nu är det allvar! 
Magnus Norell, som är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, nämnde det i den första panelen under centerns hearing om FRA:

- "FRA spanar redan i kabel, om det var nån som trodde något annat, sa han." (Christian Engström PP)
Undra på att FRA-chefen envist kört sin linje om FRA-lagens förträfflighet hela sommaren . FRA lyssnar redan i kabel innan lagen vunnit laga kraft. Det är riktigt allvarligt!

Mark Klamberg som deltog på centerpartiets  hearing visar att: 
-"Sociogram förklarar hur FRA kan kartlägga människor utan att söka på ord och trots att information är hårdkrypterad". Med hjälp av ett sociogram kartläggs olika nätverk. Om Du får ett mejl från en person som ingår i ett nätverk som FRA är intresserad av så hamnar Du automatiskt på FRA´s bord även om Du har som vissa uttryckt det "rent mjöl i påsen". 

 Det här börjar likna bananrepublik och inte en välordnad demokrati. Om det finns någon som helst heder i politikerna reser ni er upp och säger STOPP hit men inte längre! Annars "skiter sig" verkligen demokratin. 
Hoppet står nu till att Europadomstolen jobbar snabbt. (AB)

Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , ,, ,, ,


Kartan håller på att skrivas om och systemskiftarna vässar klorna.

Nu går det snabbt, systemskiftet. Landet genomgår en förändring av aldrig skådat mått.
Vad min föräldrar och farföräldrar byggde upp monteras ned och raseras .  Solidaritet, rättvisa och att bry sig om sin nästa är ute.  Inne är att se till sitt eget hus, du har dig själv att skylla och starkast är bäst.

I ett slag monteras en beprövad välfärdsmodell ned.  Det blir i praktiken förbjudet att vara sjuk eller arbetslös.  Skulle det ändå hända har du dig själv att skylla. Då får Du stå med mössan i handen och snällt be om hjälp. Utstämpling från arbetsöshets- och sjukkassa är metoden som snabbt utraderar utanförskapet. Finns du inte i  statistiken så finns inte problemet. Arbetslösheten och sjukskrivningarna är åtgärdade.

Undersökningar visar klart och tydligt att de flesta upplever att det är ett bra arbetsklimat i skolan. Majoren blundar, läser halva meningar och tolkar datamaterialet på sitt eget vis . Glatt utropar han att nu minnsann ska det råda tukt och ordning i skolan. Av med kepsarna och sitt stilla i båten. 

Samme major som egentligen är utbildningsminister i vårt avlånga land vill helst glömma att svensk utrikespolitik baserat på neutralitet i krig och alliansfrihet i fred en gång var framgångsrik. Nu ska svenska pojkar och flickor skickas till Afghanistan och hjälpa amerikanerna att ta fast Bin Laden . Hand i hand med USA ska Sverige lägga sig i konflikter runt om i världen.  Nu är det realpolitisk maktpolitik som gäller. Medlemsskap i försvaralliansen NATO är då ett måste utropar majoren. När sedan NATO vill placera kärnvapen eller missilbaser på fosterjorden bockar då Björklund djupt och säger ja tack!?

För att vi ska känna oss extra säkra ska alla avlyssnas av FRA . För säkerhets skull avskaffar vi delar av grundlagen som skyddar integriteten, privatlivet, yttrandefriheten och i slutändan rättssäkerheten. Sedan är det tänkt att vi ska sova tryggt om natten.

Kartan håller på att skrivas om och systemskiftets konturer blir allt tydligare. Är det det här samhället vi vill ha?

SVD , SVD2, DN
Bloggat- Björn Wadström-ettan, Svensson , Ulf Bjereld
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Utbildningsministern tycks tänja på sanningen igen.

Jan Björklund försvarar sig  i Svenska Dagbladet mot  Sveriges Radios granskning av utbildningsministerns uttalanden om tillståndet i skolan.  SVD2
 Alliansfritt Sverige jämför Jan Björklunds tidigare uttalanden om skolan med det inlägg som publicerats i SVD. Slutsatsen är förödande.

-När Björklund konfronteras med att ha farit med osanning och mer eller mindre medvetet dragit felaktiga slutatser utifrån resultatet så förkastar han sina gamla påståenden, och ersätter dessa med nya, som i sin tur upprätthåller de gamla slutsatserna.

Många exempel med källhänvisningar ges för att bygga under ovanstående påstående. 
SR visar att Björklund i sitt "försvarstal" citerar halva meningar för att fortsätta och dedra de slutsatser som stämmer med hans verklighet.

-"Endast en tredjedel av de yngre eleverna tycker att de alltid eller nästan alltid har arbetsro på lektionerna". Där slutar Björklund, men meningen i Skolverkets rapport fortsätter: "... medan två tredjedelar av de äldre grundskoleleverna anser samma sak". (SVD )

Vad Björklund gör, för att uttrycka det milt, är att tänja på sanningen så att verkligheten ska passa de åtgärder han förespråkat.
Skolan, som ska vara en spjutspets mot framtiden, får inte vara ett exprimentfält utan vetenskaplig grund. En snedvriden debatt gynnar definitivt inte skolans utveckling. Tillsätt en oberoende sakkunnig grupp som granskar Björklunds agerande.

SVD , SVD2 , SVD3
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,  
Intressant.se

Tonläget har höjts mellan Ryssland och väst.

Rysslands erkännande av de två utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien har väckt västs vrede. USA, EU, NATO alla fördömde de den ryske presidenten Medvedev.
USA:s utrikesminister Condoleezza Rice hänvisade till säkerhetsrådet där USA har vetorätt . 
Statsminister Reinfeldt  hänvisade till internationell rätt och menade att Ryssland måste respektera Georgiens territoriella gränser.  

Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet menar att Ryssland erkännande har stöd i folkrätten.

-Jag anser att det inte finns något i folkrätten som förbjuder Ryssland att erkänna Sydossetien och Abchazien. Dessa områden har inte varit under faktisk kontroll av Georgien någon gång sedan självständigheten 1992. Från dag ett efter det att Georgien utropat sig som självständigt sade Abchazien att de inte ville vara med. Några veckor senare sade Sydossetien samma sak. Jag är förvånad över att Angela Merkel och Carl Bildt säger att erkännandet strider mot folkrätten. ( SVD )

Enligt internationell rätt är en stat:
-en maktorganisation
-som har kontyroll över en befolkning
-inom ett visst territoriellt område. Dessutom måste den
-erkännas som en stat av andra stater.

Said Mahmoudi visar också på att det finns en parallell till västmakternas militära ingripande i Kosovo, och erkännandet av Kosovo som självständig stat.
 -Enda skillnaden är att i fallet Kosovo kallades Natobombningarna i Jugoslavien för humanitär intervention. Här kallas Rysslands agerande för aggression, eftersom väst anser att områdena tillhör Georgien. Man kan sätta frågetecken för om det verkligen är så. (SVD)
 
Frågan är ,som CKrantz skriver 
- Om nu folkrätten är ett instrument som har giltighet i en värld med kall realpolitisk maktpolitik.
Realpolitisk maktpolitik är det Kalla Krigets maktspråk. En politik som då ledde till en allt snabbare kapprustning. En kapprustning som balanserade på ruinens brant med kärnvapenstridsspetsar placerade runt om i Europa.
Det gäller att sänka tonläget i tid.

Intressant är att se att människorna i Sydossetien jublade vid beskedet om Rysslands erkännande medan georgierna reagerade med motsatta känslor.  Många georgier från Sydossetien har flytt  och kan eller vågar kanske inte återvända. 

SVD , SVD1 ,SVD2  , DN1, DN2, DN3 , AB , AB1
Bloggat: Svensson, Jinge, CKrantz

Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,,


Släpp taget om Björklund.

  Ett statsråd som medvetet förvanskat internationell forskning för att passa sin egen agenda  har inget förtroendekapital kvar. En politiker som missbrukar sitt förtroende så grovt  som utbildningsminister Jan Björklund gjort borde lämna sin post.
DN och SVD försöker släta över , håller utbildningsministern bakom ryggen och riktar  istället kritik mot kritikerna och granskarna. Medierna som en tredje statsmakt, som granskar de folkvalda är vad en demokrati behöver inte medier som håller beslutsfattarna i handen och slätar över när allvarliga fel begås. 
Sveriges Radio´s granskning av Björklunds agerande visar tydligt på att utbildningsministern missbrukat sin ställning som statsråd, feltolkat datamaterial om tillståndet i skolan och snedvridit debatten.
Ska skolan kunna utvecklas behövs en seriös granskning av verksamheten inte en snedvriden debatt.

Programmet som granskar Björklund finns  här.
Tidigare inlägg - Svensk skola bättre än vad Björklund låtit påskina
Nytt inlägg den 28/8 -Utbildningsministern tycks tänja på sanningen igen.
SVD , DN , Dagens Arena

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant.se
 

FRA-lagen kan få bakläxa av Europadomstolen.

Två jurister Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer skriver på Brännpunkt i SvD att FRA-lagen måste åtgärdas på nio olika punkter. Utgångspunkten för deras resonemang är Europadomstolens två domslut mot liknande lagstiftning i Storbritannien och Tyskland.  Juristerna  menar att den nuvarande skrivningen  av FRA-lagen inte lever upp till Europakonventionen och hänvisar bl a tilll konventionens skydd för den personliga integriteten. De betonar att konventionen är ett minimiskydd för enskildas fri och rättigheter och därför är bindande.

Kärnan i den debatt som förs mot den svenska FRA-lagen rör lagens kränkning av de mänskliga rättigheterna.  Många har just betonat vikten av att lagens syfte är proportionelig till dess konsekvenser. Massavlyssning via signalspaning är inte tillåten. Den måste begränsas och det måste framgå hur och varför signalspaning är tänkt att bedrivas påpekar de två juristerna. 
Att som centerpartiet föreslagit begränsa avlyssningen till  trafik utanför Sverige och skydda svenskars kommunikation är naturligtvis inte förenligt med Europakonventionen om ens teknisk möjlig. Konventionen ger alla såväl svenska som utländska medborgare samma rättigheter.

Niklas Lundblad diskuterar rättssäkerheten i FRA-lagens spår på  SvD`s kulturbilaga. 

- "Det är en svaghet i den moderna staten att vi inte tycks förmögna att att diskutera värden när vi talar om teknik." (SVD )

Vad som är tekniskt möjligt är inte per automatik politiskt eller etiskt lämpligt. Nicklas Lundblad visar hur FRA-lagen kan ge en schimär av säkerhet mot diffusa hot till priset av en förlorad frihet. 
 
-"FRA spanar på svenskar utan beslut av åklagare eller domstol. Säpo, rikskriminalen och tullen vänder sig till signalspanarna på Lovön när en person som de är intresserad av är på väg att resa utomlands. FRA sköter avlyssningen, trots att det inte finns stöd för det i rättegångsbalken". (AB)

Vem som hotar vem är en berättigad fråga? FRA-lagen är ett hot mot vårt privatliv, den personliga integriteten och yttrandefriheten, en klar kränkning av mänskliga rättigheter.  Hur snabbt kan Europadomstolen arbeta? Nu är det bråttom.

SVD , SVD , AB

Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,, ,

Svensk skola bättre än vad Björklund låtit påskina.

Jag har många gånger, då Jan Björklund uttalat sig om krisen i skolan, tänkt att jag har tur som arbetar på en så bra skola. Jag har helt enkelt inte känt igen mig. Nu visar det sig att skolministern svartmålat tillståndet i den svenska skolan.
Sveriges Radio (SR) har granskat skolminister Jan Björklunds uttalanden om problemen i svensk skola. Med hjälp av de källor Jan Björklund hänvisar till har man undersökt om det han säger stämmer överens med innehållet. Det visar sig att det gör det inte. Granskningen visar hur Jan Björklund vid upprepade tillfällen inte bara överdrivit problemen, utan också uttalat sig på ett sätt som är direkt felaktigt.
 
 -"Inget annat land har lika mycket skolk som Sverige. Inget annat land har lika mycket sen ankomst, lika mycket skadegörelse och stöld eller lika grovt språk med svordomar i skolan som Sverige, "   Så har Björklund  uttryckt sig på DN Debatt . Enligt SR`s undersökning är detta helt fel. Björklund vantolkar datamaterialet och ger felaktiga sakuppgifter.
I samma artikel påstod  Björklund att svenska elever har sämre kunskaper i matematik och naturvetenskap än eleverna i många andra länder. SR visar att  Björklund även här har fel.  Sverige ligger över OECD- genomsnittet.
 
Programmet som granskar fler uttalanden från Jan Björklund om tillståndet i svensk skola  kan Du lyssna på här.

 Har Björklund medvetet gett en sämre bild av svensk skola än vad undersökningens datamaterial visar. Varför i så fall? Är det Björklunds bakgrund som major som pockar på kaserngårdsdisciplin eller är det nyliberalismens idéer om privatiseringens utopi som spökar?
En svartmålning av skolan bereder vägen för friskolor och därmed en ökad segregering. Var det den bakomliggande tanken eller är det helt enkelt så att Björklund inte kan tolka statistik?

Nytt inlägg den 28/8 -Utbildningsministern tycks tänja på sanningen igen.

Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,  , DN

Välfärden hög prioritet

Alliansens politik har skapat ett osäkrare och hårdare samhälle att leva i. Fler än tidigare har hamnat i utanförskap trots löften om motsatsen. Höjningen av avgiften till arbetsklöshetskassan samtidigt som ersättningen vid arbetslöshet  minskat och omläggningen av sjukförsäkringen  gör att de som drabbas har svårt att klara sig . Maskorna i välfärdssystemet har glesnat och fler faller igenom. 
Trots sänkta skatter har inflationen gjort att det är dyrare att leva idag. Vissa skattesänkningar som fastighetskatten har gjort livet lättare för de som redan är rika. Klyftorna har ökat.

Opinionsinstitutet Synovete har tittat närmare på vad det är som påverkar valet av parti.  resultaet visar att de så kallade marginalväljarna ändrat åsikt.

- "Andelen väljare som tycker att s "lyssnar på vanligt folk" har ökat med 14 procentenheter, till 49 procent. Kraftigt positiva ökningar märks också för begepp som "står på de svagas sida" och"hederlighet".  DN

Den svenska modellen monteras sakta men säkert ned samtidigt som privatiseringen ökar. Det är detta som troligen ligger bakom alliansens minskade stöd i valmanskåren inte  FRA-lagen. Möjligen kan hanteringen av FRA-opinionen och kritiken i de egna leden mot FRA-lagen ha påverkat diskussionen om regeringsduglighet.
 
Det är fortfarande relativt jämt mellan blocken och vinden kan snart vända. Det är intressant att se att det är ungdomarna som sviker alliansen. I åldrarna 18-23 år sympatiserar 63% av väljarna med oppositionen (mp, s och v) jämfört med 29% som stöder regeringspartierna. Det är här FRA-frågan kan ha betydelse.  Ju jämnare det är mellan blocken desto större betydelse har ungdomsväljarna för valutgången.  
Som opinionsläget ser ut i nuläget kan  Sverigedemokraterna  få en vågmästarroll efter valet.
DN , DN2, SVD
Bloggat:   promemorian
Publicerat på Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Alliansen backar och ger utrymme åt högerpopulism.

Enligt SKOP`s senaste väljarundersökning backar allliansen  medan oppositionen går framåt. Vad annat var att vänta efter den undermåliga hanteringen av FRA-debatten och den hårnackade omläggningen  av arbetslöshets- och sjukförsäkringssytemet. Det är framförallt de unga som vänder ryggen åt allianspartierna. I åldrarna 18-23 år sympatiserar 63% av väljarna med oppositionen (mp, s och v) jämfört med 29% som stöder regeringspartierna

Alliansens tillbakagång har gett utrymme för högerkrafter att växa sig starkare. Sverigedemokraterna hamnade över riksdagspärren och spås komma  in i riksdagen vid nästa val. Hur är detta möjligt? Ett klart rasistiskt och xenofobt parti är på väg in i Sveriges riksdag.
I tider då börsen rasar, inflationen och arbetslösheten ökar och konjunkturen väntas vika är jordmånen för xenofobi och dess förespråkare  extra god.

Sverigedemokraterna med sitt mörka förflutna, ett  populistiskt parti på högerkanten, måste bemötas med kunskap om partiets bakgrund och viljeyttring.
Sverigedemokraterna har sina rötter i BSS (Bevara Sverige Svenskt) en gruppering som samarbetade med nynazistiska partier i Europa. Flera av partiets lokala företrädare var i början av partiets historia aktiva både i Sverigedemokraterna och öppet nazistiska grupperingar.
Bland Sverigedemokraternas nämndemän, kommunfullmäktigeledamöter och lokala styrelseledamöter finns flera personer som under de senaste åren donerat pengar till militanta nazistgrupper enligt en granskning som Expo och Expressen gjort.
Detta må vara historia. Var står partiet idag?
Sverigedemokraterna vill inte kalla sig ett främlingsfientligt parti. Att partiets politik bygger på en framtidsvision präglad av rasism är svårt att dölja.  I Sverigedemokraternas Sverige krävs att alla är "svenskar", eller som partiet själva skriver i sitt principprogram:
 "Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilket i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen." 
Att påstå att detta inte handlar om främlingsfientlighet och ren rasism är att försöka slå knut på sig själv. Kulturnationalism är inget annat än "en rasism i fårakläder".  SD´s invandringspolitiska program  har fått stark kritik från både Amnesty , Rädda Barnen och FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd ).


SVD1, SVD2,

Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Lurad att välja fast prisavtal?

Byt elbolag och tjäna pengar . 

 Trots att elräkningarna skenat i höjden har vi aldrig funderat på att byta elbolag. Nöjd med att ha valt fast pris har vi inte ens jämfört elbolagens priser.  Tack DN som fick mig på andra tankar. 
Vi har verkligen gödslat två av marknadens dyraste elbolag, Jönköpings Energi AB och Fortum, med pengar. Det sämsta man kan göra är att välja just fast avtal. Rörligt ska det vara! Rörigt värre med andra ord.
Några minuters jobb med hjälp av DN`s utmärkta länktips och vi har några skönt intjänade tusenlappar. Om ett år förstås, först då löper avtalen ut. Nu har jag lärt läxan och kommer att göra en noggrann prisjämförelse innan bytet. 
En fråga kvarstår. Vems ärenden går Energimyndigheten som lurade många av oss att välja fast avtal?

 DN , DN2

Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

OS en sanktion för fortsatt förtryck.


Enligt  vissa skulle OS i Kina öppna dörren för omvärlden och hindra diktaturens övergrepp mot oliktänkande. Några menade att strålkastarljuset på Kina inför och under OS skulle förmå en regim att lätta på förtrycket och tvätta sin byk?
De förhoppningarna har verkligen kommit på skam.
Tidigt kom rapporter från Amnesty och reportrar utan gränser om att situationen inför OS blivit än värre än tidigare. Människor som var i vägen vräktes från sina bostäder och oliktänkande sattes i arbetsläger.  När Internet censurerades och vissa sajter stängdes förhandlade sig IOK efter påtryckningar från journalistkåren till ett fritt Internet vid presscentra för journalister.
Nu när OS snart är slut har  reportrar utan gränser  publicerat en rapport på sin hemsida i Paris som ger besked.
- Olympiska spelen i Peking har varit en period som stimulerat arresteringar, domar, censur, bevakning och trakasserier av över 100 journalister, bloggare och oliktänkande. (DN)
De tre parker där demonstrationer skulle tillåtas under OS blev som många befarade en fälla. Enligt Human Right Watch har minst 17 kineser fängslats när de ansökt om demonstrationstillstånd.

  Kina har en topplacering på listan över de länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Kina är ett land  som övervakar medborgarnas mejl och samtal och  som begår grova övergrepp mot oliktänkande.  Övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna som eskalerade inför och under OS.  Med tanke på OS-stadgans tanke om humanism, fred och ära  borde  Kina aldrig ha fått lov att organisera ett OS. Med facit i hand blev OS inte bara en sanktion för fortsatt förtryck utan också en anledning att dra åt snaran på oliktänkande och regimkritiker.

 Fler inlägg om OS och Kina.
 DN3

Intressant.se
e Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kusten så klart!

Jag tror banne mig att vi blivit långpendlare.  Vi kunde inte hålla oss utan packade snabbt i går kväll och vände bilen mot kusten. Igen! Frågan är om vi inte flyttar hit för gott. 
Det händer något i kroppen så fort jag kommer innanför dörren.  Vilken skön känsla det är!  Långt fån jobbkrav och vardagsstress. Precis så känner jag mig här ute som Tyra där hon ligger på altanräcket och njuter av  värmen i solen.


Läs även andra bloggares åsikter om

Odenberg är ute och seglar igen.

Mikael Odenberg upprepar igen samma argumentation. Han envisas med att påstå att FRA-lagen handlar om spioneri mot utlandet och inte massavlyssning av svenska folket. Att resultatet blir massavlyssning har Odenberg fortfarande inte förstått . Det är ett faktum att FRA inte kan bedriva filtrering av internettrafik utan att undersöka  vad trafiken faktiskt innehåller - detta är inget annat än massavlyssning.
Frågan är om inte Odenberg förstått och försöker tysta opinionen med någon slags utmattningstaktik. Mikael Odenberg Du kommer inte att lyckas.  Motståndet tystnar inte förrän lagen rivs upp. Massavlyssning är inte förenlig med vare sig svensk grundlag, Europakonventionen eller FN-konventionen om mänskliga rättigheter.
Mikael Odenbergs och  hans vapendragare Sten Tolgfors underskattning  och försök att fördumma  opinionen minskar förtroendet för politiker och är i sig en fara för demokratin.

Opassande skriver om att det är dags att maila riksdagsledamöterna igen och M  Klamberg menar att antingen har Odenberg inte läst lagen eller så ljuger han.

Intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

FRA-lag och partipiska i ny klädnad.

Alliansen har fått  mycket kritik sedan FRA-lagen röstades igenom den 18 juni strax innan riksdagsmötets sommaruppehåll. Kritiken har växt och mullrat även från de egna leden och bloggbävningen har aldrig tystnat.
Det senaste förslaget från Centerpartiet om att svensk kommunikation inte ska avlyssnas luktar illa. Det är ren maskerad och ett  försök att gömma FRA-lagens konsekvenser i ny klädedräkt. Vem lurar förslaget? Kritikerna i det egna ledet?
Förslaget är en ny sorts partpiska som talar sitt tydliga språk. Hit men inte längre! Nu ska alla med på tåget!
 FRA ska inte avlyssna svenskar är budskapet från centern. Frågan är om  det överhuvudtaget  går att avskilja svensk kommunikation från annan?  To m centerns FRA-talesman Staffan Danielsson visar tveksamhet till att det nya förslaget är tekniskt genomförbart .

-Frågan är var filtreringen ska ske och vem som ska sköta den.
Kan man göra det på operatörsnivå? Min bedömning är att det är komplicerat, dyrt och krångligt, säger Staffan Danielsson. (DN)

Om det skulle visa sig att det är tekniskt möjligt så ger de avtal som finns inom EU och med USA om utbyte av information FRA möjlighet att öppna en bakdörr till svensk kommunikation. Så vilken nytta gör det föreslagna plåstret? Ingen!  Hotet mot vårt  privatliv och den personliga integriteten kvarstår. 

"De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns."
(FRA-lagen, 6 kapitlet paragraf 19 a )

Det enda rätta är att riva upp lagen inte plåstra om den nödtorftigt och tro att kritiken mot lagen därmed ska tystna.

SVD, AB,
Bloggat- Swartz
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vad är kunskap om förintelsen?

  Forum för levande historia drar förhastade slutsatser om lärares "okunskaper" om förintelsen.   
Vilken är den dolda agendan bakom den enkät om förintelsen som Forum för levande historia nyligen genomfört? Påståendet om lärares bristande kunskaper om förintelsen saknar legitimitet. Den slutsatsen  saknar vetenskaplig grund. Man kan fråga sig vilken kunskapssyn Forum för levande historia utgår ifrån när man utifrån detaljfrågor utan sammanhang tror sig mäta kunskap om förintelsen. Att veta vad som hände och hur det gick till är givetvis relevant men man kan inte stanna där. Ska kunskapen användas för att motverka rasism , antisemitism och politiskt förtryck måste man lyfta blicken och leta mönster. Då gäller det att våga ställa de svåra frågorna. Hur kunde det hända? Vilka företeelser i samhället kan ha bidragit? Vad gjorde de som visste? Varför blundade så många? Vad kännetecknar de som inte teg? Vem blev nazist då och vem blir det idag? Frågår som gör det möjligt att se mönster och att lära av historien för att se tecknen i tid . Sammanhang och mönster som kan förklara och skapa förståelse och insikt är den kunskap som är nödvändig om vi ska kunna motverka rasismens rötter.
 
Några som bloggat och diskuterat undersökningens vetenskapliga brister är: SvenssonWitchBitch , Fragment

DN, SVD, SVD2, AB

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Skolans ansvar.

Rädsla för att inte räcka till och inte höra till oroar många unga inför skolstarten.   En viktig larmsignal som måste tas på allvar. Skolan borde vara en trygg plats där varje elev ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. En plats dit det är lustfullt att gå. För många ser verkligheten annorlunda ut.
  -Fyra av tio elever i åldrarna 14 till 17 år känner obehag inför skolstarten, uppger Sveriges Televisions Rapport. (SVD)
Det handlar om prestationsångest och rädsla  för utanförskap.  Lycka har blivit liktydigt med att lyckas, att prestera på många olika spelplaner, skolan, idrotten och kamratgänget. Kraven och pressen kan bli för  för tung att bära.   Att känna sig ensam och inte höra till är förödande i synnerhet när man är ung.  Då frågor som vem är jag , duger jag  duggar tätt behövs närheten med jämngamla särskilt väl. Hur ska man kunna prestera om rädslan finns att inte duga?
Nollning kan bli en extra börda för den som redan känner oro inför skolstarten. Bakom den så kallade nollningen ryms kränkningar som vuxenvärlden inte ser och som kan vara starten på en plåga som fortsätter skoltiden ut. På vilken annan arbetsplats tillåts nollning av nya medarebtare? Nolltolerans mot nollning borde vara Sveriges elevråds motto!
Skolan har här ett stort ansvar. Att skapa en rimlig arbetsituation och dessutom våga se och motverka utanförskap är inte bara möjligt. Det är ett måste!.  Det går att förebygga mobbing och skapa en anda av gemenskap där ingen behöver känna sig utanför.   Det går att skapa en rimlig arbetssituation.  Experimentet med klass 9A visar vägen.

Tidigare inlägg: Klass 9A och pygmalioneffekten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Varifrån kommer hotet?

Vem hotar vem är en relevant fråga då man läser ingressen i Aftonbladet
- Återigen hotas Europa av ryska kärnvapen.
Rubriken verkar vara en länk i det upptrappade propagandakrig som pågår mellan USA och Ryssland. Uttryck som den ryske björnen har vaknat och ryska kärnvapen hotar Europa skapar en ensidig och partisk bild av läget i Europa.
USA och Polen  har tidigare kommit överens om att placera missilbaser  vid baltiska kusten. och USA´s agerande i Rysslands närområde har skapat oro i de ryska leden. Vad annat var att vänta?   Lek med tanken att Ryssarna skulle göra samma sak. Hur skulle amerikanerna reagera om ryska missilbaser placerades på Kuba? Kubakrisen i da capo förmodligen. 
 USA´s överenskommelser med Polen  om missilbaser och Rysslands hot om att kärnvapenbestycka Östersjöflottan visar  att ett nygammalt kallt krig är i antågande  mellan två gamla fiender stångandes pannorna blodiga mot varandra. Tonläget har höjts mellan USA och Ryssland och Condoleezza Rice gav följande uttalande i NBC:s program Meet the Press.
- Ryssland kommer att få betala ett pris. Tillsammans med våra allierade ska vi allvarligt överväga konsekvenserna för Rysslands integration i de globala institutionerna.  DN2
Den svenska  regeringen gör följe med USA och inställde idag ett planerat flottbesök från Ryssland i protest mot kriget i Georgien.( Rapport)
Frysta relationer och stängda kanaler till ett alltmer isolerat Moskva gynnar det freden?
 Ett nytt kallt krig med Europas befolkning som gisslan och en ny upprustningsspiral som tär på jordens resurser och skapar en osäkrare värld att leva i, är det vad vi har att vänta oss?

Se tidigare inlägg USA spänner musklerna. Maktkamp om geopolitiskt läge.

DN1, DN2svd, AB2, AB3
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kriminella handlingar och heder hör ej ihop.

 Kvinnofötryck och ren tortyr i Pakistan, Indien och Bangladesh.
Att hälla syra på en tjej som sagt nej eller bara för att hon är en tjej,
det är kriminellt. Skyll inte på heder och kultur.
I Pakistan sitter flickor och kvinnor bakom galler i fängelse för att undgå risken att bli skadade. Det är det skydd staten ger. Vad är det för värld att leva i?
Jag har svårt att tänka mig ett värre förtryck . Det är ett klart flagrant brott mot mänskliga rättigheter.
Bryt alla förbindelser med länder som inte kan ge kvinnorna ett skydd. Kräv att handlingarna kriminaliseras, vilket de iofs redan är,  och se till att dessa män får sona sina brott.

AB

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Helgens facit


En stund i och med naturen blev helgens höjdpunkt denna gång.
En stund i skogen men inte utan sin mobil.och en stund vid havet utan båt.Läs även andra bloggares åsikter om

Vem vågar demonstrera?

Innan OS samlades de som kunde tänkas kritisera regimen ihop och sattes i säkert förvar utanför Peking.
Tanken var att kontrollerade protester skulle kunna hållas på tre olika ställen i Kina. 
Problemet var att de som önskade demonstrera skulle ansöka om detta personligen.

-Kritiker menar att protestzonerna mer är ett sätt att fånga dissidenter. Vid åtminstone ett tillfälle har en man som ansökt om tillstånd att utnyttja protestzonerna gripits, uppger organisationen Human rights watch. (SvD)

Det var inte oväntat i en diktatur som Kina där tiotusentals och åter tiotusentals dissidenter satts i aretsläger, fängelse och utsatts för tortyr. Ansöka om att få demonstrera  med risk att gripas samtidigt som reglerna för att demonstrera är minst sagt svårtolkade lockar inte. 

-Budskapet får inte  skada "nationell enighet" eller "nationella, sociala eller kollektivets ­intressen"  (SvD)
 
Några demonstranter har inte heller synts till på de anvisade platserna. Frågan är om inte kineserna kommer att organisera några demonstrationer för syns skull.

Redan att placera OS var ett enormt felsteg av IOK. En ren sanktion för fortsatt förtryck och brott mot mänskliga rättigheter. Idrott och politik blir i ett sådant sammang som OS oskiljbara. Med tanke på OS-stadgans tanke om humanism, fred och ära är det en skandal att OS förlagts till KIna.

Nu är spelen i full gång och TV sänder dygnet runt. Laddade, taggade idrottsaleter gör sitt yttersta för att hamna på medaljplats. Ara protesterade mot falskspeleri och korrupta domare och miste sin medalj. Några ser ut att nyligen ha slutat med det som är förbjudet. OS tar plats och blir den största nyheten som pryder alla löp. De flesta av oss som tittar glömmer fort, ser inte vad som försiggår, vill inte se vad som händer bortom TV-rutans skärm. Istället låter vi oss bländas av  ett välregisserat skådespel med spänning och dramatik i fågelns näste, Fågelboet. Om sanningen ska fram så sitter jag som många andra  vid TV:n klockan 13:00 och håller tummarna för  Sanna Kallur och hoppas hon tar guld. 

Tidigare inlägg om OS och Kina
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

USA spänner musklerna.

Har världen blivit tokig?
Det realpolitiska perspektivet dominerar tydligen både skol- och säkerhetspolitiken i USA. Steget från beväpnade lärare i klassrummen i Texas  till  utplacering av missilbaser vid baltiska kusten är inte så långt. Synen på att konflikter både förebyggs och löses med vapen avslöjar .
När sovjet placerade robotbaser på Kuba en gång i tiden svarade USA med att blockera sovjetiskt fartyg på internationellt vatten och Kubakrisen var ett faktum.
Nu placerar USA missilbaser i Polen och Ukraina. Rysslands svar lät inte vänta på sig

 - Genom att tillåta missilförsvaret blottar sig Polen för en attack - till hundra procent, sa den ryske generalen Anatolij Nogovitsyn. DN
- USA å sin sida hävdar att skölden är till för att skydda det egna landet mot missiler som avfyrats från "skurkstater". DN

 Vad förväntar sig USA? Att ryssarna stillatigande skall titta på? Hur Ryssland agerar när närområdet hotas gav Rysslands krig med  Georgien ett klart besked om.   Och som brukligt är i konflikter av det här slaget är det civilbefolkningen som får betala priset i form av skador, förlust av liv och fokomflyttningar. 

Ett USA på nedåtgång mot ett Ryssland på väg uppåt visar att USA`s ensidiga maktdominans håller på att spricka. Är det därför USA spänner musklerna och placerar missilbaser i Rysslands närområde? Ett nygammalt kallt krig är i antågande och en farligare värld att leva i blir resultatet. USA med allierade på ena sidan och Ryssland på den andra och övriga stillatsittande vid sidan av, är det så det ska bli? Är det så vi vill att det ska vara?

AB , DN , DN2 , DN3, SvD , SvD
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Krigs- och undantagstillstånd i Texasskola.


Jag sätter bokstavligen talat frukosten i halsen när jag ser rubriken "Lärare i Texas får bära vapen". Lugnar ner mig och tänker  det får ju alla andra också. Har lärarna varit undantagna förut. Se´n ser jag att det är i skolan lärarna ska vara beväpnade. Och till råga på allt är föräldrarna positiva.  De flesta som kommenterat beslutet på nyhetskanalen ABC är dessutom nöjda.

-En av debattörerna är dock fundersam: "Har jag fattat det här rätt, man får inte slå eleverna - men det är ok att skjuta dem?" (AB)

Vad ska de ha vapnen till? Hota elever som är bångstyriga och inte lyder magistern? Risken är stor att det blir så, även om uppsåtet är ett annat.


Vilken ofattbar idé att tro att det skulle gå att förebygga skolmassakrer om lärarna är beväpnade.  Ett rejält realpolitiskt grepp om problemet må jag säga. Vapen mot vapen, ingen ska vara bättre beväpnad än den andre är mottot. Är det så man ska stoppa superfrustrerade och ibland också psykotiska unga människor från att göra andra och sig själv illa? 
I Finland och i Columbine i USA var  förövarna unga pojkar som mobbats hårt, osynliggjorts och lämnats ensamma med sina tankar och oro för vem dom var och vad framtiden skulle ta vägen.  Med föräldrar som var upptagna med sitt eget , en skola som inte såg och utan stöd från vuxenvärlden eller den professionella hjälp de så väl behövde  fick fantasierna övertaget. För de allra flesta stannar det vid fantasier.
 Skolan har ett stort ansvar att se alla ungdomar, att synliggöra och möta  alla elever. Det är ett stort ansvar och inte alltid lätt att genomföra då man som lärare under en vecka kan möta upp till 150 elever i klassrummet. Som lärare har jag och mina kollegor efter tragedier som Columbine funderat över   om det kan hända här och vad vi i så fall ska göra.  Aldrig har någon kommit på tanken att lärarkåren skulle beväpnas. Det är att ge upp att inte våga se var problemen ligger. 

SvD,

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Nördig, jag?

I Aftonbladet beskrivs den nya tidens nördar. Tjejer som vågar att ge plats åt sitt  intresse. Det är inte något man kan se på ytan längre. En tjejnörd ser inte ut som gamla tiders nördar och det är t o m inne och vara nörd enligt Frida Anter i  AB.
Nörd och nördig vilka taskiga ord. Eller är det så  att orden ger associationer till en  tönt, enperson som stänger in sig på sin kammare på grund av att hon/han inte kan hantera sina sociala relationer. Men se där så är det inte, i alla fall inte nu längre om det nu någonsin varit så.

-Test: Hur nördig är du? (AB)

1. Hänger du dig passionerat - kanske till och med fanatiskt - åt ett ämne?

2. Tackar du ofta nej till sociala aktiviteter för att kunna ägna dig åt det?

3. Kompromissar du med mat, sömn och träning till förmån för ditt intresse?

4. Lägger du överdrivet mycket pengar på det?

Om du svarar ja på tre frågor eller fler bor det med stor sannolikhet en nörd i dig!


 Får nog erkänna att det finns en liten,liten nörd i mig. Gillar jag något så får det ta tid. Då spelar tid och rum ingen större roll. Att ha en eller flera passioner är inte så dumt!
Hur är det med dig? Bor det en liten nörd i dig också?
Lägger Du ner din själ i något är chansen att lyckas  mätt i framgång stor påstås det. Se där, då är det bara att vänta då! 

 Nu är det här testet knappast seriöst. Visst är det skillnad på om Du ägnar dig åt något och hänger dig passionerat jämfört med om Du är  fanatisk. Fanatisk då är Du blind  eller snarare  enögd och har dessutom slutat lyssna. Och nog spelar det stor roll om Du tackar nej till social a aktiviteter till den grad att det blir tomt runt omkring  dig. Riktiga kompisar kan ta ett nej och ser när Du behöver vara för dig själv.
 Vad betyder det att spendera överdrivet mycket pengar? Vem har tolkningsföreträde här?
Jäklar vad nördig jag är nu som lägger ned tid på det här. Är det inte så vi tänker att aktiviteten spelar roll för hur mycket nörd man är och inte själva beteendet.


Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Antog utmaningen till slut!


Jag fick en utmaning av bloggaren Enbart, en fråga om reflektion,
 Oj jag som inte gillar kedjebrev för det är väl det här egentligen är. Men nu är det ju så att jag gillar utmaningar och att reflektera så varför inte göra ett undantag. Det är svåra frågor att svara på så svaren kan ta tid.

Här är mina svar, äntligen.
 1.   Skriver du att göra listor på allt du "måste göra"? 

 2. Listor vad är det? Nej jag listar aldrig , jo varje år en julklappslista.
 3. Om du bara skulle skriva tre saker som är viktiga (privat eller jobb väljer du själv) vilka vore det?
 4. a.Seize the day
  b.Värna egentid
  c.Tid för eftertanke
 5. Nämn en sak som du anser att du måste göra och varför du måste!

 6. Göra ett bra jobb!
 7. Formulera om samma måste som om du ville göra det!

 8. Jag ger gärna järnet!
 9. Nämn en sak du känner dig tvingad att göra!

 10. Vissa dagliga rutiner
 11. Vad händer om du låter bli att göra just det?

 12. Haha, då får jag mer av egentid.
 13. Vad är det viktigaste i ditt liv? 

 14. Mina närmaste
 15. Nämn något du verkligen inte vill men gör!

 16. Står upp kl 7:00 varje vardag för att vara i tid på jobbet.
 17. Vad händer om du låter bli att göra detta?

 18. Kanske, kanske får jag ett arbetschema som passar morgontrötta.
 19. Beskriv hur du kan ägna mer tid åt det som är viktigt.

 20. Göra oftare som idag. Skippar kraven och tar en dag i "frihet".

 Jag skickar utmaningen vidare till Heksann   

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Tillbaks på kusten

Mail och alla skrivare
ur funktion
fick mig iväg till kusten.

En flykt till
frihet, fristad
luft att andas
samla tankar


Läs även andra bloggares åsikter om

Svensk flyktingpolitik vid skampålen.

 Än en gång riktar FN skarp kritik mot svensk flyktingpolitik. Den här gången gäller det  Wahid Rahimi som avvisats till Kabul i Afghanisatan . FN:s flyktingorgan UNHCR tar migrationsdomstolen  i örat och menar:
  -Att återvända till platser där individen inte härstammar från eller har släktband kan göra det omöjligt att upprätthålla livsuppehället.
Migrationsminister Tobias Billström är av annan mening och  säger att Sveriges system fungerar.
- UNHCR:s bedömning handlar om säkerhetssituationen generellt i ett område. Men eftersom vi i Sverige gör en prövning i varje enskilt ärende så säkerställer vi att vi inte skickar tillbaka någon som har en hotbild mot sig.

 Migrationsministern saknar uppenbarligen grundläggande kulturkunskaper. Det är  inte något grannland eller annat västeuropeiskt land med samma sociala och kulturella mönster som  Sveriges det handlar om.  I ett land som Afghanistan, med ett outvecklat statligt socialt skyddsnät, är det familjemedlemmarna som tar ansvar för varandra. Saknar man någon som helst anknytning till orten ,som Wahid Rahimi  gör, står man sig slätt och utsätts  dessutom för en rad faror som kan vara direkt livshotande enligt  UNHCR`s nordiska representant.

Roonak Shahbaz Panahys är ytterligare en  person Sverige vände ryggen. Trots att hon riskerade att stenas till döds om hon återvände till Iran fick hon i somras beskedet att hennes asylansökan avslagits och riskerade utvisning till en säker död.
Det är ett faktum att Sverige inte bara saknar en human flyktingpolitik utan blundar för gällande lagstiftning. En alltför snäv tolkning av FN´s flyktingkonvention har lett till att flyktingar avvisats till konfliktdrabbade områden som Irak och Eritrea i strid med FNs flyktingkommissaries (UNHCR) rekommendationer. 
Sverige, ett rikt land med stolta demokratiska traditioner klarar inte av att föra en  flyktingpolitik som skyddar hjälpsökande. En avhumaniserad flyktingpolitik  ställer Sverige vid skampålen. ..

Intressant?  DN, SvD
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Bra nu slipper vi oroa oss för solen.

D-vitaminbrist motverkas av solljus, mejeriprodukter och feta fiskar enligt Dan Mellström, professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin .
Härligt ännu en rapport om hur jag ska leva. Då glömmer jag varningarna om sol och hudcancer .
Nja det är kanske inte meningen att sola utan att vara ute i friska luften.
Ja ja, då går jag till jobbet i ösregnet. Bra D-vitamin  får jag , blöt blir jag och  lite förkylning vad gör det bara jag får mitt D-vitaminbehov tillfredsställt.
Och så lax till lunchen,mjölk som mellanmål med ostmacka och jäklar jag missade frukost med youghurt. Det får bli dubbel portion i morgon istället. Nu känner jag mig trygg! Gör Du?

SvD ,  AB
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

FRA-låtar i ipoden.

Allt fler artister sällar sig till skaran som protesterar mot FRA.  
Promoe och låten "Den Ljusnande FRAmtid" är den senaste i raden av musik mot FRA. 

Den handlar om övervakningssamhället och om hur partpiskan viner.
Du kan ladda ner mp3-filen här.


FRA-låten.
 "Försvarets radioanstalt" (YouTube) är riktigt kul att lyssna på då den driver med FRA på ett finurligt sätt.


Timbuktu,  protesterade mot FRA och passade på att ifrågasätta den demokratriska processen då riksdagsledamötena suttit i plenisalen istället för att titta på fotbolls-EM.. 
Tänk er Timbuktu vid riksdagens högtidliga öppnande 16 december gungande och rappande:
 "Alla vill till himlen men få vill ju dö"
 "Och jag ska göra vad jag gör, och jag ska göra det gott
  Och fortsätta tills nån kommer och berövar min lott
  För vem bestämmer rätt och fel när moralen är död ".
 Eller varför inte en nyskriven låt om FRA  och enögdhet.

 

Opassande har gjort en lista med FRA-låtar Du kan ladda ned.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


Engagemanget vaknar när demokratin hotas.


En elev skrev i min blogg som kommentar på ett inlägg om 80- och 90-talister:
-Faktum är ju att samhället har förändrats och att åsikter och tankar inte tar sig uttryck på samma sätt nu som förut. Men hoppet finns där, och så även tankarna och åsikterna, även om de kanske är mer dolda nu än tidigare.


Med hänvisning till att medlemsantalet sjunker i politiska partier och etablerade intresseorganisationer har slutsatsen dragits att det politiska engagemanget vacklar. Strålkastarljuset har fokuserat på ungdomars bristande politiska intresse.  Det   är en bild som inte alls stämmer med den verklighetsbild jag får i mina dagliga möten med  gymnasieungdomar. Engagemanget finns och lusten att diskutera samhällsfrågor  som berör är inte att ta miste på. 

Professor Erik Amnå som studerat politiskt engagemang och aktivitet på olika nivåer menar att man idag kan tala om "jourhavande medborgare". 
 - Medborgarna ligger så att säga alla i stand by-läge, så länge demokratin fungerar bra. Men om något inträffar - som nyligen när regeringen genomdrev FRA-lagen - kan en opinion mobiliseras praktiskt ­taget över en natt. (SvD)

Opinionen och engagemanget tar andra former och fungerar utanför de traditionella organisationerna jämfört med tidigare. Det handlar om frågor som starkt berör och som omfattar människor med olika grundläggande åsikter och åldrar. Exempel på frågor  som rört om och aktiverat många är Tsunamikatastrofen, utvisningshotade flyktingar, hedersrelaterat våld, behandlingen av fångar på Guatanamobasen  och FRA-lagen för att nämna några. Frågor som har en gemensam nämnare, de handlar om kränkningar eller brott mot mänskliga rättigheter. 

- De nya rörelserna har ett mer globalt perspektiv och de är mer inriktade på rättigheter. Det ­beror delvis på påverkan från EU. Förr i världen var det ju kommunalpolitikern i Sverige som beslutade om din släkting hade rätt till personlig assistent eller ej. Moderna medborgare nöjer sig inte med det. De är beredda att gå till domstol för att få de där extra timmarna i bistånd. Man hänvisar till internationella fördrag. Det är klart, det är något gastkramande för en lokal politiker som har varit van att besluta det där själv. ( SvD)

Om politiker ska överleva och om politikerföraktet ska vändas måste företrädare för politiiska partier och intresseorganistioner ta engagemanget på allvar, lyssna och föra en dialog med de som aktiverar sig i olika frågor, även om de är att betrakta som enfrågerörelser. Opinionen går inte att styra som tidigare och är inte heller lika lokalt förankrad.

UPPDATERAT
- Men den svenska demokratin behöver fördjupas. För första gången ska vi lösa konflikter med medborgare som inte ser ut som våra spegelbilder, skriver Erik Amnå. (AB)


Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kriminalisera handlingen inte tanken, räcker det?

Svenska FN-förbundet ger ett antal förslag vars syfte är att motverka rasism och etnisk diskriminering. De föreslår  med hänvisning till FN-stadgan att Sverige ska kriminalisera rasistiska organisationer som Nationalsocialistisk front (NSF) och Svenska motståndsrörelsen (SMR). Behovet att förbygga och motverka rasim och diskriminering har ökat. Antalet hatbrott med rasistskt ursprung har ökat samtidigt som rättsväsendet haft svårt att hanera den typen av brott.
Hjälper det att förbjuda rasistiska organisationer? Vilken effekt kan det få?
Ett faktum är att NSF och SMR,som nazisterna i Tyskland en gång gjorde, använder yttrandefriheten för att avskaffa demokratin.  De bryter mot lagen och är klart antidemokratiska.  Ett förbud är en klar markering från samhällets sida och en kriminalisering kan leda till att färre aktiverar sig i rasistiska organisationer.
Problemet med ett förbud är var gränsen ska dras och av vem. Det är förmodligen svårare att kontrollera en organisation som går under jorden och därmed också svårare att bemöta. Rasistiska handlingar är brottsliga men frågan är om det är möjligt att kriminalisera tankar?
Kunskap brukar vara nyckeln till det mesta. Rasism ligger ofta på ett djupare personligt plan och är därför inte alltid mottaglig för fakta. En trygg och hel människa känner inget hot från de  eller det som upplevs som främmande. En trygg och hel människa har förmåga att känna empati och visa tolerans. Det gäller att skapa ett rikare och tryggare samhälle där jordmånen för rasism förmultnar.

Valet (Svensk text: M Wiehe)
Fröna växer sakta under ytan
dom trivs där det är fuktigt, mörkt
och kallt.
Först när bladen börjar synas,
 kan man se
att det är ogräs överallt.
Men om man tittar bort,
inget hör, inget ser.
Hur vet man då?
För hör man inget, finns väl
ingenting
Och det man ser finns säkert
inte till.
...
Vakna upp, fatta mod
börja se dig omkring.
Bli inte en av dom som bara står
där sén,
och säger att jag visste ingenting.
                                                                    ...                                                                           
    
SvD, AB

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Abstinensbesvär

Första dagen på jobbet och redan abstinensbesvär. Ska egentligen skriva ut anteckningar från arbetslagets diskussioner men har svårt att samla tankarna.  Jag längtar tillbaks till kusten och undrar vad i herrans namn jag har här, alltså på jobbet, att göra.Läs även andra bloggares åsikter om ,

Otrygghet i landet som byter ansikte.

Ekonomin är på väg nedåt  och vissa talar t o m om recession. Det betyder arbetsllöshet och fler i "utanförskap". Fredrik Reinfeldt talade i går  om trygghet och trygghetspaket  samtidigt som nytt sjukförsäkringssystem skickar ut 20 000 i utanförskap. Försäkringskassan har fått solsting och omorganiserar bort bostadstillägget för 30 000 pensionärer, byter rutiner och låter pensionärerna vänta på pengar de har rätt till i över en månad.
Jo, hoppsan vilken trygghet vi har fått när välfärdssystemet håller på att  fasas ut av alliansen. Välfärden och demokratin som mina föräldrar och farföräldrar slogs för och var med att bygga upp  monteras ned. bit för bit 
Jag undrar vad de skulle ha sagt om grundlagskränkningen som ska lagstiftas med massavlyssning á la FRA-lagen.  Att få sitt privatliv kränkt, det kallade Reinfeldt trygghet. Nog håller det här landet på att byta skepnad.  

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . , ,

Hemfärd i ösregn

Himlen har visst empati. När det var dags att återvända till sta´n efter nästan två månaders semester öppnade sig himlens portar och regnet öste ned. Under 4 timmars bilresa  och med en klump i magen över att  ledigheten snart ska bytas mot  passade tider och vardagsrutiner hinner man reflektera en hel del. En händelserik sommar  går mot sitt slut . FRA-debatten tog aldrig slut och lär fortsätta- "to the bitter end",  värmebölja med 30 grader dag ut och dag in samtidigt som vi sålt båten, havs- och solbad, golf och vänner är vad vi såg tillbaka på.
Om åtta timmar och 8 minuter ska jag vara på plats. Jag borde väl vara glad som har ett jobb, ett jobb som jag dessutom trivs med. 
 Lugn nu, det är snart bara 10 månader kvar till ........ Det känns bra!


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Maktkamp om geopolitiskt läge.

 Georgien har ett viktigt geopolitiskt läge med oljerika grannländer i öst, hamnar i väst och    med oljeledningarna från Azerbajdzjan i öst vidare mot Turkiet .
  I både Georgien och i flera av grannländerna finns regioner med krav på självständighet vilket föranlett många olösta konflikter. Ryssland har som nu  i lägen då oro finns i gränstrakter agerat snabbt för att säkra sina gränser.
  Sedan 2004 har Georgien närmat sig EU och idag är landet också nära allierat med USA. T ex finns georgisk militär närvaro  i  både  Afghanistan och Irak och enligt Rapport (SvT) finns ett hundratal amerikanska så kallade rådgivare i Georgien. Det finns också uppgifter om att SA tränat militär i Gerogien i guerillakrigföring. Att Georgien sedan ett par år tillbaka räckt ut handen till försvarsalliansen Nato har förbättrade inte relationen mellan Ryssland och Georgien. Under 2000-talet har det varit ett antal oroligheter och direkta konfrontationer mellan Georgien och Ryssland  i området. Dagens tragiska krig var därför inte svårförutsägbart. 
  
 Det som gör läget extra farligt är att bakom konflikten mellan Georgien och Sydossetien  ligger  ryska och amerikanska intressen. Rysslans behov av en säkrad gräns och USA´s har behov av olja samt en position i närheten av sin forna fiende i öst. Amerikanska och även västeuropeiska bolag  har investerat stora belopp och resurser i Georgien för att försöka säkerställa oljeleveranser till väst . Och som brukligt är i konflikter av det här slaget är det civilbefolkningen som får betala priset i form av skador, förlust av liv och fokomflyttningar. 

 Att den gamla väst-öst konflikten från kalla krigets dagar ännu lever märks tydligt i uttalanden från politiker i väst och inte minst i svenska dagstidningar. Ryssland utpekas som den stora boven. Analyser av bakgrunden till konflikten är sparsamma. Kaukasus har länge varit ett oroligt område och bilägges inte konflikten riskerar den att sprida sig.

DN1, SvD1, SvD2
Intressant?   Bloggat: Jinge  om Kan man förstå Ryssland?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

FRA-låten"Tipstack till Alliansupproret!
FRA-låtar i Ipoden.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

USA och Ryssland bakom oroligheterna.

Ställföreträdande krig mellan USA och Ryssland i Georgien och Sydossetien. 
 1990 bröt sig Sydossetien ur Georgien med syfte att bilda en egen stat.  Sedan dess har Ryssland stött provinsen  med bl a rysk militär närvaro.
-Sydossetien har velat förena sig med Nordossetien ända sedan Georgien blev självständigt. Ryssland stöder Sydossetien medan USA står på Georgiens sida. (SvD)

Sedan igår pågår stridigheter i Sydossetien mellan georgier och sydossetier som stöds av rysk miitär. Vad som ligger bakom och vad konflikten egentligen handlar om råder det delade meningar om. 
Jinge gör en intressant analys om bakgrunden till kriget och menar att det i grunden handlar om ett ställföreträdande krig mellan Ryssland och USA. 
Risken är stor att konflikten om den inte bilägges sprider sig i regionen och  resulterar i ett kallt krig mellan de forna fienderna USA och Ryssland. Den dolda agendan bakom oroligheterna är förmodligen konflikten mellan ryska och amerikanska oljebolag  om vem som till slut ska få kontroll över energidistrbutionen genom Kaukasus.
Civilbefolkningen som redan drabbats hårt av konflikten utsätts för stora påfrestningar  och används som brickor i spelet.

SvD, SvD2SvD3, DN , DN2 , AB AB2, e24

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

FRA-lagen = massavlyssning


En pedagogisk bild som visar varför FRA-lagen medför massavlyssning.
Förklaring till text och bild finns här. 


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

FRA-lagen kommer att klubbas

Statsminister Fredrik  Reinfeldt byter taktik och flörtar med socialdemokraterna. Han avslöjade i går att han vill ha en bred uppgörelse om FRA-lagen och räknar med ett samarbete med både socialdemokratiska partiet och miljöpartiet. Redan under Almedalsveckan visade s och mp att de inte avser att riva upp lagen men väl förändra den. En sådan uppgörelse knockar all intern kritik och gör att lagen kommer att klubbas igenom iriksdagen med vissa kosmetiska förändringar för att blidka opinionen mot lagen. 
Många är vi som undrat vilken dold agenda som finns bakom FRA-lagen. En lag vars syfte absolut inte står i proportion till konsekvenserna.  En lag som ställer Sverige vid skampålen då den kränker de mänskliga fri- och rättigheterna grovt.
En lag som ger FRA betydligt större resurser än vad många andra länder förfogar över.  Tidigt i debatten nämndes att underällseverksamheten är en byteshandel mellan bl a USA, EU och Sverige.  EU-bloggen visar att EU avser att inrätta ett  ett terroristcentrum i vilket i sig kan förklara FRA-lagens tillkomst. Svensson har vid flera tillfällen refererat till ett  avtal om underrättelsesamarbete mellan Sverige och USA.  Det ser ut som om FRA-lagen har varit  i säck innan den kom i påse. En viktig följdfråga är varför just Sverige? Är FRA-lagen i Sverige en testballong för andra stater som planerar liknande lagstiftning?

AB, SvD

Intressant?
Bloggat : Svensson , Opassande
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

OS-idrottare tar ställning.

En eloge till Johan Wissman, Emma Green och Alhaji Jeng , tre svenska OS-idrottare som vågat ta ställning och ge sin mening tillkänna. På initiativ av tyska Amnesty har ett brev tagits fram som riktar sig till presidenten i Kina och ber presidenten att
-"möjliggöra en fredlig lösning av Tibetfrågan och andra konflikter i ert land med hänsyn till de mänskliga rättigheterna" samt att "skydda yttrande-, religions- och åsiktsfriheten i ert land, inklusive Tibet". (SvD)
40 OS-idrottare har undertecknat brevet, ett viktigt stöd till alla dem som kämpar för att den kinesiska regimen ska respektera de mänskliga rättigheterna.

"Dear Mr. President Hu,

We all hope that the Olympic Summer Games in China will be a great success and that the Olympic ideals will come to life.

That is why we are asking you:

• to enable a peaceful solution for the issue of Tibet and other conflicts in your country with respect to fundamental principles of human rights.

• to protect freedom of expression, freedom of religion and freedom of opinion in yourcountry, including Tibet.

• to ensure that human rights defenders are no longer intimidated or imprisoned.

• to stop the death penalty.

China is the focus of worldwide attention. Your decision on these issues will determine the success of the Olympic Games and the image the world will have of China in the future. We are asking you to respect human rights in China in order to achieve lasting peace and reconciliation."

Källa: DN och Sports for peaces hemsida.

Hela dokumentet finns här

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inget nytt under solen.

Reinfeldt har yttrat sig om FRA-lagen eller har han det. Ja formellt har han det men reellt kom inget som hest nytt fram. Lagen ska kvarstå men han är öppen för frändringar. Det är ingen nyhet Reinfeldt kommer med.
Det finns redan ett riksdagsbeslut på att FRA-lagen ska justeras.  Det beslutade riksdagen redan den 18 juni samtidigt som majoriteten röstade ja till en FRA-lag. FRA-lagen måste rivas upp det finns inget annat alternativ. Lagen innebär massavlyssning  oavsett aviserade justeringar. Det går inte att garantera att informationen inte missbrukas. Det är det som är problemet och det är det Reinfeldt vägrar medge. 

DN, AB

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Åkesson förnekar massavlyssning

Ett vanligt argument från FRA-förespråkare som Tolgfors och Björklund är att informationen har brustit och att kritkerna därför är vilseledda.  Argument som  till leda punkteras gång på gång med ren desinformation.
 Under en chatt med Ingvar Åkesson fick han frågan om FRA kommer att få tillgång till en kopia på all gränsöverskridande trafik. Svaret från Åkesson var Nej trots att det i  lagtexten står :  "De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns."  Detta kan inte tolkas på annat sätt än att det är fråga om massavlyssning. Har chefen för försvarsstaben inte läst lagtexten eller ljuger han medvetet? 
George Orwells 1984 håller på att förverkligas och det med råge. Massavlyssning och övervakning av skolkorridorer, bussar, gator och torg, samt elektroniska avtryck av busskort, bankkort är bara en liten del av det övervakningssamhälle som redan är här.
Åsiktsregistreringen och avlyssningen av samtal i fikarummen på 70- och 80-talen är i färskt minne. Hur många människor fick sin framtid punkterad p g av de registreringarna. Registreringar som inte kommunicerades och därför inte kunde tilbakavisas i någon rättslig instans.
Vad får all denna övervakning för konsekvenser? Fler rättsövergrepp och en befolkning som tittar sig över axeln  innan samtalen kan fortsätta och som i förängningen väljer att tiga? Ett samhälle fyllt av jasägare och nickedockor. Ett samhälle som under ytan jäser av missnöje och rädsla.
Varför all denna övervakning och varför nu? Kyrkans, skolans och  industrins auktoritet som rättesnöre har fallerat och nu behövs något annat för att hålla oss på mattan.  Folkrörelserna och partierna lockar inte ungdomarna längre utan det är enfrågesrörelser som från och till sätter starka krafter i rullning. Opinionen har blivit svårare att förutsäga och därmed att kontrollera. Är det här all övervakning med FRA-lagen som spjutspets kommer in? 

Bloggat: Opassande om övervakningssamhället, Svensson om säkerhetsindustrin mfl
 SvD , DN, Expr
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Intressant?  Badlands, Opassande

En golfrunda utan bollträff

Tänk dig att  Du jagar en boll i 4½ timma och vart 6:te slag fungerar.  Tänk dig att ett och annat slag hamnar i en sandgrop, en djup grop. För att ta sig ur gropen krävs att Du slår framför bollen . Ett bra slag ur bunkern ger dig garanterat en sanddusch.  När Du efter sista hålet räknar ihop poängen hamnar slutsiffran på 14. Du har med andra ord missat nästan vartenda ett av de 18 hålen. Ungefär så var min golfrunda idag som för övrigt slutade med regn, regnställ och paraply. Skulle Du ge dig ut på golfbanan igen?  Är Du golfare gör Du naturligtvis det. Varför?
Intermittent förstärkning kallade Skinner det. Ibland funkar det och då försöker vi igen. Ungefär som när en mor bestämt sig för att inte ge efter för barnets gråt efter godis på ICA. Så ger hon efter någon gång. Då är det kört....det lönar sig att gråta blir lärdomen och....
Motionen, naturen och inte att förglömma golf är ett sällskapsspel.


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Gottegrisen

Jaaa, nu ska jag äta choklad och blåbär. Mörk choklad 85-procentig ska det vara! Den  höjer inte insulinnivån och motverkar övervikt. Bra! Som diabetiker har jag försökt hålla igen på godis och choklad. För att vara helt ärlig är det förbaskat svårt. Med ickefungerande blodsockermätare har jag blundat för faran. 
Undrar om chokladen botar övervikten också och inte bara motverkar den? Njae, det är att begära för mycket, mörk choklad äter man inte så mycket av. Det är nog det som är hemligheten.Mjölkchoklad och vit choklad  är så himla gott, kan mörk verkligen fungera som ersättare?
Nu får jag skärpa mig och  åka iväg och köpa den mörka och bara ta en bit. Se´n så ryker kilona och insulinnivån stabiliseras. 
Blåbär ska också vara bra  för insulinnivån. Funkar frysta måntro? Värmeböljan blåste oss ju på blåbär. Bäst att jag plockar med mig några paket frysta också. 

"Mörk choklad och blåbär skyddar mot diabetes, motverkar övervikt och är bra för hälsan, enligt en ny studie vid Karolinska institutet (KI)."   SvD

Frågan är om inte motion är den bästa medicinen trots allt. Den både sänker insulinnivån och håller vikten i schack.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Blåser sommaren bort nu?

Var tog sommaren vägen?
18 grader kallare än  i lördags och himlen gråter.
Jeans, olle och raggsockor istället för bikini, solklänning och sandaler..
25 mml regn och det öser fortfarande ner.
Stom och klass 1 varning inför natten,
vindmätaren som står skyddad visar på kuling ( 14 m/s),
extremt lågt tryck och spår mera regn.
Blåser och regnar sommaren bort nu
lagom till terminsstarten?

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Björklund och Tolgfors har inte läst läxan.

Björklund är ett dåligt föredöme för skolan. Han läser inte på och har inte lärt sig sin läxa innan han uttalar sig inför publik och media. Vem tror på att Usama Bin Laden ska tillfångatas genom massavlyssning som kränker vår personliga integritet? Vem anser att svensk underättelseverksamhet behöver signalspana för att få underrättelser om sakernas tillstånd i Afghanistan?  Det gör bara skolministern och försvarsministern. Tacka sjutton för att vi inte litar på myndigheterna när regeringsrepresentanter och självaste statsministern inte klara en saklig diskussion om FRA-lagens konsekvenser utan kallar motståndare för okunniga och vilseledda.
Det är inte Usama Bin Laden som hotar oss det är risken att bli massavlyssnade som idag är det allvarligaste hotet mot demokratin. Hur överskottsinformation hanterats av FRA gör oss inte mindre oroliga. Se bara på listan med de 103 namnen som anmälts till datainspektionen. 103 svenskar som FRA avlyssnat helt olagligt.  
 Lever Usama Bin Laden och exiterar Al Quaida i dagsläget? Om så är fallet är de verkligen ett hot mot Sverige? Det är ett känt  faktum att terrorismens jormån är förnedring, förtryck och utanförskap. Ingen signalspaning i världen hjälper mot sådan jordmån.  Vad signalspaningen egentligen ska användas till är därför en berättigad undran? Vad är det för dold agenda som driver Reinfeldt, Tolgfors och Björklund
FRA-kritiken sprider sig. Först sex folkpartister och idag fjorton moderata kommunfullmäktigeledamöter gör revolt mot partilinjen och protesterar mot FRA-lagen. De 14 skriver:  
- Vi tar avstånd från massavlyssning av svenska folket. Regeringen bör ta ett steg tillbaka och ompröva FRA-beslutet. Som lokala företrädare för moderaterna träffar vi dagligen väljare, som undrar varför en lag om massavlyssning av svenska folket är så viktig. Det kan vi inte förklara. Regeringen borde ta ett steg tillbaka för att lösa den svåra situation vi har hamnat i och ta fram ett nytt förslag med bred förankring. (DN)
Modigt att gå ut i media och visa  avståndstagande i en fråga som har så stor betydelse för regeringen Reinfeldt. 
Trycket mot "dissidenterna" kommer med all säkerhet att hårdna till hösten vare sig de sitter i riksdagen eller kommunfullmäktige. Då gäller det att vi håller igång debatten och ger de som ska trycka på knapparna vårt stöd.

 

Intressant?

Bloggat: Alltiallon, Alliansfritt Sverige, mfl
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Värmen sopade bort konditionen.

Tre veckor utan golf har satt sina spår. Efter  nio hål och två timmar på banan i dag var orken i bottenläge trots att spelet gick hyfsat.  Muskelminnet fanns kvar medan konditionen var som bortblåst. Märkligt jag som simmat varje dag under värmeböljan.  
 

Läs även andra bloggares åsikter om

Nyhetsrubriker en söndagsmorgon

Invigningen hotad skriver svd
Oväder  och demonstrationer är underrubriker. Lustigt val av rubriker. Oväder och demonstrationer är det samma sak i svd`s ögon  eller i den kinesisks regimens? Svd sätter sina egna rubriker så då måste det vara tidningens synsätt som gäller.
Demonstrationstillstånd måste ansökas om innan demonstrationen genomförs precis som det är här i Sverige. Skillnaden är att här får vi välja plats så länge det inte stör den allmänna ordningen.I Kina får demonstrationen inte skada "nationella intressen".  Kineserna anvisar tre parker för tillåtna demonstrationer.  Struktur, ordning och reda och lättbevakat. Vilken snygg propaganda för regimen i Kina om det hålls demonstartioner i de parkerna varje dag.
-Se hit vi har yttrandefrihet. Vi följer FN`s deklarationen om mänskliga rättigheter. 
Ansökan ska inlämnas personligen. Vem vågar det?

Orkanoffer i Burma måste betala tillbaks hjälpen enligt svd och DN
Bönderna som tar emot hjälp från regeringen blir återbetalningsskyldiga. Redan fattiga och drabbade riskerar de nu livegenskap om de tar emot hjälp för att överleva. Vilken fruktansvärd situation. Vilken värld att leva i.

Något att ta efter för alliansregeringen i Sverige? Avkräva de arbetslösa och sjuka som får ersättning återbetalning i form av arbetsplikt i form av samhällsnyttigt arbete. Ny slogan för kampanjen att utrota utanförskapet kan bli:
 -Alla inne ingen utanför, det ska löna sig att bli hjälpt.
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m)  säger med anledning av att 20 000 utförsäkrade kan tvingas att söka socialbidrag:

- Några är så pass sjuka att de inte kan jobba och de ska ha sjukersättning. Sedan finns det de med arbetsförmåga som ska hjälpas aktivt till arbetsförmedlingen. För den tredje gruppen som är för friska för att vara sjukskrivna och för sjuka för att jobba ska vi göra aktiva insatser med mer rehabilitering och utbildning, som antagligen bekostas av en statlig ersättning och sköts av kommunerna, säger Husmark Pehrsson.

Sjukförsäkringen börjar allt mer likna den amerikanska.

DN`s första rubrik handlar om väder, blåbär och svamp.
Lämpligt för alla semesterhemvändare att se att värmeböljan orsakat blåbärsbrist. Kan bli problem för de som äter den rekommenderade koppen blåbär för att få finare hy. Blåbärsbrist i vinter då gäller det att tömma frysdiskarna på fysta blåbär redan idag.
Trösten kommer direkt då våtväder i augusti ger oss svampyra. Vilken tröst det är att det ska regna när jobbet börjar. Regnrock, stövlar och skogspromenader för att leta kantareller istället för bikini och solbad. Något att se fram emot.

Aftonbladet bjuder på Pridegalan i 70 bilder med rubriker som....  läs själva.
Människor ska ha rätt att leva sitt eget liv, att välja sin egen väg och få vara som de är. Det är en sanning som inte är självklar överallt. Homosexualitet är förbjudet i 70 länder och i Sverge ökar hatbrotten.  I stockholm  blev Pridetåget rekordlångt med 50 000 deltagare och 300 000 åskådare trots regnet.  Självaste drottningen med städhjälp gick med över Slottsbron. Ja inte den riktiga då förstås.


  Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Abstinens

Värmeböljan och den molnfria himlen är knappt ett halvt dygn borta. 
Knappt ett halvt dygn och jag har redan abstinenssymtom.
Visst, visst naturen behöver regn, men jag gillar sol och bad.
Cykeltur på små grusvägar fick ersätta simturen i dag.

Moln och åter moln så långt ögat når.


Läs även andra bloggares åsikter om ,

IOK och SOK saknar civilkurage

IOK, den internationella kommittén godkände att OS 2008 skulle förläggas til Kina. Hur tänkte kommittén? Att strålkastarljuset på Kina inför och under OS skulle förmå en regim att lätta på förtrycket och tvätta sin byk?
Den förhoppningen har verkligen kommit på skam. Först spelar IOK med i kinesernas förtryckaranda genom att tillåta att Internet censureras. När kritiken blir för hård lyfts censuren från presscentra och ger journalisterna fri till gång till Internet. 
Med tanke på OS-stadgans tanke om humanism, fred och ära är det en skandal att OS förlagts till KIna. Det minsta man kunde begära är att IOK agerade kraftfullt mot det ökade förtrycket inför OS. Att tiga är att spela med och att blunda är att i tysthet ge klartecken åt kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.

-Det har nu bekräftats i färska rapporter från Amnesty och Human Rights Watch att diktaturregimen inte alls ändrat politik trots löften om det. I själva verket har man tagit till åtgärder mot olika "avvikande" i samma anda som när Hitler-regimen ­arrangerade sin OS-propagandatriumf 1936. Peking har "städats" grundligt. (SvD)

-Många nya övergrepp rapporteras och flera framträdande advokater och människorättsaktivister har nyligen satts i husarrest eller fängelse. (SvD)

SOK borde visa åtminstonde en gnutta civilkurage  som tack för de 45 miljoner de fått av våra skattepengar. Men gör i princip  tvärt om och låter penningen härska över moralen.

-Tvärtom är det i Norge. Landets olympiska kommitté och flera kända elitidrottare har drivit en kraftfull kampanj tillsammans med Amnesty för att frige politiska fångar i Kina. SOK stoppade plötsligt Amnesty från att medverka och informera vid den stora samling med de OS-klara deltagarna som hölls i slutet av förra året. Istället inkallades en professor i sinologi som förestår ett institut som till hälften betalas av kinesiska staten (SvD)

SVD`s kinabloggare visar ett helt annat perspektiv på Kina och ondgör sig över den som de tycker ensidiga kritiken som riktats mot Kina.
-en hel del också har förbättrats tack vare OS - trafiken rullar på för första gången på flera år, de nya tunnelbanorna är fantastiska, och Beijingborna kommer att ha stor nytta av både utbyggnaden av flygplatsen och sportanläggningarna efteråt. (SvD)
Kommentarer är överflödiga och citatet får tala för sig själv.
De hänvisar till en internationell rapport som visar att kineserna är nöjda och har fått det så mycket bättre. I ett land som saknar åsikts-och yttrandefrihet är det svårt om inte omöjligt att lita på en rapport  av det slaget.
Kina har haft en enormt stark ekonomisk utveckling vilket naturligtvis gynnat en växande medelklass materiellt medan den stora massan arbetare och bönder fortfarande bär ett tungt ok. De finns de som hävdar att medelklassen välstånd och livsstil inte hotas av systemet utan snarare tärt om.  
Politiska dissidenter  sitter fast i de tvångsarbetsläger som FN beordrat Kina att tömma. Det går inte att blunda för att Amnestys senaste rapport visar på ökat förtryck i Kina. Människorätsorganisationer har kritiserat Kina för att utnyttja OS som ursäkt för att gripa regimkritiker som de kallar terrorister

 
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Från mediekonsumtion till kollektivt medskapande.


Från särklass till att vara på väg att bli en fjärde statsmakt så beskrivs bloggosfären i två av Sveriges största dagstidningar, DN och AB.  Kritiken mot FRA har visat att bloggosfären är en företeelse som inte är modebetingad och  som endast kommer att dansa en sommar. Bloggen är ett socialt medium som skiljer sig från traditionella medier.  Mediekonsumtionen har blivit en kollektiv process där deltagandet är lika  viktig som konsumtionen. Bloggosfären är en deltagarkultur som snabbt når fram och kan påverka.

-Det är ju här kraften ryms också inom bloggosfären - dialogen, samtalen med varandra om frågor som engagerar. Att snabbt kunna reagera på värderingar, samhällsströmningar och företeelser och framför allt skära tvärs igenom olika grupperingar inom samhället. Över ålders-, köns- och partipolitiska grupperingar. (AB)

Pierre Lévy, cyberteoretiker, menar att mediekonsumtionen har blivit en kollektiv process, ett kollektivt medskapande  och en alternativ makt i medielandskapet. 
Det finns inte någon som vet allt . Det är den samlade kunskapen hos bloggare som kan omvandlas till en kollektiv rörelse och bli en maktfaktor att räkna med.
Lisa Bjurwalds  ledare i DN är ett tecken på att traditionella medier störs av bloggosfärens frontfigurer, "proffsbloggarna". Varför annars den råa, föraktfulla tonen och den grova generaliseringen "bloggsörjan"?
Lisa Bjurwalds förstår inte att i ett framtida medielandskap, som vi nu ser ljuset av,  måste traditionella medier interagera med sociala medier. 
  
Källa: Convergence Culture, H Jenkins, Daidalos AB, 2008

AB , DN

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Journalisterna får surfa fritt även från dödens arena.

Den kinesiska regimen tvingades lyssna på kritiken mot censurerat Internet. Journalisterna har nu fått fri tillgång till Internet från presscentret under OS. Massiv samordnad kritik gav resultat.
Att ge journalisterna fri tillgång till Internet är en liten eftergift i sammanhanget. Vi får inte glömma att Kina är det land där de mänskliga rättigheterna inte har  någon hög status om någon.
-Den existerande censuren av internetsidor för kinesiska medborgare, den så kallade Great Firewall of China, gäller fortfarande.(SvD)
  Att spela på eller sitta som åskådare på dödens arena smutsar ned idrotten. Det borde vara en självklarhet att bojkotta den arenan under OS.Det skulle väcka uppmärksamhet, ge stöd åt fängslade regimkritiker och andra oliktänkande   och  skaka om den kinesiska regimen.

AB, DN, SvD

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,  ,

RSS 2.0