Tala om att glömmas bort

En positiv tolkning av alliansens hantering av sjukförsäkringssystemet  är att regeringen inte har kontroll över situationen. En mer realistisk tolkning är att synen på sjukskrivna är befläckad  av en konservativt i grunden negativ människosyn. En syn som misstror människor och som anser att sjuka är friska  och hellre  går på sjukbidrag än tar ett jobb. 

Först utförsäkrar man långtidssjukskrivna och sedan skapar man ett nytt system med lägre ersättning. Enligt Dagens Eko kommer  den lägsta ersättningen att bli 223 kronor per dag, medan den som är med i en a-kassa får mellan 320 och 680 kronor. Lägsta ersättning motsvarar nivån på försörjningstöd (socialbidrag). Tror regeringen att man blir friskare genom att ersättningen sänks? 

50 000 personer kommer att slussas in i ett system med sämre ersättning  och förväntas friskna till och skaffa ett jobb . Hur nu det ska de gå till när inte fullt friska ens hittar nytt jobb i en tid då arbetslösheten är tvåsiffrig. 50 000 personer som är för sjuka för att arbeta portas från  sjukförsäkringen och ska istället få sitt stöd och handläggning av Arbetsförmedlingen. En myndighet som redan idag ska ge stöd åt en halv miljon arbetslösa.  

I Sverige drar regeringen undan fötterna på sjuka och ger mer pengar i plånboken till de som redan har. 


Bloggat: Claeskrantz , Peter Andersson Resursbloggen
Media:SvD Expr AB
ALäs även andra bloggares åsikter om , , , , , i

Blåsningen.

Är det klarsynthet  eller anpassning till sviktande väljarunderlag som fick Anders Borg och Fredrik Reinfeldt ut på barrikaden igår.Bättre ekonomi var trollformeln eller dimridån som gav utrymme att lovar pengar till kommunerna. Bättre sent än aldrig kan tyckas men för många är det för sent. Många kommuner har varslat och dragit ned i viktig verksamhet som äldrevård, skola och barnomsorg. När lärarna återvände till jobbet efter välbehövlig vila gapade stolar tomma efter kolleger som fått gå. De som är kvar får göra deras jobb och har ett tufft läsår framför sig. Tacka sjutton för att resultatet blir nedslitna människor och kvalitetssänkningar. Det vet i sjutton om det sistnämnda ändå är meningen. Det lär ju ge utrymme för ytterligare privatisering.
Visst bör kommunerna se över sin ekonomi i kristid men det som nu skärs ned på är just skola och barnomsorg.

Plats för ytterligare jobbskattesänkning utlovades. Är det den påstådda ljusningen i ekonomin eller är det nya inskränkningar i välfärden som ligger bakom? En skattesänknng måste ju finansieras vilket vissa allianskollegor anser. Så summan av kardemumman är att moderaterna lovade lite slantar hit och dit men inget till pensionärerna. De som jobbat ett helt liv ska fortsatt ha högre skatt än de som jobbar. Det är tacken det.

intressant?
Bloggat Alliansfritt Sverige
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Värna välfärden.

Timbros Thomas Idergard  skriver på DN Debatt att ungefär 20 % av kommunernas budget  går till verksamhet till som inte berör välfärd och utbildning. Därför finns det pengar att spara och använda på annat håll. Fritid och kultur kan vänta i kristider.

Men vad är välfärd? För mig är även fritidsverksamhet och kultur välfärd.  Ett rikt kulturliv och fritid bidrar i högsta grad till att bevara hälsa. Dras den verksamheten ned  är risken stor att de med små resurser ställs vid sidan av.
Kommunala badhus och lekparker är andningshål för de som inte har råd med semester på annan ort. Musik och teater är upplevelser som berikar. Ska de aktivitetrna förbehållas de som har råd?

Idrottsevenemang och konserter är också något som ger kommunen inkomster.
HV-71s matcher och konserhusets musikevenemang drar storpublik till Jönköping. Musikskolorna och kulturhus har gett många ungdomar chans att utveckla sitt musikintresse. Emy Daimond, Nina Persson, och Agneta Fältskog är några av dem som nått framgångar i min kommun.
Det är lätt att i kristid säga -Vad ska vi med ett nytt teater och musikhus till när det kostar miljoner och åter miljoner. Vad man inte tänker på är att ett projekt som Smålands musik- och teaterhus i Jönköping budgeterats för under flera år. Det ger också mängder av arbetstillfällen.
 
Thomas Idergards artikel drar bort fokus från det faktum att regeringen  är snåla med att skjuta till behövliga pengar i kristid. Det  är inte kultur- och fritidslivet som ligger bakom nedskärningarna i skol- och barnomsorgen. Det är finanskrisens urholkning av skatteunderlag plus regeringens ovilja att skjuta till pengar som är boven.

Fler aktörer än kommunförbundet efterlyser mer pengar till kommunerna.
I dag gör bankerna  det. I går var det Kd-politiker och tidigare har också folkpartiledaren gjort detsamma. Så har även den  politiska oppositionen, konjunkturinstitutet och regeringens finanspolitiska råd gjort. Thomas Idergard vill urholka välfärden.

Relaterat i media:DN, SvD , AB

Bloggat: Veronica Palm  Kulturboggen, MydadreadKierkegard, Maria Ferm intressant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Sverige är landet som bytt ansikte och hjärta.

Det välfärdssamhälle som  våra föräldrar, far-och morföräldrar byggt upp har monterats ned av alliansen.  
50 000 tusen sjuka kommer att utförsäkras  och  ställas utan försörjning då alliansen tar stryptag på socialförsäkringarna. Retroaktiv lagstiftning  är något vi inte praxtiserat i det här landet. Nu ändras villkoren och människor som har svårt att klara ett jobb på grund av ohälsa ska ställa sig i kön bland alla de som i finanskrisens spår blivit arbetslösa. 
Sänkt a-kassa, skattesänkningar för de som jobbar och förändrad sjukförsäkring går under begreppet "arbetslinjen". Det ska löna sig att jobba. I en tid då arbetslösheten exploderar på grund av en finanskris som bygger på spekulationer i eviga värdestegringar är det inte lätt för en utförsäkrad tidigare sjukskriven eller förtidspensionerad att konkurrera med fullt friska personer. Jobblinjen är ett otäckt sätt att dölja att man privatiserar strukturarbetslöshet och skuldbelägger sjuka. Försämringen av socialförsäkringarna ger en vinst till statskassan som använts för att finansiera skattesänkningarna för de som redan har det hyfsat ställt. Kraven för att få bidrag vid sjukdom och arbetslöshet har skärpts. Det riskerar att öka barnfattigdomen, enligt Rädda Barnen.

- "Förändringarna slår direkt mot en grupp väldigt utsatta barn, säger Olof Risberg, organisationens tillförordnade chef. [...]

När bidragsnivåerna sjunker eller bidrag dras in så drabbas de här barnen väldigt hårt. De blir fattigare och får ännu mindre pengar till fritidsaktiviteter, kläder och resor."

 

12 procent, av Sveriges barn  lever i ekonomisk utsatthet.

  Några högerliberala bloggare påstår att fattigdom inte existerar och att man bör skilja på fattiga och fattiga. I ett läge där allt fler hamnar i utanförskap på grund av  nyliberal ekonomiska politik  är skygglappar av det slaget direkt osmakliga

Bloggat: Jinge, ClaesKrantz, Resursbloggen

Media: ab1 ex dn1 svd12 gp
Andra om: , , , , , , , , , intressant


Den som har ska vara givet i alliansens Sverige.

Ula Andersson och Lars Ohly (V) visar att  regeringens skattesänkningar och nedskärningar har missgynnat kvinnorna samtidigt som antalet fattiga ökat
 
-" Enligt Socialstyrelsens senaste statistik har utbetalningarna av socialbidrag till personer som inte är flyktingar ökat med 17 procent på ett år.  [...]Fattigdomen ökar även bland barn med ensamstående föräldrar, oftast mammor. Enligt beräkningarna från RUT har fattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar ökat från 19 procent 2006 till 30 procent 2009. "(DN)


Jobbskatteavdarget har gynnat de som tjänar mycket medan försämringen av arbetsöshets- och sjukförsäkringen slagit hårt mot de som drabbats av arbetslöshet eller sjukdom. Regeringens politik har kastat fler i utanförskap. Såväl jämställdheten som jämlikheten har tagit stryk i alliansens Sverige. En rapport som klart visar på konsekvenserna av alliansens ekonomiska politik.

Samtidigt som många har problem med att få ekonomin att gå ihop leker livet för de som gynnats av högerpoitiken.
I Fjällbacka hamn ligger de stora båtarna på rad och trängs i skydd mot stormen. Här finns många av de som gynnats av Reinfeldts ekonomiska politik. Den politik som ökat klyftorna så markant mellan rika och fattiga.




Media:DN, SvD, Aftonbladet
Bloggat: In Your Face , Jinge My dad read Kierkegard intressant
Andra om: , , , , , , ,

Skottpengar på arbetslösa?

Är det Reinfeldts ungdomsbok "Det sovane folket" som alliansen försöker realisera med sin jakt på arbetslösa?Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill införa sanktioner mot den som inte flyttar för att söka jobb på annan ort vid arbetslöshet. Littorin får medhåll av Hanne Kjöller ledarskribent i DN,  som är upprörd över att arbetsförmedlingar inte tvingar arbetslösa att flytta vid arbetslöshet.. Hon förfasas över att arbetslöshetsersättningen ses som ett stöd när man mister jobbet. Att A-kassan är något vi troget betalat avgift till och att det krävs en rad villkor som ska uppfyllas för att ersättningen ska betalas ut har Hanne Kjöller ingen insikt i. Hon är inte heller införstådd med att A-kassan inte är livslång.

Hanne Kjöller utgår från en underökningen som riksrevisionen  gjort. Den visar att en majoritet av de tillfågade vill behålla den välfärd vi har och att ingen ska tvingas flytta runt ,som rallarna på sin tid ,om man har familj och barn.

I dagens Sverige måste båda jobba för att få ihop till familjens försörjning. Hur är det egentligen tänkt? Ska man och hustru tvingas leva åtskilda under veckan eller är det meningen att barn ska ryckas upp från en trygg miljö och samtidigt hoppas på att bägge får nya jobb på ny ort?

Istället för att skapa nya jobb och mota en hotande massarbetslöshet med expansiv ekonomisk politik skuldbelägger och jagar regeringen de som drabbas av arbetslöshet. Reinfeldts ungdomsvision i ett nötskal.

Bloggat:  Alliansfritt Sverige, Från min horisont, Peter Andersson, Svensson,Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


 

Finansbubbla som sprack

Nu har finanskrisen nått Sverige med dubbel styrka. Swedbanks och Skandinaviska Enskilda bankens  spekulationer  i Baltikum  slår nu tillbaks inte bara mot bankerna utan också mot skattebetalarna och välfärden
 Swedbanks och SEBs kreditförluster blir mångdubbelt det förväntade. Bankernas utlåning uppgår till den astronomiska summan av 500 miljarder. En utlåning bankerna saknat täckning för. En utlåning som finansierats med lånade pengar. Devalverar länderna i Baltikum går stora delar av den summan förlorad. Kronan rasar och Riksbankens har tvingats att låna ytterligare 100 miljarder för att säkra den svenska valutareserven.Finansminister  Anders Borg säget att det kan bli nödvändigt att ge statligt stöd till bankerna för att garantera banksystemet. 

Nu inställer sig en rad frågetecken.
Garantera ett banksystem som är bankrutt. Betyder det att ansvariga i bankerna går skadefria? Styrelser och aktieägare är det de som ska hållas bakom ryggen? Var tas stödet ifrån? Kommunerna dras med stora minuposter i budgeten på grund av en arbetslöshet som skenat i krisens spår. Kommunförbundets böner om stöd från staten har mer eller mindre klingart ohörda. Välfärden skärs ned. Skolan, barnomsorgen och äldrevården påverkas drastiskt och de gamla och unga blir de som får betala för krisen. Tusentals och åter tusentals kommunanställda ställs utan arbete.
 
500 miljarder en ofantlig summa som delvis äts upp av en devalvering bankerna varit med om att själva skapa. Är det till detta skattebetalarnas pengar ska gå? Varför ska vi vara med och betala bankernas spekulationer och skumraskaffärer?  Styrelser och aktieägare ska väl för sjutton inte fortsätta att fylla sina kassakistor med hjälp av skattebetalarnas pengar? Skattepengar för att lappa igen såren efter bankernas spekulationsaffärer är inte försvarbart. Förstatliga istället bankerna och sätt stopp för spekulationsekonomin. 

Bloggat: Jinge Svensson Röda Malmö
Andra om: , , , , , , , , , , , GP12 DN123 AB1234 Svd12

Humanitär katastrof när fattigdomen breder ut sig.


Medan media ger utrymme åt en influensa som beskrivs som en kommande pandemi dör människor i fattiga länder på grund av hunger och brist på rent vatten.Den globala finanskrisen kan leda till en humanitär katastrof  då fattiga länder drabbas hårdare än andra enligt IMF och Världsbanken. Krisen som är ett resultat av girig spekulation där marknaden fått härja fritt  drabbar de fattigaste värst. Om detta är det mer eller mindre tyst.

 Samtidigt skriker rubrikerna ut fara om en influensa som kan smitta även oss i den rika delen av världen. Enligt AP är det 22 bekräftade dödsfall på grund av svinviruset av de 100 rapporterade i Mexico och de som drabbats i USA har fått ett mildare förlopp. Enligt Gunilla Jarlbo(professor i medie- och kommunikation) passar hälsolarm i modern mediedramaturgi.

Finanskrisen som skapar fler fattiga är den sjuka som är det största hotet.
Även Influensaviruset kommer om det sprider sig att drabba de fattiga länderna värst. Det allmänna hälsotillståndet har betydelse, liksom under vilka omständigheter man lever. De som saknar motståndskraft klarar virussjukdomar sämst. Finanskris, inflation, högre matpriser och klimatrelaterade problem som torka och översvämning gör det svårt för många länder att bekämpa fattigdom och nöd.(FAO)
 Det bästa sättet att förebygga en upprepning av tidigare pandemier som Asiaten och Hongkonginfluensan är att utrota fattigdomen. 
 
Bloggat:Röda Malmö
Media: DN, Aftonbladet och Svenska Dagbladet  
Media: DN SVD SVD2 AB AB2 Sydsv Exp Exp2 Dagen
Läs även andra bloggares åsikter om , , .
Intressant.se

Krisens härjningar en pandemi.

Några dagar har stora rubriker varnat för en virussmitta, svinvirus som skulle kunna utvecklas till en pandemi.
Senast var det fågelinfluensa som skrämde.  Enligt smittskyddsinstitutet finns inga planer för vaccination  i nuläget  Med tanke på risken för ryktesspridning och chansen att sälja lösnummer är det säkrast att ta det lugnt.

 Den oro som finns i Mexico och USA
där de första fallen hittats har att göra med  att det enligt WHO
(SR) - "är ett hittills okänt virus som ligger bakom influensan, ett muterat svininfluensavirus som för smittan vidare från människa till människa och för vilket det ännu inte finns några mediciner".

Frågan är om det inte finns större faror för hälsan att oroa sig för.

I veckan rapporterades det om en lavinartad ökning av behovet av socialhjälp.  Enligt en undersökning gjord av TV4 Nyheterna, räknar 93 procent av landets kommuner med en fortsatt ökning av antalet socialbidragstagare under de närmaste åren
Regeringen som slog på stora trumman för att avveckla utanförskapet och satsa på jobblinjen har istället med förändrade regler och passivitet inför finanskrisens verkningar  skapar ett utanförskap och ett bidragsberoende av tidigare aldrig skådat mått.
 Vi har redan en pandemi  där finanssektorn är boven och vanligt folk får betala priset. Finanskrisens härjningar har precis börjat. Risken att smittas av depression,hjälplöshet och fysiska sjukdomar ökar vid arbetslöshet. Den smittan är ett större hot än vad influensaviruset är. Om detta tiger medierna. Varför?

Bloggat: Ett hjärta rött, Jinge, Jinge igen, Peter Andersson, Röda Malmö
Läs vad andra skriver om: , , , , , , Arbetslösheten, Ekonomi, FörsäkringskassanRegeringen, Välfärd   Intressant
Media: DN12345 SvD12 AB12 Dbl1 EX123
Media : SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, DN4, AB1, AB2, AB blogg

En krisbudget som inte möter krisen

Köerna till socialkontoren runt om i landet ökar. Det är tidigare okända grupper som behöver hjälp. Det är ungdomar, arbetslösa och sjuka som utförsäkrats . Samtidigt har arbetsförmedlingens resurser kraftigt försämrats enligt en undersökning från ST. Hårdast slår krisen mot de unga som är de som först får gå när varslen läggs.  Antalet arbetsförmedlare har minskat och platser i arbetsmarknadsutbildningen nästan halverats sedan 2006. Enligt Syrén och Carnhede i ST går regeringens jobbpolitik ut på att kontrollera att arbetssökande söker jobb. 

Det är mot den bakgrunden regeringens vårbudget måste ses. Det man nu presenterar som "storsatsningar" mot ungdomsarbetslöshet är småpotatis jämfört med vad man tidigare skurit bort.   Utvecklings- och jobbgaranti innebär i praktiken inget annat än att söka jobb som inte finns eller att i bästa fall få en praktikplats utan riktig lön.
De satsningar regeringen själva anser offensiva är egentligen synnerligen defensiva åtgärder. Passiva insatser som inte räddar jobb. Ett sätt att gömma undan arbetslösa och utförsäkrade. Ett sätt att dölja att det svenska trygghetssystemet urholkats och det  i en tid då den allvarligaste krisen i mannaminne hotar.

Kommunerna får inga pengar i år trots att krisen väntas slå hårt mot kommunanställda. De som enligt regeringen står för kärnan i välfärden, skolan, barnomsorgen och vården. Lärarförbundet  pekar på  att pengarna kommer för sent för att få någon inverkan på nästa års nedskärningar i kommunerna. Följden blir större elevgrupper och en otryggare miljö för barnen. Ett problem som Jan Björklund tänker lösa med disciplinära åtgärder mot de barn som inte håller måttet.

Alliansen följer troget den inslagna vägen  den nyliberala och anser att bästa sättet att klara sig ur krisen är att spara på statsbudgeten och låta marknaden sköta resten. Den politik som på 30-talet fick så förödande konsekvenser den upprepas ånyo år 2009 av alliansen.

Bloggat: Krassman, Svensson, Röda Malmö, Ett hjärta rött Alliansfritt Sverige, P Andersson
 Media: SvD DN DN2 Sydsv AB AB2 Intressant
Läs vad andra skriver  om politik, regeringen, vårbudgeten

Alla sitter inte i samma båt.

Vart tar alla pengar vägen,
alla bonusar och pensionsavtal?
Ett är säkert. Vi sitter inte i samma båt.
Några talar med dubbla tungor och sitter kvar vid rodret.
Andra sköljs över bord och in i arbetslöshetens bakvatten.
 

Tanumstrand, Bohuslän


Bloggat: Röda Malmö Svensson  Jinge
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,  , , ,   intressant.se
Media: AB DN SvD 1  Sydsv EX

Bidraget till kommunerna bidde en tumme.

 Stödpaket till kommunerna ger tillskott på 17 miljarder är rubriken på DN debatt. Bra äntligen har regeringen lyssnat på kommunförbundets rop på hjälp var min förrsta tanke. Ack vad jag bedrog mig. Pengarna delas ut först nästa år och ska fördelas på tre år. Det blir inga pengar till kommunerna i år.
Skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen får vänta på stöd och varslen och nedskärningarna kommer att träda i kraft innan stöd sätts in. 
Befolkningsunderlaget och inte behovet ska styra tilldelningen av pengar när det borde vara tvärt om. 
Regeringen fortsätter att spara i kristid och stödet till kommunerna är  för lite och för sent. Lärare som redan dignar under ökad arbetsbörda oroar sig över en ännu sämre arbetssituation med större undervisningsgrupper och utökad tjänstgöring. Större elevgrupper och slitna lärare höjer knappast kvaliteten i undervisningen. Vem kommer att ha  tid att se de barn som dessutom drabbats av föräldrars arbetslöshet.

Ilsemarie pekar på att alliansens propagandamaskin fortsätter sin gärning på nyspråkens väg,  allt för att vilseleda och indoktrinera. Senaste påhittet är att "välfärdens kärna" utgörs av  skola, barnomsorg och vård. Att få stöd vid arbetslöshet och sjukdom samt att se fram emot en tryggad ålderdom är inte längre viktigt för välfärden.  Är du sjuk, arbetslös eller gammal ställs du vid sidan av i alliansens Sverige. Försämrad arbetslöshets- och sjukersättning samt urholkning av pensioner döljs bakom ord som "välfärdens kärna och jobblinje mot utanförskap".

Bloggat: Ett hjärta rött, 
Media: DN1DN3, DN4, SVD1, SVD2, SVD3
Läs vad andra skriver om : , ,

Pingat på: intressant. se


Sveriges största pensionsbolag kan inte tolka pensionsavtal!

LO kallade till presskonferens sent i går kväll. Klockan hann bli nära midnatt innan Wanja   behagade inta scenen. Alla väntade med spänning, jornalister och många av oss  om berörts av AMFs bonusskandal och som orkade vara vakna denna sena timme.  En s  presskonferens som utlyst till klockan 23:00 måste innebära något väldigt hett.  Spekulationerna om vad som skulle hända gick varma på Twitter där vi öppnade en egen"kanal"  #LObonus  för att kommunicera .
 Vad var syftet med presskonferensen? Att rentvå sig själv och styrelsen  och att föekomma ryktsespridning? I så fall misslyckades Wanka L-W totalt.
Wanja L-W  uppträdde hårt pressad och skamset när hon upprepade vad hon tidigare under veckan sagt
-"Jag känner mig lurad, vilseledd och förd bakom ljuset". Vem som har lurat henne och på vad sätt framgick inte. Hon tillstod att oegentligheter begåtts och att det varit svårt att tolka pensionsavtalet med AMFs vd Elmehagen. Styrelsen kräver  därför återbetalning på  minst 20 miljoner.  Man behöver inte vara mattesnille för att se att det blir en hyfsad stor bonus kvar. Begrep Wanja L-W att styrelsen godkänt de miljonerna?  Skrämmande att  Sveriges största pensionsbolag inte förstår att tolka pensionsavtal.
Urban Bäckström som representerar Svenskt Näringsliv och är Den andre ägaren i AMF   är  inte överens med Wanja L-W .  Han betonar att det är styrelsen som är ytterst ansvarig något som Wanja L-W också indirekt tillstod mot slutet av presskonferensen. Hon nämnde då att en utredning ska granska styrelsens görande.
Att hänvisa tiil att bolaget gått bra istället för att ifrågasätta bonuskulturen  var en av Wanja L-W stora misstag under nattens presskonferensen. Frågan är vad Wanja L-W försökte bevisa ? Att hon är lättlurad och därför inte borde ha de uppdrag hon har? Om målet var att skapa klarhet var presskonferensen i hög grad misslyckad.

Bloggat: Claeskrantz, MinaModerata, Jinge, Kulturbloggen, LaaksoRöda Malmö
Läs vad andra skriver om: , , , , , , i
Media:  DN 1  2 3 4 Ex 1 2 3 4 5 Resumé DPS SvD 234 567 AB1234567
.

Flashbulbs, svek och kalla vindar

25 mars och -9 C tidigt på morgonen. Braskande rubriker om bonusar och krav på avgång.
Tittar försiktigt ut och ja, våren är borta. Vintern har kommit tillbaks. Rena rama flashbulbs för mig som gillar värmen och ljuset. Trotsar snö och is och cyklar till jobbet . Lite vanskligt med en trasig tå då foten inte tål fler törnar.


Flashbulbs får jag också när jag ser rubrikerna på löpsedlarna om kraven på  Wanja Lundby-Wedins  avgång. Minns en viss herr Malm som fick gå på grund av för stor fallskärm.  Samme Malm påpekade häromdagen i SVT att Wanja Lundby-Wedin måste ha känt till bonus- och pensionssystemet inom AMF då avtalen  finns svart på vitt numera. Med alla arvoden och andra förmåner   Wanja Lundby-Wedin får behöver hon inte inte ta cykeln till  jobbet.

 Facklig verksamhet tål inte fler törnar
Nu blåser det kalla vindar runt LOs ordförande som troskyldigt nekar till kunskap om vad som förevarit.  Vid varje uttalande blir krisen större och större. En förtroendekris som sveper med sig både Wanja Lundby-Wedin , facket och oppositionen ned i kylan. Enda sättet att skapa ljus i tunneln är att Wanja Lundby-Wedin tar sin Mats ur skolan och lämnar över rodret.  .  Det är dags för Wanja att lösa ut sin egen fallskärm.   


Läs vad Arvid Falk skriver om: Varför skriver inte borgerliga bloggare om jobbkrisen?
Bloggat: JingeSvensson Röda Malmö Queen of Light
Media: AB123 DN1 SvD12
Läs vad andra skrivit om: , , , , , , , i

Klassamhället avklätt in på bara skinnet.

Den globala finanskrisen kommer att  få dramatiska effekter på arbetslösheten, leda till fattigdom för miljoner människor och ökar risken för  krig. säger chefen för internationella valutafonden (IMF) Dominique Strauss-Khan.

Sverige är ett av de länder som kommer att drabbas hårdast med en arbetslöshet på 12%. Samtidigt visar en prognos från WTO att handelsraset blir det största i modern tid.
Många  oroar sig för framtiden. I en tid med global finanskris ser vägen framåt dyster ut.
Situationen för många kommer att bli än värre på grund av att alliansen naggat socialförsäkringarna i kanten  och därmed punkterat välfärden för de som drabbas av arbetslöshet och sjukdom. 

AP-fonderna har spekulerat bort en stor del av pensionärernas pengar på samma sätt som AMF gjort. Samtidigt har bonusstinna chefer klätts av en efter en. Hundratusentals och ibland miljoner i bonus har delats ut.  Cheferna får påökt medan andra får sina löner och pensioner frysta och t o m sänkta. Tydligare kan inte klassamhället bli. De som spelat med och bidragit till krisen får det bättre medan ansvaret lyfts över på  anställda och pensionärer.

De som ska företräda arbetarna sitter själva med fingrarna i syltburken. Ronny Åkerberg. (Röda Malmö) skriver:

-"Wanja Lundby-Wedin, som i går försökte slingra sig ifrån sitt ansvar i AFM:s styrelse sitter nu ordentligt i rävsaxen. Hon bör avgå med omedelbar verkan".

Och visst kan man undra när Wanja Lundby-Wedin säger sig vara grundlurad . Vad menar hon?  Det är ju hon som lurat oss andra som sparat pengar inför pensionen i AMF. Det är vi som är grundlurade inte Wanja Lundby-Wedin.

Ilsemarie med ett hjärta rött pekar på det samhällsklimat  som öppnat dörren för en ohederlig girighetskultur och skriver:
"Människor av kött och blod har reducerats till "kunder" och "produktionsenheter". Maximal vinst har varit grundkrav i nära nog alla verksamheter under många år - alla andra värden och värderingar har lagts i malpåsen."
Läs Scaber Nestor om svårigheter att motivera medlemsskap i facket..
Media: SDS1 2 3 SvD1 2 3 4 DN2 3 4 5 AB1 2 3 4
Läs vad andra skriver om politikekonomi, klassamhälle, lo, regeringen, amf, wanja lundby-wedin, bonusar, kris, finanskris
Pingat på Intressant

Gör lågkonjunkturen jobbet åt privatiseringsivrarna?


Lågkonjunkturen gör jobbet åt privatiseringsivrarna.
Svenska kommunförbundet har begärt statligt stöd för att rädda skolan och vården. Fredrik Reinfeldt som hela tiden lovat att stödja kärnan  i välfärden sviker det löftet. Det blir inga extra pengar till kommunerna var beskedet från den borgerliga alliansen idag. När lågkonjunkturen gjort sitt och naggat  välfärden i kanten ges utrymme för privatiseringar av både skola och omsorg. Är det vad regeringen räknar med? Lite chockterapi à la M Friedman och sedan går vi med på vad som helst. Är det så det är tänkt?

Skolan nästa krisbransch
I arbetslöshetens spår drabbas ofta barnen extra hårt. Mycket tyder på att  skolan blir nästa krisbransch.  1000 lärare har varslats och det är bara början. Följden blir större grupper , sämre stöd och färre vuxna som ser  varje elev. De elever som drabbas när grupperna blir större är de som redan har problem. Barnen till arbetslösa drabbas dubbelt när skolorna varslar lärare.  Vad händer barnen  när deras närmiljö raseras?

100 000 har varslats på ett halvår. 8 % är arbetslösa och det kommer att bli värre
Regeringen har  proklamerat att jobba ska löna sig och därför sänkt skatten för de  som har ett arbete.  Försämrad arbetslöshetsersättning och svårigheter att få nytt jobb försätter de närmare 400 000 arbetslösa i en synnerligen prekär situation. Regeringens jobbgaranti med skattesänkning blir ett slag i ansiktet mot de som förlorat jobben. 
Stimulanspaket och åtgärder för att underlätta för de som tvingats ut i arbetslöshet saknas samtidigt som de så kallade trygghetssystemen har urholkats. Ansvaret för konjunktur- och strukturarbetslöshet vältras över på den enskilde.
Lärdomen från 90-talets kris är att långtidsarbeslösa har svårt att få ett nytt jobb när väl konjunkturen vänder. Risken är att det blir en permanent hög arbetslöshet. 
SvD

Bloggat: Ett hjärta rött  jj.n  Alliansfritt Sverige
Andra om: , , , , , ,
, , , , it 

 

Moral, etik och omvärldsanalys efterfrågas.

Bonuskarusellen fortsätter. Avslöjandena om toppchefers lönelyft och bonusar accelrerar.
Helt fartblinda fortsätter topptjänstemännen att besluta om höga bonusar. Finanskrisen vältras över på vanligt folk medan de som bär ansvaret för en illa skött verksamhet taxerar ut miljonbelopp.  Pensionsbolaget AMF ger cheferna 17 miljoner i bonusar trots att de har skött sitt uppdrag så dåligt att det resulterar i lägre ersättning till pensionärerna, 150 kr mindre i månaden till pensionärerna medan cheferna belönas med miljontals kronor.  Moral, etik och omvärldsanalys är begrepp som saknas hos ett skrå som roffar åt sig och låter andra dra åt svångremmen. De verkar vara helt fartblinda och man undrar hur många miljoner som stoppats ned i fickorna under årens lopp.

Annika Falkengrens lönelyft på 2 miljoner stoppades och AMF backar
 Ett beslut som  fattades för att återställa förlorat förtroendekapital. Ett beslut som av många ses som ett spel för gallerierna. Nu lär  Annika Falkengren inte lida någon nöd på grund av fryst lön.  Hennes årsinkomst för 2009 är enligt Aftonbladet 7 miljoner kronor.
Även AMF gör en pudel och meddelar att de två som fått högst bonus avstår. Att de avstår betyder att systemet med höga bonusar är bestående. Bonussystemet är ett systemfel som i sig skapar fartblindhet och risktagande. Ett system där gränsen mellan bonus, girighet och stöld är hårfin bör avskaffas!

Några går torrskodda
En volvoarbetare däremot får det svårt att gå ihop när nästa lönekuvert  visar på vad som blir kvar efter lönesänkningen som beslu. Nu jobbar ju inte Annika Falkengren och en volvoarbetare i samma bransch. De har inte ens samma utbildning och bor definitivt inte i samma kvarter.
Men tänk efter! Är det okey att vi lever i så totalt skilda världar att de som bär ansvaret går torrskodda medan andra spolas bort i krisens kölvatten.

Bloggat- Röda Malmö
Andra intressanta bloggar om: , , ,
 , , ,

Sanning eller konsekvens?


Vilken politik är den bästa medicinen i kristider?
Anders Borg verkar ha svårt att bestämma sig.   Han hävdar att alliansen (läs han själv) har fört Europas mest expansiva krispolitik för att därpå påstå att oppositionen  vill föra en alltför slösaktig krispolitik .
Är det helt enkelt så att det är sanningshalten i vad Anders Borg säger som är problemet?
Att  Anders Borg helst vill sitta still i båten och låta marknaden bestämma har vi alla förstått. Vare sig stöd till krisbranscher eller pengar för att stimulera konsumtionen har regeringen beviljat. Skattesänkningen beslutades före krisen. Arbetslöshetsersättningen och sjukersättningen har kraftigt försämrats av alliansen. Det var ju så utanförskapet skulle botas. Nu beskyller Anders Borg oppositionen för att vilja göra detsamma trots att de rödgröna nyligen förordade det omvända. 


LO-tidningen har en helt annan syn på alliansens ekonomiska politik. (citatet från Ilsemarie)

"Enligt EU-kommissionens senaste bedömning bidrar den svenska statsbudgeten med motsvarande 3,9 procent av bruttonationalprodukten (BNP) till att få fart på ekonomin i år och nästa. Därmed delar Sverige en tiondeplats tillsammans med Nederländerna.

FAKTA / Stimulanseffekt
Stimulanseffekt av regerings­politik. Procent av BNP.

 1. Irland 6,7
 2. Storbritannien 5,0
 3. Spanien 4,9
 4. Tyskland 4,7
 5. Danmark 4,6
 6. Luxemburg 4,4
 7. Belgien 4,3
 8. Portugal 4,1
 9. Finland 4,1
 10. Nederländerna 3,9
 11. Sverige 3,9  "
Europas mest expansiva ekonomiska politik vänds till en snöplig delad tionde plats.

Medan pensionärerna får förbereda sig på en kraftig sänkning av pensionen nästa år med 4,4 %  höjer  Annika Falkengren SEB:s koncernchef sin  lön med 2 miljoner kronor från sju till nio miljoner något  som  ger henne 35,5 miljoner mer i pension.  Några bjuds på lyxresa till Schweiz medan andra går ut i arbetslöshet.
De som bidragit till krisen med spekulation går fria medan andra försöker rädda jobben med lönesänkning. Alla AP-fonderna har gått med jätteförluster och pensionärernas pengar skyfflats in i spekulation. Trots detta delas bonusar ut till de som förvaltat AP-fondernas pengar så illa. Välfärden raseras medan bonusarna består. 

Bloggat: Jinge, Svensson
Media: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, DN1, DN2DN3, AB1, AB-Melin,
Andra intressanta bloggar om: , , , ,
 , , , , ,

UNDER STRECKET_____________________________________
Heksann skriver om mögelhus om tveksamma byggråd

Välfärden raseras medan bonusarna består.

Anders Borg har framställts som en hjälte som storstilat jagat bonusar  på finansmarknaden. Nu visar det sig att han inte har koll på alla de bonusar som delats ut inom den statliga sektorn mitt under finanskrisen. Alla AP-fonderna har gått med jätteförluster och pensionärernas pengar skyfflats in i spekulation. Trots detta delas bonusar ut till de som förvaltat AP-fondernas pengar så illa. Uppdrag granskning satte eld i baken på Anders Borg som idag försöker rädda vad som räddas kan.

Ilse-Marie skriver om alliansens nedrustning av den svenska  välfärdsmodellen:
-"Den svenska modellen är sakta på väg att förvandlas till den nymoderata modellen - allt med Anders Borgs och Fredrik Reinfeldts goda minne. De hade bara inte räknat med att bli avslöjade - redan nu."
På Huskvarna symaskiner varslas anställda utifrån kriterier som antal sjukdagar och om man är för tjock enligt Jönköpingsposten. Ett meritvärderingssystem inför varslen har utformats som inte kommunicerats till de anställda. Här verkar gälla först in först ut. LAS  lagen om anställningstrygghet är slängd åt sidan. JP berättar om en anställd som  efter svår sjukdom återhämtat sig och kommit tillbaks till jobbet. För många sjukdagar och varslad är i det läget en rak höger som knockar.

Ett budgetöverskott har snabbt vänts till ett tickande underskott bl a beroende på regeringens skattesänkningar samtidigt som miljarder pumpats in i bankernas svarta hål. Varslen ökar och arbetslösheten förväntas nå upp till 10 procent nästa år. Regeringen sitter still och låter marknaden sköta sig själv medan  katastrofförväntan griper tag i allt fler. Chockterapi á la  M Friedman  med sänkta löner som inte räddar jobb utan låter löntagarna ta riskerna trumfas igenom.  Vart är vi på väg?

Media DN1, DN2, DN3, DN4,  DN 5, AB1, AB2, AB3, AB4,   SvD1, SvD2
Bloggat: Ett hjärta rött, Röda Malmö, Eva-LenaEkonomikommentarer,  Alliansfritt Sverige

Läs andra intressanta bloggare om , , , , , , , ,


Marknadens osminkade baksida del 2

Medan arbetarna på AB Volvo varslas och mister sina jobb föreslås höjda ersättningar för topptjänstemännen.
Medan krisen gräver sig djupare ned i den svenska ekonomin sitter alliansregeringen still i båten.
Kosmetiska åtgärder är allt vad som åstadkommits.
Medan tilltron till marknadens självläkande kraft är orubbad föstes skattebetalarnas pengar  ned i bankernas svarta hål.
Finansspekulationen skapade  den ekonomiska kollapsen och  bördorna  skyfflas över på löntagarna.

Björn Fridén,  Alliansfritt Sverige pekar på att:
-Bankerna fick enorma lån till en billig penning från riksgälden för att kunna låna ut billigt till investerare och på så sätt stimulera marknadskrafterna. Finansinspektionens nya rapport [pdf] visar emellertid att de fördelaktiga räntorna har ökat bankernas vinstmarginaler - i krisen har folkets gemensamma pengar alltså skänkts till bankernas vinster."

Några berikar sig medan andra får stå för notan.
Krisen djupnar och chockterapin står för dörren.
Metallfacket förväntar sig en arbetslöshet på 25% och gör upp med  arbetsgivarna.
En lönesänkning på 20%  ska de anställda tåla. Tacka , buga och ta emot för att slippa kylan och mörkret
Anders Borg och  regeringen Reinfeldt litar på marknadens självläkande krafter och gör INGENTING.
Är det det här de väntat på? Lönesänkningar av stora mått .
Om de som fått sin lön sänkt   ställs på bar backe, hur går det då med arbetslöshetsersättningen och vad händer med pensionen när det blir dags?

Ord som utanförskap och det ska löna sig att arbeta har fått ny betydelse i alliansens Sverige.

Läs andra  intressanta bloggar om , , , , , , ,

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0